Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Subsidie voor Holland Symfonia

3 september 2012

De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Zijlstra Holland Symfonia op te nemen in de culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016. Dit schrijft de raad in zijn advies Slagen in Cultuur, Het vervolg 2, het laatste subsidieadvies van de raad in de aanloop naar Prinsjesdag. Op dinsdag 18 september aanstaande maakt het kabinet de subsidiebesluiten over de periode 2013 -2016 bekend.

Cultuureducatie bedreigd

30 augustus 2012

Branchevereniging Kunstconnectie en de 20 grootste centra voor de kunsten slaan alarm over de dreigende afbraak van cultuureducatie. Zij vrezen dat vanwege gemeentelijke bezuinigingen ruim een kwart van de centra voor de kunsten en muziekscholen zal verdwijnen. Het versterken van cultuureducatie en talentontwikkeling, speerpunt van de politieke partijen, vraagt om een veel betere afstemming tussen de verschillende overheden. Lees verder

Reparatie talentontwikkeling cultuursector noodzakelijk

27 augustus 2012

Wethouders en landelijke politici vinden dat de ergste schade door de bezuinigingen, met name op het gebied van talentontwikkeling van jonge kunstenaars, gerepareerd moet worden. Dat bleek tijdens het jaarlijkse Paradisodebat op 26 augustus in Amsterdam. De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels beschuldigde Zijlstra ervan een cultuurstelsel, dat in 30 jaar door Rijk, provincies en gemeenten is opgebouwd, in twee jaar in gevaar te hebben gebracht. Zij pleitte voor een strategische alliantie van grote gemeenten om meer invloed uit te oefenen op het nationale cultuurbeleid. Demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra van cultuur staat nog steeds achter zijn beleid. Hij gaf aan beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Bastiaan Vinkenburg van Berenschot presenteerde het jaarlijkse onderzoek naar de omvang van de bezuinigingen op kunst en cultuur, vanaf 2013. Het blijkt dat gemeenten veel minder korten op hun cultuurbudget dan het Rijk.

Gemeenten bezuinigen minder dan verwacht

27 augustus 2012

Gemeenten korten veel minder dan het Rijk op hun cultuurbudget. Daardoor vallen de totale kunstbezuinigingen lager uit dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Berenschot in samenwerking met de Volkskrant heeft gedaan. Waar staatssecretaris Zijlstra 24 procent op het rijksbudget voor kunst en cultuur bezuinigt (van 990 naar 753 miljoen), brengen gemeenten hun budget met gemiddeld 9 procent omlaag van 1,99 miljard euro naar 1,81 miljard. Provincies bezuinigen 20 procent (van 301 miljoen naar 241 miljoen). De eigen inkomsten van de culturele instellingen zullen volgens het onderzoek ook licht dalen. De onderzoekers hebben gekeken naar de 25 grootste gemeenten. Berenschot presenteerde het onderzoek tijdens het Paradisodebat op 26 augustus in Amsterdam.

 

 

 

Directeur Design Academy Eindhoven vertrekt

27 augustus 2012

Anne Mieke Eggenkamp, directeur van de Design Academy Eindhoven, stapt op. Op de ontwerpersopleiding was deze zomer onrust ontstaan over een onderwijsvernieuwingsoperatie die zij had ingezet. Begin juli stapten de drie hoofden van de mastersopleiding op uit protest tegen haar nieuwe beleid, dat zij te bureaucratisch vonden.

Koningin Beatrix opent Stedelijk Museum Amsterdam

15 augustus 2012

Koningin Beatrix verricht op 22 september de officiĆ«le heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het Stedelijk sloot in 2004 zijn deuren voor een grootscheepse verbouwing. Vanaf zondag 23 september is het museum weer toegankelijk voor publiek.

Lowlands live via YouTube

14 augustus 2012

YouTube zendt live optredens tijdens popfestival Lowlands uit, van 17 t/m 19 augustus in Biddinghuizen. Het festival ziet de samenwerking met YouTube als een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor de promotie van alternatieve popmuziek. Lees verder

Raad voor Cultuur oordeelt positief

13 augustus 2012

De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Zijlstra alsnog drie instellingen te subsidiĆ«ren vanaf 1 januari 2013: jeugdtheatergezelschappen Het Nationale Toneel/NTJong en Het Houten Huis en het symfonieorkest Zuid-Nederlands Orkest. Ook oordeelt de raad positief over de aangepaste plannen van instellingen, waarvoor een plaats in de nieuwe basisinfrastructuur is gekoppeld aan een verbeterd en/of nieuw plan. Vaak gaat het hier om instellingen die zich bevinden in een ingrijpende organisatorische verandering (intensieve samenwerking of fusie). In een aantal gevallen dienen de betrokken instellingen in een later stadium de plannen verder te completeren. Advies

Subsidie voor talentontwikkeling en manifestaties

7 augustus 2012

Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert in 2013 18 initiatieven via het programma Talentontwikkeling en manifestaties. Het betreft 13 instellingen voor talentontwikkeling en 5 manifestaties. Er waren 41 aanvragen voor bijna € 13 miljoen, terwijl er voor deze regeling in de periode 2013-2014 € 6 miljoen euro beschikbaar.

Tropentheater sluit in 2013

2 augustus 2012

Het Tropentheater in Amsterdam moet de deuren sluiten in januari 2013. In oktober 2011 kreeg het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) van Buitenlandse Zaken te horen dat het vanaf volgend jaar geen rijkssubsidie meer ontvangt voor de culturele afdelingen. Het Tropentheater verliest daarmee jaarlijks 1,9 miljoen euro subsidie.

Fonds Podiumkunsten honoreert 39% van subsidieaanvragen

1 augustus 2012

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 aan 80 in plaats van 118 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie. Van de 203 aanvragers wordt daarmee 39% gehonoreerd. In totaal verstrekt het Fonds voor 24,5 miljoen euro aan subsidie. Zeventien van de 80 gehonoreerde instellingen zijn nieuw. De overige vijftien instellingen werden tot nu toe direct door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierd.
Lees verder