Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Langer onderweg naar de bibliotheek

26 februari 2015

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben bezuinigingen op subsidies aan kunst en cultuur, zoals bibliotheken geleid tot het verlagen van het serviceniveau en het sluiten van bibliotheekvestigingen. In 2014 waren er 1.030 bibliotheken, in 2012 nog ruim 1.700. Een van de gevolgen van de bibliotheekverdunning is dat mensen steeds langer onderweg zijn naar de bibliotheek. Friezen en Zeeuwen moeten in 2014 gemiddeld 2,9 kilometer afleggen tot de dichtstbijzijnde bibliotheek. Bron: CBS.nl

Manifest festivals

26 februari 2015

De Nederlandse festivals hebben gezamenlijk een manifest ingediend bij minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Op een A0-poster roepen ze de beleidsmakers op de diversiteit, innovatieve kracht en kwaliteit van festivals te erkennen, benoemen én honoreren. Een beter beleid ten aanzien van de Nederlandse festivals in de komende kunstenperiode 2017-2020 is noodzakelijk, stelt het manifest, getiteld Leve De Festivals.

 

Creatieve ondernemer van het jaar

24 februari 2015

Ondernemers in de culturele en creatieve sector kunnen zich t/m 22 maart 2015 inschrijven om kans te maken op de titel ‘Creatieve ondernemer van het jaar’. De competitie is bedoeld om kunstenaars en creatieve ondernemers, die ondanks de bezuinigingen en turbulentie in de sector een rolmodel zijn, te belonen en het ondernemerschap aan te moedigen.De winnaar van de competitie wordt bekend gemaakt tijdens het event ‘Tussen kunst en cash’ op 28 mei 2015 in het CAPSLOC podium in Capelle aan den IJssel. De hoofdprijs is een geldbedrag van € 3.000. De award is een initiatief van top coach voor kunstenaars en creatieve ondernemers Maaike van Steenis. Informatie, aanmeldcriteria en inschrijvingen

Positief advies erfgoedlabel SCHUNCK*

23 februari 2015

De gemeente Heerlen grijpt het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) aan om een aanvraag in te dienen voor het Europese Erfgoedlabel. Het idee hierachter is om glaspaleis SCHUNK*, in combinatie met Huis de Luijff, een centrale rol te laten vervullen in het verhaal van de Euregionale mijnenstreek. In januari 2015 beoordeelde de Raad voor Cultuur een aanvraag van Huis Doorn als kwalitatief onvoldoende. Omdat Nederland hierdoor geen kandidaat zou kunnen voordragen in Brussel, adviseerde de Raad om de aanvraagprocedure voor het erfgoedlabel opnieuw open te stellen. De gemeente Heerlen besloot in het kader van het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) een aanvraag in te dienen. De Raad voor Cultuur adviseert positief en vindt dat de gemeente Heerlen zich kwalificeert om te worden voorgelegd aan de Europese Commissie.
Advies Raad voor Cultuur, persbericht DutchCulture

Amsterdam Expo failliet

19 februari 2015

De expositieruimte Amsterdam Expo is failliet. De tentoonstellingen aan de Zuidas trokken volgens directeur Peter Tabernal minder bezoekers dan gehoopt. Op 1 maart sluit de expositieruimte.

SCP over mediagebruik

19 februari 2015

Voor de helft van de Nederlanders behoort het lezen van een krant, tijdschrift of boek niet meer tot de dagelijkse routine. Kijken en luisteren gebeurt nog veelal volgens traditioneel patroon: op het moment van uitzending en via vaste apparatuur. Mediagebruik van hoog- en laagopgeleiden groeit uit elkaar: laagopgeleiden kijken langer en naar vaste programmering via vast toestel, meer hoogopgeleiden kijken uitgesteld tv en via andere dragers. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Media:Tijd in beeld; dagelijkse tijdsbesteding aan media en communicatie die op donderdag 19 februari jl. is verschenen. In het rapport geven dr. Nathalie Sonck en prof. dr. Jos de Haan een beeld van het mediagebruik onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Het betreft alle media-activiteiten voor privédoeleinden. Naast traditionele massamedia (televisie, radio en gedrukte media) in al hun mogelijke verschijningsvormen (online en offline, op papier en digitaal, via vaste en mobiele media-apparaten) onderzochten zij gaming, computer- en internetgebruik, en het gebruik van communicatietechnologie. 

Sectoranalyse R'damse cultuurraad

18 februari 2015

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) wil dat kunstinstellingen zelf bepalen waarin ze onderscheidend zijn en zich verhouden tot de stad én de (inter)nationale markt. De raad pleit in de Sectoranalyse 2015 voor kortlopende en langjarige financiering, naast vierjarige ondersteuning. Verder: stimuleer samenwerking maar maak het niet tot een beoordelingscriterium voor subsidies. Het Cultuurplan remt in de huidige vorm vernieuwing en moet op de lange termijn op de schop. Aldus de RRKC. 

Art Rotterdam succesvol

17 februari 2015

De kunstbeurs Art Rotterdam, die plaatsvond van 5 tot en met 8 februari, trok 25.000 bezoekers. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2014. Bron: Kunst.blog.nl

ArtEZ moet vergoeding voor interim terughalen

17 februari 2015

Minister Bussemaker wil dat hogeschool ArtEZ ruim €154.000 die te veel is betaald voor een interim-bestuurder terughaalt. De bestuurder werd voorjaar 2013 ingehuurd om een bestuurscrisis te bezweren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij na een paar maanden weer zou vertrekken maar ArtEZ besloot langer met hem verder te gaan. Hierdoor kwam zijn bezoldiging uit boven het maximum dat is afgesproken in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Inmiddels heeft ArtEZ de terugvordering in gang gezet. Persbericht

Tweede Kamer steunt wetsvoorstel auteurscontractenrecht

17 februari 2015

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kustenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt. Zij zijn bij deze overeenkomsten met exploitanten (zoals uitgevers en platenmaatschappijen) vaak de zwakkere partij. Daarom versterkt de staatssecretaris hun positie. Zo krijgt de maker een recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Daarnaast moet de maker een hogere vergoeding kunnen claimen als zijn werk een onverwacht groot succes blijkt te zijn. Als de exploitant nalaat te exploiteren, kan de maker zijn recht terugkrijgen (use-it-or-lose-it-bepaling). Ook is er een nieuwe regeling voor het filmauteurscontractenrecht voorgesteld. Persbericht, Stand van zaken en documenten

 

Inspectie Wereldmuseum

16 februari 2015

De Erfgoedinspectie zal op verzoek van de gemeente Rotterdam een extra onderzoek instellen bij het Wereldmuseum. De inspectie is bedoeld om te controleren of de teruggave van bruiklenen aan de oorspronkelijke eigenaren zorgvuldig gebeurt. Er gaan geruchten dat het depot niet op orde zou zijn, zo bericht de Volkskrant. Bij het museum lopen al twee reguliere onderzoeken, waarvan één van de Rekenkamer. In De Groene Amsterdammer zegt museumdirecteur Bremer dat het depot wel degelijk op orde is. De gemeente denkt het extra onderzoek half maart te kunnen afronden.

Tom Kabinet gaat ook nieuwe e-boeken verkopen

16 februari 2015

Tom Kabinet, de website voor tweedehands-e-boeken, verkoopt vanaf vandaag ook nieuwe e-boeken. Mede-oprichter Marc Jellema vermoedt dat over enkele weken de boeken die bij andere websites zijn gekocht, tweedehands via zijn site kunnen worden verkocht. Als dat lukt, kunnen e-boeken voortaan legaal tweedehands worden verhandeld. Drie weken geleden oordeelde de rechter dat de site onrechtmatig bezig was omdat ook veel illegaal gedownloade boeken er te koop werden aangeboden. Bron: de Volkskrant

Paradiso start eigen label

12 februari 2015

Het Amsterdamse poppodium Paradiso begint een eigen platenlabel: de Paradiso Vinyl Club. Hiermee brengt het podium alleen werk uit van beginnende Nederlandse muziekacts. Bands leveren zelf de opnamen en het artwork, en Paradiso brengt hun single uit. De popzaal wil acht keer per jaar een 7-inch single in een beperkte oplage op de markt brengen. Volgens de initiatiefnemers hebben platenmaatschappijen te weinig oog voor opkomend muzikaal talent uit Nederland. Bron: de Volkskrant

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

12 februari 2015

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen. Deze maatregel moet tot een structurele bezuiniging van 200 miljoen euro leiden. Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), vanaf 2013. De minister van OCW formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Hierbij zou actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. Zo komt informatie over de ontwikkelingen in het rijksgesubsidieerde deel van de sector in 2014 pas beschikbaar in het najaar van 2015. Daarnaast verzamelt de minister van OCW geen informatie over de instellingen die geen rijkssubsidie meer hebben ontvangen sinds de herinrichting van de BIS. Hierdoor is onduidelijk of, en zo ja, hoe deze instellingen het wegvallen van de rijkssubsidie hebben opgevangen. Een van de aanbevelingen aan de minister van OCW is om de interne gegevensbank als open data beschikbaar te maken.

Microkredieten helpen cultureel ondernemers

12 februari 2015

Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector op weg. Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Dat blijkt uit een quick scan van de Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van Cultuur-Ondernemen onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar. Stichting Cultuur-Ondernemen verstrekt jaarlijks laagrentende leningen (tot € 10.000) aan kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. Meer informatie en het rapport 'Informatie en Sociale en economische effecten van microkredieten in de cultuur- en creatieve sector in Nederland' via Cultuur-ondernemen.

Cultural Connection Northern Europe opgericht

12 februari 2015

Op initiatief van Johan de Noord, directeur van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur in Assen, is CC-1 opgericht, een culturele vereniging voor kunst- en cultuurorganisaties in Noord-Europa. Het platform heeft als doel musea, theater-, muziek- en dansgezelschappen, theaters, regionale omroepen, kunstvakopleidingen, faculteiten als letteren en overheden in de Baltische Staten, (Letland, Estland en Litouwen), Engeland, Schotland, Duitsland, Noord-Nederland, Polen, IJsland, Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden met elkaar te verbinden. CC-1 is opgericht door Johan de Noord (directeur K&C), Theater De Nieuwe Kolk, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Club Guy and Roni en Tryater. Het bestuur bestaat uit Marelie van Rongen (algemeen directeur van Oerol), Quirijn van der Hoogen (universitair docent van de Rijksuniversiteit Groningen), Siart Smit (zakelijk leider Tryater), Jacob Emmelkamp (honorair consul Letland) en Johan de Noord (directeur K&C). Jaarlijks wordt een congres georganiseerd. Van 15-17 juni 2015 in Assen vindt het eerste congres plaats met als thema Waarde van kunst en cultuur.
Persbericht
Website

BankGiro Loterij wijzigt naam en beleid

11 februari 2015

De BankGiro Loterij gaat haar naam en beleid wijzigen. De culturele instellingen die begunstigd worden, zullen niet meer als goede doelen maar als partner worden betiteld. In overleg met de culturele instellingen wil de loterij deelnemers meer bij de activiteiten van de musea en theaters betrekken. De opbrengst van de loterij was vorig jaar licht gestegen naar 125,1 miljoen euro, daarvan gaat 62,5 miljoen naar de culturele instellingen. Bron: NRC Handelsblad

Kamer zet stap vooruit bij auteursrecht

11 februari 2015

De Wet Auteurscontractenrecht wordt over 5 jaar geëvalueerd. Ook wordt hoogstwaarschijnlijk na 2,5 jaar een tussenstand opgemaakt ten aanzien van de belangrijkste punten en bezwaren van de Kamerleden. Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 11 februari. Het heeft even geduurd voordat het wetsvoorstel in de Kamer kwam. De behandeling was steeds uitgesteld in afwachting van een overeenkomst tussen filmmakers en kabelbedrijven, en die werd op 9 februari gesloten. Bron: FNV KIEM
Stenografisch verslag Kamerdebat 10 februari

Tabo Goudswaard intendant Art of Impact

11 februari 2015

Tabo Goudswaard is aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Goudswaard is kunstenaar/social designer. Als intendant wordt hij verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten die met ondersteuning van The Art of Impact in staat worden gesteld hun activiteiten te verdiepen, verbreden en beter zichtbaar te maken. Lees verder

BankGiro Loterij schenkt 62,5 miljoen

11 februari 2015

De BankGiro Loterij verdeelt dit jaar 62,5 miljoen euro onder 66 culturele organisaties, zo werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala 2015 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De Museumvereniging krijgt 1,3 miljoen euro om het jaarlijkse Museumweekend uit te breiden naar een week, de Week van het Museum. Het nieuwe jaarlijkse Theaterweekend, bedoeld om nieuw publiek te trekken, ontvangt een bedrag van 821 duizend euro. Het Jeugdcultuurfonds zal vanaf dit jaar jaarlijks een bijdrage ontvangen van 200.000 euro. Vijf instellingen ontvingen een eenmalige schenking: het Eise Eisinga Planetarium in Franeker voor de aankoop van een extra pand (€ 200.000), CODA in Apeldoorn om zich beter als sieradenmuseum te kunnen profileren (€ 225.000), Castellum Hoge Woerd in De Meern voor de presentatie van een Romeins vrachtschip (€ 250.000), Natuurmuseum Brabant in Tilburg om de museumpresentatie compleet te maken (€ 492.000) en Kerk en Klooster - BOEi voor het behoud van religieus erfgoed (€ 500.000).

Akkoord over vergoeding film- en tv exploitaties

10 februari 2015

De rechtenorganisaties voor filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) en de vereniging van producenten, omroepen en distributeurs (RODAP) zijn tot een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt. De regeling voorziet in een vergoeding voor filmmakers en acteurs voor lineaire televisie-uitzendingen plus gratis ‘uitzending gemist’ en video-on-demand diensten. De rechtenorganisaties verenigd in PAM (LIRA, VEVAM en NORMA) zullen deze vergoedingen incasseren en verdelen. Het nieuwe vergoedingssysteem is gebaseerd op het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat vandaag, 10 februari, in de Tweede Kamer wordt behandeld. Persbericht, zie ook de Volkskrant

Filmverdrag met Duitsland

8 februari 2015

Tijdens het Internationaal Filmfestival van Berlijn hebben minister Jet Bussemaker (Cultuur), de Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Prof. Monika Grütters en de Leiter der Kultur und Kommunicationsabteilung des Auswärtigen Amtes Dr. Andreas Görgen een verdrag ondertekend voor de coproductie van films. Door deze overeenkomst worden aantrekkelijkere condities gecreëerd om coproducties mogelijk te maken. Ook biedt coproductie zicht op een hogere productieactiviteit in beide landen en zicht op grensoverschrijdende distributie van elkaars films. Persbericht en toespraak Bussemaker

Vaste boekenprijs blijft voorlopig

8 februari 2015

De wet op de vaste boekenprijs blijft voorlopig en wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van OCW. Het kabinet volgt hiermee het advies op van de Raad voor Cultuur. Bij de huidige teruglopende inkomsten voor de boekenbranche en de ingrijpende ontwikkelingen rondom digitalisering in de boekenmarkt is de bescherming van kwetsbare titels zeer actueel. Een van de voorwaarden om de wet nog vier jaar te laten bestaan is onderzoek naar de vraag of de wet daadwerkelijk de uitgave en inkoop van minder courante titels stimuleert. Daarnaast moeten partijen in de boekenbranche innoveren en hun krachten bundelen. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak neemt hierin de rol van innovatiecentrum op. Minister Bussemaker wil het innovatiecentrum financieel ondersteunen mits daar een investering van de boekenbranche zelf tegenover staat. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiering in de boekensector. Persbericht en Kamerbrief

Opening 2015 BesteBuren-jaar op 8 februari

6 februari 2015

Van 8 februari tot en met 14 februari 2016 wordt het BesteBuren-jaar gevierd, een reeks activiteiten in het teken van 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben een fonds gecreëerd om een selectie uit ingediende projectvoorstellen te ondersteunen. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) beheren dit fonds. Op het programma staan projecten in heel Nederland en Vlaanderen. De meest uiteenlopende disciplines beeldende kunst, theater, dans, muziek, community arts, design, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media en circus komen aan bod. De focus ligt op jonge makers en innovatieve werkwijzen. BesteBuren gaat over cultuur in de breedste zin van het woord; een programma variërend van klassiek tot cutting edge, van highbrow tot volkscultuur, en alles er tussen in – en met aandacht voor de toekomst. Op 8 februari gaat het BesteBuren-jaar officieel van start met een programma in LantarenVenster Rotterdam.

Grote schenking Stedelijk Museum Amsterdam

6 februari 2015

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een omvangrijke schenking ontvangen van de kunstenaars Coosje van Bruggen (1942-2009) en Claes Oldenburg (1929). Het gaat om 175 werken van 34 verschillende kunstenaars waaronder Lawrence Weiner, Anselm Kiefer en Jeff Wall. Bron: de Volkskrant

Nieuwe cao poppodia en -festivals

5 februari 2015

FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is ingegaan op 1 januari 2015 en kent een looptijd van twee jaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen structureel met 2 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de poppodia een eenmalige uitkering van 500 euro. Bron: vnpf.nl

 

Saskia Bak directeur Museum Arnhem

5 februari 2015

Saskia Bak wordt per 15 mei de nieuwe directeur van Museum Arnhem. Sinds 2009 was zij algemeen directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. 

Woutertje Pieterse Prijs en Jan Hanlo Essayprijs gered

4 februari 2015

De Woutertje Pieterse Prijs, de grootste Nederlandse kinderboekenprijs, heeft een nieuwe geldschieter gevonden: winkelketen Bruna. Daarmee is de toekomst voor ten minste drie jaar verzekerd. Vorig jaar stopte hoofdsponsor het Lirafonds. Ook de Jan Hanlo Essayprijs blijft behouden, in ieder geval dit jaar, dankzij het Nederlands Letterenfonds, De Groene Amsterdammer en eigen geld. Bron: NRC Handelsblad

Toename verkoop Podium Cadeaukaart in 2014

3 februari 2015

De verkoop van de Podium Cadeaukaart is in 2014 met 7 procent gestegen ten opzichte van 2013. Dat heeft tevens een groei in het aantal verzilveringen opgeleverd. Aldus de Stichting Promotie Theater en Concertbon. De Podium Cadeaukaart is het collectieve promotiemiddel ter bevordering van theater- en concertbezoek in Nederland en de opvolger van de Theater- en Concertbon. Bron: www.entertainmentbusiness.nl

Esther Gottschalk directeur Nieuw Geneco

2 februari 2015

Per januari 2015 is Esther Gottschalk benoemd tot directeur van de beroepsvereniging voor Nederlandse componisten. Onlangs werd ook Felix Rottenberg als externe voorzitter aangetrokken. Het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten (Nieuw Geneco) is in juli 2014 ontstaan uit de fusie van het GeNeCo (Genootschap van Nederlandse Componisten) en Componisten ’96. De vereniging telt meer dan 250 leden.
Meer informatie