Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Muziekmarkt toont tekenen van herstel

28 februari 2013

De wereldwijde omzet van muziekmaatschappijen is in 2012 met 0,3% gestegen ten opzicht van 2011. Dat is het beste resultaat sinds 1998. De belangrijkste oorzaak is de groei van de digitale markt. Aldus de internationale brancheorganisatie IFPI in Digital Music Report´. In Nederland bleven in 2012 de inkomsten uit digitale distributie achter bij de wereldwijde ontwikkeling. Dankzij een aantal belangrijke stappen in de bestrijding van het illegale aanbod en de uitbreiding van legale digitale diensten lijkt hier verandering in te komen. In Nederland werden in 2012 in totaal nog 10 miljoen cd’s verkocht, volgens de NVPI, de branchevereniging van de entertainmentindustrie. Dat zijn er 3,5 miljoen minder dan in 2011. Mede hierdoor daalde het totale bedrag dat de consument besteedde aan zogenaamd fysiek product met 26,4% naar 132,6 miljoen euro. De totale besteding aan downloads en streams steeg naar schatting met 67,7% van 34 miljoen naar 57 miljoen euro.

Meldpunt kunstenaars i.v.m. aanpassing WW

27 februari 2013

FNV KIEM opent een meldpunt voor artiesten en musici die getroffen gaan worden door de afschaffing van de zogenaamde WW-artiestenregeling. Deze maatregel, waarmee het kabinet eerder deze maand akkoord ging, betekent het einde van de specifieke  voorwaarden waaronder musici en artiesten een WW-uitkering kunnen krijgen. Meer info en meldpunt

VPRO schrapt directeurspost

26 februari 2013

De functie van VPRO-directeur Marieke Schoenmakers komt per 1 mei te vervallen als gevolg van bezuinigingen bij de publieke omroep. De raad van toezicht vindt een tweekoppige directie niet langer wenselijk. De leiding komt nu volledig in handen van algemeen directeur Lennart van der Meulen. Bron: NRC Handelsblad

Theatergroep De Appel blijft bestaan

25 februari 2013

De Haagse Toneelgroep De Appel heeft voldoende financiële middelen om in elk geval tot medio 2014 te blijven voortbestaan. In augustus 2012 kondigde het gezelschap nog aan te stoppen. Wel is een reorganisatie binnen het gezelschap noodzakelijk. De subsidieaanvraag van 540.000 euro bij het Fonds Podiumkunsten werd vorig jaar ondanks een positief advies niet gehonoreerd, maar het gezelschap ontving wel 1,9 miljoen euro van de gemeente Den Haag en 235.000 euro via een inzamelingsactie onder het publiek. Bron: Theaterkrant

Kunsttijdschriften in zwaar weer

21 februari 2013

Kunsttijdschriften hebben het zwaar. Van het vormgevingsblad Items, Mister Motley en Open (kunst en de openbare ruimte) verschijnen geen papieren versies meer. Aldus de Volkskrant. De schade die de subsidiestop voor kunsttijdschriften aan de kunstkritiek toebrengt wordt zichtbaar, meldt de website van Metropolis M.

Blockbusterfonds verstrekt 1,3 miljoen euro

20 februari 2013

Fotografiebeurs en -festival Unseen en de tentoonstelling Constantijn en Christiaan Huygens krijgen samen zo’n 1,3 miljoen euro van het Blockbusterfonds, een initiatief van de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation dat vorig jaar is opgericht. De fotobeurs ontvangt bijna een miljoen euro en vindt eind september plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. De tentoonstelling over vader en zoon Huygens krijgt ruim vier ton en gaat in april van start in de Grote Kerk in Den Haag. Bron: NRC Handelsblad

Robeco blijft sponsor Zomerconcerten

20 februari 2013

Ondanks de aangekondigde overname door het Japanse Orix bijft vermogensbeheerder Robeco sponsor van de Zomerconcerten / Summer Nights in het Concertgebouw in Amsterdam. Het contract is onlangs nog bijgetekend voor drie jaar tot 2016. Dit jaar is Robeco voor het 25ste jaar verbonden aan de reeks, die ongeveer 100.000 bezoekers per jaar trekt. Bron: NRC Handelsblad

Protest tegen afschaffen speciale WW-regeling voor musici en artiesten

20 februari 2013

De afschaffing van de speciale WW-regeling voor musici en artiesten maakt het voor veel musici en artiesten praktisch onmogelijk om een werkeloosheidsuitkering te krijgen. Vanaf 1 juni moeten ze een veel langere periode aaneengesloten gewerkt hebben om er voor in aanmerking te komen. Toonkunstenaarsbond NTB, acteursbelangenvereniging ACT en kunstenaarsvakbond FNV KIEM roepen de Tweede Kamer op om - juist in deze tijden van straffe cultuurbezuinigingen en grootschalig ontslag in de sector - de afschaffing van de regeling ongedaan te maken.

