Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Adviezen over concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep

In juni heeft de Regionale Publieke Omroep (RPO) zijn eerste concessiebeleidsplan 2017-2025 opgesteld, waarin hij beschrijft hoe de publieke mediaopdracht tot 2025 op regionaal niveau wordt uitgevoerd. Zowel de Raad voor cultuur als het Commissariaat voor de media hebben een advies uitgebracht aan Staatssecretaris Dekker (Media).

De Raad voor cultuur waardeert de ambitie die uit het plan spreekt. Maar net als andere media moeten regionale omroepen, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw definiëren. Een heldere analyse en daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen mist de raad nog in het ingediende concessiebeleidsplan. De raad adviseert staatssecretaris Dekker (Media) om de RPO zo’n plan binnen een jaar te laten opstellen. Daarnaast adviseert de raad onder meer de RPO de opdracht te geven de regionale omroepen te ontwikkelen tot streekomroepen, waarbij de provinciale grenzen worden losgelaten; toe te werken naar een integratie van de Amsterdamse ‘streekomroep’ AT5 in de RPO; binnen de Mediawet meer mogelijkheden te bieden voor publiek-private samenwerking, met name tussen media-instellingen op lokaal en regionaal terrein.

Ook het Commissariaat voor de media pleit voor een verdere uitwerking van het concessiebeleidsplan.

Bekijk meer: Actualiteit

Partners & subsidiënten