Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Oerol en Festival Oude Muziek toch in BIS

28 oktober 2015

Tijdens het plenair Tweede Kamerdebat op 27 oktober is motie 172 van Jacques Monasch (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Mona Keijzer (CDA) en Alexander Pechtold (D66) aangenomen waardoor het Festival Oude muziek en Oerol toch in de Basisinfrastructuur 2017-2020 worden opgenomen. Ook zal een 9e jeugdgezelschap worden opgenomen, niet ten koste van de andere jeugdgezelschappen maar volledig betaald met het extra geld dat minister Bussemaker beschikbaar stelde voor de festivals. Bussemaker creëert nieuwe functies voor de BIS en vraagt de Raad voor Cultuur haar te adviseren of de Nederlandse Dansdagen en Cinekid daarvoor in aanmerking komen. In het debat zegde minister Bussemaker toe medio 2016 terug te komen op de motie over een overkoepelend referentiekader cultuureducatie. Ondanks een beroep op de Tweede Kamerleden van Kunsten ’92 om voor gewenste wijzigingen ook de reëel benodigde extra middelen beschikbaar te stellen, komt er geen extra geld bij. Volgens minister Bussemaker laat de begroting dat niet toe.
Verslag debat en stemming van de moties

Nieuwe opleiding voor leidinggevenden cultuursector

28 oktober 2015

In januari 2016 start in Amsterdam een tweejarige academische deeltijdopleiding voor leidinggevenden in de cultuursector. De MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) is een coproductie van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU) in samenwerking met Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation.
Lees verder

Animatiemakers verenigen zich in DAMD

26 oktober 2015

Tijdens het animatiefilmfestival Klik! treedt de beroepsvereniging Dutch animation & motion design (DAMD) voor het eerst naar buiten. DAMD komt op voor de rechten en belangen van Nederlandse animatoren, VFX (visuele effecten)- en motion design professionals. DAMD is zowel beroepsvereniging als (informele) vakgroep van FNV KIEM.

Materiaalfonds wordt Fonds Kwadraat

22 oktober 2015

Het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving heeft een nieuwe naam: Fonds Kwadraat. Met de nieuwe naam wil het fonds duidelijk maken dat het niet alleen leningen voor materiaal verstrekt. Het fonds biedt kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.
Website

Beroepsvereniging voor muziekauteurs opgericht

21 oktober 2015

Op initiatief van leden van De Staat, Kensington, Tjeerd Bomhof en Pieter Perquin (Perquisite) gaat BAM! de beroepsvereniging voor auteur-muzikanten zich binnen en buiten Buma/Stemra inzetten voor muzikanten, songwriters en componisten die hun eigen werk uitvoeren.
Meer informatie

NPO onvoldoende transparant

20 oktober 2015

De NPO is in zijn Meerjarenbegroting 2016-2020 onvoldoende transparant over de besteding van de mediagelden. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media in een brief aan staatssecretaris Dekker (Media). De NPO stelt dat dat niet lukte vanwege onzekerheid over de nieuwe Mediawet, die vorige week werd aangenomen door de Tweede Kamer. Bron: NRC Handelsblad

Amsterdam Dance Event trekt 365.000 bezoekers

20 oktober 2015

De 20ste editie van het vijfdaagse Amsterdam Dance Event van 14 t/m 18 oktober is door 365.000 bezoekers bezocht, vorig jaar waren het er 300.000. Eenderde van de bezoekers kwam uit het buitenland. 2.000 artiesten traden op, verspreid over bijna 100 locaties.

BV Pop van FNV KIEM naar Ntb

19 oktober 2015

Het bestuur van BV Pop, de belangenorganisatie voor popmusici, vertrekt bij FNV KIEM en sluit zich aan bij de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb), de grootste en oudste vakbond voor musici en acteurs. Volgens bestuurslid Jerney Kaagman is de herkenbaarheid voor popmusici bij FNV KIEM verloren gegaan. Bron: 3voor12.vpro.nl

Cultuurfonds Almere opgericht

19 oktober 2015

Met een financiële bijdrage van 600.000 euro van de gemeente Almere is het nieuwe Cultuurfonds Almere van start gegaan. Het stimuleringsfonds voor culturele ondernemers is opgericht op verzoek van de gemeente. Het fonds krijgt jaarlijks een budget vanuit de aanjaaggelden die het college van burgemeester en wethouders beschikbaar heeft gesteld, maar opereert onafhankelijk.

Advies professionalisering monumentenbehoud

19 oktober 2015

Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er  waren tot nu toe 45 aanvragen ingediend. Minister Bussemaker (OCW) wil stimuleren dat POM’s actief bijdragen aan een hogere kwaliteit en professionalisering van de monumentenzorg. Daarom heeft ze de Raad voor Cultuur gevraagd om een advies over de aanwijzingsprocedure.

