Cultuurnieuws

'Talentontwikkeling in podiumkunsten kan beter!'

17 september 2014

De theaterwereld is tegen de plannen van minister Bussemaker om extra geld voor talentontwikkeling, 1,4 miljoen van de extra 8 miljoen euro, te verdelen via Stichting Cultuur-Ondernemen. In het voorstel zouden coaches beginnende kunstenaars selecteren en hen met 9000 euro steunen. Maar de theatersector wil dat dit geld via Fonds Podiumkunsten direct terechtkomt bij jonge theatermakers die samenwerken met een gezelschap, theater of festival. Die partner zou dan als coach moeten dienen. De brief met een alternatief voorstel is ondertekend door de drie grote brancheverenigingen VSCD, NAPK en VNPF, schouwburgen, gezelschappen en jonge makers. Bron: NRC Handelsblad, Theaterkrant.nl

Aantal werknemers architectenbranche neemt toe

17 september 2014

De scherpe daling van de werkgelegenheid in de architectenbranche lijkt gestopt. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 stijgt het aantal tijdelijke en vaste diensverbanden het tweede kwartaal licht. Dit blijkt uit recente cijfers van het Pensioenfonds Architectenbureaus. Bron: BNA.nl

Vrienden Wereldmuseum verkopen stukken

17 september 2014

De Stichting Vrienden van het Wereldmuseum in Rotterdam heeft de afgelopen jaren voor ruim een miljoen euro aan Aziatische kunstwerken verkocht. Deze verkopen onttrekken zich aan elke vorm van toezicht. Het gaat om kunstwerken uit de eigen collectie van de Stichting Vrienden, waar Wereldmuseum-directeur Stanley Bremer voorzitter van is. Lees verder in De groene Amsterdammer.

Deel van Krim-kunst terug naar Kiev

17 september 2014

Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft de kostbaarste voorwerpen van de expositie De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee, teruggestuurd naar het Museum voor Nationale Geschiedenis in Kiev, waar ze vandaan komen. Het lot van de rest van de voorwerpen, afkomstig van musea op de Krim, blijft ongewis door de recente machtswisseling daar. De vier Krimmusea eisen de voorwerpen op, maar het ministerie van Cultuur van Oekraïne stelt dat de objecten staatseigendom zijn en geretourneerd moeten worden naar Kiev. Bron: NRC Handelsblad

Begroting OCW 2015

17 september 2014

Belangrijke onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren:

Het ministerie van OCW zal, ook na de bezuinigingen, een rol blijven spelen als ondersteuner van cultuur. Onder meer door de culturele basisinfrastructuur te ondersteunen. Doelstelling is de bevordering van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector. En om te zorgen voor ons gezamenlijke erfgoed. 

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Bibliotheekwet in. De huidige wet gaat nog uit van de bibliotheek waar je alleen fysieke boeken kunt lenen. Maar de meeste bibliotheken zien er tegenwoordig anders uit. In de toekomst zijn openbare bibliotheken plekken waar iedereen terecht kan voor kennis en informatie. De wet biedt ook de garantie dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. 

Voor de Nederlandse filmindustrie is jaarlijks € 20 miljoen beschikbaar om de productie-activiteit in Nederland te vergroten. En om de internationale concurrentiepositie te versterken. Op grond van de regeling wordt een financiële bijdrage van maximaal 30% verleend in de productiekosten van een film die aantoonbaar in Nederland zijn besteed. De uitvoering van de regeling is in handen van het Filmfonds. 

In een steeds voller en gevarieerder medialandschap moeten publiek bekostigde media meer onderscheidend zijn: op inhoud en kwaliteit. Stimulering van onderscheidende programmering en bewust mediagebruik is belangrijk. Hierdoor kan een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod blijven bestaan. In 2015 wordt de verdere vernieuwing van de publieke omroep uitgewerkt.

Nieuwe Bioscoopmonitor

15 september 2014

De meeste bioscoopbezoekers plannen hun bezoek 1 tot 5 dagen van tevoren, kopen een kaartje aan de kassa en doen er 10 tot 20 minuten over om met de auto naar de bioscoop te reizen. Jonge, frequente bioscoopbezoekers die in de stad wonen, handelen impulsief, kopen een kaartje online en pakken de fiets. Deze en andere bevindingen zijn het resultaat was een onderzoek naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers en filmkijkers. Dit onderzoek werd onderdeel van Bioscoopmonitor 2013/2014, het jaarlijkse onderzoeksrapport van Stichting Filmonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Hierin komen zoals elk jaar de demografische ontwikkelingen van het bioscoop- en filmtheaterpubliek aan bod, met dit keer speciale aandacht voor kinderen van 6 tot 15 jaar, bezoekers van Nederlandse films en een vergelijking met de afgelopen drie jaar. 

Open Monumentendag: 900.000 bezoekers

15 september 2014

De 28ste editie van de Open Monumentendag trok dit weekeinde meer dan 900.000 mensen. Het bezoekersaantal ligt daarmee net wat hoger dan een jaar eerder. In driehonderd gemeenten konden mensen ongeveer 6.000 monumenten bezoeken.

Bol.com gaat samenwerken met Kobo

15 september 2014

Bol.com en het Canadese Kobo gaan samenwerken om digitaal lezen aantrekkelijker te maken. Vanaf vandaag verkoopt Bol.com de e-readers en tablets van Kobo. Daarnaast krijgen klanten van Bol.com toegang tot 2 miljoen e-boeken, waaronder een volledig internationaal aanbod. Dankzij de samenwerking zullen op de Kobo-readers naast de gekochte e-boeken bij Kobo, ook de e-boeken van Bol.com na aankoop direct zichtbaar zijn. Bovendien komt binnen enkele weken een ‘Bol.com-Kobo leesapp’ beschikbaar. Het aanbod e-boeken is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens de rapportage van GfK in juli is al één op de zeven verkochte fictieboeken in Nederland is digitaal. Bij Bol.com is dit zelfs één op de vier. Bron: Boekblad.nl

Jaarcijfers podia 2013

15 september 2014

Volgens nieuwe cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) over 2013 presenteerden de 49 aangesloten poppodia gezamenlijk bijna 18.000 optredens en ontvingen ze ruim 3,1 miljoen bezoeken. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren. Er is een hoge concentratie van activiteiten en bezoek in het westen en zuiden van het land, waar ook meer poppodia huisvesten en een hogere bevolkingsdichtheid is. Driekwart van de optredens is van Nederlandse artiesten en het overige aanbod is afkomstig uit het buitenland. Van de concerten was 15% uitverkocht en van de clubavonden was 18% uitverkocht. De werkgelegenheid van poppodia kenmerkt zich door een hoog aandeel vrijwilligers, met name bij kleinere poppodia. De gezamenlijke omzet van de 49 poppodia bedroeg in 2013 bijna 100 miljoen euro, net als de totale uitgaven. De inkomsten uit kaartverkoop (35%) worden bijna geheel uitgegeven aan het programma (34%), waardoor de exploitatie van de podia (personeels- en huisvestingslasten) met name wordt gedragen door horecaomzet en financiering van de overheid. Later dit jaar publiceert de VNPF een uitgebreider onderzoek, met daarin een terugblik op de trends en ontwikkelingen bij poppodia in het laatste decennium.

Inhoud syndiceren