Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Wetsvoorstel afschaffing CKV

27 september 2012

Demissionair ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) dienen een wetsvoorstel in om het verplichte vak CKV af te schaffen met ingang van schooljaar 2014-2015. In plaats daarvan willen de ministers een 'algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming' invoeren. Lees verder

Kunstenplan Amsterdam 2013-2016 'De stad en de kunst'

27 september 2012

In het Kunstenplan 2013-2016 ‘De stad en de kunst' stelt het college van B&W van Amsterdam aan de gemeenteraad voor 141 Amsterdamse kunstinstellingen vanaf 2013 voor vier jaar te subsidiëren, voor een gezamenlijk bedrag van jaarlijks € 82,6 miljoen. De gemeenteraad besluit hierover op 7 of 8 november 2012. Wethouder Gehrels kiest voor breed aanbod, ruimte voor vernieuwing en goed cultuuronderwijs. Verder wil ze dat meer Amsterdammers kunnen profiteren van kunst en cultuur en is er aandacht voor het versterken van de internationale positie van Amsterdam als cultuurstad. Het college neemt het advies van de Amsterdamse Kunstraad vrijwel volledig over in haar Kunstenplan. Dat betekent dat 84 instellingen minder ontvangen dan aangevraagd, 51 instellingen minder dan in de huidige periode en 23 instellingen niets meer. Na jaren van investeren in nieuwe cultuurgebouwen beschikt Amsterdam nu over een stevig fundament voor de toekomst, aldus de wethouder. De komende periode ligt de nadruk dan ook minder op het financieren van gebouwen en meer op de cultuurinstellingen en hun aanbod. Totaal overzicht subsidies

Lees verder

Fotografiebeurs Unseen trekt 22.000 bezoekers

27 september 2012

De eerste editie van de internationale fotografiebeurs Unseen in Amsterdam heeft 22.000 bezoekers getrokken. Op de beurs waren vijftig galeries vertegenwoordigd.

Cineville Amsterdam gaat samenwerken met andere steden

27 september 2012

Cineville, het Amsterdamse verbond van dertien filmtheaters, gaat samenwerken met filmtheaters in Rotterdam, Den Haag, Delft en mogelijk Utrecht. Houders van de Cineville-pas (voor 18 euro per maand onbeperkt naar de film) kunnen dan ook in de vier andere steden terecht. De nieuwe participerende filmtheaters zijn: LantarenVenster, Cinerama en Worm (Rotterdam), Filmhuis Den Haag en Filmhuis Lumen (Delft). Meer dan 6.500 mensen hebben een Cineville-pas.

Collectie TIN blijft toegankelijk bij Bijzonder Collecties UvA

26 september 2012

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam treden op als de nieuwe beheerder van de collectie van het Theater Instituut Nederland (TIN). Daarmee blijft deze collectie behouden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn de UvA, Theater Instituut Nederland en het ministerie van OCW overeengekomen.De collectie bestaat uit affiches, maquettes, programmaboekjes, toneelteksten en bladmuziek van vooral het lichte repertoire. Omvang: vijf kilometer strekkende boekenkastplanken.

Zijlstra geeft DUS laatste kans

26 september 2012

De Utrechtse Spelen (DUS) zal uiterlijk 1 oktober een nieuw beleidsplan indienen bij het ministerie van OCW. Het stadsgezelschap van Utrecht heeft recht op 1,5 miljoen rijkssubsidie per jaar, maar vanwege een tekort van ruim twee miljoen euro heeft staatssecretaris Zijlstra de beslissing over de toekenning uitgesteld. Het tekort is ontstaan vanwege een tegenvallende kaartverkoop. Bron: de Volkskrant

Fonds Podiumkunsten ontvangt 35 bezwaren

26 september 2012

Nadat het Fonds Podiumkunsten op 1 augustus de besluiten Meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 bekend maakte, hebben 35 instellingen bezwaar aangetekend. Een onafhankelijke bezwaaradviescommissie adviseert het Fonds. Lees verder

Koningin Beatrix heropent Stedelijk Museum

23 september 2012

Koningin Beatrix heeft 22 september het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam feestelijk heropend. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam sprak de wens uit dat het SM weer dé aanjager wordt van moderne kunst in Nederland. Het museum was bijna 9 jaar dicht voor een grootscheepse vernieuwing.

