Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bekijk de culturele regioprofielen

Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden wensen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveau’s.

Op uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hebben de samenwerkende gemeenten en provincies samen met het culturele veld culturele regioprofielen opgesteld. Daarin worden de gezamenlijke visies op kunst en cultuur in de regio beschreven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid.

Dit zijn de regioprofielen die zijn ingeleverd:

We the North
Flevoland
Metropoolregio Amsterdam
Utrecht
Leiden
Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)
Ede/Wageningen
Arnhem/Nijmegen
Zwolle
Twente
Rotterdam
Haaglanden
Brabantstad
Limburg
Zeeland

Bekijk alle profielen en bijbehorende documenten in de internetcatalogus.

Op 6 december organiseert Kunsten ’92 de bijeenkomst Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid waarop een eerste analyse van de regioprofielen zal worden gepresenteerd.

Op 14 december wordt de Regionale Cultuurindex gepresenteerd. Dit instrument, ontwikkeld door de Boekmanstichting in samenwerking met Atlas voor gemeenten, geeft een overzicht van het aanbod en het gebruik van cultuur per provincie, evenals de geldstromen die daarmee gemoeid zijn.

Lees Cultuurbeleid 2021-2024 stedelijke en regionale profielen van minister Van Engelshoven

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten