Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Dekker wil ouders betrekken bij leesbevordering

31 juli 2013

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wil  het partnerschap tussen ouders en scholen verbeteren, onder meer op het gebied van leesbevordering. Ouders hebben een prominente rol in het bevorderen van lezen en leesplezier van hun kinderen, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Marten Toonderprijs opgeheven

25 juli 2013

De Marten Toonderprijs, de jaarlijkse oeuvreprijs voor een striptekenaar die een bijdrage heeft geleverd aan het Nederlands cultureel erfgoed, is na drie jaar opgeheven. De prijs bedroeg 25.000 euro en werd eerder uitgereikt aan Jan Kruis (2010), Peter Pontiac (2011) en Joost Swarte (2012). Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt het prijzengeld niet langer beschikbaar omdat het kiest voor projecten die leiden tot nieuwe inzichten en het aanjagen van innovatie. Bron: NOS

Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012

25 juli 2013

De Erfgoedinspectie heeft de Monitor Erfgoedinspectie. Staat van de naleving  2011-2012 gepubliceerd. Uit de monitor blijkt onder andere dat duurzaam en toegankelijk informatiebeheer in een digitale omgeving onvoldoende is geregeld bij overheidsinstellingen, waardoor beschikbaarheid van overheidsinformatie niet kan worden gegarandeerd. Toename van de zichtbaarheid en mobiliteit van de rijkscollectie bij de musea  betekent vooral dat de collectie toegankelijk wordt gemaakt via internet. Minder dan de helft van de organisaties met een archeologische opgravingsvergunning voldoet aan een tijdige oplevering van de vondsten, opgravingsdocumentatie en een rapport met bevindingen.

Waterland besteedt bibliotheken uit

25 juli 2013

Gemeente Waterland besteedt het openbaar bibliotheekwerk de komende vijf jaar uit aan het bedrijf Karmac Bibliotheek Service. Op 22 juli jl. is er een overeenkomst gesloten. Het besluit is ingegeven door bezuinigingen. Karmac gaat voor 180.000 euro vier ob-vestigingen in Monnickendam, Ilpendam, Marken en Broek in Waterland exploiteren die anders gesloten zouden worden. De collectie wordt kleiner en diensten als leesbevordering en mediawijsheid vallen niet onder de dienstverlening van Karmac. Bron: Informatie professional

Werelderfgoed Podium in Amsterdam

25 juli 2013

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam opent 4 september aanstaande officieel zijn deuren. Het publiek kan echter nu al terecht in dit bezoekerscentrum (in gebouw De Bazel te Amsterdam) voor informatie over de negen Nederlandse UNESCO werelderfgoederen. Werelderfgoed Podium is ontstaan uit een samenwerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeente Amsterdam, de Nationale UNESCO Commissie en de Stichting Werelderfgoed.nl. Het sluit aan op de wens van het kabinet om de bekendheid van het Nederlands werelderfgoed te vergroten. De negen Nederlandse erfgoederen die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan zijn: Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het ir. D.F. Woudagemaal, Willemstad op Curaçao, Droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee en de Grachtengordel van Amsterdam.

Lokale omroepbekostiging door gemeenten is maatwerk

23 juli 2013

Wat is een toereikend media-aanbod zoals dat genoemd staat in de Mediawet 2008? Hoeveel moeten de gemeenten daarvoor betalen aan de lokale omroepen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bericht dat de evaluatie van de Mediawet door het Commissariaat voor de Media (CvdM) nog steeds geen definitief antwoord biedt op deze vragen. Volgens het CvdM blijft het om maatwerk gaan. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en de VNG gaan hun bestaande aanbevelingen gezamenlijk verder uitwerken. 

Top-200 kunstkopers bevat 4 Nederlanders

22 juli 2013

Op de top-200 van de meest actieve kunstkopers, die het Amerikaanse tijdschrift ArtNews deze zomer publiceert, komen vier Nederlandse verzamelaars voor: Joop van Caldenborgh, de echtparen Robert en Renee Drake, Jeannette en Martijn Sanders, en Marieke en Pieter Sanders.

Strafmaatregel Scheepvaartmuseum

22 juli 2013

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag gedurende drie maanden geen evenementen organiseren op het overdekte binnenplein. De gemeente heeft de maatregel getroffen, omdat er in mei tijdens een Waterfront-dancefeest iemand werd doodgeschoten. Horecagelegenheden worden standaard tijdelijk gesloten als er is geschoten. Bron: NRC Handelsblad 

Den Haag verstrekt krediet voor Spuiforum

19 juli 2013

De gemeenteraad in Den Haag heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 181 miljoen euro voor een cultuurhuis in de stad. Het geld is bestemd voor de bouw van het nieuwe Spuiforum of voor renovatie van bestaande gebouwen. In september wordt de knoop doorgehakt. Vooral binnen de PvdA was er verzet. Robert van Leer, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater, één van de betrokken instellingen, neemt per september ontslag. Hij noemt het bouwplan één van de redenen. Bron: NRC Handelsblad

Minder muziekpiraterij

18 juli 2013

Uit onderzoek door Spotify naar muziekpiraterij, Adventures in the Netherlands,blijkt dat het aantal mensen in Nederland dat gekopieerde muziek downloadt, is afgenomen van 5 miljoen in 2008 naar 1,8 miljoen in 2012. Bij 29 procent daarvan gaat het om één enkel bestand, terwijl 10 procent 16 bestanden of meer heeft gedownload.

Staat van het Theater door Bussemaker

17 juli 2013

Van 5 tot en met 15 september vindt de 8e editie van het Nederlands Theater Festival plaats. Jet Bussemaker verzorgt 5 september de Staat van het Theater, de traditionele openingstoespraak  in de Stadsschouwburg Amsterdam waarbij een prominente deskundige zijn of haar visie geeft op het Nederlandse theaterklimaat.

Directeur Kunsten Monique Vogelzang naar Inspectie van het Onderwijs

17 juli 2013

Directeur Kunsten Monique Vogelzang gaat per 1 november naar de Inspectie van het Onderwijs. Zij wordt Hoofdinspecteur VO/BVE/HO en plaatsvervanger van de Inspecteur Generaal van het Onderwijs. Van november tot januari wordt de functie waargenomen door haar plaatsvervanger, Henri van Faassen. Per 1 januari 2014 wordt een nieuwe directeur benoemd.

New Art Space Amsterdam (Nasa) ontving subsidie ondanks tekorten

17 juli 2013

De gemeente Amsterdam en het Mondriaan Fonds zijn als subsidiegevers niet tijdig gewaarschuwd voor de financiële situatie van de inmiddels failliet verklaarde culturele instelling New Art Space Amsterdam (Nasa). In november vorig jaar besloten het Mondriaan Fonds en de gemeente Amsterdam de culturele instelling met een half miljoen euro per jaar te subsidiëren. Er hing Nasa toen al een naheffing van de Belastingdienst boven het hoofd, waarvan de subsidiegevers niets wisten. Bovendien was er een grote huurachterstand. Bron: het Parool

Geroofde kunstwerken verbrand

17 juli 2013

De zeven schilderijen die vorig jaar uit de Kunsthal in Rotterdam zijn gestolen, zijn verbrand. Dat heeft het onderzoeksteam van justitie in Roemenië laten weten. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam wil het bericht niet bevestigen.

Ouders investeren in muziekeducatie

15 juli 2013

Ouders investeren graag en veel in de muzikale ontwikkeling van hun kind, concludeert het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). Ouders komen steeds vaker mee naar de lessen en laten hun kinderen steeds jonger beginnen. Bron: Cultureel Persbureau

8000 bezoekers Open Monumentendag Amsterdam

15 juli 2013

Meer dan 8000 bezoekers bezochten zondag 14 juli de extra editie van de Open Monumentendag Amsterdam. Het evenement stond in het teken van de negentiende eeuw en is onderdeel van de reeks monumentendagen van Bureau Monumenten & Archeologie in het kader van 400 jaar grachtengordel. Vijftien unieke, zelden voor het publiek toegankelijke panden, openden hun deuren. Zo ook de Boekmanstichting. Circa 1300 mensen maakten van de gelegenheid gebruik en bezochten de bibliotheekzaal. Tijdens het landelijke weekend van de Open Monumentendagen op 14 en 15 september is de Boekmanstichting eveneens van de partij.

Geld reddingsplan Tropenmuseum afkomstig uit aankoopfonds

11 juli 2013

OCW betaalt 5,5 miljoen in 2016 om het Tropenmuseum te redden. De middelen daarvoor worden gehaald uit het aankoopfonds, dat bedoeld is voor de aankoop van de collectie van het Rijk. Voor de periode vanaf 2017 blijft het geld dat bestemd is voor musea gelijk. Zo werd duidelijk uit de antwoorden van minister Jet Bussemaker op de vragen van Venrooy-van Ark (VVD) over het reddingsplan voor het Tropenmuseum. Het Tropenmuseum moet worden losgemaakt van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en een voorwaarde voor het overbruggingsbudget is dat het Tropenmuseum samen gaat met het Museum voor Volkenkunde in Leiden en het Afrikamuseum in Berg en Dal. Per 15 juli 2013 is Jan Willem Sieburgh aangesteld als nieuwe interim-directeur van het Tropenmuseum.

Overbruggingsgeld voor Muziekcentrum van de Omroep

11 juli 2013

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 'frictiegeld' beschikbaar aan de Muziekbibliotheek van de Omroep. Het bedrag van 60.000 euro is bedoeld om het iets langer uit te kunnen zingen en een eventuele verhuizing voor te bereiden. De bibliotheekcollectie van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is van plan om samen met het Nederlands Muziekinstituut (NMI), het Koninklijk Conservatorium en de Openbare Bibliotheek een Nationale Muziekbibliotheek in Den Haag op te zetten.

Stemmingen over cultuurbeleid in de Tweede Kamer

9 juli 2013

Tijdens een plenaire vergadering op 3 juli heeft de Tweede Kamer stemmingen gehouden over een aantal cultuuronderwerpen. De motie Bergkamp (D66) / Monasch (PvdA) over het formeren van een interdepartementale werkgroep van OCW, EZ en Financiën die onderzoek gaat doen naar een economisch stimuleringsprogramma voor de Nederlandse filmindustrie is door de Kamer aangenomen. Ook de motie ingediend door Jasper van Dijk (SP) en Van Dekken (PvdA) voor een vergelijkend onderzoek naar popbeleid in Nederland en Canada is aangenomen. Minister Bussemaker van OCW heeft een desk research toegezegd.
Verslag van de vergadering

Omzet en prijzen architecten dalen verder door crisis

9 juli 2013

Door de aanhoudende malaise in de bouwwereld dalen zowel de prijzen als de omzet van architecten verder. In het eerste kwartaal van 2013 waren architectendiensten 3 procent goedkoper dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van de prijzen is het grootst voor het ontwerpen van woningen. De omzet van de architecten was ruim 20 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2012. Net als de prijzen daalt de omzet van de architectenbranche al sinds het eerste kwartaal van 2009. De omzet van de architecten ligt op 40 procent van het omzetniveau van voor de crisis. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Publieke omroep kondigt acties tegen bezuinigingen aan

9 juli 2013

Er zullen protestacties komen tegen de voorgenomen extra bezuiniging van 100 miljoen euro, zo hebben de omroepdirecteuren en de NPO besloten. Het vorige kabinet kortte de omroepen al voor 200 miljoen euro, daar komt deze kabinetsperiode nog 100 miljoen bij.
Bron: Volkskrant

Advies over beschermingsprogramma voor monumenten 1959-1965

8 juli 2013

De Raad voor Cultuur gaat in grote lijnen akkoord met het beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965. In het advies aan de Minister van OCW maakt de raad echter nadrukkelijk een voorbehoud: als een afzonderlijk gebouw of object onvoldoende gaaf of zeldzaam blijkt te zijn kan de raad voor het individuele monument alsnog een negatief advies geven. Ook plaatst de raad kanttekeningen bij de totstandkoming van de voordracht van 89 monumenten en wordt een richtinggevende visie die hieraan ten grondslag ligt gemist.

Ckv blijft verplicht examenvak

8 juli 2013

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Het kunst- en cultuuronderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls zodat scholen het kunst- en cultuuronderwijs aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW.
Meer informatie

NAPK wordt netwerkorganisatie

4 juli 2013

De organisatie van koepelorganisatie Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) wordt drastisch hervormd tot een netwerkorganisatie. Vanuit een online platform worden leden met elkaar in contact gebracht zodat kennis en informatie kan worden gedeeld. Aanleiding zijn signalen van leden die wijzen op een veranderende behoeften in de serviceverlening van de NAPK. Het bestuur laat per brief weten dat zij er vooralsnog van uit gaat dat aan de arbeidsovereenkomsten van de meeste medewerkers tussen 1 september 2013 en 1 januari 2014 een einde komt. De NAPK is in 2009 ontstaan uit een fusie van DOD (brancheorganisatie voor de dans), CNO (Contactorgaan van Nederlandse Orkesten) en VNT (Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten).

7,5 miljoen voor Culturele Hoofdstad 2018

2 juli 2013

Het kabinet stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar aan de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018: Eindhoven, Leeuwarden of Maastricht. Het gaat om 5 miljoen van het ministerie van OCW en 2,5 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 6 september maakt een internationale jury de definitieve keuze. Bron: Het Parool

Meer dan 250.000 bezoekers Parkpop

2 juli 2013

Het Haagse popfestival Parkpop heeft 30 juni ruim 250.000 muziekliefhebbers getrokken. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar.

Innovatieve methode collectiewaardering

2 juli 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert in samenwerking met de museumwereld een innovatieve methodiek voor collectiewaardering,‘Op de museale weegschaal’. Het is een praktische handleiding voor musea om collecties stapsgewijs te waarderen. Nieuw aan deze methodiek is dat naast de beoordeling van de cultuurhistorische waarde van collecties ook de maatschappelijke en economische waarden worden betrokken.