Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Oproep Kunsten ’92 aan Tweede Kamer

Kunsten ’92 vraagt in een brief aan de cultuurwoordvoerders oog te hebben voor de samenhang tussen de BIS, de zes Rijksfondsen en de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden. De cultuursector is immers veel breder dan de Basisinfrastructuur (BIS); veel blijft buiten beeld in het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS.

Kunsten '92 stelt dat de term 'gelijkblijvend budget' een achteruitgang betekent. Ook vraagt Kunsten '92 om meer ruimte voor experiment en nieuwe structuren binnen de huidige adviesstructuur. Versterking van de arbeidsmarkt in de cultuursector is urgent.

Op donderdag 2 juni vergadert de Tweede Kamercommissie voor OCW over meerdere cultuuronderwerpen, waaronder het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS.
Agenda

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten