Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Toch subsidie voor Europees Keramisch Werkcentrum

De motie van het CDA om een oplossing te vinden voor het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) is 28 juni door de Tweede Kamer aangenomern. Dat betekent dat het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) de komende vier jaar wel rijkssubsidie krijgt.

De instelling kreeg een positief advies van de Raad voor Cultuur, maar kon volgens minister Bussemaker niet in de basisinfrastructuur opgenomen worden omdat ze te ver buiten een stad is gehuisvest en daardoor niet aan de voorwaarden voldoet.

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten