Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Kunstmusea trekken recordaantallen bezoekers

24 december 2013

De kunstmusea in Nederland hebben in 2013 recordaantallen bezoekers getrokken. De best bezochte musea bevinden zich in Amsterdam. Het Rijksmuseum in Amsterdam is met 2,2 miljoen bezoekers sinds de heropening in april het meest bezochte museum van Nederland. Het Stedelijk Museum trok dit jaar 700.000 bezoekers en beleefde daarmee het beste jaar ooit (één miljoen bezoekers sinds de heropening in september 2012). Bron: de Volkskrant

Raad voor Cultuur over aanvullende beleidsplannen

23 december 2013

In het advies Slagen in cultuur heeft de Raad voor Cultuur een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven, onder de voorwaarde dat zij in 2013 een aanvullend plan indienen. In deze brief aan minister Bussemaker gaat de raad op deze plannen in. Ook geeft de raad een aantal richtinggevende aandachtspunten over plannen van onder meer De Utrechtse Spelen, Het Letterkundig Museum en Het Nieuwe Instituut.

Verbetering cultuuronderwijs

16 december 2013

Er komt geen landelijk verplicht curriculum voor cultuureducatie. Wel gaat de onderwijsinspectie scholen toetsen op cultuuronderwijs. Er zal een landelijke leerlijn cultuuronderwijs komen, die scholen gaat helpen lesprogramma's te maken. Leraren die cultuuronderwijs geven, worden daar beter voor toegerust. Het ministerie van Onderwijs gaat ervoor zorgen dat ze bijgeschoold kunnen worden. Vandaag ondertekent de minister samen met staatssecretaris Sander Dekker, de PO-raad, provincies en gemeenten het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. In het convenant wordt vastgelegd hoe scholen, overheden en culturele instellingen er de komende tien jaar samen voor gaan zorgen dat leerlingen goed cultuuronderwijs krijgen.
Bron: Volkskrant en Trouw

Rijksmusea krijgen meer zeggenschap over gebouwen

14 december 2013

De 17 rijksmusea die hun gebouwen huren van de Rijksgebouwendienst worden de komende vijf jaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Deze rijksmusea krijgen meer te zeggen over de gebouwen en kunnen daardoor beter als cultureel ondernemer functioneren. Dat staat in de Kamerbrief huisvesting rijksmusea van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer van 13 december jongstleden. Het rijk blijft eigenaar van de gebouwen, maar musea kunnen zelf keuzes maken over het onderhoud, de afstemming van bouwactiviteiten en het inhuren van aannemers. Na vijf jaar volgt een evaluatie en op basis daarvan het definitieve huisvestingsbesluit voor deze rijksmusea. Persbericht

TivoliVredenburg in Utrecht opgeleverd

12 december 2013

In Utrecht is het nieuwe muziekpaleis TivoliVredenburg opgeleverd, met een popzaal (voor 2.000 bezoekers), een kamermuziekzaal (500 bezoekers), een zaal voor jazzmuziek (300 bezoekers), een algemene cross-overzaal (550 bezoekers) en de ‘oude Vredenburgzaal’ voor symfonische muziek (1.700 bezoekers). Het muziekpaleis verwacht jaarlijks minimaal 500.000 bezoekers en opent op 21 juni 2014 de deuren voor het publiek. Bouwkosten voor het project: circa 150 miljoen euro, 50 miljoen euro meer dan geraamd. Frans Vreeke is aangesteld als nieuwe directeur.

Fusie verenigingen voor amateurmusici

11 december 2013

De Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM)  en de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) fuseren per 1 januari 2014 tot de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De nieuwe landelijke vereniging behartigt de belangen van 170.000 leden in 2.400 verenigingen.

Moeizaam grensverkeer van boeken tussen Nederland en Vlaanderen

11 december 2013

Kopers, leners en lezers in Nederland en Vlaanderen zouden volgens het rapport 1+1= zelden 2 tot een betere keuze komen als ze beter geïnformeerd waren over wat er aan boeken verschijnt. In beide landen schiet de promotie van boeken van over de grens tekort. Boekhandel, bibliotheek en media kiezen voor ‘eigen auteursvolk’. Aldus econoom Carlo Van Baelen, die het rapport schreef in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Uit het rapport blijkt verder dat de aandacht van media voor literatuur in de twee landen in tien jaar geëvolueerd is, maar niet naar een evenredige verdeling. De boekensector werkt de scheefgetrokken verhouding in de hand. Nederland heeft meer middelen om de leescultuur te stimuleren en er is een grotere sectorsolidariteit, met collectieve instituties zoals het Centraal Boekhuis en de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Uitslag Grote Monumenten GemeenteTest

6 december 2013

Alkmaar zorgt het best voor haar monumenten, gevolgd door Arnhem en Beverwijk. Zo blijkt uit de Grote Monumenten GemeenteTest van erfgoedvereniging Heemschut. Naar aanleiding van de test komt Heemschut met drie speerpunten. Heemschut pleit voor een landelijk register voor alle gemeentelijke monumenten en er zou een betere en meer actieve informatieverstrekking richting monumenteneigenaren moeten plaatsvinden. Het derde speerpunt betreft de opname van cultuurhistorie, monumenten en hergebruik in de college- of coalitieakkoorden.
Lees meer

28 miljoen euro voor KIT

5 december 2013

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) krijgt alsnog eenmalig 28 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvan is 11 miljoen voor het Tropenmuseum, de overige 17 miljoen euro voor het Tropeninstituut. In juni jl. werd al bekend dat Buitenlandse Zaken het museum in 2014 en 2015 jaarlijks 5,5 miljoen euro geeft, om het museum de kans te geven te fuseren met Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Afrikamuseum in Berg en Dal. In 2016 geeft het ministerie van OCW 5,5 miljoen euro, maar daarna moet het fusiemuseum opnieuw subsidie aanvragen, net als andere culturele instellingen. Bron: NRC Handelsblad

Fusie TROS en AVRO definitief

4 december 2013

De fusie van de TROS en de AVRO is door de leden goedgekeurd. Ed Nijpels, voorzitter van de raad van toezicht van de TROS, gaat voorlopig de gezamenlijke raad van toezicht leiden. Eric van Stade (ex-SBS Nederland) wordt algemeen directeur van AvroTros.

Oprichting Danshuis in Amsterdam gaat niet door

4 december 2013

De realisatie van het Danshuis in Amsterdam is van de baan. Dansmakers Amsterdam, een productiehuis van talentvolle choreografen en dansers en een van de drie partners, is er niet zeker van dat zij binnen de gestelde termijn aan hun financiele verplichtingen kan voldoen en heeft zich daarom teruggetrokken. De gemeente wilde 1,8 miljoen euro bijdragen, op voorwaarde dat een rendabel Danshuis mogelijk was. De andere partners, International Choreographic Arts Centre (IKCAmsterdam) en de Henny Jurriëns Stichting, tekenden de benodigde contracten wél. Bron: Het Parool

2 miljoen bezoekers voor Rijksmuseum

4 december 2013

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft al 2 miljoen bezoekers ontvangen. In augustus ontving het museum de miljoenste bezoeker. Sinds de heropening op 13 april zijn er dagelijks tussen de 7000 en 10.000 bezoekers. Het Rijks rekende op 1,5 tot 2 miljoen bezoekers in een heel jaar. Sinds lange tijd is het aantal Nederlanders groter dan het aantal buitenlanders.