Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Verkenning aanbod werk- en presentatieruimtes in Rotterdam

Het maatschappelijk (cultureel) vastgoed en de ruimte voor kunstenaars en makers om te werken en te presenteren staan onder druk, ook in Rotterdam. Hebben kunstenaars en makers straks nog wel voldoende mogelijkheden om te werken en zich te presenteren? De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) maakte een verkenning en analyse van de situatie en komt met aanbevelingen voor de gemeente en het veld.

Aanbevelinen voor de gemeente: zorg voor meer betaalbare ruimte; faciliteer en investeer in collectieve initiatieven van onderaf; zorg dat de waardetoevoeging van kunstenaars en makers voor de stad zichtbaar wordt en behouden blijft. Verder: neem ruimte voor kunstenaars en makers op in de visie op de ontwikkeling van de stad. Neem de regie in de ruimte voor talentontwikkeling en zorg voor meer mogelijkheden voor doorstroming. Besteed bewust aandacht aan spreiding van talent over de stad.

Voor het veld: bevorder afstemming in de activiteiten gericht op kunst in de publieke buitenruimte. Zoek als grote en kleine organisaties de onderlinge samenwerking. Creëer een overkoepelend netwerk voor kunstenaars en makers.

Bron: RRKC

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten