Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Kunst in Rijksmuseum als therapie

30 april 2014

Tot 7 september laten de Britse schrijvers en filosofen Alain de Botton en John Armstrong in het Rijksmuseum in Amsterdam zien wat kunst voor de bezoeker kan betekenen. Niet zozeer vanuit (kunst)historisch oogpunt, maar met nadruk op het therapeutisch effect van kunst. De Botton en Armstrong hebben daartoe in de tentoonstelling 'Art is therapy' 150 kunstwerken voorzien van bijschriften in de vorm van grote gele postits. De teksten zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke museumteksten en vormgegeven door Irma Boom. De filosofen brengen met deze tentoonstelling voor de eerste keer hun theorieën in de praktijk die zij verwoordden in hun boek 'Kunst Als Therapie'. Voor de tentoonstelling vervaardigde het Rijksmuseum een speciale audio healing.

Manuscripta wordt reizend festival

29 april 2014

Het boekenfestival Manuscripta, traditioneel de opening van het boekenseizoen begin september, wordt een reizend festival. Vond Manuscripta de afgelopen jaren in Amsterdam plaats, de komende jaren zal het boekenseizoen telkens in een andere stad openen. Dit jaar in Utrecht, tijdens het Uitfeest, een Culturele Zondag op 7 september 2014. De CPNB organiseert Manuscripta in Utrecht in samenwerking met Culturele Zondagen en Het Literatuurhuis.

Museumprijs 2015 voor streek- of stadsmuseum

24 april 2014

De BankGiro Loterij Museumprijs 2015 (100.000 euro) zal worden uitgereikt aan een streek- of stadshistorisch museum. Dit jaar ging de prijs naar een natuurhistorisch museum, het Klok & Peel Museum Asten, en vorig jaar naar het museum dat er het beste in slaagt een groep of gemeenschap aan zich te binden, het Joods Historisch Museum. De uitslag wordt in april 2015 bekend. Bron: NRC Handelsblad

Toespraak Bussemaker bij lancering Akademie van Kunsten

24 april 2014

Minister Bussemaker hield 23 april een toespraak bij de lancering van de Akademie van Kunsten bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam, over het belang van de wisselwerking tussen wetenschap en kunst en de noodzaak van de interactie tussen de academie en de broedplaatsen in de stad.

Podiumkunstenaars doen oproep aan Bussemaker

24 april 2014

Beleidsmakers en kunstenaars staan te ver van elkaar af, waardoor het huidige kunstbeleid onvoldoende aansluit op de wensen van de huidige generatie podiumkunstenaars. Aldus jonge makers in een aanbevelingsbrief aan minister Bussemaker van Cultuur, geïnitieerd door Festival Cement. Zij missen structuur en ruimte om in continuïteit te werken en zich als kunstenaar te ontwikkelen, en pleiten voor talentontwikkeling die niet uitgaat van het systeem, maar van de maker. Bron: Theaterkrant

Nieuw cultuurfonds in Gelderland

22 april 2014

Het Gelders Forum voor Creatieve Transitie ontwikkelt een nieuw cultuurfonds voor particulieren die willen investeren in Gelderse cultuur. Mensen die geld inleggen, kunnen daar tegenprestaties voor krijgen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een dag uit het leven van een muzikant van Het Gelders Orkest meemaken.

Museum Boijmans richt investeringsfonds op

20 april 2014

Museum Boijmans Van Beuningen biedt vermogende particulieren middels een investeringsfonds de mogelijkheid op een fiscaal aantrekkelijke wijze tijdelijk geld aan het museum te schenken. De daartoe opgerichte Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen wil op deze manier een vermogen opbouwen van minimaal 25 miljoen euro. Het rendement is bedoeld voor de financiering van aankopen, restauraties, tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Bron: NRC Handelsblad

Verkoop Polare-winkels brengt 2,3 miljoen op

20 april 2014

Uit curatorenverslagen blijkt dat de verkoop van zestien Polare-winkels 2,3 miljoen euro heeft opgebracht. Twee jaar geleden betaalde investeringsmaatschappij ProCures nog 3,5 miljoen voor de boekhandelketen. In totaal heeft curator Kees van de Meent ruim 8 miljoen euro weten te verzamelen voor de schuldeisers. Daarmee kan hij echter nog niet de helft van de schulden van Polare aflossen. Jan Bernard de Slegte, de vroegere eigenaar van boekhandelketen De Slegte, heeft de merknaam voor 75.000 euro teruggekocht. Twee jaar geleden fuseerde De Slegte met Selexyz, waaruit Polare ontstond. Onlangs heeft Jan Bernard de Slegte de acht Belgische vestigingen teruggekocht.

Creatieve industrie vraagt 23 miljoen

17 april 2014

De grafimedia-, de uitgeverij- en de kantoorbranche hebben gezamenlijk voor 23 miljoen euro aan sectorplannen ingediend bij het ministerie van SZW om problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, onder de vlag OCI, het Ontwikkelingsfonds voor de Creatieve Industrie. Het ministerie stelt tot 2016 600 miljoen euro beschikbaar, de zogenaamde 'Asschergelden', om onder voorwaarden sectorale banenplannen te co-financieren. Bron: FNV Kiem

Samenwerking AT5 en RTV-Noord-Holland goedgekeurd

16 april 2014

Het Commissariaat voor de Media heeft de samenwerking tussen de Amsterdamse stadszender AT5 en de regionale omroep RTV-Noord-Holland goedgekeurd. In juni 2013 wees het Commissariaat de constructie nog af, omdat het een unieke samenwerking betreft tussen publieke omroepen (RTV-NH en AVRO) en bedrijven (AT5 en Het Parool). Bron: NRC Handelsblad

Meer exploitatiemogelijkheden liedjesschrijvers en componisten

15 april 2014

Buma/Stemra gaat componisten, tekstschrijvers en uitgevers meer keuzemogelijkheden bieden voor de exploitatie van hun auteursrechten. Dat betekent dat liedjesschrijvers en componisten in de loop van dit jaar hun muziek zelf kunnen aanbieden via het internet, zonder tussenkomst van Buma/Stemra. De auteursrechtenorganisatie kwam tot de beslissing naar aanleiding van een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar mogelijk misbruik van de monopoliepositie door Buma/Stemra. Bron: Buma/Stemra, de Volkskrant

2013 topjaar Rijksmuseum

14 april 2014

Het Rijksmuseum in Amsterdam trok sinds de heropening in april 2013 2,8 miljoen bezoekers, waarvan ruim de helft uit eigen land (met name uit Friesland en Noord-Brabant). Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksmuseum. Een kwart van de bezoekers zei zelden of nooit naar een museum te gaan. Ongeveer 1 miljoen bezoekers kwamen uit het buitenland, vooral uit de Verenigde Staten en Duitsland. Dat is 30 procent meer dan in de jaren voor de verbouwing. 

Felix &Foam in Felix Meritis

14 april 2014

Op donderdag 17 april opent Felix &Foam, een nieuw initiatief van Foam in samenwerking met Frame en restaurant Foyer, in het gebouw Felix Meritis in Amsterdam. Tot oktober organiseert Felix &Foam tentoonstellingen, filmvertoningen, muziekuitvoeringen, theater en debatten. Het pand, met tevens een restaurant en een galerie, zal zeven dagen in de week geopend zijn.

NLziet pas rond zomer gereed

10 april 2014

NLziet, een online videodienst van de publieke omroep, RTL en SBS als antwoord op Netflix, komt pas rond de zomer beschikbaar. Dat is later dan verwacht. Met een abonnement op NLziet kunnen kijkers alle betaalde uitzendingen van NPO, RTL en SBS terugzien.

De Kleine Komedie 'verkoopt' stoelen

10 april 2014

Bezoekers van de Kleine Komedie in Amsterdam kunnen voor 50 tot 500 euro per jaar een persoonlijke stoel reserveren. Voor de voorstellingen waarvoor een eigenaar van een stoel geen kaartje koopt, blijven de stoelen beschikbaar voor andere bezoekers. Door de bezuinigingen moet de Kleine Komedie jaarlijks 250.000 euro extra inkomsten verwerven. bron: NRC Handelsblad

Illegaal downloaden in Nederland verboden

10 april 2014

Nederland mag downloaden uit illegale bron niet meer toestaan, aldus het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse uitzondering, waarbij downloaden wel is toegestaan maar uploaden niet, is in strijd met het Europees recht en nadelig voor houders van auteursrechten. Ook het Nederlandse thuiskopiestelsel zal op de schop moeten. Bron: 3voor12.nl; NRC Handelsblad

Sectorplan Cultuur ingediend bij SZW

9 april 2014

De Federatie Cultuur heeft een Sectorplan Cultuur ingediend ten behoeve van de zogenaamde ‘Asschergelden’. Het ministerie van SZW zal de komende jaren onder voorwaarden sectorale banenplannen co-financieren. Zij heeft hiertoe de ‘Regeling Cofinanciering sectorplannen’ opgesteld. Wanneer het ministerie het Sectorplan Cultuur goedkeurt betekent dat meer budget en projecten ten behoeve van banen en mobiliteit voor de medewerkers in de sector. Bron: Kunstconnectie

Nieuw centrum leerzame games in A'dam

9 april 2014

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft in Amsterdam een centrum voor bedrijven op het gebied van leerzame games geopend. Daarmee zijn voor het eerst in Nederland producenten, uitgevers en distributeurs van zogenoemde 'applied games' onder één dak verenigd. Nederland geldt wereldwijd als koploper op het gebied van leerzame spellen. Bron: Nu.nl

Evaluatie verhoging btw-tarief op podiumkunsten

7 april 2014

Eric Wiebes, de staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste kamer, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Evaluatie van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten gestuurd. Deze evaluatie is uitgevoerd naar aanleiding van de toezegging van de Minister-president tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 7 december 2010. Uit de analyse blijkt dat sinds het uitbreken van de crisis in 2008 het aantal bezoekers aan podiumkunsten bij verschillende podia daalt, maar dat in de periode dat het algemene tarief van toepassing was, van juli 2011 tot juli 2012, de ontwikkeling van het aantal bezoekers in geen van de geanalyseerde gevallen een additionele negatieve afwijking van deze dalende trend laat zien.

Bouw Spuiforum staat stil

7 april 2014

Met het oog op de vorming van een nieuw college van B&W in Den Haag, neemt het stadsbestuur op advies van informateur Han Polman (D66) geen grote beslissingen over de bouw van het Spuiforum. De vorige gemeenteraad stemde in met de bouw van het nieuwe onderkomen voor het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium, maar sinds de verkiezingen hebben de voorstanders geen meerderheid meer. Bron: NRC Handelsblad

Mondriaan Fonds steunt kunstenaars op postacademische instellingen

7 april 2014

Het Mondriaan Fonds stelt circa twee miljoen euro in 2015 en 2016 beschikbaar voor werkperiodes van beeldend kunstenaars op de postacademische instellingen Sundaymorning@EKWC, Jan van Ecyk Academie, Rijksakademie en De Ateliers. Hiermee wil het fonds de postacademische instellingen, die sinds vorig jaar veel minder rechtstreekse subsidie ontvangen, ondersteunen.De weigering van De Ateliers om te fuseren met de Rijksakademie, een eis van het Rijk, is voor het Mondriaanfonds geen aanleiding om financiële steun aan kunstenaars bij De Ateliers te stoppen.

Museumweekend wordt Museumweek

7 april 2014

Het jaarlijkse Museumweekend wordt in 2015 uitgebreid tot een Museumweek. De Nederlandse Museumvereniging heeft dat zondag 6 april aangekondigd na afloop van het 33e Museumweekend. Dit jaar deden zeker 300 musea mee. Het thema was 'Doe een museum!' In aanloop naar het weekend organiseerden circa 100 musea een dag speciaal voor Museumkids op 2 april.

Advies Raad voor cultuur over immaterieel erfgoed

3 april 2014

In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO) heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over de Nederlandse voordracht voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed. De raad stelt voor om daarbij vijf categorieën te hanteren: beeld en geluid; eten en drinken; rituelen en gebruiken; ambacht en techniek; feest en spel. Hij adviseert per jaar (of voor een bepaalde periode) uit te gaan van een van deze categorieën en daarbinnen een selectie te maken. De raad constateert dat de huidige inventaris nog geen breed beeld geeft van het immateriële erfgoed in Nederland. Hij adviseert de nationale inventaris laagdrempeliger te maken en om te bouwen tot een toegankelijke wiki-database, waarin gemeenschappen uit het hele land zelf immaterieel erfgoed kunnen plaatsen.

Fusie Tropenmuseum met Rijksmuseum Volkenkunde en Afrikamuseum

3 april 2014

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal fuseren tot het Nationaal Museum van Wereldculturen. De musea blijven op de huidige locaties gevestigd. Stijn Schoonderwoerd, de huidige directeur van Rijksmuseum Volkenkunde, wordt de nieuwe directeur en zal zich vooral richten op de locaties in Amsterdam en Leiden. De directeur van Het Afrika Museum, Irene Hübner, zal het museum in de omgeving van Berg en Dal vertegenwoordigen.
Bron: NRC

Museum Gouda financiert aankoop uit verkoop

2 april 2014

Het Museum Gouda heeft de aankoop van een schilderij voor de helft bekostigd uit de opbrengst van ‘ontzameling’; het museum stootte 450 werken af. Het museum heeft dit keer wel eerst de werken via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan andere musea aangeboden voordat ze werden geveild. Drie jaar geleden liet het museum een werk van Marlene Dumas veilen, zonder andere musea benaderd te hebben. Dit leidde bijna tot een royement door de Nederlandse Museumvereniging. Bron: NRC Handelsblad

Kabelbedrijven hoeven kunstenaars niet te betalen

2 april 2014

Kabelexploitanten hoeven niet te betalen aan acteurs en musici voor het doorgeven van televisieseries en films. Aldus de Hoge Raad. Dat betekent een verlies voor auteursrechtenorganisatie NORMA, die vindt dat bij het heruitzenden van programma’s opnieuw vergoedingen uitbetaald moeten worden. Kabelexploitanten zenden rechtstreeks uit, en niet via de ether, en zijn van mening dat zij een 'schoon product’ van de omroepen kopen waarvoor reeds alle verschuldigde rechten zijn voldaan. Daarom is van heruitzenden geen sprake, volgens de kabelexploitanten. Bron: Broadcast Magazine

Doorstart 16 van de 21 Polare filialen

2 april 2014

Met de overname van Polare in Apeldoorn door boekhandel Nawijn & Polak hebben 16 van de 21 filialen van de failliete boekhandelsketen een nieuwe eigenaar. Voor de zaken in Breda, Arnhem en Hilversum is nog geen eigenaar gevonden. De onderhandelingen over een doorstart van de vestiging van Polare in Zwolle bevinden zich in een vergevorderd stadium. Polare in Haarlem werd eerder al gesloten.

Overname digitaal nalatenschap NHM

1 april 2014

Stichting Oneindig Noord-Holland neemt het platform innl.nl over van het Nationaal Historisch Museum. Deze digitale nalatenschap bestaat vooral uit beelden van en verhalen over vaderlandse geschiedenis. Samen met haar partners ontwikkelt Oneindig Noord-Holland het platform door tot een nationale erfgoedpagina. Het nieuwe platform gaat uiterlijk in het derde kwartaal van 2014 live.