Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Museumbezoek toegenomen

27 december 2012

In 2012 is het bezoek aan de musea die de Museumkaart accepteren weer gestegen van 18 miljoen in 2011 tot 19,5 miljoen in 2012. De stijging is mede te danken aan de heropening van EYE en het Stedelijk Museum in Amsterdam, gezamenlijk goed voor een kleine 400.000 bezoeken.  

Geen downloadverbod

21 december 2012

De Tweede Kamer heeft een motie van PvdA en D66 tegen een downloadverbod aangenomen. Het was een keus tussen thuiskopieheffing of een downloadverbod. Een thuiskopieheffing betekent een toeslag op apparaten als smartphones, cd's en dvd's, waarmee de rechthebbenden van het te kopiëren materiaal worden betaald. Lees verder

Raad voor Cultuur krimpt in

20 december 2012

Het aantal vaste adviescommissies van de Raad voor Cultuur gaat terug van 10 naar 4, rond vier brede thema’s: Beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst, Erfgoed, Media en Podiumkunsten. Zij krijgen elk vijf tot zeven leden. Daarnaast gaat de Raad gebruikmaken van een kring van vijftig adviseurs. Ook verhuist het adviesorgaan in de zomer van 2013 van een statig pand naar het gebouw van het Nationaal Archief in Den Haag. Bron: NRC Handelsblad

Schenking voor Rijksmuseum Twenthe

19 december 2012

Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede ontvangt een grote schenking van collectioneur en voormalig galeriehouder Adriaan van Ravesteijn. Het gaat om 140 werken die het museum eerder in bruikleen had gekregen uit de collectie Art & Project/Depot VBVR. Volgens directeur Arnoud Odding is er in de overeenkomst een clausule opgenomen dat als het museum dichtgaat de collectie teruggevraagd kan worden en niet zomaar verkocht. Bron: NRC Handelsblad

Record bezoekers Haagse musea

19 december 2012

De Haagse gemeentemusea trokken dit jaar een recordaantal bezoekers. Circa 475.000 mensen bezochten het Gemeentemuseum, het Fotomuseum, GEM of Escher in het Paleis. 38.000 meer dan in 2011. Bron: NRC Handelsblad

Subsidie voor Metropole Orkest

18 december 2012

Het Metropole Orkest krijgt tot 2017 financiële steun. De regeringspartijen PvdA en VVD zijn het daarover eens geworden. Het orkest krijgt volgend jaar 16 miljoen euro. Eerder was al 9 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar VVD en PvdA willen dat daar nog eens 7 miljoen euro bijkomt. Dat moet worden betaald uit de mediabegroting en de cultuurbegroting. De bewindslieden moeten nog een besluit nemen over het voorstel. Bron: de Volkskrant

Rijksmuseum Twenthe lijkt gered

18 december 2012

Het Rijksmuseum Twenthe hoeft de deuren niet te sluiten. De geplande bezuinigingen worden gehalveerd. Dat bleek maandag 17 december tijdens de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer. Ook Huis Doorn, Slot Loevestein en het Geldmuseum, lijken volgend jaar, al dan niet gedeeltelijk, open te kunnen blijven. In januari komt de Raad voor Cultuur met een advies over het museumbestel.

Uitkomst overleg cultuurbegroting

17 december 2012

Minister Bussemaker van Cultuur ziet geen mogelijkheden om het Metropole Orkest in stand te houden. Dat zei ze vandaag tijdens overleg over de cultuurbegroting in de Tweede Kamer. Bussemaker stelde dat het Metropole Orkest nog tot augustus volgend jaar geld heeft en dus niet onmiddellijk wordt opgeheven. De minister wil overwegen Slot Loevestein de helft van het tekort van 200.000 euro te geven, mits de regio of een andere instelling de rest van het geld ophoest. (Bron: nu.nl)

Mediafonds bezet

17 december 2012

Makers uit de gehele audiovisuele sector hebben vanmiddag het Mediafonds aan de Herengracht 609 in Amsterdam bezet. Morgen, dinsdag 18 december, beslist de Tweede kamer over de eventuele opheffing van het fonds. Prominente regisseurs zoals Heddy Honigmann, Norbert ter Hall, Eddy Terstall en Paula van der Oest, acteurs, radiomakers, producenten, editors, muzikanten en crewleden nemen deel aan de actie, een initiatief van de Dutch Directors Guild (DDG).

Canon als appetizer

17 december 2012

Vanaf 1 januari 2013 gaan het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem en het Rijksmuseum in Amsterdam de canon van de Nederlandse geschiedenis uitwerken in een aantal producten, een soort appetizer. Er komt bijvoorbeeld in Arnhem een compacte zaalpresentatie van de vijftig zogeheten vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis. De digitale presentatie volgt later. Voor de regie krijgt het NOM jaarlijks 2 miljoen euro subsidie, een fractie van de 50 miljoen euro die het Nationaal Historisch Museum zou hebben gekregen.

Podia en gezelschappen moeten meer samenwerken

17 december 2012

De beroepsverenigingen van Nederlandse podia en van de podiumkunsten willen betere afstemming van vraag en aanbod en meer samenwerken, nu hun subsidie met ruim 30 procent gekort wordt. Dat blijkt uit een gesprek met Jacques Wallage (PvdA), voorzitter van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Onno Hoes (VVD), voorzitter van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), in de Volkskrant. Tijden van nood zijn aangebroken, leggen ze uit. Bezoekersaantallen lopen terug en gezelschappen verliezen hun subsidie. Podia programmeren veiliger om volle zalen te blijven behalen, waardoor de pluriformiteit van het aanbod in het gedrang komt.

Cultuurbegroting in Tweede Kamer

17 december 2012

Minister Jet Bussemaker (OCW) wil proberen de Cultuurkaart voor middelbare scholieren te behouden. Ze zei dat 16 december in het tv-programma Buitenhof. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de cultuurbegroting. Onder andere het voortbestaan van een aantal rijksmusea staat ter discussie, het Metropole Orkest en de filmindustrie. Bussemaker gaat het rigoureuze cultuurbeleid van het vorige kabinet niet omgooien. Ze heeft geen extra geld voor de sector, wel meer waardering. Aldus de minister in een interview in De Volkskrant.

Buma/Stemra verjongd

16 december 2012

Het bestuur en de ledenraad van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra zijn opvallend verjongd. Ook de bestuursstructuur is gewijzigd. De wijzigingen moeten meer transparantie brengen en de onrust onder de leden wegnemen. Auteurs waren van mening dat vooral de belangen van uitgevers werden behartigd.

Kamer wil steun voor Nederlandse filmindustrie

16 december 2012

VVD, PvdA en D66 eisen dat het kabinet maatregelen neemt om de slechte concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te verbeteren. Dat doen ze tijdens de Kamerbehandeling van de cultuurbegroting op 17 december. De ministers Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en Jet Bussemaker (OCW, PvdA) zullen begin januari een ‘filmtop’ moeten organiseren met distributeurs, producenten, bioscoopexploitanten, filmfonds en andere betrokkenen. Vanwege de fiscale voordelen in het buitenland laten Nederlandse producenten steeds vaker onderdelen van het werk elders uitvoeren.

Protestbrief tegen afschaffen Mediafonds

13 december 2012

'Afschaffen van het Mediafonds maakt elke belofte van kwaliteit belachelijk', aldus eindredacteur Jair Stein en documentairemaker Jennifer Pettersson in een brief in de Volkskrant. Ze schrijven dat een bloeiende en internationaal succesvolle beroepsgroep zonder pardon de nek wordt omgedraaid. 116 mensen uit de cultuur- en mediawereld hebben de brief ondertekend.

CDA en ChristenUnie willen drie rijksmusea redden

13 december 2012

Het CDA en de ChristenUnie hebben amendementen ingediend om Slot Loevestein voor het publiek open te houden. Het CDA wil daarnaast ook Huis Doorn en Rijksmuseum Twenthe openhouden. Het CDA heeft hiertoe een wijzigingsvoorstel ingediend dat 1,5 miljoen vrijmaakt door te bezuinigen op de ambtenaren van OCW. Dat is genoeg is om de drie musea in 2013 open te houden. Maar de partij zal ook nog een motie indienen om het benodigde geld voor de jaren erna te regelen. De Tweede Kamer behandelt maandag 17 december de cultuurbegroting. Persbericht

Oproep Kunsten '92 aan Tweede Kamer

13 december 2012

Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat over de Cultuurbegroting 2013 en de Cultuurnota 2013-2016 op 17 december, doet Kunsten ’92 in een brief aan de Tweede Kamer een dringend beroep op de regering om waar mogelijk ruimte te creëren. Daarbij gaat het niet alleen om geld maar ook om besluitvorming; en dit niet alleen binnen de cultuurbegroting maar ook op andere beleidsterreinen, zoals Media (bijvoorbeeld Mediafonds), Sociale Zaken (uitbreiding Bbz), Financiën (behoud zelfstandigenaftrek) en Onderwijs (CKV, Cultuurkaart). Op het gebied van talentontwikkeling vraagt Kunsten ’92 de regering met klem om meer ruimte te geven aan nieuw talent en onafhankelijke kleinschalige initiatieven. Minister Bussemaker heeft al aangekondigd dat er geen extra geld is om de pijn van alle bezuinigingen in de sector te verzachten.