Bezuinigingen funest voor vier rijksmusea

20 september 2012

Het subsidiebesluit van staatssecretaris Zijlstra kan het einde betekenen voor het Rijksmuseum Twenthe, het Geldmuseum, Huis Doorn en Slot Loevestein. De Vereniging van Rijksmusea (VRM) en de Nederlandse Museumvereniging (NMV) vinden de bezuinigingen ongepast, omdat de staatssecretaris juist heeft aangekondigd het hele stelsel van rijksmusea tegen het licht te willen houden. Het advies van de Raad voor Cultuur hierover wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. De verenigingen wijzn ook op de positieve visitatierapporten over de musea. Lees verder

Theatergezelschap DUS krijgt geld

20 september 2012

De Utrechtse gemeenteraad stemt in met de reddingsactie voor theatergezelschap De Utrechtse Spelen (DUS). De provincie en de gemeente steunen DUS met een gift van 500.000 euro en een renteloze lening van 800.000 euro. Door tegenvallende kaartverkoop dreigde een schuld te ontstaan van 2,1 miljoen euro.

Nationale Ballet haalt 7 ton op

20 september 2012

Het Nationale Ballet heeft 710.000 euro opgehaald door Geefkringen op te richten voor donateurs die jaarlijks minimaal 1.000 euro willen schenken. Ook is er een eerste fonds op naam opgericht met 50.000 euro die actrice Merel Laseur heeft geschonken.

Pilot OV-Kunstkaart geslaagd

20 september 2012

Het experiment met een 'OV-Kunstkaart' op de Uitmarkt in Amsterdam met het Van Gogh Museum, het Joodse Cultureel Kwartier en de Amsterdamse Heritage Museums is aangeslagen en wordt uitgebreid. Door eenmalig het eigen e-mail- of Facebookadres te koppelen aan de ov-chipkaart kan een bezoeker zich abonneren op informatie van culturele instellingen. Initiatiefnemer is Mediamatic, een bureau dat interactieve media-applicaties ontwikkelt.

'Oude' media blijven belangrijke bron

20 september 2012

De meeste Nederlanders gebruiken nog altijd ‘oude media’ om muziek (radio) te luisteren en film (televisie) te kijken, ondanks de opkomst van internet. Dat blijkt uit het rapport De virtuele kunstkar van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 71 Procent van de Nederlanders haalt zijn informatie over theater, klassieke muziek en beeldende kunst uit oude media, 62 procent raadpleegt nieuwe media.

Cultuurplein in Den Haag

19 september 2012

Als het aan de Haagse wethouder Marjolein de Jong ligt, komt er op het Spuiplein in Den Haag een nieuw uitgaanscentrum op de plek van de huidige Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. De toekomstige gebruikers zijn het Koninklijk Conservatorium, het Nederland Dans Theater en het Residentie Orkest. Het ontwerp is een versoberde versie van een plan uit 2010 van Neutelings Riedijk Architecten en kost 181 miljoen euro, 80 miljoen minder dan het oude plan. In 2018, wanneer Den Haag Culturele Hoofdstad van Europa hoopt te zijn, moet het gebouw gereed zijn.

Nog meer bezuinigingen Van Abbemuseum

19 september 2012

Het Van Abbemuseum in Eindhoven moet volgend jaar een half miljoen euro extra bezuinigen, omdat er naar verwachting minder sponsorgeld zal worden binnengehaald. De gemeente Eindhoven had eerder al besloten dat het Van Abbe volgend jaar 275 duizend euro moet bezuinigen. Dat bedrag zal in de volgende jaren met enkele tonnen worden verhoogd. De gemeente steekt jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro in het museum.

Opbrengst veiling Scheringa-collectie 2,3 miljoen

19 september 2012

De veiling van ongeveer 160 internationale werken uit de Scheringa-collectie leverde bij Christie's in Amsterdam 2,3 miljoen euro op. De geschatte opbrengst was 2 miljoen euro.

Besluiten subsidies cultuur 2013-2016 bekend

18 september 2012

Staatssecretaris Zijlstra heeft de besluiten over de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2013-2016 op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer en de cultuursector gestuurd. Meer binding met het publiek, minder afhankelijkheid van subsidies. Dat is de omslag die het kabinet in het cultuurbeleid wilde maken. De internationale top kan top blijven, makers van kunst gaan vóór ondersteunende instellingen en erfgoed en bibliotheken worden zoveel mogelijk ontzien. In totaal kent het Rijk in 2013 bekostiging toe aan 83 culturele instellingen en 6 fondsen voor een bedrag van € 458 miljoen. Op grond van de uitgangspunten, het advies van de Raad voor cultuur en de aangenomen Kamermoties bestaat de basisinfrastructuur 2013-2016 uit:

9 orkesten: 1 in de regio Noord, 1 in de regio Zuid. In de regio Oost verzorgen 2 orkesten samen een volwaardig symfonisch aanbod. Dit geldt ook voor de 2 orkesten in Rotterdam-Den Haag. Er is 1 orkest van internationale signatuur in Amsterdam, 1 symfonieorkest met een begeleidingstaak voor opera en 1 instelling voor orkestbegeleiding van dans

3 operagezelschappen, waarvan 1 grootschalig van internationale statuur, 1 in de regio Oost en 1 in Zuid-Nederland

8 theatergezelschappen verspreid over het land, en 1 Friestalig gezelschap

8 jeugdtheatergezelschappen verspreid over het land, waarvan 1 samenwerking tussen een theatergezelschap en een jeugdgezelschap in Den Haag

1 podiumkunstenbreed festival van internationale statuur

4 dansgezelschappen: 1 gezelschap voor klassiek ballet en 1 gezelschap voor moderne dans van internationale statuur, en 2 andere gezelschappen voor moderne dans, waarvan 1 ook voor jeugddans

29 rijksgefinancierde musea en 1 instelling voor kunsthistorische documentatie

6 presentatie-instellingen voor beeldende kunst en 3 instellingen voor de ontwikkeling van toptalent

2 internationale filmfestivals (film resp. documentaires), 1 festival voor de Nederlandse film en 1 instituut voor de bevordering van filmcultuur door collectievorming, presentatie en promotie

1 instelling voor leesbevordering, 1 voor landelijke bemiddeling op het gebied van schrijvers en educatie, 1 voor ondersteuning van bijzondere journalistieke projecten en 1 instelling voor bibliotheken

1 instelling voor de creatieve industrie (architectuur, vormgeving, nieuwe media)

1 instelling voor de digitalisering van erfgoed

1 instelling voor cultuureducatie en amateurkunst

1 instelling voor internationaal cultuurbeleid

1 instelling voor onderzoek en statistiek

6 fondsen: Fonds voor de Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Nederlands Fonds voor de Film, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. In de komende periode zullen het Fonds Podiumkunsten en het Fonds voor cultuurparticipatie een voorstel voor een fusie doen.

Lees meer

Amsterdam wil opheldering over schenking

16 september 2012

Ann Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam en verzamelaar Jan Christiaan Braun zijn door de gemeenteraad van Amsterdam gevraagd om uitleg te geven over het conflict tussen hen over de schenking van 24 tekeningen van Willem de Kooning. De vraag is waarom het museum de collectie ‘Drawings with Eyes Closed’, die nu in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York te zien is, aan zich voorbij heeft laten gaan en waarom de raad van toezicht niet heeft ingegrepen.

