Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Advies Raad voor Cultuur over museaal bestel

31 januari 2013

Musea zullen een groter publiek trekken door meer samen te werken en hun collecties optimaal toegankelijk te maken. Een overkoepelende erfgoedwet moet taken en verantwoordelijkheden van musea en overheden beter vastleggen. De Kerncollectie Nederland, met daarin objecten van nationaal belang, zal extra bescherming krijgen tegen verkoop of afstoting. Deze maatregelen vormen het fundament van een nieuw museumbestel, waarin een toekomstbestendige sector met een groot maatschappelijk bereik het uitgangspunt is. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in het advies Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel. Reactie van minister Bussemaker.

Brief van Federatie Instandhouding Monumenten aan OCW

31 januari 2013

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) dringt in een brief aan het ministerie van OCW aan op een beoordeling, medio 2013, van de nieuwe Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM, op 9 oktober 2012 gepubliceerd in de Staatscourant). Aanvankelijk was er veel betrokkenheid en inspraak van het veld bij de ontwikkeling van de SIM, maar in de laatste fase van de totstandkoming niet. Dit betreurt de FIM.

Valentijn Byvanck nieuwe directeur Marres

30 januari 2013

Valentijn Byvanck wordt de nieuwe directeur van beeldende kunstinstelling Marres in Maastricht. Hij volgt Guus Beumer op die directeur is geworden van het Nieuwe Instituut voor architectuur, vormgeving en e-cultuur.

Gevolgen bezuinigingen Nationaal Archief en Publieke Omroep

28 januari 2013

De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het Nationaal Archief zijn wettelijk opgelegde taken niet naar behoren kan uitvoeren als de bezuinigingen niet geheel of gedeeltelijk van tafel gaan. De Algemene Rekenkamer verrichtte onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties die publieke taken verrichten, zoals het Nationaal Archief en de Publieke Omroep.

Vier literaire tijdschriften krijgen ieder 25.000 euro

24 januari 2013

Vier literaire tijdschriften, Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter, krijgen ieder 25.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds, om zich verder te ontwikkelen op papier, op internet en in publieksbereik. Persbericht

Crowdfunding doorgebroken in 2012

23 januari 2013

Vorig jaar is er in Nederland 14 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dit is bijna zes keer zoveel als in 2011. Dat blijkt uit cijfers van het adviesbureau Douw&Koren. In de creatieve sector is op deze manier 1,9 miljoen euro opgehaald in 2012. Bron: Trouw

Fonds Podiumkunsten wil waardering voor kunst meten

23 januari 2013

Het Fonds Podiumkunsten ontwikkelt samen met de VU en de EUR instrumenten die podiumgezelschappen kunnen helpen bij het meten van  de 'publieke waarde' van de voorstellingen. Het Fonds wil dat podiumgezelschappen die subsidies ontvangen in de toekomst verantwoording afleggen over hun maatschappelijke waarde. Volgens Henriëtte Post, de nieuwe directeur van het Fonds Podiumkunsten, is dit van belang om het draagvlak voor cultuur sterker te maken.

Henriëtte Post volgt George Lawson op bij Fonds Podiumkunsten

22 januari 2013

Bestuursvoorzitter/directeur George Lawson (62) vertrekt per 1 maart bij het Fonds Podiumkunsten. Lawson, die het Fonds vanaf de oprichting in 2007 heeft geleid, gaat deels met pensioen en blijft deels in de culturele sector actief als adviseur. Hij wordt opgevolgd door Henriëtte Post, zo heeft Minister Bussemaker op voordracht van de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten besloten. Post (56) is nu mededirecteur in de tweekoppige leiding van het Fonds.

Meer vrijheid voor filmers in Amsterdam

21 januari 2013

Film- en tv-makers krijgen in Amsterdam meer vrijheid om op locatie in de stad te draaien. Zo wil de gemeente de stad aantrekkelijker maken voor film- en tv-producties. Filmers die op locatie willen werken, kunnen voortaan terecht bij één centraal loket. Bron: Het Parool

Claim op kunst uit Rijksmuseum afgewezen

21 januari 2013

Een claim op twee albasten sculpturen van de Duitse kunstenaar Tilman Riemenschneider uit de collectie van het Rijksmuseum is door minister Jet Bussemaker (Cultuur) afgewezen. Zij volgt daarmee het advies van de Restitutiecommissie. De twee kunstwerken maakten deel uit van de verzameling van de Duits-joodse bankier Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, die zijn collectie onder druk van de nazi’s in 1938 verkocht. Uit onderzoek blijkt dat de beelden geen deel uitmaakten van de gedwongen verkoop. Bron: NRC Handelsblad

