Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Kansen voor gezamenlijke aanpak cultuurparticipatie

6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Toch is deze cultuurparticipatie vaak weinig zichtbaar bij beleidsmakers. Dat vraagt om een landelijke impuls, aldus de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon in een brief aan minister van Engelshoven (OCW), IPO en VNG. Daarin doen zij een oproep tot een ‘een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies’.

Met aandacht voor: betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en de culturele beoefenaars en organisaties; verbreding van het aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, ouderen of jongeren; aanbod dat rechtdoet aan culturele diversiteit;  meer samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, welzijn sport en onderwijs.

Bron: LKCA

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten