Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Minder verkocht tijdens Boekenweek dan vorig jaar

31 maart 2014

De totale omzet aan Nederlandstalige boeken tijdens de Boekenweek 2014 was 3,1 procent lager dan vorig jaar. Desondanks kijkt de CPNB, organisator van de Boekenweek, terug op een positieve en succesvolle editie.

Raad voor Cultuur over toekomst mediabestel

27 maart 2014

Een toekomstbestendige publieke omroep moet zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst die op alle platforms actief is en samenwerkt met commerciële partijen en programmamakers. In die creatieve netwerkorganisatie staat de inhoud van de programma’s altijd centraal, net als de makers. Dat staat in De tijd staat open, een advies voor een toekomstbestendige publieke omroep dat de Raad voor Cultuur vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Dekker (OCW). Een commissie onder leiding van Inge Brakman heeft dit advies voorbereid. De omroepverenigingen moeten zich straks meer gaan richten op specifieke publieksgroepen en thema’s. De focus verschuift van ‘representatie van’ naar een ‘relatie met’ het publiek. Hierbij verdwijnt het ledencriterium als harde eis. Elke vijf jaar worden de omroepverenigingen en de Nederlandse Publieke Omroep getoetst door een visitatiecommissie. Van belang hierbij zijn publieksbinding, kwaliteit en samenwerking met andere omroepen en organisaties. Het blijft voor nieuwe organisaties mogelijk om toe te treden tot het omroepbestel, maar dan moeten zij wel een toegevoegde waarde hebben en een aantoonbare band met specifieke publieksgroepen. De raad is voorstander van een open omroepbestel; mediabedrijven, individuele makers en zzp’ers kunnen rechtstreeks hun programma’s aanbieden bij de NPO. De raad adviseert 50% van het beschikbare programmabudget bij de NPO ook voor buitenstaanders open te stellen. Op regionaal niveau moet het voor publieke en private nieuwsorganisaties mogelijk zijn de krachten te bundelen.

Advies: 'Omroepen worden productiehuizen´

27 maart 2014

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, wordt de publieke omroep opengesteld voor bedrijven en organisaties van buiten, die zonder tussenkomst van een omroep ook programma’s kunnen leveren. Aldus NRC Handelsblad, op basis van gesprekken met betrokkenen rond de adviescommissie en uit de vooradviezen van deskundigen die de Raad hielpen. Per genre beslist een hoofdredacteur, gesteund door een redactie, wat voor soort programma’s er op Nederland 1, 2 en 3 komen. Omroepen en buitenstaanders kunnen hier op intekenen. Omroepen verliezen hun recht op zendtijd en gegarandeerd programmabudget, zij moeten zich omvormen tot ‘productiehuizen’. Donderdag 27 maart wordt het officiële advies door de Raad voor Cultuur overhandigd aan staatssecretaris Dekker (Media, VVD).

Culturele samenwerking Nederland en China

26 maart 2014

Minister Bussemaker heeft in Beijing een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten met haar Chinese ambtsgenoot Cai Wu, waarmee Nederlandse cultuurmakers in het bijzonder en de creatieve industrie in het algemeen makkelijker toegang krijgen tot de Chinese cultuurmarkt. Het eerste concrete voorbeeld van de nieuwe samenwerking is het trainingsprogramma dat Nederlandse musea en kennisinstellingen in China opzetten. Dit jaar nog zal het Van Gogh museum en de Reinwardt Academie in China trainingen geven over collectiebeheer, ontwerp van tentoonstellingen en museummanagement. De afspraken geven ook een stevige impuls aan de uitwisseling tussen filmmakers in beide landen. Zo krijgen jonge filmmakers de kans om hun afstudeerwerk te laten zien bij de Beijing Film Academy en wordt er gewerkt aan een Holland Film Festival in Beijing. De samenwerkingsovereenkomst legt daarnaast de basis voor een zogeheten co-productieverdrag tussen beide landen.

Het Valkhof gaat verbouwen

22 maart 2014

Museum Het Valkhof in Nijmegen gaat volgend jaar verbouwen. De tentoonstellingsruimte en entree worden uitgebreid. De kosten, circa 8,5 miljoen euro, worden voor een deel door het museum zelf gedragen. Ook de BankGiro Loterij levert een bijdrage. De verbouwing moet eind 2017 voltooid zijn.

Frans Klein nieuwe directeur tv bij de NPO

22 maart 2014

Mediadirecteur Frans Klein van BNN-VARA wordt directeur tv bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hij is de opvolger van Gerard Timmer. Klein werkte 25 jaar bij de VARA en gaf sinds 1 januari samen met Marc Adriani leiding aan de fusieomroep.

Donderdag 27 maart presenteert de Raad voor Cultuur haar advies over de toekomst van het bestel.

Voortzetting Polare

19 maart 2014

Boekhandel Polare in Amsterdam gaat verder onder de oude naam Scheltema. Ook de vestiging van het failliete Polare in Groningen blijft zo goed als zeker voortbestaan als boekwinkel. Er zijn verschillende initiatieven om de overige vestigingen te redden. In Rotterdam maakt Polare een doorstart, onder de oude naam Donner. Vijf medewerkers hebben met crowdfunding en hulp van investeerders zo veel geld verzameld, dat ze de winkel kunnen kopen. Verder zijn er initiatieven in Arnhem (Gelderse Boekhandel) , Den Bosch (Adr. Heinen), Eindhoven (Van Piere), Nijmegen (Dekker van de Vegt), Tilburg (Gianotten), Utrecht (Broese), Den Haag (Verwijs) en Maastricht (Dominicanen). Bron: NOS

BMC: gemeenten bezuinigen op sociaal/culturele voorzieningen

17 maart 2014

Gemeenten hebben in de afgelopen raadsperiode vooral bezuinigd op de eigen organisatie, sociale voorzieningen en cultuur en recreatie. Ook voor de komende raadsperiode lijken die domeinen de favoriete bezuinigingsposten te zijn. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC na een inventarisatie en enquête onder gemeenten. Rapport

Manifest 'Iedere gemeente een bibliotheek'

17 maart 2014

De Vereniging Openbare Bibliotheken overhandigt dinsdag 18 maart het manifest Iedere gemeente een bibliotheek aan de Tweede Kamer. Het manifest, onderdeel van de landelijke actie Mijn bieb moet blijven!, wordt gesteund door tientallen schrijvers. De vereniging wil hiermee aandacht vragen voor de bezuinigingen op bibliotheken. Bron: nu.nl

Dekker wil samenwerking tussen regionale en landelijke publieke omroep

17 maart 2014

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) wil samenwerking opleggen tussen de regionale omroepen en de landelijke publieke omroep. Dat bleek tijdens een congres van ROOS, het samenwerkingsverband van de dertien publieke regionale omroepen, op 12 maart in Ermelo. Dekker had de besturen van NPO en ROOS gevraagd om wegens het compleet veranderende medialandschap zelf met een gezamenlijke toekomstvisie te komen, maar die zijn daar niet in geslaagd. Samenwerking is nodig om de opgelegde bezuinigingen van 17 miljoen euro (op budget van 140 miljoen) op te vangen en om de regionale omroepen sterk te maken in een veranderende mediamarkt, aldus Dekker. Bron: nu.nl

Nederland en Vlaanderen gastland Frankfurter Buchmesse 2016

17 maart 2014

Nederland en Vlaanderen presenteren zich in 2016 gezamenlijk als gastland op de Frankfurter Buchmesse. Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren zullen de praktische organisatie van de gastlandpresentatie op zich nemen. De boekenbeurs in Frankfurt vindt jaarlijks plaats in oktober en is de belangrijkste boekenbeurs ter wereld. Ook in 1993 vormden de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) gezamenlijk het Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse. Die presentatie betekende het startsein van een internationale doorbraak van de Nederlandstalige literatuur. In 2016 zal de presentatie breder zijn dan in 1993, met niet alleen aandacht voor literatuur, maar ook voor nieuwe genres, nieuwe verschijningsvormen van het boek, creatieve industrieën en voor andere kunstdisciplines. Lees verder

World Cities Culture Forum in Amsterdam

14 maart 2014

De jaarlijkse conferentie van het World Cities Culture Forum, een netwerk van 22 steden, is dit jaar in Amsterdam. Bestuurders, experts en vertegenwoordigers uit de hele wereld buigen zich van 12 tot en met 14 november over de rol van kunst en cultuur in steden en het leven van mensen die er wonen. Het Amsterdamse cultuurbeleid staat deze dagen centraal. Bron: nu.nl

Einde aan omzetkrimp architecten

14 maart 2014

Aan de sterke omzetkrimp van architecten sinds het begin van de economische crisis in 2008 is vorig jaar een einde gekomen. Het vierde kwartaal van 2013 liet een groei zien van 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal, aldus het economisch bureau van ING. De architectenbureaus hebben zwaar geleden onder de crisis. In 2012 realiseerde de branche een omzet van 725 miljoen euro ten opzichte van 1,67 miljard euro in 2008. Het aantal banen nam in de periode af met 58 procent tot 9.400 voltijdbanen. Bron: Architectenweb.nl

PvdA en D66 bezuinigen minder op kunst

13 maart 2014

Gemeenten met PvdA- en D66-wethouders bezuinigen gemiddeld minder op kunst. De PvdA kort minder op bibliotheken. Dit blijkt uit een statistische analyse van de Volkskrant over het verband tussen de samenstelling van het college en de CBS-cijfers van de bezuinigingen van de afgelopen collegeperiode. Ook blijkt dat colleges waar D66 deel van uitmaakt, gemiddeld 5,5 procent meer uitgaven aan kunst, terwijl in colleges zonder deze partij hierop 5,8 procent is gekort. Bron: de Volkskrant

Volgens NRC Handelsblad gaan D66 en GroenLinks op gemeentelijk niveau het verst in het stimuleren van die educatie. Deze partijen pleiten vaker dan de andere voor verhoging in plaats van verlaging van het cultuurbudget. De PvdA benadrukt de toegankelijkheid van cultuur. Het CDA en de SP zetten zich in voor behoud van cultureel erfgoed, bibliotheken en kleinere podia. De SP verzet zich tegen grote investeringen in de bouw van nieuwe cultuurpaleizen. Net als de VVD.

Kunst- en antiekmarkt trekt aan

13 maart 2014

De verkopen op de internationale kunst- en antiekmarkt zijn in het afgelopen jaar met 8 procent gestegen naar 47,4 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van de Tefaf in Maastricht. De kunstmarkt ligt nu weer bijna op hetzelfde niveau als in 2007, vlak voor de wereldwijde economische crisis. Bron: Het Parool

Roerend religieus erfgoed onderzocht

12 maart 2014

Slechts enkele kerken met voorwerpen die zijn beschermd door de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) worden met sluiting bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erfgoedinspectie. In de toekomst kunnen echter meer kerken met beschermde voorwerpen met sluiting te maken kunnen krijgen. Als dit zich voordoet, is het belangrijk dat de procedure voor herplaatsing van beschermde voorwerpen wordt gevolgd. De Erfgoedinspectie heeft in het onderzoek ook aandacht besteed aan de beveiliging en het beheer van beschermde voorwerpen. Daarbij is vastgesteld dat slecht sleutelbeheer en ondeskundig onderhoud een risico vormen voor het behoud van beschermde voorwerpen.

Gehrels onderzoekt bruikleenplan

12 maart 2014

De Amsterdamse wethouder Gehrels (PvdA, Cultuur) gaat het voorstel van de VVD-fractie om kunstwerken uit de Collectie Amsterdam tegen betaling uit te lenen aan bedrijven en instellingen, uitwerken. Volgens de VVD kunnen musea zo hun zichtbaarheid vergroten en nieuwe inkomsten genereren. De VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat onderzoeken of het principe van commerciële bruikleen van museale werken landelijk kan worden gerealiseerd. Bron: NRC Handelsblad

Verweesde werken straks makkelijker online

12 maart 2014

Bibliotheken en musea kunnen in de toekomst makkelijker werken die onder het auteursrecht vallen, online ter beschikking stellen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Bussemaker (OCW) dat een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht. Het gaat om zogeheten verweesde werken, waarvan de rechthebbende na zorgvuldig onderzoek niet is gevonden, en die dus voor digitale publicatie geen voorafgaande toestemming kan geven. Erfgoedinstellingen zijn in beginsel verplicht die toestemming te vragen als ze auteursrechtelijk beschermd werk uit hun verzameling willen reproduceren of online openbaar maken. Omdat het auteursrecht pas 70 jaar na de dood van een maker vervalt, zou een verweesd werk al die tijd niet via internet ter beschikking gesteld kunnen worden aan het publiek. Daarom wordt het in straks mogelijk toch te digitaliseren, maar wel onder voorwaarden.

Staat moet kunstenaars miljoenen betalen aan thuiskopievergoedingen

11 maart 2014

De Hoge Raad heeft beslist dat de Nederlandse Staat miljoenen euro´s aan achterstallige thuiskopievergoedingen moet betalen aan muzikanten en acteurs. De staat heeft ten onrechte vijf jaar lang geweigerd om deze compensatie voor illegaal gedownloade muziek en films te heffen op mp3-spelers en harddiskrecorders. Bron: de Volkskrant

Cultureel ondernemerschap bij musea en bibliotheken

10 maart 2014

Door de bezuinigingen op kunst en cultuur wordt ondernemerschap door musea en openbare bibliotheken als noodzaakzakelijk gezien. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht in samenwerking met de leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam de ondernemendheid in de culturele erfgoedsector. Er is gekeken naar de mate waarin sprake is van proactiviteit, risicobereidheid en innovatiteit, de drie aspecten die tezamen de mate van ondernemendheid bepalen. Uit het onderzoek Ondernemendheid in de culture sector blijkt dat in beide culturele sectoren een goede start gemaakt is met de invulling van het begrip ondernemendheid. Wat betreft proactiviteit zijn er voorbeelden als het Vrienden van-concept, verhuur van ruimtes, netwerk vergroten, sponsoring voor de extra’s. Op het gebied van innovativiteit worden voorbeelden genoemd als een reizende museale collectie, collectie in bruikleen tegen betaling, fondsenwerving, samenwerking en kennisdeling. De risicobereidheid zou groter kunnen, al zijn er al wel enkele voorbeelden als crowdfunding, betaling vragen voor diensten en het aangaan van partnerships met commerciële organisaties. Panteia concludeert dat er nog veel te winnen valt in de museum- en bibliotheeksector. Een taaie organisatiestructuur en de subsidieparadox staan ondernemendheid nog in de weg. Musea en bibliotheken vrezen dat wanneer de eigen inkomsten toenemen de subsidiekraan wellicht strakker aangedraaid wordt. Dat stimuleert het cultureel ondernemerschap zeker niet.

Gemeentelijke bezuinigingen op cultuur 2010-2013

8 maart 2014

Uit onderzoek van de Volkskrant op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat eenderde van de gemeenten in de huidige collegeperiode (2010-2013) meer heeft geïnvesteerd in kunst. De meeste gemeenten hebben juist bezuinigd op kunst, bibliotheken, sport en recreatie. Per inwoner is er gemiddeld 5,20 euro minder aan kunst besteed. Aan bibliotheken gaven gemeenten gemiddeld 1,50 euro per inwoner minder uit. De Volkskrant vergeleek inkomsten en uitgaven van 399 van de 408 gemeenten in 2013 met de inkomsten en uitgaven over 2010. Op basis van data van het CBS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gegevens van COELO van de Rijksuniversiteit Groningen is een speciale website gemaakt waarop te zien is hoeveel per gemeente wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld cultuur en recreatie.
Bron: Volkskrant 8-3-2014

Advies Raad voor cultuur over cultuurparticipatie

6 maart 2014

In zijn advies Meedoen is de kunst, over voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie doet de Raad voor cultuur voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie. De raad constateert dat de kunstsector zich, als gevolg van de bezuinigingen bij gemeenten en provincies, in een overgangsfase bevindt waardoor kwaliteit en continuïteit onder druk staan. In het advies, opgesteld op verzoek van Minister Bussemaker en de VNG, geeft de Raad vijf adviezen om goede, bereikbare en gevarieerde voorzieningen voor cultuurparticipatie te stimuleren. Daarnaast schetst de raad vier toekomstmodellen voor de culturele inrichting van gemeenten: de creatieve gemeente (met kunst en cultuur hoog in het vaandel), de talentvolle gemeente (met prioriteit bij talentontwikkeling van de jeugd), de sociale gemeente (die kwetsbare groepen probeert actief te betrekken via cultuurparticipatie) en de vitale gemeente (waar de burger zelf creatieve activiteiten organiseert en betaald). Minister Bussemaker hoopt dat het advies een rol kan spelen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming erna.

Kwatta wint hoger beroep tegen Raad voor Cultuur

5 maart 2014

Theatergroep Kwatta heeft het hoger beroep tegen de Raad voor Cultuur over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 gewonnen. Het toekennen van subsidie aan maximaal één jeugdtheatergezelschap per regio is in strijd met de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, zo ordeelde de Raad van State. Ook oordeelde de Raad van State dat het besluit van minister Bussemaker op basis van het advies van de Raad voor Cultuur ontoereikend is gemotiveerd. De minister moet nu binnen acht weken een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar nemen.
Bron: Theaterkrant

Omzet uitgeverijen neemt verder af

5 maart 2014

De omzet van uitgeverijen daalde in 2013 met 6%, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. In 2013 gingen er 71 uitgeverijen failliet, een verdubbeling ten opzichte van 2012. Desondanks nam het aantal uitgeverijen in de afgelopen vijf jaar toe met 6 procent. Naast enkele grote uitgevers kent de branche veel kleinschalige bedrijven die onder andere actief zijn met e-publishing. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van Nederlandse uitgeverijen sinds de start van de economische crisis eind 2008 met 20% is gedaald. Uitgeverijen hebben niet alleen last van de crisis, maar ook van afnemende omzet als gevolg van de opkomst van e-books. E-books leveren namelijk minder op dan papieren uitgaven. Negen van de tien uitgevers verwachten dat de omzet dit jaar gelijk blijft of daalt. De meesten verwachten ook personeel te moeten ontslaan.

Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht

4 maart 2014

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht. Er zijn in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar 1850. In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project is ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940 landelijk geïnventariseerd. Het besluit tot aanwijzing van Amsterdam-Noord als beschermd stadsgezicht vloeit voort uit deze inventarisatie.
Meer informatie

Kunstenaars kunnen kunst terugkopen

4 maart 2014

Met de campagne KunstZoektMaker.nl gaat Stichting Onterfd Goed op zoek naar 900 kunstenaars die tussen 1960 en 2005 zo’n 5.000 kunstwerken maakten voor de gemeente Utrecht. De makers worden in de gelegenheid gesteld hun werk terug te kopen. Als een kunstenaar het werk niet terug wil, gaat Onterfd Goed tot en met 31 december 2014 op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het gaat om werken die jarenlang waren opgeslagen in de depots van de Kunstuitleen Utrecht. De Gemeente Utrecht heeft deze werken overgedragen aan de stichting Onterfd Goed. Stichting Onterfd Goed, opgericht in 2012, richt zich op het herbestemmen van museale collecties.
Meer informatie