Zeven podia gaan samen produceren

20 januari 2013

Zeven theaters in Nederland treden gezamenlijk op als coproducent voor theater- en dansmakers. Het gaat om De Rotterdamse Schouwburg, Frascati in Amsterdam, Theater aan het Spui in Den Haag, De Verkadefabriek in Den Bosch, Grand Theatre in Groningen, de Toneelschuur in Haarlem en Theater Kikker in Utrecht. Zij willen onder de noemer de Coproducers een impuls geven aan de ontwikkeling van vernieuwend dans- en theateraanbod, omdat zij menen dat door de drastische bezuinigingen aanbod voor de grotere vlakke-vloertheaters te mager wordt. Bron: NRC Handelsblad

Subsidieregelingen Mondriaan Fonds

18 januari 2013

Het Mondriaan Fonds heeft zijn nieuwe subsidieregelingen bekend gemaakt. Kwaliteit, cultureel ondernemerschap en de culturele, historische of artistieke context blijven de belangrijkste criteria voor de aanvragen van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers. Daarnaast zijn er drie nieuwe speerpunten: zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap. Het nieuwe fonds - ontstaan uit de fusie van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) en de Mondriaan Stichting - heeft te maken met een forse bezuiniging op het budget en beschikt over 26 miljoen euro. Van de aanvragers wordt daarom een eigen bijdrage van ten minste 3500 euro verwacht.

Rotterdamse gemeenteraad tegen verkoop kunstwerken

17 januari 2013

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen het verruimen van de mogelijkheid voor musea om kunstwerken te verkopen. Zo bleek tijdens bespreking van de notitie Ontzamelen van collecties tijdens de commissievergadering van 16 januari 2013. Eerder had wethouder van cultuur, Antoinette Laan, aangegeven geen principiële bezwaren te hebben tegen het voornemen van het Wereldmuseum om de Afrika-collectie te verkopen. De Vereniging Rembrandt, de internationale vereniging van volkenkundige musea (European Ethnology Museums Directors Group, EEMDG), Afrikaanse musea (AFRICOM) en voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur riepen de Rotterdamse gemeenteraad op de verkoop van de Afrika-collectie tegen te houden.

Musea moeten meer samenwerken

15 januari 2013

De Raad voor Cultuur wil dat de overheid musea verplicht meer samen te werken en dat grote musea de kleinere gaan begeleiden. Musea moeten op bepaalde verzamelgebieden gaan samenwerken onder leiding van kernmusea met een satelliet. Op die manier worden de grote steden en de grote musea gekoppeld aan musea buiten de Randstad. Aldus voorzitter Joop Daalmeijer tijdens het symposium 'Museum Minutes ontleed' op 14 januari in Rotterdam, waar hij een voorschot nam op het advies van de Raad voor Cultuur over de herinrichting van het museale stelsel dat eind januari zal verschijnen. Bron: NRC Handelsblad

Reorganisatie Christie’s

15 januari 2013

Veilinghuis Christie’s gaat minder veilingen houden in Amsterdam. Ook wordt een deel van het personeel ontslagen. 1,5 jaar geleden sloot Sotheby’s haar deuren in Amsterdam. Volgens Matthew Paton van het Londense veilinghuis vindt de reorganisatie plaats vanwege de veranderingen op de internationale kunstmarkten.

Juryrapport Culturele Hoofdstad

14 januari 2013

Het rapport waarin het juryoordeel van alle Nederlandse kandidaatsteden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 wordt toegelicht is 9 januari gepubliceerd. Eindhoven, Maastricht en Leeuwarden behoren tot de pre-selectie. Den Haag en Utrecht haalden deze nominatie niet.

Export Nederlandse muziek weer gestegen

14 januari 2013

Voor het zevende achtereenvolgende jaar is de export van Nederlandse muziek gestegen. De exportwaarde van Nederlandse populaire muziek groeide in 2011 met 23% ten opzichte van 2010. Nederland blijft het goed doen in de genres populair-klassiek, punk-metal-rock en dance. Met name in de dance behoort Nederland tot de top. De cijfers werden traditiegetrouw bekendgemaakt tijdens de 27e editie van Eurosonic Noorderslag door Perfect & More, in opdracht van Buma Cultuur.

NPO bezuinigt op sport en amusement

11 januari 2013

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakt vanaf begin 2014 bewust minder ruimte voor sport, amusement en human-interest-programma's. Het grootste deel van de zendtijd moet worden besteed aan journalistiek, Nederlandstalig drama en documentaires, kinderprogramma’s, kennis en cultuur en evenementen. Aldus NPO-voorzitter Henk Hagoort op de nieuwjaarsbijeenkomst in Hilversum. Hij gaf aan dat de publieke omroepen de belangrijkste dragers moeten zijn van de Nederlandse cultuur en identiteit. Ook bekritiseerde hij de pogingen van politici om invloed uit te oefenen op programma's van de publieke omroep.

Museum De Paviljoens sluit de deuren

10 januari 2013

Museum De Paviljoens in Almere sluit per 1 juli de deuren, als gevolg van de bezuinigingen. Alleen het kunstonderwijs blijft bestaan, in een nieuw kunstencentrum, in samenwerking met de schouwburg, onder de naam Een Hectare Cultuur. In een afscheidstentoonstelling toont De Paviljoens een overzicht van aankopen van de afgelopen tien jaar met werk van kunstenaars die het laatste decennium een solotentoonstelling in het museum hadden (tot en met 30 juni). Wat er daarna met de kunstwerken gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Nieuwe leenmogelijkheid voor A'damse kunstenaars

9 januari 2013

De Amsterdamse Cultuurlening is een nieuw initiatief van het AFK in samenwerking met Cultuur-Ondernemen en de Triodosbank. De lening biedt, vanaf april 2013, Amsterdamse kunstenaars en culturele instellingen de mogelijkheid om in de beleidsperiode 2013-2016 te investeren in hun beroepspraktijk. Het fonds stelt tot en met 2016 een half miljoen euro beschikbaar. De rente bedraagt tot de 10.000 euro ongeveer 3 procent. Wie een groter bedrag wil, betaalt een marktconforme rente. De terugbetaaltermijn is drie jaar.

Extra subsidie in noordelijke provincies

9 januari 2013

Groningen, Drenthe en Friesland trekken samen een miljoen euro extra uit voor culturele instellingen die getroffen werden door bezuinigingen door het Rijk en het Fonds voor de Podiumkunsten. Zowel het Noord Nederlands Orkest als het Oerolfestival ontvangt drie ton. Fotomanifestatie Noorderlicht krijgt 172.000 euro.

Bioscoopbezoek stabiel

9 januari 2013

De Nederlandse bioscopen trokken in 2012 ruim 30 miljoen bezoekers, een minieme stijging van 0,6 procent ten opzichte van 2011. De Nederlandse film werd minder vaak bezocht dan in 2011: van 6,8 miljoen bezoekers naar 5 miljoen. De kerncijfers van 2012 en de top 20 van alle films van 2012 zijn hier te vinden.

Rem Koolhaas directeur Architectuurbiënnale 2014 in Venetië

9 januari 2013

Rem Koolhaas wordt de directeur van de Architectuurbiënnale die in 2014 in Venetië wordt gehouden. De Biënnale van Venetië, die sinds 1895 wordt gehouden en een avant-gardefunctie heeft bij de stimulering van nieuwe tendensen in de kunst, is vorig jaar voor het laatst gehouden. Er deden 119 architecten en andere kunstenaars mee. Koolhaas ontwierp onder meer het Danstheater van Den Haag, de Kunsthal in Rotterdam, de Nederlandse ambassade in Berlijn en het hoofdkantoor Chinese staatstelevisie.

Overleg over filmfinanciering in Tweede Kamer

9 januari 2013

Filmregisseurs, producenten en vertegenwoordigers van filmfondsen, distributeurs en bioscopen overleggen op 31 januari met de Tweede Kamer over de filmfinanciering in Nederland. De Kamer had half december aangedrongen op een nationale Filmtop, omdat de Nederlandse filmindustrie in zwaar weer verkeert. Bron: Trouw

Acteurs voortaan freelance

6 januari 2013

Door de bezuinigingen op de podiumkunsten werkt een aantal theatergezelschappen alleen nog met freelance acteurs en zijn acteurs die in vast dienstverband waren, ontslagen. De bezuinigingen leiden tot een 'veiliger' repertoirekeuze. Aldus NRC Handelsblad

Veel bezoekers voor Van Gogh in Hermitage

3 januari 2013

De Hermitage in Amsterdam is in de afgelopen drie maanden door zo'n 300.000 mensen bezocht, 30.000 meer dan in de eerste negen maanden van het jaar. De toename houdt verband met de 75 schilderijen van Van Gogh die tot en met 25 april in de Hermitage te zien zijn, omdat het Van Gogh Museum wordt gerenoveerd. Bron: NRC Handelsblad