Dissertaties

Alle ingezonden dissertaties worden opgenomen in de bibliotheek. Bekijk deze en andere dissertaties in de bibliotheekcollectie.

Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid

Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid

De Boekmanstichting en de afdeling Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben in 2009 de Boekman Dissertatieprijs voor kunst- en cultuurbeleid ingesteld. De prijs is bedoeld om belangwekkende resultaten van recent onderzoek in een bredere kring van potentiële gebruikers te verspreiden, mede in de hoop daarmee de kwaliteit van het cultuurbeleid te verhogen. De prijs à 10.000 euro wordt eens in de drie jaar uitgereikt. De dissertatieprijs is vernoemd naar Emanuel Boekman, die op 6 juni 1939 als eerste in Nederland promoveerde op de relatie tussen overheid en kunst.