Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Nieuw cultuurplatform 'Public' gelanceerd

28 mei 2014

Met het nieuwe cultuurplatform Public willen Leon Caren en Bas Morsch een positieve impuls geven aan de Nederlandse culturele sector, nieuwe publieksstromen mobiliseren en zowel cultuurmakers als culturele instellingen ondersteunen. Dat doen ze door middel van een magazine, een website, een wekelijkse nieuwsbrief en live evenementen. Public wil ook een culturele kortingspas introduceren die voor 15 euro per maand toegang biedt tot 30 geselecteerde voorstellingen, concerten of exposities, bij een van de ruim 30 aangesloten concertzalen, filmhuizen, musea en theaters in Amsterdam. Soms gratis, soms met korting. Realisatie van deze kortingspas hangt echter af van de vraag of het platform voor 15 juli 2500 leden zal weten te verzamelen. Informatie en aanmelden

Renovatie Philipsvleugel Rijksmuseum voltooid

28 mei 2014

De Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam gaat 1 november weer open voor publiek. Het bijgebouw, met 13 zalen en een restaurant, krijgt de functie van tentoonstellingsvleugel. Tijdens de 10 jaar durende verbouwing van het hoofdgebouw konden bezoekers voor de topstukken van het Rijksmuseum terecht in de Philipsvleugel. Het afgelopen jaar is het bijgebouw, net als het hoofdgebouw, gerenoveerd door de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz. Bron: de Volkskrant

Reizende collectie Mauritshuis grote publiekstrekker

28 mei 2014

De reizende tentoonstelling met topstukken uit het Mauritshuis is wereldwijd door ruim 2,2 miljoen bezoekers bezocht. Met de opbrengsten wordt een deel van de 22 miljoen euro kostende verbouwing van het museum in Den Haag gefinancierd. Koning Willem-Alexander zal 27 juni aanwezig zijn bij de heropening van het gerenoveerde en uitgebreide Mauritshuis. Het museum verwacht 25 procent meer publiek te kunnen trekken. Bron: NRC Handelsblad

Pokon: 'Kweek talent, koop een stekkie'

28 mei 2014

Onder het motto 'Kweek talent, koop een stekkie' investeert plantenvoedselfabrikant Pokon de helft van het aankoopbedrag van de ‘Kruiden Kweekset’ à 5 euro via het Fonds Podiumkunsten in jong talent. Pokon wil op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw talent in de cultuursector. Het eerste CultuurStekkie werd uitgereikt aan Marc van Warmerdam, directeur van Orkater.

Planning minister Bussemaker

27 mei 2014

In een brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer kondigt zij de komst aan, voor de zomer, van de brief over samenwerking tussen cultuur en andere domeinen, de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over actieve cultuurparticipatie en de brief over de voortgang van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De laatste twee brieven verschijnen midden juni, met het oog op het algemeen overleg van 2 juli over cultuureducatie. Op Prinsjesdag verschijnt de brief over aanpassingen in de indemniteitsregeling.

De reeds aangekondigde brief over talentontwikkeling verschijnt voor het zomerreces. De verkenning van de Raad voor Cultuur over talentontwikkeling, eind juni.

De Evaluatie vaste boekenprijs staat centraal in een advies van de Raad voor Cultuur, inclusief de zelfevaluatie van het Commissariaat voor de Media, en komt voor het zomerreces uit. Minister Bussemaker reageert kort na het zomerreces.

Museumkaart duurder

27 mei 2014

De prijs van de museumkaart gaat vijf euro omhoog voor volwassenen. Jongeren betalen 2,50 euro extra. De prijsverhoging houdt verband met het enorme succes van de kaart, aldus de Museumvereniging. Abonnementhouders betalen per 1 juli 54,95 euro en jongeren 27,50 euro. In de losse verkoop blijft de kaart 4,95 euro duurder. In 2013 hadden een miljoen mensen een museumkaart, bij elkaar legden zij 6,4 miljoen bezoeken af. Naar verwachting stijgt dat aantal dit jaar verder tot zeven miljoen. Vorig jaar leverde de Museumkaart de aangesloten musea veertig miljoen euro op.

Nieuwe theatervooropleiding in A'dam

26 mei 2014

Amsterdam krijgt een theateropleiding voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die er worden voorbereid op een auditie bij een toneelschool. De Theatervooropleiding Amsterdam is een initiatief van De Alliantie, bestaande uit de Stadsschouwburg Amsterdam, Toneelgroep Amsterdam, Frascati Theater, het Nederlands Theater Festival/Fringe festival en Likeminds, met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Zij willen de overgang tussen amateurtheater en de professionele theaterwereld verbeteren. Bron: de Volkskrant

Advies over kunst in publiek domein

26 mei 2014

In opdracht van de Vereniging Rembrandt is er op basis van onderzoek een advies verschenen over de vraag hoe op een zo zorgvuldig mogelijke wijze met kunst in het publiek domein zou moeten worden omgegaan. Er zijn de afgelopen jaren de nodige incidenten geweest waarin belangrijk openbaar kunstbezit naar het private domein en/of het buitenland dreigde te verdwijnen en soms ook daadwerkelijk verdween. Naar aanleiding daarvan wordt in dit advies in kaart gebracht welke (juridische) randvoorwaarden er gelden voor de omgang met openbaar kunstbezit, en welke knelpunten zich hier op grond van de huidige regeling en praktijk voordoen. Het advies is geschreven door advocaten Tom Barkhuysen (tevens hoogleraar Universiteit Leiden) en Machteld Claessens van het kantoor Stibbe te Amsterdam en bevat bouwstenen voor een toekomstbestendige regeling.Uit het advies blijkt dat er voldoende ruimte is om te komen tot een betere regeling die aan de ene kant bescherming biedt aan het openbaar kunstbezit, maar aan de andere kant ruimte laat voor noodzakelijke dynamiek waar voor onttrekking van kunstbezit aan het publiek domein soms nodig kan zijn. Een ‘zorgvuldige omgang’ met openbaar kunstbezit is daarbij het leidende principe.

VNG kritisch over Erfgoedwet

26 mei 2014

De VNG is voorstander van een integrale Erfgoedwet, maar het wetsvoorstel hiervoor legt gemeenten te zeer aan banden. Ze zijn niet langer vrij om het belang van hun roerend erfgoed af te wegen tegen andere belangen. Gemeenten krijgen een marginale rol bij de monumentenaanwijzing. Lees verder

Extra geld voor Jeugdcultuurfonds

26 mei 2014

De komende drie jaar steunt staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) met een bedrag van 7,5 ton de activiteiten van het Jeugdcultuurfonds. Het fonds is samen met het jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld actief in 50 gemeenten. Vorig jaar kregen onder andere bijna 6000 kinderen muziek- of toneelles dankzij de drie fondsen. Bron: Binnenlands Bestuur

Brief theatermakers over talentontwikkeling

26 mei 2014

In een brief aan minister Bussemaker vragen zo'n vijftig jonge theatermakers en -collectieven om een structureel, inhoudelijk gesprek over talentontwikkeling. De groep heeft kritiek op de wijze waarop de minister zich informeert over talentontwikkeling en noemt het kwantitatieve onderzoek dat zij laat uitvoeren ‘beperkt’. Bron: Theaterkrant

Toneelgezelschappen reizen minder

24 mei 2014

Sinds in 2013 de reisverplichting is afgeschaft, trekken de acht door het Rijk gesubsidieerde landelijke toneelgezelschappen minder vaak het land in. Ze richten zich meer op hun eigen standplaats of regio. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad.

Kerncijfers 2009-2013

23 mei 2014

In Kerncijfers 2009-2013 presenteert OCW de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap. In het hoofdstuk over cultuur en media komt een uitgebreid aanbod cultuuruitingen voor het voetlicht. Eind juli verschijnt de Engelse versie van Kerncijfers, 'Key figures 2009-2013'.

Buma/Stemra keert in 2013 166 miljoen uit

22 mei 2014

Buma/Stemra heeft in 2013 166 miljoen euro uitgekeerd aan componisten, tekstschrijvers, uitgevers en aan sociale en culturele doeleinden, zo blijkt uit het jaarverslag 2013. Dat is een toename van 2 miljoen euro ten opzichte van 2012. De Stemra-inkomsten, die voor een belangrijk deel bestaan uit de verkoop van dvd’s en cd’s, zijn ruim 0,2 miljoen lager dan in 2012. Deze daling wordt veroorzaakt door de afnemende rechtenopbrengsten als gevolg van aanhoudende daling van de verkoop van fysieke dragers en verwacht wordt dat deze daling zich de komende jaren zal voortzetten. Bron: FNV Kiem

Recordbedrag voor musea door Museumkaart

22 mei 2014

In 2013 kwam een recordbedrag van 40 miljoen euro ten goede aan musea door de Museumkaart. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2012. Het aantal kaarthouders nam vorig jaar met 18 procent toe. Er zijn nu 1 miljoen mensen met een Museumkaart. Het aantal bezoeken steeg met 28 procent naar 6,4 miljoen. In 2013 keerde de stichting volgens het jaarverslag van de Stichting Museumkaart 37,6 miljoen euro uit aan de aangesloten musea plus nog 2,4 miljoen aan andere vergoedingen. In 2005 was dat in totaal nog maar 6,4 miljoen euro. Bron: Museumvereniging

Hoofdvestiging Netflix Europa in Nederland

21 mei 2014

De Amerikaanse streamingdienst Netflix verplaatst zijn Europese hoofdkantoor in 2015 van Luxemburg naar Nederland. Netflix is sinds september vorig jaar al in Nederland actief. De dienst, met 48 miljoen abonnees in meer dan 40 landen, biedt duizenden films en series op tv, tablet, telefoon, gameconsole en computer voor een vast bedrag per maand. Dit jaar komt Netflix ook beschikbaar in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland. Bron: de Volkskrant

Boekenverkoop opnieuw gedaald

21 mei 2014

Voor het vijfde jaar op rij is de omzet in de boekensector afgenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet in algemene boeken 10,2 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.Er gingen 7,8 miljoen papieren boeken over de toonbank, een daling van 11,4 procent. Er werden 426.000 e-boeken verkocht, een stijging van 29 procent. Het kwartaal werd getekend door de faillissementen van boekhandelketen Polare en boekenclub ECI.

Raad voor cultuur positief over Erfgoedwet

19 mei 2014

De Raad voor cultuur is in grote lijnen positief over de conceptversie van de Erfgoedwet. In zijn advies doet de raad een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering. Zo vindt de Raad dat onafhankelijke deskundigen moeten worden ingeschakeld bij aanwijzing van beschermd erfgoed, dat ‘ensembles’ (eenheid van gebouw, interieur, omgeving en ondergrond) ook de status van beschermd erfgoed moeten kunnen krijgen en dat de bescherming van overheidscollecties uitgebreid moet worden tot erfgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt. De raad heeft geen bezwaar tegen beëindiging van zijn adviesrol rondom het aanwijzen/ afvoeren van rijksmonumenten, maar vindt het wel belangrijk dat de minister zich periodiek uitspreekt en verantwoordt over het monumentenbestand. Daarnaast vindt de Raad dat niet alleen de musea waar de rijkscollectie zich bevindt, maar ook musea binnen andere overheden zich aan bepaalde normen moeten houden. De raad adviseert het toezicht daarop ook in de Erfgoedwet op te nemen.

Gemeenten investeren én bezuinigen op theaters

18 mei 2014

Enerzijds worden theaters geconfronteerd met de gevolgen van bezuinigingen op de cultuursubsidies en de economische crisis, anderzijds zijn sinds 2008 juist veel theaters heropend na ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw. Terwijl bezoekersaantallen met een kwart zijn gedaald, sponsoring terugloopt en zalen moeizamer worden verhuurd. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Sinds de crisis in 2008 uitbrak, is er voor bijna 700 miljoen euro geïnvesteerd in 49 nieuwe en stevig gerenoveerde theaters.

Nieuwe filmregeling van start

16 mei 2014

Tijdens het filmfestival in Cannes heeft het Nederlands Filmfonds de nieuwe filmregeling gepresenteerd aan de internationale filmsector. De regeling (Netherlands Film Production Incentiv) is erop gericht gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Kern van de nieuwe regeling is dat 30.000 euro subsidie wordt verleend voor elke 100.000 euro die daadwerkelijk is besteed in Nederland. Het Filmfonds lanceerde tevens de Netherlands Film Commission. De Film Commission omvat een website, database en productiegids met informatie over Nederlandse filmprofessionals, bedrijven en locaties en functioneert als servicepunt voor producenten die in Nederland willen produceren.
Meer informatie

Kwatta toch niet in basisinfrastructuur

16 mei 2014

Theatergroep Kwatta krijgt ook na een hernieuwd advies van de Raad voor Cultuur geen positie in de culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Wel heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten Kwatta voor het nog resterende gedeelte van de periode 2013-2016 een projectsubsidie te verlenen. Een nieuw advies was nodig nadat Kwatta een hoger beroep tegen de Raad voor Cultuur won. De Raad van State oordeelde in maart 2014 dat het toekennen van subsidie aan maximaal één jeugdtheatergezelschap per regio in strijd is met de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.
Bron: Theaterkrant

WPG verkoopt 4 uitgeverijen

13 mei 2014

Uitgeefconcern WPG verkoopt vier gerenommeerde uitgeverijen voor een niet bekendgemaakt bedrag aan Paulien Loerts, directeur van het WPG-onderdeel Singel 262. Volgens WPG-directeur Koen Clement is de verkoop van Querido, De Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar en Athenaeum-Polak & Van Gennep noodzakelijk door de al jaren dalende omzet in de boeken- en tijdschriftenmarkt. Na de overname blijven alleen De Bezige Bij en Signatuur over als literaire uitgeverijen binnen WPG.
Bron: NRC Q

Meer herbestemming monumenten door subsidie

13 mei 2014

Initiatiefnemers van herbestemmingen in de monumentensector beschouwen de herbestemmingsregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als een steun in de rug. De in 2011 ingestelde subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten geeft subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en voor noodmaatregelen om een monument tijdelijk wind- en waterdicht te maken. Dankzij deze subsidieregeling worden dergelijke onderzoeken en maatregelen eerder overwogen, zo blijkt uit een evaluatie van bureau Berenschot. In 30% van de gevallen waarvoor in 2012 en 2013 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking. In nog eens 30% van de gevallen wordt die stap naar verwachting binnenkort gezet.
Bron: de Architect

Nieuwe Rijksmuseum kostte 369,9 miljoen euro

13 mei 2014

De verbouwing van het Rijksmuseum heeft in totaal 369,9 miljoen euro gekost. Dat is 5,5 miljoen lager dan het voor het laatst in 2010 bijgestelde uitgavenkader van € 375,4 miljoen euro. Zo blijkt uit de eindcijfers van het project Het Nieuwe Rijksmuseum die minister Bussemaker aan de Tweede Kamer stuurde. Bij het begin van de renovatie in 2003 werd nog uitgegaan van 272,5 miljoen euro. De kosten kwamen voor rekening van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW), het Rijksmuseum, het voormalig ministerie van VROM (ICES) en de Rijksgebouwendienst. In het openingsjaar bezochten 2,8 miljoen bezoekers het Rijksmuseum.

Sterke daling bezoek vrije theaterproducties 2008-2012

12 mei 2014

Het aantal bezoekers van vrije theaterproducties is de afgelopen vijf jaar sterk gedaald, zei Erwin van Lambaart, algemeen directeur van Niehe van Lambaart Theaterproducties en voorzitter van de VVTP, op 7 mei op BNR Nieuwsradio. De veertien bij de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) aangesloten theater- en muziekproducenten zagen hun bezoekersaantallen tussen 2008 en 2012 dalen met 43 procent. De belangrijkste oorzaak voor de daling is de economische crisis waardoor bezoekers eerder de voorkeur gaven aan de goedkopere bioscoop. Twintig procent van de daling is volgens Lambaart te wijten aan de inzet van de theatersector zelf, onder andere aan de voorstellingskeuze. Het afgelopen seizoen stagneerde de daling. In een reactie benadrukt de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties (VSCD) dat het voorstellingen van de vrije theaterproducenten betreft. Over de hele linie genomen ziet de VSCD bij haar leden, die ruim driekwart van de sector uitmaken, een terugval van 25 procent.
Bron: Theaterkrant

Mark Schneiders nieuwe directeur KIT

8 mei 2014

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) krijgt een nieuwe algemeen directeur, Mark Schneiders. Hij volgt per 1 juni interim-directeur Derk Vermeer op. Nu het museum met de twee andere rijksmusea voor volkenkunde is gefuseerd, gaat het KIT door met het geven van advies en trainingen aan internationale organisaties. Schneiders komt uit het internationale bankwezen. Bron: NRC Handelsblad

Erik Gerritsen interim Scheepvaartmuseum

6 mei 2014

Erik Gerritsen is aangesteld als algemeen directeur ad interim bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De procedure voor de opvolging van Willem Bijleveld, die vorige maand vertrok, kost meer tijd dan was verwacht. Gerritsen was onder meer zakelijk directeur van het Concertgebouw en interim zakelijk directeur bij het Stedelijk Museum. Bron: NRC Handelsblad

De Bezige Bij distribueert boeken zonder CB

4 mei 2014

Uitgeverij De Bezige Bij heeft met negen boekhandels een eigen distributiesysteem opgezet, waarbij de winkels een hogere inkoopkorting krijgen en De Bezige Bij een prominente plaats in de winkel. Dit gaat in tegen het collectiviteitsprincipe waarop het boekenvak in Nederland gestoeld is: uitgevers laten hun boeken distribueren door CB, voorheen het Centraal Boekhuis, in Culemborg. De uitgevers en boekhandels zijn via hun brancheorganisaties eigenaar van het bedrijf. Bron: NRC Handelsblad