Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Rechter verbiedt generieke frictiekosten

30 juli 2012

In de rechtszaak die jeugdtheatergezelschap De Toneelmakerij had aangespannen tegen de bezuiniging van het Ministerie van OCW op haar subsidie heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald dat staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra opnieuw moet kijken naar de frictiekosten. De rechtbank vindt dat rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden en dat niet kan worden volstaan met een algemene frictiekostenregeling. Het is nog niet duidelijk of dit vonnis een bredere werking gaat krijgen.
Uitspraak Amsterdamse rechtbank

Guus Beumer, directeur nieuw architectuurinstituut

26 juli 2012

Guus Beumer wordt directeur van het Nederlands instituut voor architectuur, design en e-cultuur in Rotterdam.  Beumer, nu nog directeur bij kunstcentrum Marres in Maastricht, volgt Ole Bouman op. Ole Bouman vertrekt vanwege de fusie per 2013 van het Nederlandse Architectuurinstituut (NAi) met Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en het Virtueel Platform.
Persbericht

Leiding Design Academy keert terug

24 juli 2012

De leiding van de masteropleiding aan de Design Academy in Eindhoven, die twee weken geleden was opgestapt wegens een conflict met de directie, keert terug. De drie vertrekkende afdelingshoofden waren het niet eens met een organisatorisch vernieuwingstraject binnen de hogeschool, zoals het aantrekken van onderwijsmanagers. Er is besloten dat de afdelingshoofden hun zeggenschap behouden over de inrichting van het onderwijs, dat er geen managers worden aangesteld, maar dat de hoofden wel meewerken aan een vernieuwingsslag van de opleiding.

Cultuureducatie binnen basisonderwijs

24 juli 2012

Het merendeel van de basisscholen vindt cultuureducatie belangrijk, maar gewenste verbetering wordt belemmerd door tijd- en geldgebrek. Dit concludeert TNS NIPO in een onderzoek naar de motivatie voor cultuureducatie onder leerkrachten en staf in het basisonderwijs. Het onderzoek was ter voorbereiding van het onlangs verschenen advies over cultuureducatie van de Raad voor Cultuur en Onderwijsraad.

Heffing op muziekdragers

24 juli 2012

Stichting Thuiskopie wil dit jaar 60 miljoen euro heffen op muziekdragers als smartphones, tablets en computers. Dat bleek in de eerste onderhandelingsronde met overlegorgaan SONT, Stichting Onderhandelingen Nationale Thuiskopievergoeding, waarin producenten en auteursrechthebbenden verenigd zijn. Tot nu toe worden alleen blanco cd’s en dvd’s belast.

Birnie nieuwe directeur Drents Museum

23 juli 2012

Annabelle Birnie wordt per 1 november de nieuwe directeur van het Drents Museum. Birnie is directeur sponsoring, kunstmanagement en evenementen bij ING. ING is hoofdsponsor van het museum en schonk het twee jaar geleden 273 kunstwerken.

Verbouwing Rijksmuseum voltooid

19 juli 2012

De verbouwing en renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam is na 9 jaar zo goed als afgerond. De Rijksgebouwendienst, eigenaar van het monumentale gebouw, overhandigde maandag 16 juli de sleutel aan museumdirecteur Wim Pijbes. In april 2013 opent het vernieuwde Rijksmuseum de deuren voor het publiek.

Bezwaarschrift van Institut Néerlandais

19 juli 2012

Medewerkers van het Institut Néerlandais dienen een bezwaarschrift in tegen de beschikking van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de subsidie per 2015 te beëindigen. Zij spreken van 'bad governance'. Persbericht

Rijksakademie en Ateliers gaan fuseren

17 juli 2012

De Rijksakademie van beeldende kunsten en De Ateliers gaan fuseren. Ze hebben 16 juli een samenwerkingsplan ingediend bij het ministerie van OCW. Het nieuwe gezamenlijke topinstituut dat de instellingen willen worden, moet plaats bieden aan zestig kunstenaars, vijftien plekken minder dan nu. Het Mondriaan Fonds financiert in 2013 en 2014 24 werkplekken bij de instellingen, hiermee is 1,2 miljoen euro gemoeid. Verder stelt het Fonds 11 plaatsen (550.000 euro) beschikbaar bij de andere postacademische instelling, de Jan van Eyck Academie. Het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch, dat eerder van subsidie werd afgesloten, krijgt elf drie-maands plekken (220.000 euro).

Meermanno en Letterkundig Museum willen samenwerken

17 juli 2012

Het Meermanno Museum voor het boek en het Letterkundig Museum hebben samen een subsidieaanvraag ingediend bij de Raad voor Cultuur waarin ze kiezen voor samenwerking, zoals hen in een vorige subsidie was aangeraden. Maar de musea willen meer tijd - tot 1 januari - om uit te zoeken hoe de samenwerking vorm moet krijgen.

Museumcommissie onderzoekt toekomst bestel

17 juli 2012

De Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging hebben een gezamenlijke commissie in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe ze de bezuinigingen van de overheid het hoofd kunnen bieden. De commissie bestaat uit acht museumdirecteuren, onder leiding van voorzitter Irene Asscher-Vonk (emeritus hoogleraar sociaal recht) en vice-voorzitter Maarten Doorman (filosoof, dichter, schrijver en bijzonder hoogleraar aan de UvA). Op 22 oktober kunnen de leden van de verenigingen zich uitspreken over het advies van de commissie Asscher-Vonk.

Leiding Design Academy stapt op

16 juli 2012

De leiding van de masteropleiding aan de Design Academy in Eindhoven stapt op wegens een conflict met de directie. De drie vertrekkende afdelingshoofden zijn het niet eens met een organisatorisch vernieuwingstraject binnen de hogeschool. Hun taak was tot nu toe om het onderwijs inhoudelijk vorm te geven, met een grote mate van autonomie. In het komende schooljaar komt daar verandering in. De directie heeft besloten onderwijskundigen en managers te benoemen, zogenoemde 'Deans of Education', waarmee zij moeten samenwerken.

Aanvullend advies Raad voor Cultuur

16 juli 2012

De Raad voor Cultuur publiceerde 13 juli het zogenoemde aanvullend advies, een vervolg op 'Slagen in Cultuur', waarin de raad in mei heeft geadviseerd over de toekenning van subsidies aan instellingen in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016. De Raad voor Cultuur blijft achter zijn positieve subsidieadvies over presentatie-instelling Stroom staan. Als staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) zijn eerdere afwijzing echter handhaaft, stelt de raad voor in plaats van Stroom het Groningse Noorderlicht subsidie toe te kennen. In de museumsector heeft de raad zijn advies over twee instellingen bijgesteld: Het Scheepvaartmuseum en Teylers Museum.

BZ stopt subsidie Institut Néerlandais

15 juli 2012

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beëindigt de subsidie aan het Institut Néerlandais in Parijs. De culturele activiteiten van Nederland in Frankrijk zullen voortaan vanuit de ambassade worden georganiseerd. Het instituut houdt waarschijnlijk op te bestaan. De raad van toezicht  spreekt van een 'ambtelijk-politieke overvaltactiek' van het ministerie en een 'kale opzegging', en is uit protest afgetreden. Lees verder in de Volkskrant

Nieuw particulier museum in Lisse

13 juli 2012

Op het landgoed Keukenhof in Lisse komt een nieuw museum met de privé-kunstcollectie van de familie Van den Broek, bekend van verschillende supermarktformules en reisbureau D-Reizen. Het Lisser Art Museum ('t LAM) hoopt in 2015 open te gaan. Over de collectie is nog weinig bekend. De toegang wordt gratis.

