Cultuurnieuws

Provincies op peil met restaureren Rijksmonumenten

30 oktober 2014

Sinds 2012 zijn provincies verantwoordelijk voor het restaureren van Rijksmonumenten. Uit een evaluatierapport blijkt dat zij bijna alle afspraken met het rijk zijn nagekomen en dat provincies erin slagen om extra geld te generen ten behoeve van restauraties. In 2012 en 2013 zijn er circa 550 restauratieopgaven door provincies ondersteund, daarnaast zijn ze allemaal actief bezig met de herbestemming van Rijksmonumenten. Uit het rapport blijkt ook dat er nog punten voor verbetering zijn. Door de beleidsvrijheid die met de decentralisatie gepaard ging zijn er bijvoorbeeld grote verschillen tussen provincies. Bron: ipo.nl 

Brief Kunsten '92 i.v.m. Kamerdebat 3 nov.

29 oktober 2014

Op maandag 3 november vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de cultuurbegroting van 2015. In een brief aan de cultuurwoordvoerders vraagt Kunsten ’92 aandacht voor cultuureducatie, talentontwikkeling, verdienmogelijkheden voor kunstenaars, de gevolgen van de bezuinigingen, zzp’ers in de creatieve sector en de erfgoedwet. Brief.
Bron: Kunsten '92

TivoliVredenburg in financiële problemen

29 oktober 2014

Nog geen vier maanden na opening heeft muziekgebouw TivoliVredenburg een tekort van 10 miljoen euro. Van 9 miljoen euro begrote sponsorgelden is tot nog toe nog geen 4 miljoen euro binnen. Bovendien moet er nog voor 2,8 miljoen euro aan het gebouw worden vertimmerd. De Raad van Toezicht van de stichting TivoliVredenburg verwacht een oplossing van de gemeente. Bron: de Volkskrant

Onenigheid maakt einde aan Museumnacht Rotterdam

28 oktober 2014

De Rotterdamse Museumnacht 2015 gaat niet door. Zes instellingen (verenigd in Stichting Museumpark) hebben eenzijdig besloten gratis open te zijn tijdens de nacht, terwijl bezoekers voor de Museumnacht een passe-partout moeten kopen. Aangezien met de opbrengsten van de passe-partouts de organisatie en de promotie van de Museumnacht worden gefinancierd, vreest de Stichting Rotterdamse Museumnacht de gevolgen van de gratis openstelling. Eerder dit jaar maakten de Kunsthal en Museum Boijmans Van Beuningen al bekend niet mee te doen aan de Rotterdamse Museumnacht in 2015. Bron: de Volkskrant

Extra geld voor muziekonderwijs op basisschool

26 oktober 2014

Minister Bussemaker, Joop van den Ende en het Oranje Fonds gaan samenwerken om het muziekonderwijs op basisscholen een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds beoogt het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten. Met het extra geld kunnen scholen de deskundigheid van mensen die voor de klas staan vergroten. Daarnaast kunnen zij samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, orkesten en podia. Scholen kunnen samen met culturele instellingen hun plannen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kamerbrief, zie ook Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014), met de laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs op scholen voor primair onderwijs en Handreiking muziekonderwijs 2020, met de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Toespraak Bussemaker bij 6e ASAM conferentie R'dam

24 oktober 2014

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers op 20 en 21 oktober jongstleden in Rotterdam.

Toespraak van minister Bussemaker

Situatie Nederland: Het ontwerp van een land; de Nederlandse creatieve industrie (Engelstalig)

Kamerbrief met uitwerking brief talentontwikkeling

24 oktober 2014

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Bussemaker een uitwerking van de brief over talentontwikkeling in de cultuursector d.d. 29 augustus. Hiermee geeft zij uitvoering aan de motie Bergkamp om in overleg te treden met de fondsen, de bestaande expertisecentra en met nieuwe makers over de meest effectieve besteding van de middelen. Het uitgangspunt is nog steeds dat niet institutionele belangen, maar die van talentvolle kunstenaars voorop staan. De inzet voor de periode 2014-2016 ziet er als volgt uit: 1) Ontwikkelruimte op maat: koppeling van talentenbudget aan coaching, en verbinding met productie- en presentatieplekken voor de disciplines waar dit aan de orde is. De 5 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, wordt verdeeld via de cultuurfondsen; 2) Wegwijzers talentontwikkeling door sector zelf en het kunstvakonderwijs (budgetneutraal); 3) Investeren in talent: laagrentende leningen bij Stichting Cultuur - Ondernemen. Hiervoor is eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar in 2014.

Faillissement Muziekgebouw Frits Philips dreigt

21 oktober 2014

Het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven, thuisbasis voor symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland, dreigt failliet te gaan. De accommodatie kampt al drie jaar met oplopende verliezen op de exploitatie. Dit jaar loopt het verlies waarschijnlijk op tot boven de 5 ton. Als de gemeente niet bijspringt, vertrekt de raad van commissarissen. Bron: NRC Handelsblad

Toename aantal freelance acteurs

20 oktober 2014

Het aantal acteurs met een vast of langdurig contract bij een groot theatergezelschap is sinds 2004 afgenomen van 130 tot 59 acteurs. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij de acht grootste gesubsidieerde toneelgezelschappen. Vier van de acht toneelgezelschappen hebben een vaste groep acteurs. Tien jaar geleden waren dat er nog zeven.

Inhoud syndiceren