Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Aantal ‘vrienden’ van musea licht gedaald

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484 lidmaatschappen. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hebben in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Het aantal lidmaatschappen bij vriendenverenigingen per provincie hangt in grote lijnen samen met het aantal musea per provincie. Er zijn echter ook provincies waar het verband minder goed te zien is. Zo heeft Noord-Brabant in vergelijking met de andere provincies weinig lidmaatschappen voor het aantal musea (73) en heeft Drenthe juist relatief veel lidmaatschappen voor het aantal musea (25).
Bron: Erfgoedmonitor

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten