Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

48,5 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten in 2013

27 februari 2014

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2013 48,5 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. 1194 aanvragen werden gehonoreerd, meer dan de helft van de iets meer dan 2000 ingediende subsidieverzoeken. Twee categorieën kregen voorrang bij de toekenning: Nederlands werelderfgoed en de professionele organisaties voor monumentenbehoud, zoals Vereniging Hendrick de Keyser en Stadsherstel Amsterdam. De overheid draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan, de rest moet de eigenaar zelf betalen.
Overzicht subsidietoekenningen

Nieuwe regelingen talentontwikkeling internationale context

27 februari 2014

In de visiebrief Cultuur beweegt vroeg de minister de cultuurfondsen een programma te ontwikkelingen gericht op de ontwikkeling van talent in een internationale context. Het Mondriaan Fonds lanceert nu een nieuwe regeling voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context. Jaarlijks kunnen 4 veelbelovende kunstenaars op het gebied van de hedendaagse kunst of bemiddelaars op het gebied van hedendaagse kunst en cultureel erfgoed de bijdrage gebruiken voor stages of leerplekken bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland. Het Fonds Podiumkunsten heeft onlangs Mark Yeoman benoemd tot intendant van het programma Fast Forward: talent in internationale context. Dit programma bestaat sinds 1 januari 2014 en biedt talentvolle makers de gelegenheid onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert.

Nieuwe Cultuurkortingenkaart

26 februari 2014

Op 3 maart wordt een nieuwe kortingskaart voor cultuur gelanceerd, de Cultuurkortingenkaart, kortweg Ckaart. De kaart gaat het eerste jaar 9,90 euro kosten en is niet persoonsgebonden. Deelnemende instellingen mogen zelf bepalen hoeveel korting ze geven. Tot nu toe hebben zich 20 instellingen aangesloten. Op 3 maart worden de kortingen bekend gemaakt op de website www.ckaart.nl. De initiatiefnemers, Stichting Kunstweek en het Nationaal Kunstplatform, lanceren de kaart zonder subsidie; de opstartkosten zijn gefinancierd met behulp van zes mecenassen. Het doel is om mensen te stimuleren om vaker naar een voorstelling, museum of concert te gaan.
Bron: Theaterkrant

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

25 februari 2014

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009–2012 geëvalueerd. De centrale vraag in het onderzoek is of er in het licht van de toenemende digitalisering van het boekenvak (digitalisering van productie, distributie, verkoop en consumptie van boeken, onder meer via meer internetverkoop en een groei van het aantal e-boeken) nog wel een vaste boekenprijs nodig is. Over de wijze waarop en de mate waarin digitalisering verder van invloed zal zijn op het bereiken van de doelstellingen van de Wet durven auteurs geen sluitende uitspraak te doen. Minister Jet Bussemaker acht het dermate complexe materie dat zij de Raad voor Cultuur heeft gevraagd om advies uit te brengen. De Raad voor Cultuur zal zijn advies in de tweede helft van mei gereed hebben.
Brief Bussemaker

Reactie Bussemaker op rapport cultuurbezuinigingen Berenschot

25 februari 2014

Minister Jet Bussemaker vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het onderzoek Cultuur & Collegeakkoorden van Berenschot. Op basis van een enquête onder 65 gemeenten verwacht Berenschot dat de gemeentelijke uitgaven aan cultuur in 2015 dalen tot 1,74 miljard euro, terwijl die van het Rijk omlaag gaan naar 740 miljoen euro. De minister verwacht meer duidelijkheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Bussemaker wil de samenwerking met de lokale overheden intensiveren op het gebied van cultuur bij onderwerpen als talentontwikkeling, de relatie tussen aanbod en afname in de podiumkunsten en de samenwerking tussen musea, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Training fondsenwerving voor cultuursector van start

25 februari 2014

Minister Bussemaker trekt de komende vier jaar 3,6 miljoen euro uit voor Wijzer Werven, een trainingstraject voor culturele instellingen. Het programma Wijzer Werven bestaat uit een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van eigen inkomsten. Berenschot, Van Dooren advies en Charistar gaan de opleiding verzorgen. Culturele instellingen moeten zelf 10% van de kosten betalen. De komende vier jaar kunnen er 80 tot 100 organisaties gebruik van maken. Bron: Volkskrant
Wijzer werven

Stijging verkoop poëziebundels tijdens Poëzieweek

24 februari 2014

De verkoop van poëziebundels is dit jaar sterk gestegen tijdens de Poëzieweek. Tijdens de Poëzieweek, in Nederland en Vlaanderen gehouden van 31 januari tot en met 5 februari, was er in Nederland sprake van een toename van 45,6 procent, in Vlaanderen was er een verdubbeling van het aantal verkopen.
Persbericht CPNB

Polare failliet verklaard

24 februari 2014

Boekwinkelketen Polare is officieel failliet verklaard. De surseances van de Polare vennootschappen zijn omgezet in faillissement, met uitzondering van de Boeken Outlets. Daardoor wordt het gemakkelijker om een of meerdere panden van het concern te verkopen, zo maakte curator Kees van de Meent bekend. De winkels blijven voorlopig gewoon open.

Poging tot doorstart 'Donner' via crowdfunding

20 februari 2014

Vijf personeelsleden van Polare Rotterdam proberen via crowdfunding de 500.000 euro bij elkaar te krijgen die nodig zijn om zelfstandig, onder de naam Donner, verder te gaan. Om de binding met de boekhandel zo groot mogelijk te maken, hebben ze voor een coöperatie gekozen als juridische vorm. Vanaf 20 euro kunnen mensen een aandeel kopen. Bron: Boekblad.nl

Nationale Opera & Ballet

20 februari 2014

De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater Amsterdam, op 1 januari 2013 gefuseerd tot één organisatie, heten vanaf 17 februari Nationale Opera & Ballet. Dit is de naam van het huis. De gezelschappen zullen opereren onder de namen De Nationale Opera en Het Nationale Ballet.

Kamerbrief over nieuwe filmregeling

20 februari 2014

In een brief van 19 februari informeert minister Jet Bussemaker van OCW de Tweede Kamer over de nieuwe filmregeling. Zij gaat in op de voortgang, invulling en uitvoering van de regeling waarvoor jaarlijks 20 miljoen euro per jaar beschikbaar is.

Minder downloads, meer streaming muziek

20 februari 2014

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is vorig jaar met 1,1 procent gestegen, het eerste volledige jaar van groei in 12 jaar. Aldus de brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie NVPI.  De totale omzet kwam uit op ruim 130 miljoen euro. Muziek downloaden van iTunes of andere online muziekwinkels is steeds minder populair. De omzet uit downloads daalde vorig jaar met 5,5 procent vergeleken met 2012 en zit nu op 15,5 miljoen euro. De inkomsten van streamingdiensten steeg met 114 procent, naar 38 miljoen euro. De fysieke markt (verkoop van cd's) kromp met 19,2 procent tot 76,1 miljoen euro. De digitale markt (downloads en streaming) beslaat inmiddels 41,6 procent van de totale muziekmarkt. Cijfers

CJP blijft Cultuurkaart uitvoeren

19 februari 2014

Minister Jet Bussemaker (Cultuur) en CJP-directeur Walter Groenen hebben de concessieovereenkomst voor de Cultuurkaart ondertekend. Hiermee is de Stichting Cultureel Jongerenpaspoort (CJP) de komende zes jaar opnieuw de uitvoerder van de Cultuurkaart. OCW stelt voor de komende zes jaar een bedrag van € 4,9 miljoen per jaar beschikbaar. Met de Cultuurkaart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten betalen. De kaart biedt leerlingen ook korting. In schooljaar 2013-2014 hebben 680.000 leerlingen een CJP Cultuurkaart ontvangen.

'Meer macht voor NPO'

19 februari 2014

De Raad voor Cultuur wil per programmagenre hoofdredacteuren aanstellen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO); een nieuwe managerslaag tussen zendercoördinatoren en omroepen. Het budget van 600 miljoen euro moet worden verdeeld tussen de omroepen en productiebedrijven die dan rechtstreeks programma's kunnen pitchen bij de NPO. Dat staat volgens Omroep MAX-directeur Jan Slagter in het rapport van de commissie Brakman die namens de Raad van Cultuur eind maart een advies uitbrengt over de toekomst van het bestel. De MAX-directeur noemt de plannen een bedreiging voor de pluriformiteit van het omroepbestel. De Raad wil niet reageren. Bron: de Volkskrant, NRC Handelsblad

Polare vandaag tijdelijk open

19 februari 2014

De vestigingen van boekhandelketen Polare worden los van elkaar verkocht, aldus bewindvoerder Kees van de Meent. Een gezamenlijke verkoop van de winkels is niet reëel. Vandaag zijn de winkels weer tijdelijk open in afwachting van de verkoop. Er is vanuit vele kanten belangstelling getoond voor overname van losse vestigingen van Polare. Volgens de bewindvoerder willen veel van de geïnteresseerde partijen de winkels hun oude naam teruggeven. Bron: NOS.nl

Helft kunstenaars ziet inkomsten afnemen

18 februari 2014

Bijna de helft van de kunstenaars is er afgelopen jaar financieel flink op achteruit gegaan en zag de inkomsten uit artistieke bezigheden afnemen. Als belangrijkste oorzaken worden de bezuinigingen en de crisis genoemd waardoor subsidies afgenomen zijn, er minder kunst wordt gekocht, expositieplekken zijn wegbezuinigd en het werkaanbod kleiner is geworden. Veel kunstenaars doen een groot deel van hun werkzaamheden gratis. Ze nemen de lagere inkomsten voor lief omdat ze zo gepassioneerd zijn over hun werk. Zo blijkt uit een onderzoek naar de kunstensector in Nederland gehouden onder leden van FNV KIEM. Het onderzoek maakt deel uit van een internationaal vergelijkend onderzoek dat nog niet is afgerond.

Top 40 niet langer op basis van downloads

18 februari 2014

Bij de samenstelling van de wekelijkse Top 40 spelen de downloadgegevens van tracks niet meer mee. De Stichting Nederlandse Top 40 heeft daartoe besloten naar aanleiding van de tv-uitzending van het consumentenprogramma Rambam waarin werd aangetoond dat verkopen via downloadplatforms makkelijk te manipuleren zijn door platenmaatschappijen en artiesten. De Top 40 wordt vanaf nu samengesteld op basis van airplay van grote landelijke radiostations, consumentenonderzoek en streaminggegevens. Bron: de Volkskrant

Ledentelling omroepen gaat voorlopig door

17 februari 2014

Staatssecretaris Dekker (OCW) acht de ledentelling van de publieke omroepen van 1 april 2014 nog zeker van belang omdat het aantal leden geldt als grondslag voor de erkenningsperiode 2016-2020. Het aantal leden bepaalt echter niet langer de hoogte van de bekostiging. Zo laat de staatssecretaris per brief de Tweede Kamer weten. Dekker reageert hiermee op de uitlatingen van de bestuursvoorzitter van de NPO, Henk Hagoort die op 9 januari 2014 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NPO aangaf dat de publieke omroepen niet langer zouden moeten worden afgerekend op het aantal leden. Staatssecretaris Dekker wil eerst de toekomstverkenning naar het publieke mediabestel van de Raad voor Cultuur afwachten. Omdat de positie van de leden een wetswijziging vergt zullen eventuele wijzigingen pas gelden voor de concessieperiode die start in 2021.

Convenant gehoorschade muzieksector ondertekend

17 februari 2014

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft met organisatoren van muziekevenementen een convenant afgesloten om gehoorbeschadiging tegen te gaan. Het convenant Preventie gehoorschade muzieksector is op vrijdag 14 februari ondertekend door de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en staatssecretaris Martin van Rijn namens het ministerie van VWS. Het convenant borduurt voort op in 2011 tussen VVEM, VNPF en de Nationale Hoorstichting gemaakte afspraken.

Benedetti nieuwe directeur Appel arts centre

17 februari 2014

Lorenzo Benedetti wordt de nieuwe directeur van de Appel arts centre. Hij volgt Ann Demeester op die recentelijk is aangetreden als directeur van het Frans Halsmuseum|De Hallen. Benedetti is sinds 2008 directeur van de Vleeshal in Middelburg en verwierf landelijke bekendheid als curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië, editie 2013. 

EU erfgoedlabel voor Vredespaleis en Westerbork

13 februari 2014

Het Vredespaleis in Den Haag en Kamp Westerbork krijgen van de Europese Commissie het nieuwe Europees erfgoedlabel, net als het archeologische park Carnuntum, een gereconstrueerde Romeinse wijk in Bad Deutsch-Altenburg (Oostenrijk) en het middeleeuwse grote gildehuis in Tallinn (Estland). Het label is bedoeld om locaties onder de aandacht te brengen die een belangrijke rol in de geschiedenis, cultuur en ontwikkeling van de Europese Unie hebben gespeeld.

Gamesfonds opgericht

13 februari 2014

Ondernemers en investeerder hebben een nieuw investeringsfonds opgericht, GameOn, dat zich zal richten op het verstevigen van de Nederlandse gamesindustrie, met name in het lucratieve segment van online en mobiele games. De ondernemers staat garant voor de helft van inleg van 10 miljoen euro aan risicokapitaal. De andere helft komt van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en OCW. Zij steunen het platform in het kader van het Topsectorenbeleid. Daaronder valt ook de gamesindustrie, als creatieve sector. Bron: NRC Handelsblad

Uitgeverij Nieuw Amsterdam aangekocht door Novamedia

13 februari 2014

Uitgeverij Nieuw Amsterdam (Nw A’dam) is overgenomen door Novamedia, tevens eigenaar van de Postcode Loterij. De nieuwe eigenaar wil de uitgeverij intensief laten samenwerken met de onlangs verworven webwinkel en boekenclub ECI. Eerder dit jaar kocht Nieuw Amsterdam uitgeverij Wereldbibliotheek.

Art Rotterdam succesvol

13 februari 2014

Art Rotterdam heeft op de nieuwe locatie in de Van Nellefabriek (6 t/m 9 februari) een recordaantal bezoekers getrokken: 21.500 mensen, 35 procent meer dan vorig jaar. Er waren 114 galeries, waarvan de helft afkomstig uit het buitenland.

Verkoop papieren boek daalt, opmars e-boek

13 februari 2014

Vorig jaar werder er 41 miljoen boeken verkocht, waarmee de afzet daalde met 8,3% ten opzichte van 2012. Dit is inclusief de verkoopcijfers van e-boeken, die in 2013 qua omzet een marktaandeel van 3,2% hebben. Het aantal verkochte e-boeken bedroeg 1,7 miljoen, een stijging van 38 procent ten opzichte van 2012. In 2009 werden er nog slechts 100 duizend e-boeken verkocht. De totale omzet daalde in 2013 met 5,7%, van 557 naar 525,3 miljoen euro. Bron: de Volkskrant, KVB

Lees hier wat dit betekent voor de Cultuurindex Nederland

Spotify voor e-boeken

13 februari 2014

Nederlandse en Vlaamse uitgevers brengen dit jaar een streamingdienst voor boeken. Abonnees kunnen voor een maandelijks bedrag onbeperkt e-boeken lezen, gebaseerd op het model van Spotify (voor muziek) en Netflix (film en tv-series). De uitgeefconcerns die aan de streamingdienst werken, WPG en LannooMeulenhoff, vertegenwoordigen samen bijna de helft van de Nederlandstalige e-boekenmarkt. Ze hopen op deze manier piraterij van e-boeken tegen te gaan en een nieuwe lezersmarkt aan te boren. Het is de bedoeling dat nieuwe boeken direct beschikbaar zijn. Het verdienmodel is zo ingericht dat auteurs een hogere vergoeding krijgen naarmate hun boeken meer en langer worden gelezen. Bron: NRC Handelsblad

Polare krijgt uitstel van betaling

12 februari 2014

Boekhandelketen Polare heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Een bewindvoerder gaat onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De directie wil dat alle twintig winkels weer opengaan en wil voorkomen dat bij een doorstart individuele winkels worden overgenomen. Leverancier CB, voorheen Centraal Boekhuis, en verschillende uitgevers gaven vorige week aan niet te willen meewerken aan een reddingsplan. Bron: NOS.nl

BankGiro Loterij verdeelt 62,5 miljoen euro

12 februari 2014

De BankGiro Loterij verdeelt dit jaar 62,5 miljoen euro onder culturele instellingen. Dat is 1,7 miljoen euro minder dan vorig jaar. Vooral regionale monumenten en musea krijgen forse eenmalige bijdragen, zoals Van Ford Pannerden in Lingewaard (400.000 euro), kasteelmuseum Slot Zuylen (275.000 euro) en Huis Doorn (450.000 euro), het Jopie Huisman Museum (300.000 euro) en het Geert Groote Huis in Deventer (270.000 euro). De BankGiro Loterij geeft ook veel aan instellingen in de Randstad. Dit jaar waren er speciale toekenningen voor onder meer DOMunder, de blootlegging van de historische grond rond de Dom in Utrecht (390.000 euro) en het geschikt maken van het Van Abbemuseum voor mensen met een visuele en auditieve handicap (596.500 euro). Grote bedragen gingen naar het Amsterdams filmmuseum EYE (628.100 euro), het Mauritshuis in Den Haag (660.000 euro) en het Centraal Museum (700.000 euro), als cadeau voor Nijntjes 60ste verjaardag. Gastheer De Nieuwe Kerk ontving 450.000 euro. Bron: Elsevier.nlOverzicht

Akademie van Kunsten van start met 19 kunstenaars

11 februari 2014

Negentien kunstenaars vormen de nieuwe Akademie van Kunsten, een plek waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en wordt opgericht voor een periode van in ieder geval 3,5 jaar. Onder de kunstenaars zijn acteur Gijs Scholten van Aschat, theaterregisseur Johan Simons, schrijver Arnon Grunberg, musicus/componist Henny Vrienten en fotograaf Erwin Olaf. Zij worden op 23 april officieel geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat het aantal kunstenaars zich later uitbreidt. Lijst kunstenaars.

Musea hebben minder 'vrienden'

10 februari 2014

Meer dan de helft van de vriendenverenigingen van de best bezochte musea heeft te maken met een teruglopend aantal 'vrienden'. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Oorzaken zijn de vergrijzing en het succes van de Museumkaart. Bron: de Volkskrant

Polare vraagt uitstel van betaling aan

9 februari 2014

Boekwinkelketen Polare vraagt dinsdag uitstel van betaling aan. Daarmee dreigt een faillissement. Volgens Polare willen leverancier CB, voorheen het Centraal Boekhuis, en drie grote uitgeverijen niet meewerken aan een reddingsplan. ABN Amro en ING waren wel akkoord. Zij waren bereid een groot deel van hun vorderingen kwijt te schelden. De winkelketen roept de politiek op om te helpen zodat het 'culturele erfgoed van de winkels' niet verloren gaat. Bron: NOS

Talentontwikkelingsproject in Amsterdam

6 februari 2014

Zes jonge kunstenaars, nationaal en internationaal, krijgen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Bureau Broedplaatsen gedurende een jaar een onderkomen, begeleiding van een kunstinstelling en geld om hun talent verder te ontwikkelen. De totale waarde van de beurs, 3 Package deal, is 15.000 euro per persoon. Het betreft een pilot. Bron: NRC Handelsblad

Felix Meritis failliet

6 februari 2014

Felix Meritis Foundation, de beheerder van het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis, is failliet verklaard. De stichting kampt al maanden met financiële problemen en vroeg in december surseance van betaling aan. De gemeente Amsterdam wil het pand aan de Keizersgracht kopen en weer verkopen aan een exploitant die toestaat dat de stichting het pand blijft gebruiken. Bron: NOS

Toename aantal bezoeken filmfestival R'dam

5 februari 2014

De 43ste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) van 22 januari tot en met 2 februari telde 287 duizend bezoeken aan films, tentoonstellingen, optredens en evenementen. In 2013 waren er 280 duizend, in 2012 274 duizend bezoeken. 

ECI maakt doorstart

5 februari 2014

ECI maakt een doorstart. Novamedia, een marketing- en mediaorganisatie met een maatschappelijke missie, bekend van succesvolle formats zoals de Postcode Loterij, neemt de online boekwinkel over. 35 van de 200 medewerkers kunnen blijven. In januari ging ECI failliet. Bron: NOS

E-books steeds vaker gratis gedownload

5 februari 2014

Het percentage e-books op Nederlandse e-readers en tablets dat gratis is gedownload, is in het afgelopen jaar gestegen van 88 naar ongeveer 90 procent. Dat blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau GfK. Gemiddeld bevat de Nederlandse e-reader nu 117 e-books, waarvan er slechts 11 zijn betaald. 5 februari gaat de campagne Ik Lees Legaal van start, een initiatief van The Social Bookcompany, waarin wordt geprobeerd mensen meer bewust te maken van de gevolgen van het illegale downloaden. Bron: de Volkskrant

Top 100 kunstverzamelaars

3 februari 2014

Stichting Kunstweek heeft een top 100 opgesteld met de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. In eerste instantie zijn de kunstverzamelaars in kaart gebracht die ten minste vijf jaar achtereen kunst hebben gekocht en een verzameling hebben van meer dan vijftig werken met een totale waarde van minimaal 500.000 euro. Nederland telt enkele honderden particuliere kunstverzamelaars die aan deze criteria voldoen. Uit onderzoek van Stichting Kunstweek blijkt dat vijfhonderd à zevenhonderd verzamelaars een collectie bezitten met een waarde tussen 100.000 en 500.000 euro. De meerderheid van deze verzamelaars is jonger dan 60 jaar. Bij de meer omvangrijke collecties zijn personen van 60 jaar en ouder in de meerderheid. De totale waarde van de verzamelingen die in het overzicht zijn opgenomen, bedraagt circa een half miljard euro. De meeste verzamelaars zijn ondernemers, juristen en medici. Toelichting op top 100 van Stichting Kunstweek

Akkoord publieke omroepen 2016-2020

2 februari 2014

De grote publieke omroepen hebben een akkoord gesloten over hun gezamenlijke beleid in de periode 2016-2020. In het akkoord 'Publiek Media Akkoord', dat is ondertekend door AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, EO, MAX, VPRO, NOS en NTR, staan hun doelen en afspraken vastgelegd. De omroepen willen hun onafhankelijke en zelfstandige karakter behouden, en de samenwerking verdiepen. Met het akkoord lopen de omroepen vooruit op een advies over de toekomst van het publieke mediabestel dat de Raad voor Cultuur binnenkort naar buiten brengt. Bron: RadioFreak.nl