Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Figuur 1 - Aandeel kunstenaars en andere groepen met een bruto persoonlijk jaarinkomen van 30 duizend euro of minder (Bron: CBS)

Bekijk meer: Cijfers in context

Partners & subsidiënten