Cultuurnieuws

Faillissement Muziekgebouw Frits Philips dreigt

21 oktober 2014

Het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven, thuisbasis voor symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland, dreigt failliet te gaan. De accommodatie kampt al drie jaar met oplopende verliezen op de exploitatie. Dit jaar loopt het verlies waarschijnlijk op tot boven de 5 ton. Als de gemeente niet bijspringt, vertrekt de raad van commissarissen. Bron: NRC Handelsblad

Toename aantal freelance acteurs

20 oktober 2014

Het aantal acteurs met een vast of langdurig contract bij een groot theatergezelschap is sinds 2004 afgenomen van 130 tot 59 acteurs. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij de acht grootste gesubsidieerde toneelgezelschappen. Vier van de acht toneelgezelschappen hebben een vaste groep acteurs. Tien jaar geleden waren dat er nog zeven.

Nieuwe concertzaal in Rotterdam

15 oktober 2014

Rotterdam krijgt een nieuw concertpodium, Gashouderzaal Ferro Dome, op initiatief van Dance Valley-organisator UDC en Paul Stiekema, oud-directeur van de Heineken Music Hall. Ferro Dome, een industriële evenementenlocatie, opent al in december de deuren en zal plek bieden aan 6000 man. Na een half jaar proefdraaien met in eerste instantie drie dance-evenementen in december en vanaf januari ook popconcerten en zakelijke evenementen, gaat de zaal een half jaar dicht voor een grootscheepse verbouwing. Ferro Dome is geheel opgezet met privaat geld. De organisatie zal geen gebruik maken van de oproep van de gemeente Rotterdam eerder deze week voor oprichting van een middelgroot podium. Bron: VNPF, 3voor12

Drie literatuurprijzen in geldnood

15 oktober 2014

De Jan Hanlo Essayprijs voor essayistiek, de Woutertje Pieterse Prijs voor jeugdliteratuur en de Lira Scenarioprijs worden niet of in sterk versoberde vorm uitgereikt, als gevolg van geldgebrek bij de sponsor, het Lirafonds. De oorzaak van het geldgebrek is een juridisch conflict met kabelexploitanten als Ziggo en UPC die auteursrechtgelden weigeren af te dragen.

4,2 miljoen Nederlanders streamen films en series

15 oktober 2014

Circa 4,2 miljoen Nederlanders streamen films en series. Het aantal gebruikers in de leeftijd 13-17 jaar is het hardst gestegen (van 38% naar 54%). Daarna volgt de groep 18- 34 jarigen (43%). Het aantal Nederlanders dat gebruikt maakt van een streaming muziekdienst blijft stabiel rond een derde. De grootste stijging vindt plaats bij abonnementsdiensten voor video on demand. Met name Netflix voor video en Spotify voor muziek nemen een grote voorsprong in. Dit blijkt uit Trends in Digital Entertainment van GfK. Persbericht

 

Ontslagen bij Beeld en Geluid in Hilversum

14 oktober 2014

Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden begin volgend jaar 82 van de 198 volle banen (fte’s) geschrapt. 27 werknemers krijgen gedwongen ontslag, 69 anderen vertrekken omdat ze tijdelijk waren aangesteld voor het digitaliseringsproject ’Beelden voor de toekomst’, en dat loopt af. Verder wordt het instituut 19 miljoen per jaar gekort op de rijkssubsidie, als onderdeel van de bezuiniging op de mediabegroting. Bron: Gooi- en Eemlander, NRC Handelsblad

Publieke omroep op de schop

13 oktober 2014

Staatssecretaris Dekker wil de publieke omroep 'veelzijdiger, creatiever en vernieuwender' maken. De publieke omroep moet zich onderscheiden van de commerciële zenders met programma's die publieke waarde hebben: minder amusement, meer informatie, educatie en cultuur. De publieke omroepen verliezen hun monopolie op het maken van programma's, ook nieuwe creatieve televisiemakers krijgen voortaan rechtstreeks toegang tot de publieke omroep. Dekker streeft naar creatieve competitie. In 2013 kregen alle publieke omroepen samen 670 miljoen euro om programma's te maken. Met de helft van dat bedrag moeten de omroepen voorstellen indienen, die gaan concurreren met de plannen van onafhankelijke producenten. De overkoepelende NPO besluit uiteindelijk waar het geld heen gaat. Staatssecretaris Dekker volgt hiermee een advies van de Raad voor Cultuur. Alle maatregelen moeten waar mogelijk vóór, en in ieder geval vanaf 1 januari 2016 zijn beslag krijgen. Bron: de Volkskrant

Van Gogh Museum Consultancy van start

13 oktober 2014

Onder de vlag Van Gogh Museum Consultancy (VGMC) gaat het Van Gogh Museum haar kennis en medewerkers te huur aanbieden voor advies over educatie, behoud en restauratie van kunst. De beoogde klanten zijn musea, bedrijven en particuliere kunstverzamelaars. Bron: de Volkskrant

Onderzoeksbeurzen voor museummedewerkers

9 oktober 2014

Minister Bussemaker stelt tot en met 2016 800.000 euro beschikbaar voor onderzoeksbeurzen voor museummedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van nieuw publiek. De onderzoeken sluiten aan bij de Kennisagenda voor het Museale Veld. Deze kennisagenda beoogt een verbreding van het onderzoek door en voor musea en is ontwikkeld door de Museumvereniging, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NWO, KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld. Aanvragen kunnen ingediend worden via de NWO.

Van Gennip zakelijk directeur Van Abbemuseum

9 oktober 2014

Anastasia van Gennip is aangesteld als de nieuwe zakelijk directeur van het Van Abbemuseum. Zij zal per 1 januari 2015 de huidige zakelijk directeur Ulrike Erbslöh opvolgen. Van Gennip zal samen met artistiek directeur Charles Esche de directie vormen van het museum in Eindhoven.

Inhoud syndiceren