Oproep Kunsten '92 en Federatie Cultuur

12 september 2012

Kunsten ’92 en de Federatie Cultuur roepen de politieke partijen op om meteen na de verkiezingen actie te ondernemen, vooruitlopend op het nieuwe regeerakkoord. Een aantal politieke partijen heeft hiervoor in hun verkiezingsprogramma middelen gereserveerd. SP en GroenLinks willen de bezuinigingen volledig terugdraaien en zelfs meer investeren (SP), PvdA en D66 willen €50 miljoen herstellen. Lees bijvoorbeeld de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Stef Blok en de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Diederik Samsom.

Expositie Linkse Hobby door Jan Marijnissen

12 september 2012

Museum Jan Cunen organiseert een tentoonstelling van door Jan Marijnissen gekozen kunstwerken, Linkse Hobby. De oud-leider van de SP heeft de expositie samen met een conservator van het museum ingericht. De expositie duurt tot en met 20 januari 2013.

Deel Scheringa-collectie in Kasteel Ruurlo

12 september 2012
Hans Melchers koopt zo goed als zeker Kasteel Ruurlo om daar een deel van de voormalige Scheringa-collectie onder te brengen. Het kasteel wordt een dependance van het nog te bouwen Museum voor Realisme in Gorssel.

Ontslagen bij Boijmans

12 september 2012
Bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam verdwijnen twaalf van de 94 arbeidsplaatsen. Gedwongen ontslagen onder de 156 personeelsleden zijn onvermijdelijk.  Het museum krijgt dit jaar bijna 9,7 miljoen euro van de stad, maar in de nieuwe subsidieperiode 700.000 minder.

100.000 euro voor literaire tijdschriften

11 september 2012

Met een bedrag van €100.000 geven het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds drie talentvolle redacties van literaire tijdschriften de gelegenheid zich te blijven richten op hoogwaardige inhoud, en zich verder te ontwikkelen op het gebied van internet en publieksbereik. Aanleiding voor het initiatief is een column van Arnon Grunberg in de Volkskrant waarin hij oproept een bedrag te schenken aan literaire tijdschriften. Grunberg deed de oproep als reactie op het regeringsbesluit om de subsidies voor de papieren nummers van literaire tijdschriften per 1 januari 2013 te beëindigen.
Lees meer

925.000 bezoekers Open Monumentendagen

10 september 2012

Circa 925.000 mensen bezochten het afgelopen weekeinde een monument in het kader van de Open Monumentendagen. De Trêveszaal in Den Haag trok de meeste bezoekers, bijna 10.000.
Persbericht

Kans voor Institut Néerlandais?

10 september 2012

Het Institut Néerlandais (IN) in Parijs blijft wellicht open, mogelijk zelfs op dezelfde locatie. Dat bleek vrijdagmiddag op de residentie van ambassadeur Ed Kronenburg in Parijs. Lees verder in de Volkskrant

5 miljoen voor Jeroen Boschjaar 2016

10 september 2012

Het kabinet wil 5 miljoen euro subsidie geven aan het Jeroen Boschjaar 2016 in Den Bosch. Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken 8 september tijdens een CDA-bijeenkomst in Den Bosch. De stad organiseert 500 jaar na de dood van Bosch een grote manifestatie, te vergelijken met het Rembrandtjaar in 2006. De kosten worden geraamd op 36 miljoen euro. Met de rijksbijdrage van 5 miljoen euro zou al 25 miljoen euro aan subsidies en sponsorgelden binnen zijn.

De Appel zamelt geld in

4 september 2012

Toneelgroep De Appel in Den Haag organiseert de reddingsactie ‘Duizend voor duizend’: wanneer duizend vrienden van het gezelschap eenmalig duizend euro betalen, is het gezelschap de komende twee jaar uit de financiële problemen. De Appel krijgt op jaarbasis vijf ton euro subsidie minder van het Fonds Podiumkunsten, ondanks een positief advies.