Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Extra investeringen in talentontwikkeling

30 augustus 2014

Minister Bussemaker investeert de komende tweeënhalf jaar 8 miljoen euro extra in talentontwikkeling. De ontwikkeling van talent 'stokt op een aantal punten', schrijft Bussemaker in haar brief Ruimte voor talent in het cultuurbeleid aan de Tweede Kamer. Bussemaker concludeert dat er geld bij moet, maar zij herstelt niet de steun aan de productiehuizen. In 2014-2016 komt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor vijf 'artistieke coaches' die talenten gaan begeleiden, vooral op het gebied van de podiumkunsten. Zo’n 100 talenten krijgen daarvoor een werkbudget van 9000 euro per jaar. De organisatie en uitvoering hiervan komt in handen van de Stichting Cultuur-Ondernemen. Ook komt er €3 miljoen beschikbaar voor kortlopende leningen voor talenten. Het Fonds Podiumkunsten krijgt 800 duizend euro extra voor talentontwikkeling. Ook de beeldende kunsten en de audiovisuele en creatieve industrie krijgen een miljoen euro om 'knelpunten' te bestrijden.
Meer informatie

Onderzoek naar kunstenaarshonorarium

28 augustus 2014

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland. Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea, gemeenten of private opdrachtgevers. De kwestie van het kunstenaarshonorarium is actueler dan ooit door enerzijds de bezuinigingen in de kunsten, die zowel opdrachtgevers als kunstenaars raken, en anderzijds de toenemende vraag aan kunstenaars om cultureel ondernemend te zijn. BKNL bekijkt aan de hand van de onderzoeksresultaten of richtlijnen in de toekomst nodig zijn. Bureau APE gaat het onderzoek uitvoeren. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Aangesloten zijn: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten. Streven is dat het onderzoek eind oktober is afgerond. Meer informatie

Melle Daamen: 'Heroverweeg spreiding subsidies'

28 augustus 2014

Volgens Melle Daamen moet de overheid het beleid van regionale spreiding van cultuursubsidies heroverwegen. Niet iedere provincie of landsdeel hoeft zijn eigen symfonie-orkest, eigen kunstacademie, eigen theater- of dansgezelschap te hebben en ook niet op hetzelfde niveau. Aldus Daamen, directeur Stadsschouwburg Amsterdam en lid van de Raad voor Cultuur, op persoonlijke titel, in NRC Handelsblad.

'Spotify' voor e-boeken gelanceerd

28 augustus 2014

De uitgeefconcerns VBK en Dutch Media hebben een 'Spotify'-model voor e-boeken gelanceerd, Elly's Choice genaamd. De abonnementsdienst voor digitale boeken biedt tien geselecteerde boeken per maand voor een vast maandbedrag van 2,99 euro. Daarnaast krijgt de abonnee korting op dertig andere titels en toegang tot een tijdschrift met interviews en boekbesprekingen. Abonnees kunnen de boeken ook downloaden. Bij andere streamingdiensten zoals Spotify en Netflix is dit niet mogelijk.

Ruim vier miljoen vanuit EU voor Ned. audiovisuele en culturele sector

25 augustus 2014

De afgelopen weken maakte de Europese Commissie de resultaten bekend van de eerste ronde subsidieaanvragen binnen het Creative Europe programma, gericht op de Europese audiovisuele en culturele sector. Nederland haalt in de eerste helft van 2014 ruim vier miljoen euro uit het Creative Europe programma. Het subsidieprogramma ging van start op 1 januari 2014 met de bedoeling om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en game-industrie te versterken. Bron: Creative Europe Desk NL

Krim-collectie blijft voorlopig in Nederland

21 augustus 2014

De betwiste Krim-collectie, uitgeleend door musea op de Krim aan het Amsterdamse Allard Pierson Museum, blijft voorlopig in Nederland. Oekraïne en musea op de door Rusland geannexeerde Krim eisen de collectie op, maar het museum heeft besloten nog geen keuze te maken naar wie de objecten gaan. Het museum wacht op een uitspraak van de rechter of een arbiter of overeenstemming tussen de partijen. De objecten zijn nog te zien tot en met 31 augustus in het Allard Pierson Museum.

Digitale Bibliotheek voor de Ned. Letteren naar KB

20 augustus 2014

De Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hebben afgesproken om de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) onder te brengen bij de KB. De KB draagt vanaf 2015 zorg voor de website dbnl.org die een collectie van ruim 11.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften aanbiedt op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Dat betekent dat de DBNL-collectie duurzaam zal worden beheerd, uitgebouwd en beschikbaar gesteld en, eenmaal ingebed in de digitale infrastructuur van de KB, ook via andere kanalen in Nederland en Vlaanderen toegankelijk worden gemaakt. Lees verder

Van Lanschot nieuwe sponsor Van Gogh Museum

19 augustus 2014

Van Lanschot wordt sponsor van het Van Gogh Museum in Amsterdam. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en start op 1 januari 2015. De bijdrage van de bank wordt gebruikt voor de financiering van het nieuwe entreegebouw van het museum. De financiering van de bouw is overigens nog niet rond. Van de benodigde 19 miljoen is, na de bijdrage van Van Lanschot, 15 miljoen binnen.

Einde voor Nederland 1, 2 en 3

19 augustus 2014

De publieke televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 heten vanaf vandaag NPO 1, 2 en 3. De radiozenders krijgen dezelfde toevoeging en heten voortaan NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5 en NPO Radio 6. De naamswijzigingen zijn bedoeld om de herkenbaarheid te vergroten.

BZ zoekt cultureel intendant voor 2016

18 augustus 2014

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reserveert 1,5 miljoen euro voor de culturele omlijsting van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Er wordt nog gezocht naar een intendant die een programma kan samenstellen, dat 'Nederland laat zien als een cultureel hoogstaand en vernieuwend Europees land'. Op 1 september sluit de aanbesteding. Bron: de Volkskrant

Scheepvaartmuseum bezuinigt op leerstoel

18 augustus 2014

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam schrapt de leerstoel Maritieme geschiedenis en erfgoed bij de Vrije Universiteit per 1 januari 2015. De aanstelling van een bijzonder hoogleraar, sinds 2013, is te duur voor het museum. Het Rijk kortte met ingang van dit jaar structureel meer dan drie ton op de begroting van het Scheepvaartmuseum. In juli is voor elf medewerkers ontslag aangevraagd. Bron: de Volkskrant

cao Kunsteducatie en cao Theater en Dans

14 augustus 2014

Meer dan driekwart van de leden van FNV KIEM gaat akkoord met de cao Kunsteducatie. De cao zal lopen van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2015. Het akkoord bevat onder meer afspraken over het loon, de inroostering van werktijden, het relatiebeding, het mobiliteitsfonds en de eindejaarsuitkering. Ook hebben de afgelopen maand de NAPK en FNV KIEM een gezamenlijke cao Theater en Dans afgesloten waarin onder andere is gekozen voor een minimum-cao.

VakantieBieb-app succesvol

12 augustus 2014

Tot nu toe werden ruim 300 duizend jeugdboeken gedownload via de VakantieBieb-app van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken. De VakantieBieb loopt nog tot en met 31 augustus en biedt naast kinderboeken ook literatuur voor volwassenen. Bron: de Volkskrant

Festivalmarkt in de lift

11 augustus 2014

Na een dalende trend is het aantal festivals in Nederland weer gestegen, zo blijkt uit Respons’ Festival Monitor 2014. In 2013 waren er 774 kunst- en cultuurfestivals (met meer dan 3000 bezoeken) in Nederland, 9 procent meer dan in 2012. In totaal groeide het aantal festivals in de periode 2005 tot en met 2013 met 29 procent.

