Cultuurnieuws

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

27 januari 2015

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. In het eerste deel van haar brief vraagt zij de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden, zoals de aansluiting van het cultuuraanbod op de vraag van de samenleving, cultuurspreiding en de samenwerking tussen overheden, kwaliteitsoordeel door deskundigen, versterking van de empirische basis van het cultuurbeleid door cijfers over het cultuurbeleid, en andere financieringsvormen. In het tweede deel stelt zij de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen. Bussemaker geeft aan de bijdrage van culturele instellingen aan de samenleving in brede zin te zullen beoordelen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de artistieke prestaties maar ook om de maatschappelijke betekenis van cultuur, haar impact op de omgeving en het bereik van nieuw publiek. Bussemaker vraagt de Raad in maart met zijn advies te komen. Voor de zomer zal zij dan haar uitgangspuntenbrief met de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 en de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, aan de Tweede Kamer toesturen.
Meer informatie

Stijging streamen van muziek en Video on Demand

27 januari 2015

Het aantal gebruikers van muziekstreamingdiensten is in het laatste kwartaal van 2014 licht gegroeid, zo blijkt uit de laatste meting van Trends in Digital Entertainment van GfK. 4,6 miljoen Nederlanders maken gebruik van een streaming muziekdienst, tegen 4,2 miljoen gebruikers in september 2014. De groei is het grootst onder de jongeren tussen 13 en 17 jaar. Een derde van de gebruikers heeft een betaald abonnement, veelal gekoppeld aan een internetpakket. Ook het aantal video on demand gebruikers is het laatste kwartaal van 2014 wederom gestegen. Het illegaal downloaden van muziek neemt af in populariteit. Circa een kwart van alle streaming en video on demand gebruikers downloadt nog illegaal muziek ten opzichte van 32% in september 2014.

Lees ook: Atze de Vries op 3voor12: Muziek downloaden is uit. Toch? Wat we wel en niet weten over piraterij

Verdubbeling verkoop e-boeken in Vlaanderen

27 januari 2015

In Vlaanderen daalde de verkoop van het papieren boek vorig jaar met 1,9 procent. De verkoop van het e-boek steeg van 1,2 naar 2,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van GfK die brancheorganisatie Boek.be bekend heeft gemaakt. Er werden 15 miljoen papieren boeken verkocht, en 446.000 e-boeken. Het sterkst groeiende verkoopkanaal zijn de internetwinkels. Hun omzet steeg in 2014 met 16,2 procent, het marktaandeel van 10,5 naar 12,2 procent. De stijging van de online verkoop gaat vooral ten koste van de boekhandel die een daling van 4,8 procent in omzet kent. Bron: Boekblad.nl

Aandacht voor strenge arbeidswetgeving

22 januari 2015

Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) gaat met het Rijksmuseum, het Concertgebouworkest en het Nationaal Ballet in gesprek over de nadelen die culturele topinstellingen ondervinden van de strenge vergunningsregels bij het werven van getalenteerde arbeidskrachten uit het buitenland. Instellingen moeten eerst op zoek naar een geschikte werknemer in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie, voordat ze wereldwijd mogen werven. Dit kost ze jaarlijks tienduizenden euro’s aan advertentiekosten. Bron: NRC Handelsblad

Verkoop e-boeken 17 procent gestegen

21 januari 2015

De verkoop van e-boeken is vorig jaar met 17 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2013 nam de e-boekverkoop zelfs met 22 procent toe. Dat blijkt uit een nieuw overzicht van de ontwikkeling van het e-boek in Nederland, op basis van data van CB en GfK. Bron: Boekblad.nl

Crowdfunding bijna verdubbeld in 2014

21 januari 2015

In Nederland is vorig jaar 63 miljoen euro opgehaald met crowdfunding, bijna twee keer zoveel als in 2013. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren. Het aantal crowdfundingprojecten voor culturele projecten nam toe van 482 tot 752. De projecten verzamelden 20 procent meer dan in 2013, gemiddeld 7200 euro per aanvraag. Bron: Douw&Koren, de Volkskrant

Tom Kabinet zet verkoop tweedehands e-books voort

21 januari 2015

E-bookwinkel Tom Kabinet wil doorgaan met de verkoop van tweedehands e-books, ondanks een verbod. Het hof in Amsterdam oordeelde 19 januari dat de site niet genoeg doet om illegaal aanbod te weren. De zaak was aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Bron: de Volkskrant

Museumnacht Rotterdam gaat door

21 januari 2015

De Rotterdamse Museumnacht gaat 7 maart toch door. Maar niet gratis, niet de hele nacht, zonder openingsfeest en buitenprogramma. Met deze uitkomst komt er een einde aan de discussie tussen de zes musea aan het Museumpark, die zich uit de organisatie van de Museumnacht hadden teruggetrokken, en tientallen kleinere musea en galeries in Rotterdam. Bron: de Volkskrant

Bioscoopbezoek in 2014 stabiel

20 januari 2015

Dashboard bioscoopbezoek 2014 bevat bezoekgegevens, het bereik van filmtheaters en Nederlandse films, marktaandelen, de top 20 filmtitels en de top 50 steden (data zijn gebaseerd op voorlopige cijfers). Conclusies: het bioscoopbezoek is stabiel gebleven ten opzichte van 2013. Er was sprake van een sterk eerste en laatste kwartaal. In het tweede kwartaal was er een daling van 7 procent t.o.v. 2013. Ook de samenstelling van het bioscooppubliek is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2013. Stichting Filmonderzoek stelt elk kwartaal een Dashboard Bioscoopbezoek op en combineert data van de NVB en NVF en eigen onderzoek via CentERdata.
Bron: Filmonderzoek. nl

Uitkomsten Tweede Kamerdebat 15 januari

19 januari 2015

Op 15 januari vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de publicatie van OCW Cultuur in Beeld en over de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de cultuurnota 2017-2020. In een brief had Kunsten ’92 de Tweede Kamer verzocht de adviesaanvraag aan te scherpen: inzicht in de gevolgen van bezuinigingen en van herstructurering van het bestel is nodig om een advies uit te kunnen brengen voor volgende cultuurnota. De Raad zou daarbij onafhankelijk van financiële beperkingen vooraf moeten kunnen adviseren wat nodig is, op de langere termijn, maar ook voor de komende periode vanaf 2017. Besloten is o.a. dat in de volgende editie van Cultuur in beeld een onderzoek naar inkomens- en arbeidsmarktpositie naar aanleiding van de cultuurbezuinigingen in 2014 wordt opgenomen. De Tweede Kamer houdt a.s. donderdag een vervolgoverleg.
Kort verslag Kunsten ’92

Inhoud syndiceren