Thuiskopieheffing deels in strijd met Europese regels

20 februari 2013

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het niet is toegestaan zomaar op alle lege cd's en dvd's een thuiskopieheffing in te voeren. De heffing is bedoeld om auteursrechthebbenden te compenseren voor misgelopen inkomsten als gevolg van downloaden. Maar volgens de rechtbank mag de heffing alleen gelden voor consumenten en niet voor professionele personen. Bron: FNV KIEM
 

Musea bieden Alzheimer-programma

20 februari 2013

Vanaf april 2013 bieden het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven een speciaal programma voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Het is geïnspireerd op het ‘Meet Me at MoMA’-programma van het Museum of Modern Art in New York.

SP en PvdA steunen popmuziek

19 februari 2013

De SP en PvdA vinden dat de popmuziek een steuntje in de rug kan gebruiken. Op het gebied van promotie in het buitenland laat Nederland veel kansen liggen. De partijen houden in april een hoorzitting in de Tweede Kamer. Bron: de Volkskrant

Publieke Omroep wil meer vrouwen in beeld

18 februari 2013

 De Publieke Omroep wil meer vrouwen in nieuws- en praatprogramma's en heeft daarom een groslijst opgesteld van vrouwen die door hun expertise, spreekvaardigheid en positie geschikt zijn en zelf ook op de televisie willen. Nu is slechts eenderde van degenen die sprekend in beeld komen vrouw. Bron: de Volkskrant

KB neemt bladmuziek op in Depot van Nederlandse Publicaties

18 februari 2013

Koninklijke Bibliotheek neemt taken over van Stichting Donemus en de Muziekbibliotheek van de Omroep. De KB zal uitgevers van bladmuziek benaderen met het verzoek hun publicaties in het Depot van Nederlandse publicaties te deponeren. Vooralsnog gaat het om bladmuziek in gedrukte vorm, op termijn zeker ook digitaal.

Villa Mondriaan krijgt subsidie

15 februari 2013

Provinciale Staten van Gelderland verstrekken 460.000 euro subsidie aan Villa Mondriaan in Winterswijk. Dit nieuwe museum, gewijd aan het jeugdwerk van Piet Mondriaan, wordt gevestigd in en bij het huis waar Mondriaan (1872-1944) zijn jeugd doorbracht. De totale investeringskosten zijn op 2,5 miljoen euro geraamd. Het Haags Gemeentemuseum leent werken uit aan het nieuwe museum. Ook jeugdwerken van de schilder uit het opgeheven Winterswijkse museum Freriks verhuizen naar Villa Mondriaan. Bron: Trouw

Museumpark Orientalis blijft open

15 februari 2013

Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is van de ondergang gered. Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met een eenmalige subsidie van 165.000 euro. Het noodlijdende Orientalis had de provincie om een bijdrage gevraagd om open te kunnen blijven. Een week geleden was de politiek nog in meerderheid tegen. Lees verder

Entree Van Gogh Museum aan Museumplein

14 februari 2013

Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt een nieuwe ingang aan het Museumplein. Het bijgebouw dat in 1999 werd geopend, wordt voorzien van een transparante overkapping en gaat plaats bieden aan roltrappen en een ‘serviceplein’. De nieuwe ingang moet eind 2014 opengaan. Het museum ontving vorige week 4,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij voor de verbouwing. Het museum heeft 15 miljoen euro nodig, waarvan de helft binnen is.

Pierre Audi vertrekt bij Holland Festival

14 februari 2013

Pierre Audi vertrekt als artistiek directeur bij het Holland Festival, na de editie van 2014. Behalve van het Holland Festival is Audi ook directeur van De Nederlandse Opera (DNO), die in januari 2013 is gefuseerd tot een gezamenlijke stichting met Het Nationale Ballet en Het Muziektheater Amsterdam. Bron: Theaterkrant

Theatergroep Suburbia krijgt alsnog meerjarensubsidie

13 februari 2013

Theatergroep Suburbia uit Almere krijgt alsnog een meerjarensubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap had bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het Fonds om geen subsidie toe te kennen, ondanks een positief advies. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van het Fonds Podiumkunsten oordeelde dat de regel voor bijdragen van gemeenten en provincies bij Theatergroep Suburbia te strikt was toegepast. Suburbia krijgt een kwart minder subsidie dan de 780.000 euro die was aangevraagd. Bron: Theaterkrant

Cabaret te duur voor publieke omroep

12 februari 2013

De publieke omroep kan cabaretiers als Najib Amhali, Brigitte Kaandorp en Hans Teeuwen niet meer betalen. Steeds meer 'VARA-cabaret' wordt dan ook niet langer uitgezonden door de publieke omroep, maar door RTL 4. De VARA weigert de gestegen vraagprijzen te betalen en richt zich vooral op nieuw talent, aldus de Volkskrant.

Institut Néerlandais sluit dit jaar

8 februari 2013

Het Institut Néerlandais in Parijs gaat uiterlijk eind van dit jaar dicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Met het stopzetten van de subsidie aan het instituut, valt de enige financieringsbron ervan weg.

Vormgeving van cultuurhistorie in ruimtelijke ordening

7 februari 2013

Sinds 2012 moeten gemeenten bij de vormgeving van hun ruimtelijke plannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Om te weten wat die waarden zijn, is vaak cultuurhistorisch onderzoek nodig. Als hulpmiddel daarbij heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed normen voor cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek opgesteld. Het rapport Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening is vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Te veel studenten architectuur volgens BNA

6 februari 2013

Volgens de Branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus (BNA) moet het aantal studenten dat begint aan een studie architectuur drastisch omlaag. Er is een veel groter aanbod aan afgestudeerden dan er vacatures zijn. Naar schatting studeren er in Nederland 500 tot 1000 mensen af aan een architectuuropleiding. De BNA pleit voor strengere selectie aan de poort. Bron: Trouw

SNS Reaal Fonds blijft bestaan

6 februari 2013

Net als in 2012 stelt het SNS Reaal Fonds dit jaar 14 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Ondanks de nationalisatie van bank/verzekeraar SNS Reaalbank is het voortbestaan van het Fonds nog niet in gevaar. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat het vanaf 2014 de zelfde bedragen aan projecten in zijn pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij kan uitgeven, aldus NRC Handelsblad. Met het VSB Fonds, Prins Bernhard Fonds en de BankGiroLoterij behoort SNS Reaal Fonds tot de grootste private financiers van culturele instellingen.

BankGiro Loterij schenkt 64 miljoen

6 februari 2013

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar ruim 64 miljoen euro aan meer dan 65 culturele organisaties. Nationaal Museum Paleis Het Loo ontvangt ter ere van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden een bedrag van 715.715 euro voor de realisatie van een bijzondere tentoonstelling over de drie koningen die aan de wieg stonden van het huidige Nederland en de eeuw van de drie koninginnen die hun werk voortzetten. Beeld en Geluid kan rekenen op 559.200 euro voor de zoektocht naar de mooiste koninklijke amateurvideo’s uit de periode 1980–2005, met als resultaat een tentoonstelling, een documentaire en een publieksprijs. De BankGiro Loterij schenkt Het Scheepvaartmuseum 1 miljoen euro voor de restauratie van de Koningssloep. Het Van Gogh Museum ontvangt de komende drie jaar een extra jaarlijkse bijdrage van 1.500.000 euro als eerste forse impuls voor het ambitieuze wervingsplan voor een volledig nieuw entreegebied aan het Museumplein. Drie musea ontvangen voor het eerst steun van de BankGiro Loterij: het Stedelijk Museum, Eye Filminstituut en Museum Catharijneconvent krijgen een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro.

Tros weigert fusie

6 februari 2013

De Tros weigert vrijwillig te fuseren met de Avro als koepelorganisatie NPO doorgaat met de plannen om vanaf 2014 al veel minder ruimte vrij te maken voor amusement en human interest op de publieke zenders. Aldus Tros-directeur Peter Kuipers in de Volkskrant.

Meer bezoekers Filmfestival Rotterdam dan vorig jaar

6 februari 2013

Op de 42ste editie van het International Film Festival Rotterdam werden de afgelopen tien dagen 280.000 tickets verkocht. Iets meer dan vorig jaar, 273.000. In 2011 gingen er nog 340.000 kaartjes over de toonbank. 

Oprichting Nationale Monumentenorganisatie

5 februari 2013

Om het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals toenemende leegstand en exploitatietekorten, moeizame herbestemmingen en verslechterde financierbaarheid hebben een aantal monumentenorganisaties zich verenigd in de Nationale Monumentenorganisatie. NMo wil gaan gelden als vangnet voor monumentale gebouwen die door veranderde taakopvatting binnen de overheid mogelijk bij derden ondergebracht moeten worden. Organisaties die zich hebben aangesloten zijn: Vereniging Hendrick de Keyser, N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel (Deventer), Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V., Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen, N.V. Monumenten Fonds Brabant en de Nationale Maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed B.V. (BOEi).
Lees meer

SNS Reaal Fonds voorlopig door

4 februari 2013

De nationalisatie van de SNS Bank heeft op korte termijn geen gevolgen voor de subsidies van het SNS Reaal Fonds. De Beheerstichting stelt in een verklaring: "Het vrij belegbare vermogen van de Stichting Beheer wordt door de nationalisatie niet geraakt. (..) Het budget voor het SNS REAAL Fonds blijft voor 2013 hetzelfde als in 2012. Alle aangegane verplichtingen zullen worden nagekomen. Het bestuur van Stichting Beheer zal met het bestuur van het Fonds in overleg treden over het langere termijn beleid van het Fonds." SNS REAAL Fonds maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk.
Bron: LKCA, Landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst