Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Parade trekt 270.000 bezoekers

27 augustus 2015

De 25ste editie van theaterfestival de Parade trok dit jaar circa 270.000 bezoekers. In Amsterdam, de laatste halteplaats van de vier grote steden, kwamen er 107.000 mensen op af. Het publiek ontving symbolisch De Gouden Mus omdat het sinds de oprichting van het festival de belangrijkste aandeelhouder ervan is. Kajsa Ollongren, de Amsterdamse wethouder van Kunst en Cultuur, reikte de prijs uit. 

Voormalig Scheringa Museum per opbod verkocht

27 augustus 2015

Het nooit afgebouwde Scheringa Museum voor Realisme in Opmeer (Noord-Holland) wordt op 22 september per opbod verkocht. Het kolossale complex staat leeg sinds eind 2009 de bouw werd stilgelegd vanwege het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa. Hij wilde zijn kunstverzameling onderbrengen in het gebouw. De gemeente Opmeer heeft vastgelegd dat het gebouw een culturele bestemming moet krijgen. Bron: nu.nl

 

Robbert Dijkgraaf keynote speaker Paradisodebat 30/8

26 augustus 2015

De 13e editie van het Paradisodebat vindt plaats op zondag 30 augustus, ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam. Centraal staat de vraag: wat beweegt zowel de kunstenaars als de politiek? Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak dan in voorgaande jaren. Waar normaal gesproken het debat plaatsvindt met 500 deelnemers, gaan nu de woordvoerders uit de Tweede Kamer samen eten met een kunstenaar om een diepgaander gesprek te hebben over de relatie tussen kunst en politiek. Vervolgens zullen tijdens het Paradisodebat deze duo’s het verloop en de uitkomst van het gesprek delen. Vervolgens reflecteren zaal, sprekers, G9-cultuurwethouders en cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer o.l.v. Ruben Maes op de relatie tussen cultuur, samenleving en politiek. Robbert Dijkgraaf is de keynote speaker. Informatie en aanmelding

Kees Weeda bemiddelaar Museumpark R'dam

26 augustus 2015

De gemeente Rotterdam heeft Kees Weeda aangesteld als begeleider om de culturele instellingen bij het Museumpark beter met elkaar te laten samenwerken. De opdracht komt voort uit de discussie over een nieuw depot voor Museum Boijmans Van Beuningen in het park. Weeda is voormalig algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur en oud-hoofd culturele zaken van Rotterdam. Bron: NRC Handelsblad

Weer rijkssubsidie voor Festival Oude Muziek en productiehuizen

26 augustus 2015

Het Festival Oude Muziek in Utrecht, drie productiehuizen en een negende jeugdgezelschap zullen vanaf 2017 weer rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerd worden. Bij de bezuinigingen die voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) doorvoerde in 2012 waren zij uit de zogeheten basisinfrastructuur verdwenen. De aanpassing blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker (PvdA) aan de Tweede Kamer waarin zij aangeeft dat zij moties die daarop aandrongen, zal overnemen. Het Festival Oude Muziek ziet zijn jaarlijkse subsidie daarmee verdubbeld van 250.000 naar 500.000 euro. Het besluit zal ten koste gaan van subsidies aan andere festivals, jeugdgezelschappen en talentvolle makers. Bron: NRC Handelsblad

'Vernieuwde Mediawet breekt publieke omroepbestel open'

26 augustus 2015

Producenten en andere partijen buiten de publieke omroep zijn niet langer afhankelijk van de erkende omroepen.Voor het eerst komt er voor buitenproducenten de mogelijkheid om direct programmavoorstellen in te dienen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Verder krijgt de NPO een stevige onafhankelijke rol ten opzichte van de omroepen. Dit is het gevolg van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Mediawet dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft eerder aangekondigd het publieke mediabestel in drie stappen te hervormen. De eerste stap was het verminderen van het aantal omroepverenigingen, de tweede bestond uit bezuinigingen en met het aanbieden van de wijzigingen in de Mediawet wordt nu de derde stap gezet. Zie ook de Volkskrant

Boekenmarkt blijft groeien

20 augustus 2015

In het tweede kwartaal van 2015 gingen er 7,9 miljoen papieren algemene boeken over de toonbank: 1,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd in het tweede kwartaal 107,3 miljoen euro omzet behaald, 1,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2014. In navolging van het succes van het eerste kwartaal komt de totale groei over de eerste zes maanden uit op 3,1%. Er zijn wel grote verschillen tussen de hoofdgenres. Met een groei van 14 procent stak non-fictie informatief met kop en schouders boven alles uit. Ook kinderboeken hadden met een toename van 6 procent de wind mee. Het aandeel van e-boeken steeg verder in het tweede kwartaal en vertegenwoordigt rond 7 procent van alle Nederlandstalige boeken. Bijna 80 procent van alle verkochte e-boeken viel binnen het genre fictie. Bron: GfK Retail Reports, Boekblad.nl

 

Mogelijke belangenverstrengeling Nieuwe Instituut

20 augustus 2015

Er is afgelopen week commotie ontstaan bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Directeur Guus Beumer verstrekte betaalde opdrachten aan het architectenbureau van zijn partner, Herman Verkerk, en aan een lid van de raad van toezicht, José Teunissen. Volgend de raad van toezicht gaat een commissie de mogelijke belangenverstrengeling onderzoeken. Bron: de Volkskrant

Cultuurplan Limburg

18 augustus 2015

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2015-2017, Limburg Culturele Werkplaats, aan Provinciale Staten voorgelegd. Een deel van de middelen die oorspronkelijk opzij waren gezet voor Maastricht Culturele Hoofdstad worden ingezet voor Limburg-brede cultuurinvestering. Er zijn vier belangrijke inhoudelijke speerpunten geformuleerd: talentontwikkeling, cultuureducatie (bijvoorbeeld het Masterplan Muziekonderwijs DOOR!), creatieve industrie (waaronder film) en de verbinding tussen cultuur en leefbaarheid. Bij alle speerpunten vormen verbinding en de Euregionale samenwerking de rode draad.

360.000 bezoekers voor Matisse in Stedelijk Museum

18 augustus 2015

De tentoonstelling De Oase van Matisse, tot en met 16 augustus in het Stedelijk Museum heeft 360.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de tentoonstellingen van Marlene Dumas (312.000 in 2014) en Malevitsj (279.000 in 2013). De catalogus is uitverkocht. Bron: NRC Handelsblad

Raad voor Cultuur kritisch over rapport ROOS

17 augustus 2015

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). In dit voorstel geeft ROOS invulling aan de opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro. De raad is voorstander van een sterke en onafhankelijke regionale omroep en ziet kansen voor de toekomst, maar legt andere accenten dan ROOS. ROOS kiest voor een nieuw bestuursmodel met een vijfkoppige directie, en met vijf clusters van regionale omroepen met eigen directies en raden van toezicht. Hierdoor wordt een hiërarchische laag toegevoegd. Dit kan leiden tot vertraging in de besluitvorming. De raad constateert verder dat ROOS grotendeels vasthoudt aan de bestaande organisaties en de provinciale indeling. Hierdoor zal de inhoudelijke scope gericht blijven op de provincie als geheel, terwijl de raad meent dat de stedelijke regio’s en het ommeland centraal moeten staan. Ook blijft samenwerking met de landelijke publieke omroep onderbelicht. Daarnaast concludeert de raad dat ROOS te weinig oog heeft voor samenwerking met lokale publieke en private mediapartijen zoals regionale dagbladen. De raad adviseert het aantal directeuren in de koepel van 5 terug te brengen naar 2,5 of 3 fte’s; Geen vijf raden van toezicht op regioniveau in te stellen, maar één sterke raad van toezicht boven de hele organisatie; Per cluster van regionale omroepen één managing editor met een journalistieke achtergrond te benoemen; Per regionale omroep een programma adviesraad in te stellen om contact met de regio te borgen.
Advies Raad voor Cultuur

Bijna 2 miljoen Europese steun voor cultuur

17 augustus 2015

De Nederlandse culturele en audiovisuele sector ontvangt bijna twee miljoen euro voor Literaire Vertalingen en Europese Platforms, Slate Funding (een pakket van drie tot vijf film- en televisieprojecten) en Video Games. Dat maakte de Europese Commissie deze zomer bekend. De bijdragen komen uit het Creative Europe programma (Cultuur en MEDIA). Twee Nederlandse uitgeverijen, De Geus en World Editions, ontvangen Europese steun voor Literaire Vertalingen. Het Groningse Eurosonic Noorderslag is gehonoreerd voor een subsidie van 500.000 euro onder de oproep Europese Platforms. Dit Nederlandse festival treedt op als coördinator van het platform European Talent Exchange Programme (ETEP 3.0), bestaande uit dertien Europese partners (uit elf verschillende landen). Eurosonic Noorderslag richt zich al jaren op de carrières van Europese popartiesten buiten hun eigen land middels het ETEP. Jaarlijks worden in het kader hiervan meer dan 300 optredens op de grote Europese festivals gerealiseerd. Alle vier ingediende aanvragen van Nederlandse film- en televisieproducenten voor de ontwikkeling van drie tot vijf film- en televisieprojecten zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van bijna zeven ton. De geselecteerde producenten zijn Circe Plans, Johan Nijenhuis & Co, BosBros en Pieter van Huystee Film & TV Produkties. Vier Nederlandse game-ontwikkelaars ontvangen in totaal bijna vijf ton voor de ontwikkeling van videogames, dat is 14,7 % van het totaalbudget (bijna 3,5 miljoen euro). Nederland ontvangt na het Verenigd Koninkrijk de hoogste bijdrage uit deze oproep. Voor een overzicht van alle resultaten: Resultaten Literaire Samenwerkingsprojecten (Cultuur); Resultaten Europese Platforms (Cultuur); Resultaten Slate Funding (MEDIA); Resultaten Video Games (MEDIA)
Bron: Creative Europe Desk NL | DutchCulture

Aanpassing regels kinderarbeid nadelig voor Nederlandse films

13 augustus 2015

Filmproducenten en -distributeurs maken zich zorgen over de plannen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de beleidsregels aan te passen die het mogelijk maken ontheffing te krijgen voor kinderarbeid. De nieuwe regels beperken het aantal draaidagen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in Nederlandse films van maximaal vierentwintig tot achttien dagen. De minister reageerde deze week op kamervragen van Steven van Weyenberg van D66.

Nieuwe entree Van Gogh Museum

12 augustus 2015

De nieuwe entree van het Van Gogh Museum in Amsterdam, aan de kant van het Museumplein, opent op zaterdag 5 september de deuren. De nieuwe entree, een glazen gebouw, vervangt de ingang aan de Paulus Potterstraat en biedt meer mogelijkheden om de bezoekersstroom te verwerken.

Boekhandel Dominicanen (Maastricht) opnieuw mooiste boekhandel

11 augustus 2015

Boekhandel Dominicanen in Maastricht is door CNN op een lijst van mooiste boekhandels van de wereld geplaatst.Vorig jaar stond de boekhandel op nummer 1 van de door Mustreads samengestelde top10 van mooiste boekhandels van Nederland. Het lijstje van Mustreads was weer een reactie op de lijst van BBC, waarop de tien mooiste boekhandels van de wereld werden genoemd, waaronder Dominicanen. The Guardian was in 2008 het eerste buitenlandse medium dat de winkel op het lijstje ‘The world’s 10 best bookshops’ op nummer 1 plaatste. Bron: Boekblad.nl

Helma Hoving interim-directeur TwentseWelle

11 augustus 2015

Helma Hoving is benoemd tot interim-directeur bij het Museum TwentseWelle. Hoving krijgt de opdracht om een toekomstplan op te stellen voor het museum. Zij blijft werkzaam als zakelijk directeur Professional Learning & Development bij de Universiteit Twente. Bron: museumvereniging.nl

 

Meer jongeren zijn lid van bibliotheek

5 augustus 2015

Volgens het CBS zijn steeds meer jongeren lid van een openbare bibliotheek.In 2013 waren er ruim 2,2 miljoen lid, tegenover bijna 2 miljoen in 2005. Ruim 1,6 miljoen volwassenen zijn lid van een bieb. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de bibliotheekcijfers van de afgelopen honderd jaar. Hieruit bleek dat het aantal jeugdleden elk jaar steeg.

Twee jaar geleden was van alle Nederlandse jongeren 65 procent lid van een bibliotheek. De jongeren leenden bijna net zoveel papieren boeken als volwassenen. Wel leenden ze minder boeken dan in 2005: 38 miljoen tegenover 53 miljoen. Een daling van 30 procent, maar minder dan de daling van 40 procent onder volwassenen. De Nederlandse bibliotheken hadden in 2013 samen 25 miljoen papieren boeken. Volgens het CBS was 1983 een topjaar; toen leende een lid gemiddeld 42 boeken per jaar. Nu is dat aantal teruggelopen naar ongeveer 20 boeken per jaar.

Bron: NOS

Nederlandse auteurs en filmmakers naar Brazilië

4 augustus 2015

Van 26 augustus t/m 5 september is er het tiendaagse festival Café Amsterdã in São Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië. Het festival staat in het teken van Nederlandse literatuur en film en is georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds en EYE International. Zeven Nederlandse auteurs en drie filmmakers treden hier op. Daarnaast is er een filmprogramma en een expositie met hedendaagse Nederlandse kinderboekillustraties, die zal worden geopend door Marjan Hammersma (directeur-generaal Cultuur en Media, OCW). Bron: Letterenfonds

 

Eric Wetzels vertrekt als directeur Centre Céramique Kumulus en Natuurhistorisch Museum

4 augustus 2015

Per 1 september 2015 stopt Eric Wetzels als directeur van Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Wetzels was vanaf 2006 directeur van Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum. Sinds augustus 2011 is hij ook directeur van Kumulus, het Maastrichts centrum voor amateurkunstbeoefening. Naast de algehele leiding was zijn opdracht om van deze drie instellingen één geheel te maken en die te innoveren. Na veel voorbereidende werkzaamheden en planvorming, een reorganisatie, een fusie tussen de organisatieonderdelen en jaarlijks volle culturele programma's, vindt Wetzels het nu tijd om het stokje over te dragen.

Eric Wetzels, van oorsprong archeoloog, gaat zich per 1 januari 2016 inzetten voor het culturele erfgoed van de stad Maastricht. Hij richt zich daarbij op de uitwerking en waardering van de archeologische dossiers en op het inzetten en beter benutten van het brede Maastrichtse culturele erfgoed voor economie, toerisme, liefhebbers en wetenschap.

Binnenkort wordt bekend gemaakt wie Wetzels gaat opvolgen.

Bron: Bibliotheekblad Bron: Maastricht.net.nl

Aantal uitleningen OBA gedaald

3 augustus 2015

Het aantal uitleningen van boeken, cd's en dvd's daalde bij de de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in 2014 9,8% ten opzichte van 2013. Dat staat in het jaarverslag van de OBA over 2014. Daarin wordt duidelijk dat bibliotheken minder gezien en gebruikt worden als uitleeninstituut en meer als plek waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld te werken of studeren. Opvallend was dat er in bestaande vestigingen in 2014 gemiddeld genomen een lichte daling was van de bezoekersaantallen, terwijl er in de nieuw geopende vestigingen meer bezoekers kwamen. Bijvoorbeeld de in maart 2014 geopende vestiging in IJburg, met een collectie uitsluitend gericht op kinderen. Deze vestiging trok in 2014 meer dan 72.000 bezoekers, waarbij in de maand oktober - met de Kinderboekenweek - zelfs meer dan 10.000 bezoekers over de vloer kwamen. De nieuwe vestiging in Slotermeer trok 11,5% meer bezoekers dan de oude vestiging in dit stadsdeel. Een vergelijkbare trend deed zich voor in de nieuwbouwvestiging aan het Waterlandplein. Ook OBA De Hallen liet goede bezoekcijfers zien. Gemiddeld bezoeken dagelijks tussen de 4.000 en 5.000 mensen de Centrale Bibliotheek. Bron:Parool

Kunstenfestivals in financiële problemen

3 augustus 2015

Kunstenfestivals kampen met financiële problemen vanaf 2013 stelt het NRC. Na 2012 kregen slechts vier van de voorheen vijftien festivals rechtstreeks subsidie van het ministerie van OCW. Het subsidiebedrag was vrijwel gehalveerd tot 5,8 miljoen euro. De overige festivals klopten aan bij overheidsfondsen, die ook minder budget te besteden hadden. Zonder steun van private fondsen als VSBfonds en Fonds 21 kunnen deze festivals niet overleven.

Vooral festivals voor podiumkunsten hebben het moeilijk. Het budget van het Fonds Podiumkunsten werd met 40 procent gekort tot 2,1 miljoen euro. Achttien podiumfestivals verloren hun subsidie, twaalf blijvers kregen subsidiekortingen tot 70 procent. Meer dan de helft daarvan boekte vorig jaar een negatief resultaat.

Minister Bussemaker en de Raad voor Cultuur prijzen de festivals, omdat zij een nieuw publiek voor cultuur weten te interesseren en ruimte geven aan het experiment. Minister Bussemaker wil nu 2,6 miljoen euro extra uittrekken voor de kunstenfestivals. Dat staat in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Dit bedrag wordt verdeeld via de cultuurfondsen.