Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Eerste versie Fair Practice Code gepresenteerd

Op 3 oktober is de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker. De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg.

De code is naast kunstenaars ook bedoeld voor werkenden, opdrachtgevers, instellingen, financiers en overheden in de culturele en creatieve sector. Door ondertekening onderschrijven ze principes over onder meer eerlijk werken en betalen, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Het is een 'paraplu waaronder voor verschillenden sectoren regelingen en richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van het verdienvermogen en de ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector', aldus de initiatiefnemers.

Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld. Het traject vanaf nu spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code, door middel van gesprekken met betrokkenen binnen de diverse deelsectoren en door reacties. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.

Begin 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn.
Bron: Kunsten '92, Het Parool

Bekijk meer: Actualiteit

Partners & subsidiënten