Redactioneel Boekman 114

De cultuurnota 2021-2024 klinkt als verre toekomst muziek, maar dat is het niet; reeds over twee zomers en twee winters treedt ze in werking. De steigers staan er al. Daarom richt deze Boekman zich op een belangrijk onderdeel van het toekomstige cultuurbeleid: stedelijke regio’s. Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden wensen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. Op verzoek van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, bracht de Raad voor Cultuur in november 2017 een verkenning uit over het thema. Dat werd een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur (RIS), met meer erkenning en financiering voor het culturele aanbod in de regio.
 
Regionaal cultuurbeleid in de steigers 

Redactioneel