Cultuurnieuws

38 miljoen voor 152 Veni-onderzoekers

29 juli 2014

152 veelbelovende onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen. De financiering is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Veni maakt onderdeel uit van NWO's Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers. De Veni's van 2014 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. In de alfabetische lijst vindt u alle 152 Veni-onderzoekers en korte samenvattingen van de onderzoeksprojecten. Lees meer.

Nieuwe voorzitter en lid van Raad van Toezicht Rijksakademie

28 juli 2014

Chris Buijink en Defne Ayas treden toe tot de Raad van Toezicht op de Rijksakademie. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, wordt de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Louise Gunning-Schepers die zich sinds 2008 heeft ingezet voor de Rijksakademie. Defne Ayas, directeur van Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam treedt toe als lid en neemt de plaats in van Karel Schampers, wiens termijn afliep. Louise Gunning-Schepers treedt terug omdat zij haar volle aandacht wil richten op de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Chris Buijink is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (vanaf 1 juni 2013). Daarvoor werkte hij op het Ministerie van Economische Zaken. Hij was onder meer directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie. In 2007 werd hij benoemd tot secretaris-generaal. Defne Ayas is sinds 2012 directeur van Witte de With in Rotterdam. Zij is tevens co-directeur en mede-oprichter Arthub Asia, curator Performa, New York, USA (2005 — heden) en voorheen onder meer docent kunstgeschiedenis New York University in Shanghai, China (2006-2011) en coördinator nieuwe media en publieksprogramma bij het New Museum of Contemporary Art, New York, USA. Meer informatie

VNG uit zorgen over beeldend kunstgeld gemeenten

23 juli 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de overheveling van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving. Deze wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de decentralisatie-uitkering aan de 36 grootste gemeenten naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de meicirculaire gemeentefonds staat dat alle gemeenten per 2015 samen jaarlijks 13,5 miljoen euro rijksgeld in de algemene uitkering ontvangen voor een beleid voor beeldende kunst en vormgeving. Bij de toedeling aan gemeenten staat ‘niet specifiek bepaald’. Het ministerie van BZK heeft mondeling medegedeeld dat het bij de versleuteling zal gaan om € 0,80 per regionale klant. De VNG heeft aan de ministeries van BZK en OCW gemeld problemen te voorzien. Belangenorganisatie Kunsten ’92 heeft op 10 juli een protestbrief gestuurd aan minister Bussemaker van OCW. In opdracht van de VNG heeft Lineke Borghuis de beleidsinstrumenten voor het gemeentelijk beeldend kunstbeleid in kaart gebracht.
Meer informatie

Wijzigingen Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar Kamer

22 juli 2014

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een aantal wijzigingsvoorstellen voor de Wet Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om de wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten bedoeld om de positie van makers en kunstenaars te versterken ten opzichte van producenten en exploitanten van auteursrechtelijk beschermd werk. De veranderingen die Teeven voorstelt gaan vooral over art. 45d Aw, over de proportionele en billijke vergoedingen voor filmmakers en acteurs. Teeven introduceert de Proportionele vergoeding, bedoeld om regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs te laten delen in de inkomsten van het (doen) uitzenden van films. Bij het recht op een billijke vergoeding wordt nu expliciet vermeldt dat het naast het ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’ ook om de ‘overdracht van verhuurrechten’ gaat. Daarnaast wordt de vergoeding door kabelmaatschappijen weer expliciet genoemd in het wetsvoorstel. Na de zomer zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken. 
Bron: FNV KIEM

Verkoop tweedehands e-books mag voorlopig verder

22 juli 2014

Website Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan met het verkopen van tweedehands e-books. In een kort geding aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) bepaalde de rechter dat Tom Kabinet niet direct kan worden vergeleken met illegale piratenwebsites. De voorzieningenrechter zegt dat niet duidelijk is of er een juridisch verschil is tussen e-boeken en papieren boeken. Hij vindt dat de Europese rechtspraak daarover meer duidelijkheid moet geven. Tot die tijd wil de rechter de verkoop niet verbieden
Uitspraak

11 ontslagen bij Scheepvaartmuseum

18 juli 2014

Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam worden 11 van de 140 medewerkers ontslagen. Volgens waarnemend directeur Erik Gerritsen is ontslag noodzakelijk om de kosten van de organisatie terug te brengen. Sinds de heropening in 2011 verdubbelde het aantal bezoekers van het museum, vooral het aandeel scholieren en jongeren is veel groter dan voorheen. Omdat zij minder entree betalen vallen de inkomsten tegen. Daarnaast ontvangt het museum sinds vorig jaar minder subsidie van de rijksoverheid. De commerciële activiteiten, zoals de verhuur van zalen voor feesten en vergaderingen, leveren niet genoeg op om deze tegenvallers op te vangen.
Meer informatie

We are public start op 1 september

16 juli 2014

Het is gelukt, binnen 50 dagen hebben zich 2500 leden aangesloten bij Go Public, het nieuwe cultuurlidmaatschap. In samenwerking met ruim 40 toonaangevende cultuurinstellingen geeft We Are Public per 1 september maandelijks toegang tot een scherpe selectie van zo'n 30 concerten, dans- en theatervoorstellingen, films en exposities.

Marens Engelhard nieuwe directeur Nationaal Archief

16 juli 2014

Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Engelhard, sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam, volgt Martin Berendse op die in juli Hans van Velzen opvolgde als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Gezamenlijke cao voor dans- en theatersector

15 juli 2014

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, NAPK en FNV KIEM, hebben voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke cao voor de theater- én de danssector afgesloten, lopend van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016. Ook doen NAPK en FNV KIEM een oproep aan het ministerie van onderwijs en de HBO- en MBO-opleidingen om iets te doen aan het te grote aanbod van afgestudeerden. Ondanks de krimp in de sector neemt het aantal studenten op de kunstopleidingen nog ieder jaar toe.

Cultuursponsoring aantrekkelijker dan sport en media

14 juli 2014

Sponsors richten zich dikwijls op sport, terwijl zij beter hun naam aan cultuur kunnen verbinden. Zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy, waarbij de merkkracht van de top 100 van de cultuur & entertainmentbranche werd vergeleken met die van de sport- en sponsorsector. Cultuurorganisaties scoorden veel beter op factoren als bekendheid, waardering en binding. In 2013 werd €815 miljoen uitgegeven aan sponsoring. Daarvan werd 56% besteed aan sport, 20% aan media, 9% aan kunst & cultuur, 9% aan maatschappij en 7% aan entertainment.
Meer informatie

Inhoud syndiceren