Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Akkoord met Frankrijk over werken Rembrandt

30 september 2015

Nederland en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over het gezamenlijk aankopen van twee Rembrandts. Ze betalen elk 80 miljoen euro aan de familie De Rothschild. De werken zullen niet gescheiden worden, maar altijd gezamenlijk tentoongesteld worden, afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre. Als eerste in Amsterdam. 

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het reserveren van de door het kabinet gevraagde 80 miljoen euro, ook al was toen nog niet duidelijk of Nederland beide werken zou verwerven, of slechts één. Een meerderheid van de fracties in de Eerste Kamer heeft al aangegeven het kabinet te steunen. Bussemaker erkende tijdens het debat dat er in het aankoopproces twee opties bestonden. De eerste was dat het Rijksmuseum beide werken zou verwerven, met privaat en publiek geld, de tweede optie was dat Nederland en Frankrijk de werken samen kopen. Bussemaker heeft dit in de zomer met haar Franse collega Fleur Pellerin besproken. Toen vorige week bekend werd dat het Rijksmuseum beide portretten wilde verwerven, met steun van de staat, gaf Bussemaker daar publiekelijk nog haar volledige steun aan, maar over de gesprekken met Frankrijk zei ze niets. Bussemaker liet tijdens het debat doorschemeren alsnog de voorkeur te geven aan samenwerking met Frankrijk. Maar nu Frankrijk meedoet, wil het kabinet alsnog proberen een deel van het aankoopbedrag op te halen bij fondsen en rijke particulieren. Bron: NRC.nl

Gezamenlijke verklaring van minister Bussemaker en minister Pellerin en Kamerbrief.

Symfonieorkesten verenigen zich

30 september 2015

De tien Nederlandse symfonieorkesten hebben samen de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) opgericht. Het is de bedoeling dat de orkesten nauwer gaan samenwerken en kennis delen als het gaat om bijvoorbeeld promotie, educatie en planning. De VvNO bestaat uit het Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Balletorkest, HET Symfonieorkest, het Gelders Orkest, het Residentie Orkest, de Philharmonie Zuidnederland, het Radio Filharmonisch Orkest, het Noord Nederlands Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Aan de vorming van deze vereniging ging een periode van intensieve gesprekken vooraf waarin de gezamenlijke uitgangspunten zijn gedefinieerd (zie het visiedocument ‘Orkesten van nu, van waarde voor de toekomst’).

CBK Drenthe sluit de deuren

25 september 2015

Stichting CBK Drenthe stopt per 1 januari 2016 met haar activiteiten. Het CBK verzorgde in de provincie Drenthe een breed scala aan culturele activiteiten, maar de financiële positie verslechterde steeds verder. Nauwe samenwerking met verschillende partners bracht niet de verwachte verbetering in deze situatie. Lees verder

Frankrijk brengt toch bod uit op Rembrandt

25 september 2015

Frankrijk doet een bod van 80 miljoen euro op één van de twee meesterwerken van Rembrandt, het dubbelportret uit 1643 van de notabele Maerten Soolmans en zijn vrouw Oopjen Coppit. Dat was een verrassing, want de Nederlandse regering en het Rijksmuseum gaven eerder deze week aan 160 miljoen euro te willen bieden op de twee werken. Voor die tijd bestond het plan om de aankoop samen met het Louvre te doen en de doeken om en om ten toon te stellen. Bron: NRC Handelsblad

Belastingdienst eist 575.000 van Museum Arnhem

24 september 2015

Volgens de Belastingdienst is er na boekenonderzoek bij het verzelfstandigde Museum Arnhem gebleken dat de instelling 'diensten' aan de gemeente Arnhem heeft verleend, zoals het organiseren van tentoonstellingen, waar geen btw over is afgedragen. Alleen al over 2014 zou het om meer dan een half miljoen euro gaan. De vordering is zo hoog dat het museum er failliet aan kan gaan. Bron: De Gelderlander

Theatergroep wil eigen schouwburg

24 september 2015

Theatergroep De Verleiders wil een eigen schouwburg neerzetten, bij voorkeur aan het IJ in Amsterdam-Noord. De gemeente Amsterdam staat positief tegenover de plannen. Bron: de Volkskrant

Bethaniënklooster Amsterdam gesloten

24 september 2015

Het Bethaniënklooster in Amsterdam is begin september verwisseld van eigenaar en na bijna dertig jaar gediend te hebben als bijzondere locatie voor klassieke concerten en jazz-optredens, niet langer als podium in gebruik. Een aantal concertreeksen die in de voormalige kerkzaal zou worden gegeven, is verplaatst: het Pianoduo-festival vindt begin oktober plaats in de Amstelkerk. Ook de serie Vrienden van de Kamermuziek verhuist naar het Amstelveld. Bron: Het Parool

Prijs voor cultureel ondernemers

23 september 2015

Den Haag krijgt een prijs voor cultureel ondernemers, de Jacques Senf Prijs. Jacques Senf opende vijftig jaar geleden in Scheveningen Club 192, een van de eerste beatclubs in Nederland. Ook was hij manager van de Golden Earrings (toen nog met s). Later beheerde hij een impresariaat voor podiumkunsten. Bron: NRC Handelsblad

Nieuw instituut voor kunstonderzoek

23 september 2015

De Nederlandse musea krijgen een nieuw instituut waarin natuurwetenschappelijk, kunsthistorisch, wiskundig en materiaaltechnisch onderzoek naar roerend erfgoed worden gecombineerd: het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Wereldwijd is er geen vergelijkbaar instituut dat zich in dienst stelt van al het roerend erfgoed in een land. NICAS is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen: NWO-CEW, het Rijksmuseum, de TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam. Verder wordt de idee van het kenniscentrum gedragen door het Metropolitan Museum of Art in New York, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis, NFI en TI-COAST. Het NWO stelt voor het NICAS 5 miljoen euro beschikbaar. Lees verder in de Volkskrant

Scheringa Museum levert bijna miljoen op

23 september 2015

De verkoop van het nooit afgebouwde Scheringa Museum voor Realisme in het Noord-Hollandse Opmeer heeft 947.500 euro opgebracht. Het complex staat sinds 2009 leeg toen de bouw werd stilgelegd vanwege het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa. Hij wilde er zijn kunstverzameling van 1300 werken in onderbrengen. De collectie magisch-realistische kunst is opgekocht door miljonair Hans Melchers en hangt in zijn Museum MORE in Gorssel. Bron: de Volkskrant

Kabinet en Rijksmuseum kopen twee Rembrandts

21 september 2015

Twee schilderijen van Rembrandt, portretten van Maarten Soolmans en Oopjen Coppit uit 1634, in het bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild, komen naar alle waarschijnlijkheid terug naar Nederland. Het kabinet en het Rijksmuseum in Amsterdam leggen daarvoor samen 160 miljoen euro op tafel, aldus minister Jet Bussemaker van Cultuur op NPO Radio 1. Het voorlopig koopcontract is vorige week getekend. Het kabinet betaalt de helft, voor de andere 80 miljoen gaat het Rijksmuseum op zoek. De Vereniging Rembrandt stelt een bijdrage in het vooruitzicht. Bron: de Volkskrant

Kunstcentrum De Appel ontslaat directeur Benedetti

18 september 2015

Lorenzo Benedetti is op non-actief gesteld als directeur van kunstcentrum De Appel in Amsterdam. Hij is vijftien maanden in functie geweest. In juni 2014 volgde de Italiaan Ann Demeester op, die was vertrokken naar het Frans Halsmuseum | De Hallen in Haarlem. Volgens bestuursvoorzitter Alexandra van Huffelen heeft het artistieke functioneren van Benedetti nooit ter discussie gestaan, maar miste De Appel 'iemand die intern en extern inspireert en een visie op de toekomst uitdraagt'. Bron: de Volkskrant

Wessel de Jonge benoemd tot hoogleraar Heritage & Design TU Delft

17 september 2015

De architect ir. Wessel de Jonge is met ingang van 1 september benoemd tot hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20e eeuws erfgoed. Als zelfstandig architect startte hij in 1999 het architectenbureau Wessel de Jonge Architecten. Bron: Erfgoedstem

Musea ontvangen stipendium voor onderzoek

16 september 2015

Centraal Museum, Mauritshuis, Museum Boijmans Van Beuningen en Van Gogh Museum krijgen elk 25.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek van het Cultuurfonds Conservatoren Stipendium. Het stipendium is in 2013 opgericht in reactie op de bezuinigingen die ook gevolgen hadden voor onderzoek bij kunstmusea. Bron: NRC Handelsblad

Erfgoed provincie Groningen bedreigd

16 september 2015

Erfgoedvereniging Heemschut nomineert het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen voor de lijst van Europa’s 7 meest bedreigde erfgoederen. De lijst wordt jaarlijks opgesteld door erfgoedorganisatie Europa Nostra, in samenwerking met de Europese Investeringsbank en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa, om bedreigd erfgoed te signaleren en om burgers en private partijen te mobiliseren om deze te redden. Grootschalige gaswinning door de NAM heeft inmiddels geleid tot schade aan ongeveer 45.000 gebouwen. Bron: Erfgoedstem

Werkprogramma Raad voor Cultuur 2015-2016

16 september 2015

Het werkprogramma 2015-2016 van de Raad voor Cultuur beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad, de te verwachten adviezen voor de periode juli 2015 – december 2016. Tevens de samenstelling van de raad, zijn commissies, kring van adviseurs en medewerkers.

Eschermuseum in Amerikaanse ambassade

15 september 2015

Het Gemeentemuseum Den Haag wil een nieuw Eschermuseum inrichten in het gebouw van de Amerikaanse ambassade. Over twee jaar komt dit gebouw, eigendom van de gemeente en een ontwerp van Marcel Breurer uit 1959, beschikbaar. Nu bezoeken jaarlijks zo'n 130 duizend mensen het huidige museum Escher, gevestigd in een oud stadspaleis en onderdeel van het Gemeentemuseum. Voor het werk van Escher bestaat veel internationale belangstelling. Bron: de Volkskrant

Vastgoeddilemma Eindhoven

14 september 2015

Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), de nieuwe uitvoerings- en subsidiestichting van de stad, wil dat er snel goed beleid wordt bedacht voor het vastgoed in de cultuursector. Dat bleek tijdens de presentatie van de Cultuurscan 2015. Jaarlijks besteden de cultuurinstellingen ruim 8 miljoen euro aan vastgoed. Dat is 15 procent van de totale omzet. Instellingen zoals het Muziekgebouw Eindhoven en de Effenaar kunnen die hoge kosten niet dragen.

Vanaf eind 2015 voert de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven namens de gemeente Eindhoven het cultuurbeleid uit, met als hoofdtaak de verdeling van het cultuurbudget. In de beleidscyclus vormt de cultuurscan de opmaat naar de cultuurbrief waarin de gemeenteraad het beleid vaststelt. De scan schetst een beeld van het culturele speelveld in Eindhoven en is bedoeld als gezamenlijk startpunt voor de dialoog met de culturele sector over de uitgangspunten voor de periode 2017-2020. Bron: Eindhoven.nl

Onderzoek naar talentontwikkeling AV-sector

14 september 2015

Tussen maart en juli is in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de infrastructuur voor talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector. Doel was het inventariseren van het huidige aanbod en het in kaart brengen van behoeften in de sector. Aanleidingen voor het onderzoek zijn de bezuinigingen op de infrastructuur voor talentontwikkeling, de aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds per 2017 en het onder invloed van digitalisering en internationalisering voortdurend veranderende landschap waarbinnen de AV-sector opereert. Onderzoeksbureau Dialogic heeft de nationale mapping in kaart gebracht en Binger Filmlab heeft de internationale context geïnventariseerd. Lees de onderzoeksrapportages:
Talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector
Raamwerk deskstudie
Talentontwikkeling in de filmsector, een internationaal perspectief

Inkomen acteurs onderzocht

14 september 2015

Het modale bruto jaarinkomen dat Nederlandse acteurs in 2014 enkel met acteerwerk verdienden ligt lager dan 4500 euro. Slechts een derde van de acteurs die zijn aangesloten bij belangenvereniging ACT kan volledig van het acteerwerk rondkomen. 63 procent van de ACT-leden doet naast acteerwerk ook ander betaald werk op het vakgebied, vooral lesgeven (theater, drama), regisseren, produceren en dergelijke. Een derde heeft (tevens) overige betaalde werkzaamheden buiten het vakgebied, bijvoorbeeld in de horeca of als postbezorger. Dit blijkt uit de ACT Monitor 2015, een onderzoek van Henk Vinken en Teunis IJdens onder ACT-leden naar de ontwikkelingen in het werk en inkomen van professionele acteurs in Nederland. Zie ook: Theaterkrant.

Nieuwe jaarcijfers poppodia

14 september 2015

De bij de VNPF aangesloten poppodia organiseerden het afgelopen jaar 17.363 optredens, goed voor een gezamenlijke omzet van € 90,4 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2014 van de VNPF. Momenteel zijn 58 poppodia lid van de VNPF, vanwege verbouwingen en nieuwbouw zijn deze in 2014 niet allemaal (volledig) actief geweest. In de te presenteren cijfers zijn dan ook 49 podia meegenomen. In 2014 waren 5.849 mensen werkzaam bij deze poppodia. Hiervan was 65 procent vrijwilliger. In totaal nemen die vrijwilligers 30 procent van alle gewerkte uren voor hun rekening. De grote podia werken goeddeels met vaste medewerkers, de kleinere podia voor het overgrote deel met vrijwilligers, die met name worden ingezet voor horeca, productie en techniek tijdens openingsuren.

Podiumkunsten in de lift volgens VSCD

14 september 2015

Uit de jaarlijkse publicatie Podia van de VSCD blijkt dat het aantal rijksgefinancierde voorstellingen en concerten, en het bezoek aan deze uitvoeringen, in 2014 is gestegen. Het aantal voorstellingen en concerten dat met rijksfinanciering tot stand kwam nam toe met 13 procent. Het bezoek aan het rijksgefinancierde aanbod steeg met 12 procent naar 1,6 miljoen bezoeken. Bij toneelvoorstellingen is een duidelijke groei te zien. In totaal brachten ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan toneelvoorstellingen, 60.000 meer dan in 2013. Er werden minder toneelvoorstellingen afgenomen van commerciële aanbieders.Toneelvoorstellingen die mede mogelijk gemaakt werden met financiering van de rijksoverheid werden voor 20 procent meer afgenomen. Gegevens komen uit het Theater Analyse Systeem (TAS), het online benchmarksysteem voor de leden van de VSCD. Zie ook de kritische reactie van het Cultureel Persbureau.

Brazilië speerpunt internationaal cultuurbeleid

14 september 2015

Brazilië is door het ministerie van OCW en het ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als één van de prioriteiten binnen het internationaal cultuurbeleid. Zes gezamenlijke cultuurfondsen geven in 2015 en 2016 invulling aan deze prioriteit met een speciaal programma dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gefinancierd. Dit is een vervolg op het Central de Cultura-programma dat door deze fondsen in 2011 en 2012 werd uitgevoerd. Het nieuwe programma richt zich op het consolideren van de bestaande relaties maar ook op het stimuleren van nieuwe culturele samenwerkingen tussen de twee landen. Bron: Fondspodiumkunsten.nl

Open Monumentendag trekt miljoen bezoekers

14 september 2015

Open Monumentendag heeft dit weekend ruim een miljoen bezoekers getrokken, net als vorig jaar. Thema dit jaar was 'kunst en ambacht' over de teloorgang van oude ambachten. 5000 monumenten in het hele land hadden de deuren voor publiek geopend. Eerder luidde Pieter van Vollenhoven in De Telegraaf de noodklok over de toekomst van de Open Monumentendag. Hij vreesde dat deze 29ste editie weleens de laatste zou kunnen zijn, omdat sponsors zich terugtrekken vanwege de crisis. Van Vollenhoven is voorzitter van het comité van aanbeveling van de Stichting Open Monumentendag. Volgens hem komt de organisatie voor volgend jaar 250.000 euro tekort. De Open Monumentendag is een van de grootste, gratis toegankelijke culturele evenementen van Nederland. Bron: NOS

Positieve evaluatie Bijdrage Opdrachtgeverschap

14 september 2015

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde onderzoeksbureau Urban Paradoxes een evaluatie uit van de Bijdrage Opdrachtgeverschap. De bijdrage is bestemd voor publieke of private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Doel is de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland te vergroten voor een zo groot mogelijk publiek.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat het aantal gehonoreerde opdrachten de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen en dat de regeling extra middelen genereert voor de beeldende kunst. Tot en met juni 2015 zijn in totaal 73 opdrachten ondersteund, waarbij de opdrachtgevers uiteenlopen van musea en culturele instellingen, tot gemeenten, kerken, ziekenhuizen, scholen en een boerenbedrijf.

Lees verder
Rapport

Faillissement dreigt voor filmdistributeur A-Film

13 september 2015

Distributeur A-Film stevent af op een faillissement. Naar verluidt is de schuldenlast van het bedrijf vele tientallen miljoenen euro's. De distributeur begon in 1999 en werd groot door het uitbrengen van bekroonde films als The Lord of the Rings, Zwartboek, Brokeback Mountain en The Pianist. In 2013 was er een fusie met Benelux Film Distributors. A-Film heeft twintig mensen in dienst. Bron: de Volkskrant

Inez Boogaarts vertrekt bij RRKC

10 september 2015

Inez Boogaarts legt eind 2015 haar functie neer als secretaris/ directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Het bestuur van de RRKC heeft dit deze week aan wethouder Adriaan Visser en het college laten weten. Ondanks 'sterke adviezen' gaat het volgens Boogaarts te vaak over 'het voortbestaan van het onafhankelijke adviesorgaan'. Daarom heeft zij besloten haar werkzaamheden te beëindigen, aldus het persbericht. Boogaarts begeleidt de voorbereiding van het naderende Cultuurplanadvies totdat opvolging is geregeld.

NAM betaalt 68 miljoen aan Cultuurforum Groningen

9 september 2015

Gasproducent NAM betaalt 68 miljoen euro aan de stad Groningen om het nieuwe cultuurforum aardbevingbestendig te maken. Een deel van wat al van het Groninger Forum (bibliotheek, filmhuis, stripmuseum) was gebouwd, zal weer gesloopt moeten worden omdat het niet stevig genoeg is. Verder is een deel van het geld bedoeld om de stad schadeloos te stellen voor de kosten van de vertraging van de bouw. Het Groninger Forum moet begin 2019 opengaan voor publiek, twee jaar later dan gepland. Bron: NOS

Opening Atelier Neerlandais

9 september 2015

Op 10 september vindt de officiële opening plaats van Atelier Neerlandais in Parijs, een platform voor Nederlandse creatieve en culturele ondernemers. Het biedt een springplank naar Frankrijk, praktische ondersteuning en advies om de Franse cultuur en markt te verkennen. Er zijn werkplekken, ontvangstruimten en een ruimte voor culturele evenementen. De opening vindt plaats in aanwezigheid van minister Bussemaker en een groot aantal Franse en Nederlandse prominenten uit de cultuursector en creatieve industrie.

Rijkssubsidie voor samenwerking TU Delft, RCE en TNO

8 september 2015

De TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en TNO zijn een programmatische samenwerking aangegaan om de kennis over behoud en restauratie van monumenten te stroomlijnen. Het Ministerie van OCW ondersteunt het initiatief MonumentenKennis met een subsidie van € 550.000,-. Nederland besteedt jaarlijks miljoenen aan onderhoud en restauratie van zijn monumentenbestand, maar daarbij gaat het soms mis door technisch onbegrip. Hoofddoelstelling van de samenwerking is het beschikbaar maken van nieuwe en bestaande kennis over bouwmaterialen in monumenten.

.

Record aantal bezoekers Festival Oude Muziek

8 september 2015

De 34ste editie van Het Festival Oude Muziek in Utrecht heeft een record aantal bezoekers getrokken: 64.500 mensen bezochten de 225 concerten en andere evenementen die tussen vrijdag 28 augustus en zondag 6 september waren georganiseerd. Het aantal verkochte kaarten steeg met 7 procent vergeleken met vorig jaar. Bron: NRC Handelsblad

Commissie onderzoekt Nieuwe Instituut

8 september 2015

De commissie die onderzoek zal doen naar de wijze waarop de raad van toezicht van het Nieuwe Instituut goedkeuring heeft gegeven aan directeur Guus Beumer om een opdracht te verstrekken aan zijn levenspartner, bestaat uit advocate Marry de Gaay Fortman, voormalig Rabobankier Wim van den Goorbergh en hoogleraar Edith Hooge. Bron: NRC Handelsblad

Cultuurfondsen willen betere bescherming erfgoed

7 september 2015

De Vereniging Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Fonds 21 en andere (regionale) fondsen wijzen de Eerste Kamer op drie wezenlijke juridische en inhoudelijke tekortkomingen in de voorgestelde nieuwe Erfgoedwet. De fondsen pleiten voor een gelijke behandeling van het gehele openbaar kunstbezit en vragen aanpassingen in het wetsvoorstel om zo te voorkomen dat belangrijke  kunstwerken nog steeds uit de Collectie Nederland kunnen verdwijnen. De Eerste Kamer praat binnenkort over de voorgestelde Erfgoedwet en kan via een zogenaamde novelle de nodige verbeteringen bij de minister afdwingen. Bron: Vereniging Rembrandt, de Volkskrant

Erven verhinderen expositie Escher

3 september 2015

Vlak voor de opening van een grote tentoonstelling over de grafische kunstenaar M.C. Escher in de tijdelijke Kunsthal Citroën in Amsterdam, verleent de Escher Stichting, die de rechten op alle uitingen van Escher beheert, geen toestemming. De stichting keert zich tegen het ophangen van facsimilés. Bron: NRC Handelsblad