Bioscoopbezoek eerste halfjaar 2014

11 augustus 2014

Stichting Filmonderzoek stelt elk kwartaal een Dashboard Bioscoopbezoek op: een document met de belangrijkste gegevens over bioscopen en de bioscoopbezoeker. Het dashboard wordt gemaakt door Stichting Filmonderzoek en combineert data van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en eigen onderzoek via CentERdata. Het dashboard is online door te bladeren via issuu.com/filmonderzoek/docs/dashboard_q1_q2_2014. In het dashboard over het eerste halfjaar van 2014 staat onder anderen dat het bioscoopbezoek in het eerste half jaar ongeveer gelijk was aan het bioscoopbezoek in het eerste half jaar van 2013, dat in het tweede kwartaal minder mannen en meer vrouwen de bioscoop bezochten dan in het eerste kwartaal, dat er in het tweede kwartaal minder frequente bioscoopbezoekers waren dan in het eerste kwartaal. Bevat tevens een analyse van de invloed van het weer en het WK op het bioscoopbezoek.

Kaartjes bioscopen, theaters en festivals duurder

11 augustus 2014

Kaartjes voor bioscopen, theaters en festivals zijn tussen juli 2009 en juli 2014 een kwart duurder geworden. Aldus het CBS. Een van de redenen is de verhoging, halverwege 2011, van de btw op podiumkunsten van 6 naar 19 procent. Een jaar later werd deze btw-verhoging teruggedraaid maar vanwege de bezuinigingen op subsidies daalden de prijzen echter niet terug naar het niveau van vóór de btw-verhoging. Volgens Stichting Filmonderzoek maakt het CBS geen onderscheid tussen bioscopen, theaters en festivals, waardoor een verkeerd beeld ontstaat. De gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje is volgens Filmonderzoek niet 25 procent maar slechts 10 procent gestegen. Lees verder

Geldverduistering Residentie Orkest

7 augustus 2014

Een medewerker van de financiële afdeling van het Residentie Orkest in Den Haag heeft vorig jaar 75.000 euro verduisterd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2013. De fraudezaak was een extra strop voor het orkest in een jaar dat het door een structurele bezuiniging van 30 procent op de subsidies van het Rijk en de gemeente Den Haag stevig moest reorganiseren. Bron: NRC Handelsblad

Museumbezoek populair deze zomer

6 augustus 2014

Zestig procent van de Nederlanders maakt deze zomer ten minste één cultureel uitstapje. Museumbezoek is het meest populair (28%), gevolgd door een popconcert (25%), musical (25%) en het bezichtigen van een kasteel (24%). Het Rijksmuseum is het meest populairste museum, daarna volgen het Openluchtmuseum in Arnhem en Science Center NEMO in Amsterdam. Nederlanders besteden gemiddeld 180 euro per jaar aan een cultureel uitje. Dit blijkt uit een onderzoek naar cultuurbeleving onder ruim duizend Nederlanders, in opdracht van de BankGiro Loterij. Ook blijkt dat men bereid is om ver te reizen in geval van museumbezoek (49%), een festival (45%) of een popconcert (44%). Driekwart van de Nederlanders vindt dat cultuur onderdeel van de opvoeding moet zijn. Bij vier op de tien Nederlanders ontbreekt het aan tijd en/of geld om culturele uitstapjes te maken.

26ste Deventer Boekenmarkt trekt 130.000 mensen

4 augustus 2014

De 26ste editie van de Deventer Boekenmarkt trok een record aantal van 130.000 boekenliefhebbers; vijfduizend meer dan vorig jaar. Met ruim 6 kilometer aan boeken en 878 kramen trok de grootste boekenmarkt van Europa dit jaar vooral veel jongeren. Een groot deel van de boekhandelaren verkocht tweedehandsboeken, maar er werden ook antiquarische werken, landkaarten, ansichtkaarten en stripboeken aangeboden. Daarnaast waren er tal van exposities. Deventer wil economisch nog meer profiteren van de bekendheid van de Boekenmarkt. Volgend jaar moet er in de weken voorafgaande aan de markt een festival worden georganiseerd met allerlei activiteiten op het gebied van boeken en taal.
Bron: AD en Rtv oost