Cultuurnieuws

Toespraak Bussemaker bij 6e ASAM conferentie R'dam

24 oktober 2014

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers op 20 en 21 oktober jongstleden in Rotterdam. 

Toespraak van minister Bussemaker

Situatie Nederland: Het ontwerp van een land; de Nederlandse creatieve industrie (Engelstalig)

Kamerbrief met uitwerking brief talentontwikkeling

24 oktober 2014

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Bussemaker een uitwerking van de brief over talentontwikkeling in de cultuursector d.d. 29 augustus. Hiermee geeft zij uitvoering aan de motie Bergkamp om in overleg te treden met de fondsen, de bestaande expertisecentra en met nieuwe makers over de meest effectieve besteding van de middelen. Het uitgangspunt is nog steeds dat niet institutionele belangen, maar die van talentvolle kunstenaars voorop staan. De inzet voor de periode 2014-2016 ziet er als volgt uit: 1) Ontwikkelruimte op maat: koppeling van talentenbudget aan coaching, en verbinding met productie- en presentatieplekken voor de disciplines waar dit aan de orde is. De 5 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, wordt verdeeld via de cultuurfondsen; 2) Wegwijzers talentontwikkeling door sector zelf en het kunstvakonderwijs (budgetneutraal); 3) Investeren in talent: laagrentende leningen bij Stichting Cultuur - Ondernemen. Hiervoor is eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar in 2014.

Faillissement Muziekgebouw Frits Philips dreigt

21 oktober 2014

Het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven, thuisbasis voor symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland, dreigt failliet te gaan. De accommodatie kampt al drie jaar met oplopende verliezen op de exploitatie. Dit jaar loopt het verlies waarschijnlijk op tot boven de 5 ton. Als de gemeente niet bijspringt, vertrekt de raad van commissarissen. Bron: NRC Handelsblad

Toename aantal freelance acteurs

20 oktober 2014

Het aantal acteurs met een vast of langdurig contract bij een groot theatergezelschap is sinds 2004 afgenomen van 130 tot 59 acteurs. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij de acht grootste gesubsidieerde toneelgezelschappen. Vier van de acht toneelgezelschappen hebben een vaste groep acteurs. Tien jaar geleden waren dat er nog zeven.

Nieuwe concertzaal in Rotterdam

15 oktober 2014

Rotterdam krijgt een nieuw concertpodium, Gashouderzaal Ferro Dome, op initiatief van Dance Valley-organisator UDC en Paul Stiekema, oud-directeur van de Heineken Music Hall. Ferro Dome, een industriële evenementenlocatie, opent al in december de deuren en zal plek bieden aan 6000 man. Na een half jaar proefdraaien met in eerste instantie drie dance-evenementen in december en vanaf januari ook popconcerten en zakelijke evenementen, gaat de zaal een half jaar dicht voor een grootscheepse verbouwing. Ferro Dome is geheel opgezet met privaat geld. De organisatie zal geen gebruik maken van de oproep van de gemeente Rotterdam eerder deze week voor oprichting van een middelgroot podium. Bron: VNPF, 3voor12

Drie literatuurprijzen in geldnood

15 oktober 2014

De Jan Hanlo Essayprijs voor essayistiek, de Woutertje Pieterse Prijs voor jeugdliteratuur en de Lira Scenarioprijs worden niet of in sterk versoberde vorm uitgereikt, als gevolg van geldgebrek bij de sponsor, het Lirafonds. De oorzaak van het geldgebrek is een juridisch conflict met kabelexploitanten als Ziggo en UPC die auteursrechtgelden weigeren af te dragen.

4,2 miljoen Nederlanders streamen films en series

15 oktober 2014

Circa 4,2 miljoen Nederlanders streamen films en series. Het aantal gebruikers in de leeftijd 13-17 jaar is het hardst gestegen (van 38% naar 54%). Daarna volgt de groep 18- 34 jarigen (43%). Het aantal Nederlanders dat gebruikt maakt van een streaming muziekdienst blijft stabiel rond een derde. De grootste stijging vindt plaats bij abonnementsdiensten voor video on demand. Met name Netflix voor video en Spotify voor muziek nemen een grote voorsprong in. Dit blijkt uit Trends in Digital Entertainment van GfK. Persbericht

 

Ontslagen bij Beeld en Geluid in Hilversum

14 oktober 2014

Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden begin volgend jaar 82 van de 198 volle banen (fte’s) geschrapt. 27 werknemers krijgen gedwongen ontslag, 69 anderen vertrekken omdat ze tijdelijk waren aangesteld voor het digitaliseringsproject ’Beelden voor de toekomst’, en dat loopt af. Verder wordt het instituut 19 miljoen per jaar gekort op de rijkssubsidie, als onderdeel van de bezuiniging op de mediabegroting. Bron: Gooi- en Eemlander, NRC Handelsblad

Publieke omroep op de schop

13 oktober 2014

Staatssecretaris Dekker wil de publieke omroep 'veelzijdiger, creatiever en vernieuwender' maken. De publieke omroep moet zich onderscheiden van de commerciële zenders met programma's die publieke waarde hebben: minder amusement, meer informatie, educatie en cultuur. De publieke omroepen verliezen hun monopolie op het maken van programma's, ook nieuwe creatieve televisiemakers krijgen voortaan rechtstreeks toegang tot de publieke omroep. Dekker streeft naar creatieve competitie. In 2013 kregen alle publieke omroepen samen 670 miljoen euro om programma's te maken. Met de helft van dat bedrag moeten de omroepen voorstellen indienen, die gaan concurreren met de plannen van onafhankelijke producenten. De overkoepelende NPO besluit uiteindelijk waar het geld heen gaat. Staatssecretaris Dekker volgt hiermee een advies van de Raad voor Cultuur. Alle maatregelen moeten waar mogelijk vóór, en in ieder geval vanaf 1 januari 2016 zijn beslag krijgen.
Kamerbrief
Bron: de Volkskrant

Inhoud syndiceren