Gouden Kalf niet langer juryprijs

2 september 2015

Vanavond worden in 'De Wereld Draait Door' de nominaties bekendgemaakt voor de Gouden Kalveren, de filmprijzen die 2 oktober worden uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival. Voor het eerst sinds de introductie van de nationale filmprijs in 1981 worden de categorieën voor speelfilm en lange documentaire niet gekozen door een jury, maar door vakgenoten. Net als in de Verenigde Staten (Oscars), Duitsland (Lola's) of Groot-Brittannië (Bafta's). Mede daartoe is in maart de Dutch Academy For Film (DAFF) opgericht, een onafhankelijke vakvereniging. Binnen de filmwereld werd lange tijd gemord over het jurysysteem. Bron: de Volkskrant

 

Subsidie voor duurzame rijksmonumenten

2 september 2015

Het kabinet subsidieert rijksmonumenten die maatregelen nemen om energie te besparen. Minister Bussemaker stelt de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor een proef waaraan achttien monumenten meedoen. Bussemaker benadrukt dat er vaak dure ingrepen nodig zijn als gebouwen duurzamer worden terwijl tegelijk de cultuurhistorische waarde intact moet blijven. Voorbeelden zijn de Hermitage en de Hortus Botanicus in Amsterdam. Met een extra investering worden de gebouwen door middel van lange buizen met elkaar verbonden zodat het warmte-overschot van de Hermitage gebruikt kan worden om planten in de Hortus te verwarmen. De Hortus levert kouder water terug om kunst te koelen. Bron: NOS

Fusie Koninklijke Schouwburg, Nationale Toneel en Theater aan het Spui

1 september 2015

De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui gaan in 2016 samen verder als Het Nationale Theater. Dat fusiebesluit hebben de organisaties vandaag bekendgemaakt in een gezamenlijke persverklaring. Wel moeten de drie organisaties de plannen nog voorleggen aan de ondernemingsraden en de vakbonden. Het Nationale Theater is nog een werknaam. Het doel van de fusie is om een breed en divers publiek te bereiken in Den Haag en daarbuiten. De voorzitter van de directie van de nieuwe organisatie wordt Walter Ligthart. Hij wordt ook zakelijk directeur. Ligthart wordt in de directie bijgestaan door Theu Boermans (directeur productie) en Cees Debets (directeur programmering). De fusie leidt niet tot banenverlies. Bron: NRC Handelsblad

Paradisodebat drukbezocht

1 september 2015

Meer dan een half miljoen mensen hebben het afgelopen weekend de 38ste Uitmarkt, de aftrap van het culturele seizoen in Amsterdam, bezocht. Dat is evenveel als in voorgaande jaren. Robbert Dijkgraaf opende zondag 30 augustus het jaarlijkse Paradisodebat met een pleidooi om kunst beter te beschermen tegen de 'wispelturige tijdgeest'.

Welke raakvlakken hebben kunst en politiek? Drie koppels van kunstenaars en politici bespraken deze vraag tijdens een etentje voorafgaand aan het Paradisodebat, om diepgaander dan een debat toelaat van gedachten te wisselen. Mona Keijzer (CDA) dineerde met schrijfster en theatermaakster Marjolijn van Heemstra, Jacques Monasch (PvdA) at met filmregisseur Jan-Willem van Ewijk en Alexander Pechtold (D66) en choreograaf Guy Weizman lunchten samen. Het verloop en de uitkomst van de ontmoetingen werden tijdens het Paradisodebat via filmfragmenten met de zaal gedeeld. Kunst en politiek gaan beiden over waarden, willen inspireren en de samenleving verder brengen, zo luidden enkele conclusies.

Uit het debat dat tussen publiek, sprekers, kunstenaars, Tweede Kamerleden en G9-cultuurwethouders volgde, kwam de actualiteit aan de orde. Hoe kunnen overheden en cultuursector beter samenwerken en wat is nodig om de sector te versterken? De algemene bevinding was dat de gesprektoon tussen kunst en politiek de laatste jaren verbeterd is, maar dat ’het gebouw van de cultuur’ nog steeds versteviging behoeft om ook in de toekomst te kunnen inspireren en innoveren. Een compleet verslag van het Paradisodebat verschijnt  eerdaags op de website van Kunsten ’92.