Bevorderen cultuurdeelname in 5 Age Friendly Cities

16 maart 2017

In 2017-2018 nemen de steden Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma 'Lang Leve Kunst - Op weg naar Age Friendly Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het fonds werkt in dit programma gedurende 2 jaar samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.