Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Impuls duurzamere en innovatievere modesector

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) heeft vandaag aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze de Nederlandse modesector wil laten innoveren en duurzamer wil maken. Zo wil de minister bereiken dat duurzaamheid en hergebruik gestimuleerd wordt, nieuwe materialen worden ontwikkeld en dat er op een andere manier geproduceerd wordt.

Voor de komende drie jaren is er 150.000 euro per jaar beschikbaar.

In het programma spelen aspecten als nieuw talent, hergebruik, nieuwe materialen, nieuwe productiemethoden, nieuwe distributiemethoden een hoofdrol. Het programma wordt vormgegeven in nauw overleg met opleidingen, instituten en fondsen (zoals het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), met jonge makers en gemeenten.

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidiënten