Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Brief Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda aan minister

De Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector heeft minister Van Engelshoven (Cultuur) een brief gestuurd met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan.

De Regiegroep  ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.

Lees hier meer over de achtergrond van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en de Fair Practice Code, een concrete uitwerking ervan.

Toelichting Kunsten '92

Bekijk meer: Actualiteit

Partners & subsidiënten