Redactioneel Boekman 115

Cultuur is van en voor iedereen. Ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding’, schrijft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in haar visiebrief. Een kleine tien jaar geleden schreef de toenmalige cultuurminister Plasterk: ‘het cultuurbeleid is “inclusief”, dus bedoeld voor alle Nederlanders.’ Ook Emanuel Boekman gaat hier in zijn proefschrift uit 1939 op in, als hij betoogt dat het bevorderen van toegankelijkheid het sluitstuk vormt van de overheidsbemoeienis met oude en nieuwe kunst. Inclusiviteit en cultuurbeleid zijn dus bekenden van elkaar, stelt Erik Schrijvers in het openingsartikel van deze Boekman.

Van interculturaliteit naar inclusiviteit 

Redactioneel