Fusie orkesten Zuid-Nederland

13 juli 2012

Het Brabants Orkest (HBO) in Eindhoven en het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) in Maastricht zijn het eens geworden over een fusie. De Raad voor Cultuur wees in mei de afzonderlijke subsidieaanvragen van de orkesten af omdat zij nog geen overeenstemming konden bereiken over de samenwerking. Zijlstra gaf de orkesten tot 16 juli om met een gezamenlijke subsidieaanvraag te komen.

EYE ontvangt 100.000ste bezoeker

12 juli 2012

EYE, het nieuwe filmmuseum in Amsterdam, ontving op 11 juli de honderdduizendste betalende bezoeker. Sinds de opening van het nieuwe onderkomen op 5 april kwamen meer dan 225.000 bezoekers het nieuwe gebouw bezichtigen.

SNS Reaal Fonds financiert educatiecentrum Rijksmuseum

11 juli 2012

Het SNS Reaal Fonds wordt hoofdbegunstiger van het nieuwe educatiecentrum van het Rijksmuseum Amsterdam, de Teekenschool. Het nieuwe centrum, voor kinderen maar ook volwassenen, moet verdieping geven aan de collectie van het Rijksmuseum en opent in 2013 de deuren.

Christie's veilt Scheringa collectie

11 juli 2012

Christie's veilt in september en november 221 werken uit de voormalige collectie van het Scheringa Museum. De geschatte waarde is tussen de 6 en 10 miljoen euro. Het overgrote deel wordt geveild in Amsterdam, de rest in Londen, New York en Hongkong.

Doorstart Cultuurkaart

11 juli 2012

Met de toezegging van zes ton in een motie in de Tweede Kamer is de doorstart van de Cultuurkaart voor jongeren verzekerd, aldus het CJP. Private financiers en deelnemende culturele instellingen zullen naar verwachting hun toegezegde steun doorzetten.

Nieuwe Federatie Auteursrechtbelangen

10 juli 2012

De Federatie Auteursrechtbelangen wordt de nieuwe voorvechter voor auteursrecht en naburige rechten. De Federatie zet de werkzaamheden voort van de in 1984 opgerichte Stichting Auteursrechtbelangen. De organsatie leunt op drie pijlers van belanghebbenden: het Platform Makers, de Creatieve Media Industrie en VOI©E.

Zes miljoen voor creatieve industrie

10 juli 2012

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Het geld gaat naar Click, een organisatie waarin ondernemers en wetenschappers in de creatieve industrie samenwerken en bijvoorbeeld nieuwe apps of high-tech stoffen ontwikkelen voor de mode-industrie. Click komt voort uit het topsectorenbeleid van het ministerie. De creatieve industrie groeit met zes procent per jaar harder dan de rest van de Nederlandse economie. Brief aan Tweede Kamer

Moties over advies RvC in Tweede Kamer

6 juli 2012

In vervolg op het debat over het advies van de Raad voor Cultuur zijn in de nacht van 5 op 6 juli 5 moties in stemming gebracht. Aangenomen zijn: motie cultuurkaart, motie herijking museumbestel en motie Theaterinstituut Nederland, Nederlands Muziek Instituut en het Nationaal Instituut Nederlands slavernij verleden. De motie cultuursector Bankgiroloterij en de motie regionale spreiding zijn aangehouden. Lees verder

Reserves gesubsidieerde instellingen bevroren

3 juli 2012

Volgens de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) komen gesubsidieerde instellingen in problemen wanneer ze hun reserves niet mogen gebruiken om er de gevolgen van de bezuinigingen mee op te vangen. (Bron: de Volkskrant)

Podia compenseren vroegboekers na terugdraaien btw-verhoging

3 juli 2012

Podia komen met verschillende oplossingen voor het teruggeven van de btw-verlaging op de podiumkunsten aan de klant: vroegboekkortingen, teruggaveregelingen of een gratis consumptie. Zondag 1 juli ging het btw-tarief weer terug van 19 naar 6 procent.