Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Stijging vacatures in culturele sector

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Het onderzoek Culture vacatures onderzocht richt zich op de sectoren amateurkunst en cultuureducatie, archieven, monumenten, beeldende kunst en vorming, dans, film, letteren en bibliotheken, musea, muziek en muziektheater, theater, monumenten en archeologie – en behelst zowel het gesubsidieerde als het ongesubsidieerde segment van de sector. Ook vacatures binnen de kunst- en cultuuropleidingen zijn in het onderzoek meegenomen.

Er werden in 2017 bijna vijfduizend unieke culturele online vacatures gevonden; een stijging van tien procent vergeleken met 2016. Van alle culturele vacatures zijn de vacatures voor een betaalde functie het hardst gegroeid, deze namen ten opzichte van 2016 met 24 procent toe. Overigens betreft een kwart daarvan een tijdelijke functie. In de overige driekwart gaat het om een (mogelijk) vast dienstverband.

Zie voor een uitgebreide analyse cultuurindex.nl

Bekijk meer: Actualiteit

Partners & subsidiënten