 

Kunsthandelaren mogen samenwerken van NMa

11 december 2012

Kunsthandelaren mogen onder voorwaarden samenwerken bij de aankoop van schilderijen op veilingen. Dit heeft de NMa afgesproken met vijf handelaren in negentiende-eeuwse kunst. De NMa startte begin 2011 een onderzoek naar kartelvorming. Dit gebeurde nadat in NRC Handelsblad handelaren openlijk hadden verteld over onderlinge prijsafspraken op veilingen. Bron: NRC Handelsblad

Concertgebouw beloont toekomstige schenkers

11 december 2012

Het Concertgebouw in Amsterdam biedt als eerste Nederlandse culturele instelling speciale service aan toekomstige schenkers, mensen die de instelling in hun testament hebben opgenomen. Voor hen richt het Concertgebouw genootschap ‘La Suite’ op. Leden van het genootschap krijgen net als sponsors en donateurs bijvoorbeeld uitnodigingen voor besloten concerten.

Einde MCN en TIN

11 december 2012

Muziek Centrum Nederland (MCN) en het Theater Instituut Nederland (TIN) worden als gevolg van de bezuinigingen op cultuur per januari 2013 opgeheven. De Stichting TIN blijft actief als publicist van de digitale theaterencyclopedie, de online portrettengalerie Eenlevenlangtheater.nl, de TIN Theatervacaturebank en het prikbord. De collectie van het TIN wordt vanaf 2013 in beheer genomen door de Bijzondere Collecties van de UvA. De collecties van MCN gaan naar de UvA, de stichting Vrienden van het Jazz Archief en de stichting Gaudeamus Muziekweek. Een deel van de internationale promotie-activiteiten wordt overgenomen door Promotie Podiumkunsten. Music Motion zal de netwerkbijeenkomsten en cursussen voor muzikanten organiseren. De Muziekencyclopedie krijgt een plek bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Einde Metropole Orkest

10 december 2012

Tijdens de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer gaf staatssecretaris van Cultuur Sander Dekker aan dat hij het Metropole Orkest niet gaat steunen, ondanks aandringen van PvdA, D66 en SP. Het Metropole Orkest, dat nu nog deel uitmaakt van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), moet zelfstandig verder en stelde een doorstart voor met 3,5 miljoen euro subsidie, de helft van het huidige subsidiebedrag. Dat verzoek is niet ingewilligd. Bron: NRC Handelsblad.

Cultuurstatistieken onder druk

10 december 2012

De Federatie Cultuur en Kunsten ’92 maken zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen bij het CBS, die vooral het voortbestaan van de cultuurstatistieken bedreigen. Zij noemen in een brief het uitvoeren van cultuurstatistieken van groot belang voor de overheden en de kunst- en cultuursector.

Nationaal Werelderfgoed Informatiecentrum

10 december 2012

Amsterdam krijgt in het voorjaar van 2013 een Nationaal Werelderfgoed Informatiecentrum, met informatie over de werelderfgoederen in Nederland, zoals de Amsterdamse grachtengordel, de Waddenzee en het Rietveld-Schröderhuis. Het centrum krijgt onderdak in gebouw De Bazel.

Digitale archieven KB en DBNL samen

9 december 2012

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) in Leiden, krijgt in de loop van 2013 onderdak bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Voor wetenschappers zijn de gedigitaliseerde archieven een belangrijk hulpmiddel bij onderzoek. Bovendien willen de KB en de Taalunie, dat de DBNL tot op heden heeft gesubsidieerd, meer samenwerken met Vlaanderen om ook Vlaams erfgoed te digitaliseren.

Erfgoedcollecties online

6 december 2012

Erfgoedcollecties van negen Nederlandse universiteiten zijn voor het eerst in één keer tegelijk online te doorzoeken via www.academischecollecties.nl. Naast bijzondere collecties van de Universiteit Leiden betreft het verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Groningen, de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit en de Universiteit Wageningen. Zij vormen een samenwerkingsverband onder de naam Stichting Academisch Erfgoed (SAE), welke fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, subsidies werft voor gemeenschappelijke initiatieven en de belangen behartigt van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit. De komende tijd worden nog collecties toegevoegd aan de website. De content wordt bovendien beschikbaar gesteld via Europeana, het portaal voor erfgoedcollecties in Europa. 

Uitwerking regeerakkoord Rutte II: Media

6 december 2012

De Nederlandse omroepen zullen niet langer gefinancierd worden op basis van ledenaantallen, maar op basis van de kwaliteit die ze gaan leveren. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Media) donderdag in een brief bekendgemaakt. Omroepverenigingen krijgen vanaf 2016 een minimumbedrag. Met programma's die bijdragen aan 'een evenwichtig totaalaanbod' kunnen zij extra budget verdienen. De raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt verantwoordelijk voor het totaalaanbod en moet criteria voor de omroepen gaan bedenken. In het regeerakkoord staat ook dat de omroepen in 2016-2017 nog eens 100 miljoen moeten bezuinigen, bovenop de 200 miljoen die door het eerste kabinet-Rutte werd ingevoerd. De veranderingen maken deel uit van de nieuwe mediawet, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Lees verder in de Volkskrant

Stedelijk raakt collectie Broere Foundation kwijt

6 december 2012

De collectie hedendaagse kunst van de Broere Foundation, thans in het Stedelijk Museum, gaat voor zes jaar als bruikleen naar het Gemeentemuseum Den Haag, aldus Vrij Nederland. Het gaat om 26 werken van 15 kunstenaars. De collectie zou tot eind 2020 in het Stedelijk Museum blijven, maar de Raad van Toezicht wilde de collectie geschonken  hebben, in plaats van de bruikleenconstructie. Daardoor ontstond er frictie tussen de partijen.

Drie steden in race om Culturele Hoofdstad

6 december 2012

Maastricht, Leeuwarden en Eindhoven strijden door om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Utrecht en Den Haag zijn afgevallen. De juryleden kiezen in het najaar van 2013 de officiële Nederlandse kandidaat-stad. In het voorjaar van 2014 nemen de Europese ministers van Cultuur een definitief besluit.

Antwoorden op Kamervragen over grootverdieners

4 december 2012

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van de Kamerleden Bosma en De Graaf over gesubsidieerde grootverdieners in de toneelsector. Aanleiding was een bericht over het inkomen van toneelleider Ivo van Hove in Het Parool, 17 november 2012.

Kunstpolitie weer terug

3 december 2012

Met ingang van volgend jaar heeft elke politieregio weer een eigen kunstexpert. Bovendien bouwt het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) aan een afdeling kunst- en antiekcriminaliteit. Daarmee is de 'kunstpolitie' terug van weggeweest. Tot 2002 had de politie drie kunstexperts, die als aanspreekpunt dienden voor galeriehouders. Bron: de Volkskrant

Mediafonds moet blijven

3 december 2012

Het Mediafonds moet blijven bestaan. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris Sander Dekker (Media). De Raad voor Cultuur waarschuwt voor kapitaalvernietiging wanneer een volledig ingericht fonds dat goed functioneert, een heldere beoordelingssystematiek heeft en beschikt over een netwerk in de (nieuwe) media- en cultuursector niet wordt benut.

Nieuw fonds versterkt theater in regio

3 december 2012

Theaterproducent Albert Verlinde heeft het Nationaal Theater Fonds opgericht. Het doel van dit fonds is het culturele aanbod in de regio te behouden en te versterken door aanvullende financiële garanties te geven. Het Fonds moet gevoed worden door bijdragen van particulieren en bedrijven.

FNV KIEM bezorgd over bezuinigingen omroep

3 december 2012

FNV KIEM roept de medewerkers van de landelijke en regionale publieke omroep op om op 10 december tijdens de begrotingsbehandeling OCW in Den Haag aanwezig te zijn om de politici betrokkenheid te tonen. Het gaat in die commissievergadering over de invulling van de bezuinigingen.

Ontzamelingsdiscussie

3 december 2012

De Raad voor Cultuur is geen voorstander van het plan van het Rotterdamse college van B en W om het voor musea makkelijker te maken kunstwerken uit hun collectie te verkopen. Volgens Lejo Schenk, voorzitter van de commissie musea van de Raad voor Cultuur, laat de gemeente zich leiden door verkeerde, want financiële, motieven. Hij noemt het koppelen van ontzamelingsbeleid aan exploitatieproblemen van musea een hellend vlak. De Raad voor Cultuur brengt binnenkort advies uit over het museale bestel in Nederland en zal zich daarin ook uitspreken over de ontzamelingsdiscussie. Bron: NRC Handelsblad, 30-11-2012