Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Uitkomsten moties debat cultuurbegroting 2018

Op 13 november jl. werd er in de Tweede Kamer gedebateerd over de cultuurbegroting 2018. Op dinsdag 21 november werd er gestemd over de ingediende moties.

Naast de twee aangenomen moties ter verbetering van de positie van ZZP-ers in de culturele sector werd er o.a. gestemd over de motie van Arno Rutte (VVD) voor het stopzetten van subsidie voor popmuzikanten. Deze motie werd verworpen. Evenals zijn motie voor het verhogen van de eigeninkomstennorm in de periode 2021-2024 naar 30%.

Aangenomen zijn:
 
De motie van Vera Bergkamp (D66) met het verzoek om onderzoek te doen naar de ‘niet-bezoeker’ van culturele voorstellingen.
 
De gewijzigde motie van Peter Kwint (SP) met het verzoek aan de regering om met een voorstel te komen om de secundaire tickethandel aan banden te leggen.
 
De motie van Lodewijk Asscher (PvdA) met het verzoek aan de regering zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’ nader vorm te geven.
 
De motie van Carla Dik-Faber (Christen-Unie) over de positie van wetenschapsmusea die tussen wal en schip vallen omdat ze niet zijn ondergebracht in het wetenschaps- of cultuurbeleid. De motie verzoekt onderzoek te doen naar mogelijkheden binnen het wetenschapsbeleid en de Raad voor Cultuur in het kader van het cultuurstelsel 2021–2024 een advies te vragen over de positie van de wetenschapsmusea.
 
De motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) over voortzetting van muziekonderwijs voor ieder kind. Met het verzoek om de effecten van de huidige regeling te evalueren en daarbij te bekijken hoe scholen met een goed plan voor muziekonderwijs na 2020 ondersteund kunnen worden.
 

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten