Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Pleidooi voor regionale culturele infrastructuur (RIS)

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Om regionale en lokale overwegingen mee te laten spelen in het nationale beleid adviseert de raad om, naast de basisinfrastructuur (BIS) en de fondsen, een derde component te onderscheiden in het cultuurbeleid: de regionale culturele infrastructuur (RIS). Dat schrijft de raad in de verkenning Cultuur voor stad, land en regio

De subsidieperiode voor culturele instellingen in de BIS moet naar zes jaar verlengd worden. Voor kleinere instellingen en gezelschappen die meerjarige subsidie krijgen van een van de cultuurfondsen adviseert de Raad een subsidieperiode van drie tot maximaal vier jaar.  

De Raad stelt voor om eerst de stedelijke regio's hun plannen te laten indienen en daarna de landelijke subsidies vast te stellen. Daardoor kunnen de subsidies van de overheid en cultuurfondsen een aanvulling vormen op wat gemeenten en provincies aan steun verlenen en zo de regionale plannen ondersteunen. Rijk en fondsen kunnen bovendien besluiten alleen die instellingen te financieren die ook lokaal ondersteund worden.

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten