Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Geefwet weinig effect

De nieuwe Geefwet heeft voor de meeste culturele instellingen vrijwel geen effect gehad. Alleen de grote instellingen halen meer geld op bij bedrijven en particulieren. Bedrijven zijn in 2014 meer aan sponsoring van die grote instellingen gaan uitgeven, maar vermogende particulieren geven juist minder aan cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft verricht in opdracht van het ministerie van OCW naar de veranderingen in het geefgedrag aan culturele instellingen en de wijze waarop potentiële donateurs en sponsors worden benaderd na de invoering van de Geefwet in 2012.

Slechts 11 procent van de instellingen haalt 87 procent van de opbrengsten uit fondsenwerving binnen. Dat zijn de grootste instellingen, die de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving de afgelopen jaren zagen stijgen. Bij de andere, kleinere instellingen daalden deze inkomsten juist.

De Geefwet blijkt onbekend onder vermogende Nederlanders en bedrijven. Middelgrote en zeer grote instellingen die actief potentiële gevers hebben geïnformeerd over de Geefwet, hebben meer inkomsten uit fondsenwerving verkregen. De onderzoekers concluderen daarom dat het positieve effect van de wet groter kan zijn als instellingen tijd wordt gegund om zich toe te leggen op fondsenwerving.

Bron: NRC

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten