Cultuurnieuws

Effect bezuinigingen kunst en cultuur in Amsterdam zichtbaar

18 december 2014

De effecten van de bezuinigingen op kunst en cultuur worden in Amsterdam steeds zichtbaarder. Dat blijkt uit het rapport Verkenning 2014 van de Amsterdamse Kunstraad. De cultuursector in Amsterdam is een sterke, veerkrachtige sector gebleven ondanks de landelijke bezuinigingen die op 1 januari 2013 zijn ingegaan. De podia trekken een groeiend publiek, ook al moeten zij door teruglopende subsidies meer eigen inkomsten verwerven uit kaartverkoop of met horeca activiteiten. Festivals zijn erg in trek. De raad wijst ook op een paar aandachtspunten. De kosten voor het cultureel vastgoed blijven stijgen en worden niet gecompenseerd. Er is hierdoor steeds minder geld voor het aanbod beschikbaar. De kunstraad bepleit het transparant maken van de vaste lasten aan huur en onderhoud binnen het totale kunstenplan. Ook doet de kunstraad enkele aanbevelingen. Om jonge makers de kans te geven een plek te veroveren in het kunstenplan, adviseert de kunstraad instapplekken te introduceren met een subsidie voor 2 jaar. De generieke verplichting tot talentontwikkeling voor alle gesubsidieerde instellingen leidt tot een overaanbod in de cultuureducatie en kan beter worden afgeschaft. De kunstraad wil het publiek een stem geven in de advisering, via een kunstenpanel en/of een één procentregeling.

 

Omvang culturele en creatieve sector in EU gemeten

18 december 2014

Alle creatieve beroepen in de cultuur- en mediasector in de Europese Unie zijn goed voor ruim 7 miljoen banen en een jaaromzet van 535,9 miljard euro. Dat is 4,2 procent van Europa's BBP. Dat blijkt uit een studie van consultant EY. De creatieve sector daarmee de derde grootste verschaffer van werkgelegenheid in Europa, na de bouwsector (15 miljoen jobs) en de horeca (7 miljoen). EY richtte zich op elf subsectoren, zoals boeken, kranten en tijdschriften, televisie en film, maar ook de productie van videogames, en architectuur. Bron: EY consultancy, www.topcinn.eu

 

Miljoenenstrop bibliotheken en universiteiten

17 december 2014

Universiteiten en bibliotheken gaan minimaal 17 miljoen euro verliezen aan het faillissement van de Leidse abonnementenverzorger Swets & Zeitlinger. Verschillende klanten van het bedrijf hebben 26 tot 27 miljoen euro vooruitbetaald voor abonnementen die ze volgend jaar zouden afnemen. Bron: RTLZ

Fusie theaterbedrijven Van den Ende en Verlinde

17 december 2014

Stage Entertainment van Joop van den Ende en Albert Verlinde Entertainment gaan per 1 januari 2015 fuseren. Stage Entertainment International neemt alle aandelen over van het bedrijf van Albert Verlinde. Verlinde wordt per 1 maart 2015 directeur van het bedrijf. De bedrijven gaan samen verder onder de naam Stage Entertainment Nederland. Bron: NRC Handelsblad

Hedwig Verhoeven directeur VSCD

17 december 2014

Hedwig Verhoeven treedt met ingang van 1 maart 2015 aan als directeur bij de VSCD, Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Ze volgt Martin van Ginkel op, die op 1 januari jl. is afgetreden en sindsdien door Jeltsje In der Rieden als waarnemend directeur wordt vervangen. 

Bert Verveld nieuwe voorzitter AHK

16 december 2014

Bert Verveld is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Hij volgt op 1 maart 2015 Jet de Ranitz op, die sinds 1 december 2014 de nieuwe voorzitter van Hogeschool Inholland is. Verveld is op dit moment algemeen directeur van het Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen.

Fusie Kunstconnectie en Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

16 december 2014

Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) fuseren 1 januari 2015 tot één nieuwe brancheorganisatie: Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. De nieuwe vereniging organiseert circa 190 Nederlandse centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en muziekscholen. Met deze fusie is een landelijke belangenbehartiger ontstaan voor de non-formele educatie in Nederland. Lees verder

ArcheoHotspot in Allard Pierson Museum

11 december 2014

In het Allard Pierson Museum in Amsterdam is de eerste ArcheoHotspot van Nederland geopend. Iedereen kan er gratis en vrijblijvend naar toe om mee te helpen met het sorteren van vondsten, te onderzoeken of er in zijn of haar omgeving een opgraving heeft plaats gevonden, of om te skypen met een archeoloog op een buitenlandse opgraving. ArcheoHotspots is een initiatief van het Allard Pierson Museum, in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant. Binnen dit project ontwikkelen de projectpartners in eerste instantie zes ArcheoHotspots. De eerste drie starten in het centrum van Amsterdam (Allard Pierson Museum), in ’s-Hertogenbosch (het Groot Tuighuis) en Eindhoven (Archeologisch Centrum Eindhoven Helmond). ArcheoHotspots wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Stichting Doen, VSB Fonds, Stichting Dioraphte en het Amsterdams Universiteitsfonds. Bron: Erfgoedstem.nl

Inhoud syndiceren