Cultuurnieuws

Wijzigingen Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar Kamer

22 juli 2014

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een aantal wijzigingsvoorstellen voor de Wet Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om de wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten bedoeld om de positie van makers en kunstenaars te versterken ten opzichte van producenten en exploitanten van auteursrechtelijk beschermd werk. De veranderingen die Teeven voorstelt gaan vooral over art. 45d Aw, over de proportionele en billijke vergoedingen voor filmmakers en acteurs. Teeven introduceert de Proportionele vergoeding, bedoeld om regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs te laten delen in de inkomsten van het (doen) uitzenden van films. Bij het recht op een billijke vergoeding wordt nu expliciet vermeldt dat het naast het ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’ ook om de ‘overdracht van verhuurrechten’ gaat. Daarnaast wordt de vergoeding door kabelmaatschappijen weer expliciet genoemd in het wetsvoorstel. Na de zomer zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken. 
Bron: FNV KIEM

Verkoop tweedehands e-books mag voorlopig verder

22 juli 2014

Website Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan met het verkopen van tweedehands e-books. In een kort geding aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) bepaalde de rechter dat Tom Kabinet niet direct kan worden vergeleken met illegale piratenwebsites. De voorzieningenrechter zegt dat niet duidelijk is of er een juridisch verschil is tussen e-boeken en papieren boeken. Hij vindt dat de Europese rechtspraak daarover meer duidelijkheid moet geven. Tot die tijd wil de rechter de verkoop niet verbieden
Uitspraak

11 ontslagen bij Scheepvaartmuseum

18 juli 2014

Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam worden 11 van de 140 medewerkers ontslagen. Volgens waarnemend directeur Erik Gerritsen is ontslag noodzakelijk om de kosten van de organisatie terug te brengen. Sinds de heropening in 2011 verdubbelde het aantal bezoekers van het museum, vooral het aandeel scholieren en jongeren is veel groter dan voorheen. Omdat zij minder entree betalen vallen de inkomsten tegen. Daarnaast ontvangt het museum sinds vorig jaar minder subsidie van de rijksoverheid. De commerciële activiteiten, zoals de verhuur van zalen voor feesten en vergaderingen, leveren niet genoeg op om deze tegenvallers op te vangen.
Meer informatie

We are public start op 1 september

16 juli 2014

Het is gelukt, binnen 50 dagen hebben zich 2500 leden aangesloten bij Go Public, het nieuwe cultuurlidmaatschap. In samenwerking met ruim 40 toonaangevende cultuurinstellingen geeft We Are Public per 1 september maandelijks toegang tot een scherpe selectie van zo'n 30 concerten, dans- en theatervoorstellingen, films en exposities.

Marens Engelhard nieuwe directeur Nationaal Archief

16 juli 2014

Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Engelhard, sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam, volgt Martin Berendse op die in juli Hans van Velzen opvolgde als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Gezamenlijke cao voor dans- en theatersector

15 juli 2014

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, NAPK en FNV KIEM, hebben voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke cao voor de theater- én de danssector afgesloten, lopend van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016. Ook doen NAPK en FNV KIEM een oproep aan het ministerie van onderwijs en de HBO- en MBO-opleidingen om iets te doen aan het te grote aanbod van afgestudeerden. Ondanks de krimp in de sector neemt het aantal studenten op de kunstopleidingen nog ieder jaar toe.

Cultuursponsoring aantrekkelijker dan sport en media

14 juli 2014

Sponsors richten zich dikwijls op sport, terwijl zij beter hun naam aan cultuur kunnen verbinden. Zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy, waarbij de merkkracht van de top 100 van de cultuur & entertainmentbranche werd vergeleken met die van de sport- en sponsorsector. Cultuurorganisaties scoorden veel beter op factoren als bekendheid, waardering en binding. In 2013 werd €815 miljoen uitgegeven aan sponsoring. Daarvan werd 56% besteed aan sport, 20% aan media, 9% aan kunst & cultuur, 9% aan maatschappij en 7% aan entertainment.
Meer informatie

Fotoacademie sluit vestigingen buiten Amsterdam

14 juli 2014

De Fotoacademie, een particuliere HBO-opleiding, sluit in september drie van de vier scholen. Studenten in Eindhoven, Rotterdam en Groningen moeten hun opleiding voortzetten in Amsterdam. De vestiging in Nijmegen sloot onlangs al zijn deuren. ‘De conjunctuur’ wordt als oorzaak voor de sluiting genoemd.
Meer informatie

Poppodia willen meer ruimte voor talentontwikkeling

10 juli 2014

Uit een enquête onder podiumdirecteuren, die nog niet openbaar is, blijkt dat het overgrote deel van de poppodia en -festivals talentontwikkelingsprojecten biedt, maar dat 60 procent van de podia hiervoor meer ruimte zou willen hebben. De exploitatie laat dat echter niet toe. Aldus organisatiestrateeg Thomas van Dalen die in opdracht van de VNPF een onderzoek uitvoert naar de rol en betekenis van de poppodia en -festivals bij talentontwikkeling. Dit najaar presenteert de VNPF een position paper naar aanleiding van het onderzoek van Thomas van Dalen onder de titel: ‘Poppodia en popfestivals als springplank.’ Daarin zullen de definitieve resultaten van de enquête worden verwerkt.

Inhoud syndiceren