Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Ruth Mackenzie volgt Pierre Audi op bij Holland Festival

28 juni 2013

De Britse Ruth Mackenzie is de opvolger van Pierre Audi als artistiek directeur van het Holland Festival. Mackenzie was eerder directeur van het Londen 2012 Festival, het officiële culturele programma van de Olympische Spelen. Ze stond aan het hoofd van de Schotse opera en het Manchester International Festival. Het Holland Festival trok dit jaar 69.500 bezoekers.

Dekker wil topsalarissen publieke omroep aanpakken

27 juni 2013

Staatssecretaris Sander Dekker roept in De Telegraaf goedbetaalde tv-sterren op een deel van hun salaris in te leveren. De salarissen bij de publieke zenders zijn enkele jaren geleden al aan banden gelegd (maximaal ruim 186.000 euro), maar er is een uitzondering voor een kleine groep 'unieke talenten'. Nu moeten ook die salarissen worden verlaagd. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) steunt de staatssecretaris. Bron: de Volkskrant

Nederlands Symfonieorkest moet naam weer veranderen

27 juni 2013

Het Nederlands Symfonieorkest moet met ingang van seizoen 2014-2015 toch (weer) op zoek naar een nieuwe naam, want de naam lijkt te veel op die van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.Vorig jaar stelde de rechtbank in Amsterdam het Nederlands Symfonieorkest nog in het gelijk. Tot anderhalf jaar geleden heette het Nederlands Symfonieorkest het Orkest van het Oosten, maar omdat het gezelschap in het buitenland al Netherlands Symphony Orchestra werd genoemd, wilde het de naam aanpassen.

Toekomst publieke omroep

26 juni 2013

Vandaag praat de Tweede Kamer over de toekomstvisie op de publieke omroep van staatssecretaris Sander Dekker, zoals de geplande bezuinigingen van 100 miljoen euro. De publieke omroep (NPO) moet 45 miljoen euro inleveren. Het geld voor de regionale omroepen wordt weggehaald bij de provincies en bij het Rijk ondergebracht. Het budget wordt daar met 25 miljoen euro verminderd. Het Mediafonds wordt afgeschaft (16 miljoen euro) en het budget voor levensbeschouwelijke zenders geschrapt (14 miljoen euro). Dekker heeft advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur.

Tegenvaller klassieke cd-labels

25 juni 2013

Na het faillissement van het Belgische distributiebedrijf The Codaex Group dreigt een financiële strop voor een aantal kleinere klassieke cd-labels. De vorming van een nieuw bedrijf is niet gelukt. Bron: NRC Handelsblad

Subsidie voor Compagnietheater

25 juni 2013

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft het Compagnietheater een subsidie toegekend van 75.000 euro. Het theater richt zich op talentontwikkeling van net afgestudeerde podiumkunstenaars.

'Publieke omroep te afhankelijk van overheíd'

24 juni 2013

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is voor zijn budget te veel afhankelijk van de overheid, aldus Henk Hagoort in een interview in Trouw. Hagoort pleit voor een meer onafhankelijke financiering, bijvoorbeeld via het kijk- en luistergeld.  

Selexyz + De Slegte = Polare

24 juni 2013

Boekhandels Selexyz en De Slegte gaan samen verder onder de naam Polare. De investeringsmaatschappij Procures kocht vorig jaar beide boekhandelketens. De Slegte heeft negentien winkels in Nederland. Selexyz heeft zestien filialen. 

Uitkomsten Tweede Kamerdebat cultuurbeleid Bussemaker

20 juni 2013

Volgens Kunsten '92 waren dit de belangrijkste uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over de Museum- en Visiebrief op 19 juni: Er was kamerbrede waardering voor de Visiebrief. Museumcollectie en bibliotheek van de KIT zijn gered. Minister Bussemaker zal in een brief uitleggen wat er precies is afgesproken over het KIT. De Cultuurkaart is voor 10 jaar veiliggesteld. In het najaar komt ze met een voorstel voor een erfgoedwet en  een brief over het culturele bestel. Ze werkt samen met de fondsen voornemens uit om zichtbaarheid van de cultuursector te vergroten en het bereiken van nieuwe doelgroepen en talentontwikkeling te stimuleren. Staatssecretaris Dekker schrijft een brief over het vak CKV. Aan het eind van het jaar verschijnt Cultuur in Beeld, met cijfermatige monitoring van ontwikkelingen in de sector. D66 heeft toegezegd met een notitie te komen om kunstroof beter te kunnen bestrijden.

Aboriginal Art Museum verkoopt deel collectie

20 juni 2013

Het Aboriginal Art Museum in Utrecht (AAMU) veilt een deel van zijn collectie vanwege ruimtegebrek.Het museum heeft bij de ontzameling gewerkt volgens de zogenaamde Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO). Dat betekent dat de kunstwerken eerst aan andere musea zijn aangeboden.  

Veel managers in besturen bij culturele instellingen

20 juni 2013

Uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 66 culturele instellingen blijkt dat managers uit het bedrijfsleven besturen en raden van toezicht van culturele instellingen domineren. De functies worden vooral vervuld door managers van grote multinationals. Daarnaast gaat het om  accountants, advocaten en consultants. De derde groep zijn mensen die een eigen adviesbureau hebben.

Tropenmuseum is gered

19 juni 2013

Het Tropenmuseum is gered. Het Rijk stelt tot 2017 elk jaar 5,5 miljoen euro beschikbaar. De eerste twee jaar betaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken, daarna het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat heeft Jet Bussemaker vanmiddag bekendgemaakt tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de twee visiebrieven over het cultuurbeleid. Er zijn voorwaarden aan de subsidie: het Tropenmuseum moet worden losgemaakt uit het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en fuseren met het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en het Afrikamuseum in Berg en Dal. De collectie van het Tropenmuseum, inclusief de bibliotheek, moet eigendom worden van het Rijk. Het nieuwe, gefuseerde 'museum voor wereldculturen' kan vanaf 2017 een aanvraag indienen voor structurele subsidie van OCW als BIS-instellling. Bron: Reddingsplan;  NRC Handelsblad

Vandaag debat in Tweede Kamer over Visie- en Museumbrief

19 juni 2013

Vandaag vindt het debat plaats in de Tweede Kamer over onder andere de Visiebrief en de Museumbrief van minister Bussemaker. Ter voorbereiding pleit Kunsten ’92 in een brief aan de Tweede Kamerleden voor een Deltaplan voor cultuureducatie.Het behoud van de cultuurkaart is een belangrijke stap, maar niet voldoende om het tij te keren. Binnen de scholen is vakmanschap en expertise wegbezuinigd, in veel gemeenten wordt de lokale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst in rap tempo afgebouwd. Als minister Bussemaker echt iets wil bereiken is een inhaalslag nodig, aldus Kunsten '92. Klik voor de agenda van het debat.

Stichting Museumkaart in geldnood

18 juni 2013

Houders van de Museumkaart bezoeken massaal de drie grote musea aan het Museumplein in Amsterdam: het heropende Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum. Ook de vernieuwde musea in Zwolle en Den Bosch trekken veel bezoekers. Hierdoor verkeert de Stichting Museumkaart in geldnood. Voor iedere bezoeker die een museum dankzij de kaart gratis bezoekt, geeft de stichting dat museum minimaal 60 procent van de entreeprijs. Deze constructie is rendabel zolang houders niet vaker dan zes keer per jaar een museum bezoeken. Maar dat is nu wel het geval. Bovendien is het aantal Museumkaarthouders gestegen tot 950.000. Er zijn twee maatregelen aangekondigd: het Museumkaart-magazine verschijnt vanaf oktober alleen nog digitaal en de prijs van de Museumkaart gaat per 1 juli met 5 euro omhoog naar 49,95 euro.

Advies Raad voor Cultuur en Kunstraad over het Tropenmuseum

18 juni 2013

De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse kunstraad hebben een ongevraagd advies over het Tropenmuseum aangeboden aan de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam. De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse kunstraad adviseren te voorkomen dat het Tropenmuseum per 1 januari 2014 moet sluiten, voordat goed in kaart is gebracht wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor het beheer en behoud van de collectie en voor het publieksbereik. Het Tropenmuseum, het Rijksmuseum Volkenkunde en het Afrikamuseum zouden de gelegenheid moeten krijgen om op basis van deze analyse met een samenwerkings- of fusieplan te komen. De samenwerking zou dan vanaf 2017 deel kunnen uitmaken van de culturele basisinfrastructuur.
Lees meer

Brochure OCW: Het Nederlands cultureel bestel

17 juni 2013

Hoe ziet het Nederlandse cultureel bestel er uit en wat zijn de beleidsdoelstellingen? Het Ministerie van OCW geeft in een brochure Het Nederlands cultureel bestel beknopt antwoord op de bovenstaande vragen. Door eerst een algemene beschrijving te geven van het cultuurbeleid en de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen en instanties. Daarna wordt er ingegaan op specifieke maatregelen, beleidsdoeleinde en internationalisering. De brochure is een bewerking van de vierjaarlijkse rapportage aan UNESCO in het kader van de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen.

Universiteit Utrecht en Kennisland gaan leergang Leiderschap in Cultuur opzetten

17 juni 2013

Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland gaan het programma Leiderschap in Cultuur (LinC) uitvoeren, in nauwe samenwerking met de HKU en Coaching in de Cultuur. Het leiderschapsprogramma heeft als doel de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen en is bedoeld voor de culturele leiders van vandaag en morgen, uit alle culturele disciplines, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. Lees verder

60.000 bezoekers Pinkpop

16 juni 2013

In totaal 60.000 muziekliefhebbers bezochten dit weekend de 44ste editie van popfestival Pinkpop. In 2012 was het festival in Landgraaf met 79.000 bezoekers uitverkocht.

Japanse sponsor voor Van Gogh

14 juni 2013

Het Japanse bedrijf Yanmar draagt 250 duizend euro bij aan het nieuwe entreegebouw van het Van Gogh Museum dat het museum volgend jaar wil bouwen. Het museum zoekt voor deze nieuwe entree, die naar verwachting 5 miljoen euro kost, naar sponsors in Japan. Bron: NRC Handelsblad

OCW en VWS ondertekenen convenant ouderen en cultuur

12 juni 2013

Samen met publieke én private partijen ondertekenen minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS op 18 juni in het Stedelijk Museum in Amsterdam het convenant Ouderen en cultuur. De ondertekening vormt de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen. Initiatiefnemers en medeondertekenaars zijn: de private ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds, vereniging NOV, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Persbericht

KNAW pleit voor kunsthistorisch topcentrum

12 juni 2013

Voor een vitale toekomst van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek is meer samenwerking noodzakelijk tussen universiteiten, musea en andere instellingen op dit terrein. Daarom wil de KNAW een nationaal topcentrum oprichten waar kunsthistorici vanuit verschillende invalshoeken kunnen werken aan een gezamenlijke onderzoekagenda. Een KNAW verkenningscommissie onder leiding van prof. Maarten Prak onderzocht bedreigingen en kansen voor het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, dat zowel wordt uitgevoerd binnen universiteiten als bij musea en rijksinstellingen. Rapport Verschilzicht – Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland.

Einde van De Paviljoens

11 juni 2013

De gemeente Almere verkoopt de gebouwen en de grond van museum De Paviljoens. In een rapport over het nieuw te vormen cultureel centrum Hectare Cultuur in de stad, wordt geadviseerd om het deel van de collectie dat eigendom is van de gemeente te verkopen. Het overige deel van de collectie, dat eigendom is van de stichting De Paviljoens, wordt geschonken aan andere musea meldt de Volkskrant.

Visiebrief Bussemaker: Cultuurkaart blijft

11 juni 2013

Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Minister Jet Bussemaker trekt 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven. Dat schrijft Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. In de brief gaat ze vooral in op de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving en de rol van de overheid daarbij. Volgens Bussemaker is het belangrijk dat de culturele sector zich meer openstelt en zelf slimme verbindingen legt met andere sectoren, zoals onderwijs, zorg en wetenschap. De cultuurfondsen krijgen de opdracht om een gezamenlijk programma te ontwikkelen om de verbindingen van de kunstdisciplines met andere maatschappelijke domeinen te versterken. De fondsen gaan bovendien specifieke programma’s ontwikkelen voor talentontwikkeling. Bussemaker wil meer samenwerken met gemeenten en provincies om een goed cultureel klimaat in Nederland te bevorderen. Ze onderzoekt hoe ze subsidies afhankelijker kan maken van de aantoonbare resultaten van instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van educatie en publieksbereik. Om de culturele sector te helpen financiert OCW de leergang 'Leiderschap in Cultuur', bedoeld om culturele leiders, zoals directeur en regisseurs, beter te laten inspelen op de nieuwe situatie waarin de cultuursector ondernemender moet zijn. Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en Kennisland gaat deze leergang uitvoeren.

Teylers Museum nog niet op Unesco-Werelderfgoedlijst

10 juni 2013

Het Teylers Museum in Haarlem leek een goede kans te hebben op een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco, maar de  officiële adviesorganisatie van Unesco heeft bekendgemaakt dat het museum niet voldoet aan de voorwaarden. Volgens directeur Marjan Scharloo bevat het advies van Unesco-adviseur Icomos feitelijke onjuistheden over het museum. Het Teylers Museum werd in 2011 door het kabinet aangewezen als kandidaat voor een plaats op de Werelderfgoedlijst, tegelijk met de Van Nellefabriek in Rotterdam en het plantagesysteem West-Curaçao. Bron: NOS

'Musea kunnen meer verdienen met hulp van overheid'

10 juni 2013

Musea kunnen meer eigen inkomsten genereren dan nu het geval is, wanneer ze daartoe de kans krijgen van het rijk. Aldus Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De overheid kan bijvoorbeeld meer doen om het doneren aan goede doelen te stimuleren. Verder is hij van mening dat musea moeten worden vrijgesteld van het betalen van auteursrechten. Lees verder

Volgrecht levert kunstenaars weinig op

10 juni 2013

Veel beeldend kunstenaars houden niets over aan doorverkoop van hun werk via de kunsthandel, omdat de wettelijke drempel waarboven kunstenaars meeprofiteren van die verkoop veel te hoog ligt. Met die hoge drempel loopt Nederland internationaal uit de pas. En het belemmert kunstenaars in de marktgerichtheid die de politiek zo vurig wenst. Dat schrijven FNV KIEM en de Beroepsvereniging voor Beeldend Kunstenaars (BBK) in een brief aan minister Bussemaker (OCW).

Museumbrief

10 juni 2013

In de 'Museumbrief: samen werken, samen sterker' beschrijft minister Bussemaker haar visie op het museumbestel en een aantal maatregelen die ze wil treffen voor het museale bestel. De belangrijkste maatregelen: de subsidie aan de rijksmusea wordt afhankelijker gemaakt van de resultaten, waarbij samenwerking, educatie en het bereiken van nieuw publiek belangrijke thema’s zijn; in het kader van talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek komen er jaarlijks beurzen beschikbaar voor promovendi gebaseerd op een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de musea; er komt een budget van € 2 miljoen op jaarbasis beschikbaar om samenwerking tussen de musea te stimuleren op het gebied van educatie, zichtbaarheid van de collectie, publieksbereik, wetenschap en het gebruik van digitale mogelijkheden; in een Erfgoedwet wordt de bescherming van collecties van nationaal belang geregeld.

AVRO Cultuurfonds

10 juni 2013

De AVRO viert haar 90-jarig jubileum met de oprichting van het AVRO Cultuurfonds. Het fonds gaat vooral regionale kunstenaars de kans geven zich aan een breder publiek te presenteren. Het AVRO Cultuurfonds is een onafhankelijk Fonds op Naam dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd. Jaarlijks wordt er één project op het terrein van beeldende kunst, muziek, podiumkunst, architectuur, fotografie, design of mode gekozen.
Meer informatie

Nieuwe Gedragscode Cultuurfondsen

6 juni 2013

Sinds 1 mei jl. kennen de cultuurfondsen een nieuwe Gedragscode Cultuurfondsen, die de Code of Conduct Cultuurfondsen uit 2008 vervangt. De gedragscode beoogt het creëren van meer transparantie over de manier waarop de cultuurfondsen hun publieke taak uitoefenen, en zo bij te dragen aan het vertrouwen van aanvragers en burgers in de cultuurfondsen. Bij het opstellen van de gedragscode is in het bijzonder aandacht besteed aan de positie van de aanvrager in het subsidieproces. De gedragscode wordt onderschreven door het Mondriaan Fonds, het Filmfonds, het Letterenfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gedragscode Cultuurfondsen

Bussemaker gaat Fonds Podiumkunsten evalueren

6 juni 2013

Minister Jet Bussemaker wil dit najaar de subsidieverstrekking van het Fonds Podiumkunsten doorlichten. Daarbij gaat ze extra kijken naar de eventuele problemen die popmuzikanten hebben met het aanvragen van financiële steun. Dat zei de minister 5 juni tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de popsector. In 2012 had het fonds 60 miljoen euro aan subsidies uit te delen. Daarvan ging 2,5 miljoen euro naar de popsector. Een popcoalitie pleitte vorige week echter voor een eigen fonds, met 5 miljoen euro aan subsidies, maar daar voelt Bussemaker niet voor. Ook wil de minister gemeenten aansporen om muziekscholen en broedplekken voor jong muzikaal talent in stand te houden. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei tijdens het overleg dat de popsector zal worden uitgenodigd voor overleg over de creatieve sector (zogenaamde topsector). 

Bibliotheekwereld op de schop

6 juni 2013

Vanaf 2015 moet iedereen via het internet e-boeken kunnen lenen. De bibliotheekwereld moet daartoe grondig op de schop. De Raad voor Cultuur staat achter het wetsvoorstel hierover, maar waarschuwt voor de gevolgen voor kleine, lokale bibliotheken. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister Jet Bussemaker. De nadruk van het wetsvoorstel ligt volgens de raad te veel op de oprichting van de digitale bibliotheek en er ontbreekt een 'vernieuwend perspectief op de functie en het bereik van de lokale bibliotheken'. Bron: de Volkskrant, Advies Raad voor Cultuur

BNN en CJP gaan samenwerken

4 juni 2013

Jongerenomroep BNN en jongerenorganisatie CJP presenteren gezamenlijk een tv-programma op Nederland 3 over jongerencultuur, muziek, cabaret, reizen, media en kunst. Naast een tv-programma willen de partijen hun krachten bundelen op radio en internet. Lees verder

Popcoalitie pleit voor apart Fonds Popmuziek

3 juni 2013

De Popcoalitie pleit in een brief aan de vaste Kamercommissies voor OCW en EZ voor een apart ‘Fonds Popmuziek’ binnen het Fonds Podiumkunsten met een groter budget en een eigen werkwijze gericht op talentontwikkeling, kwaliteitsbewaking en exportbevordering. De Popcoalitie, een samenwerkingsverband van organisaties uit de pop- en dancemuzieksector en FNV KIEM, is van mening dat de pop- en dancemuzieksector een prominentere rol in het beleid en de uitvoering van de topsector Creatieve Industrie zou moeten spelen. Aanleiding voor de brief is de hoorzitting Popmuziek en het algemeen overleg op 5 juni. Meer informatie en de brief