Op onderwerp

Zoeken

Per maand

De Governance Code Cultuur 2019

5 november 2018

Vandaag is de de Governance Code Cultuur 2019 overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. 

De Code is ook een instrument voor financiers in de cultuursector (overheden, fondsen en private financiers). Zij gebruiken de Code als referentiekader bij het beoordelen van een aanvraag om financiële middelen en de verantwoording over de besteding ervan door de culturele organisatie. De Governance Code Cultuur 2019 borduurt voort op de ontwikkeling van governance in de afgelopen jaren

Bron: Cultuur en Ondernemen