In zijn advies schetst de raad de achtergrond en betekenis van POM en de ervaringen die de raad heeft opgedaan bij de toetsing van de aanvragen. Ook verkent de raad de positie van de verschillende monumenteneigenaren als opdrachtgever en ondernemer, en de staat van de instandhoudingspraktijk.

Een van de aanbevelingen is om tot een kwalitatief hoogwaardiger en duurzamer instandhouding van monumenten te komen; er moet op een bredere manier naar goed eigenaarschap gekeken worden. Bij institutionele eigenaren dient de aandacht niet alleen uit te gaan naar het opdrachtgeverschap bij instandhouding, restauratie of transformatie, maar nadrukkelijk ook naar het ondernemerschap.

Festivals afvalvrij

19 oktober 2015

Acht grote Nederlandse festivalorganisatoren hebben samen met staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) tijdens ADE Green de intentieverklaring Green Deal Afvalvrije Festivals getekend. Zij zetten zich gezamenlijk in om festivals te verduurzamen door afval te verminderen, beter te scheiden en meer te recyclen. De festivals zijn: Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future, Zwarte Cross, aangevuld met de organisaties Stichting Nederland Schoon en Green Events Nederland. Bron: Entertainment Business

Amsterdam onderzoekt De Appel

16 oktober 2015

Kajsa Ollongren, de Amsterdamse wethouder van Cultuur, laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar het beleid van het bestuur van Kunstcentrum De Appel. De aanleiding is de ontstane ophef na het ontslag van directeur Lorenzo Benedetti. Els Swaab, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, gaat de onderzoekscommissie leiden. Bron: de Volkskrant

Mediawet aangenomen in Tweede Kamer

14 oktober 2015

De Tweede Kamer heeft de nieuwe Mediawet met ruime steun aangenomen. De nieuwe wet houdt onder meer in dat het omroepbestel zich open moet stellen voor producenten van buitenaf en dat amusement geen kerntaak meer is. Een aangenomen wijziging van CDA en ChristenUnie verstevigt wel de invloed van omroepen op voorstellen van buitenproducenten. Daarnaast willen PvdA en ChristenUnie dat bestuurders van de NPO voortaan niet meer benoemd worden door de minister maar door de raad van toezicht. Ook was er genoeg steun voor een verzoek van PvdA en D66 om soul en jazz een volwaardige plek op de publieke radio te geven. Deze muziekstijlen vinden nu onderdak bij Radio 6, maar dat station verdwijnt. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Zie Overheid.nl

Drie ton tekort TivoliVredenburg

14 oktober 2015

Ondanks een toename van het aantal bezoekers, dreigt poppodium TivoliVredenburg in Utrecht ook 2015 af te sluiten met een tekort, dit keer drie ton. Het tekort zal in 2016 nog hoger uitvallen. Dit jaar trok het podium ruim 800.000 bezoekers, 15 procent meer dan in 2014.

Dit najaar laat de gemeente Utrecht de eerste anderhalf jaar exploitatie van TivoliVredenburg evalueren. Het adviesrapport, dat in mei 2016 zal verschijnen, dient als uitgangspunt van de beoordeling van de subsidieaanvraag 2017-2020. TivoliVredenburg wordt sinds de opening in juli 2014 goed bezocht, maar het gebouw kampte met diverse technische problemen. Bron: Entertainment business

Gezamenlijk depot rijkscollecties

14 oktober 2015

Nationaal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen een gezamenlijk depot opzetten. Daarmee besparen ze kosten en kunnen ze zorgen voor optimaal beheer en behoud. Het CollectieCentrum Nederland (CCN) moet in 2020 operationeel zijn en krijgt een oppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter. Het Rijksmuseum is aangewezen als eigenaar en opdrachtgever van het gebouw.

Fusie FNV KIEM van de baan

14 oktober 2015

Tijdens het congres van FNV KIEM, vakbond voor de creatieve industrie met 30.000 leden, was er geen tweederde meerderheid voor fusie met de ongedeelde FNV. Gevolg is dat FNV KIEM binnen de FNV doorgaat als zelfstandige bond. 

Geen vertrouwen in bestuur De Appel

11 oktober 2015

Niet alleen galeriehouders en kunstenaars, ook de docenten van het eigen opleidingsprogramma van De Appel hebben bezwaar tegen het ontslag van directeur Lorenzo Benedetti, twee weken geleden, en twijfelen of het bestuur in staat is de vernieuwing van het instituut in goede banen te leiden. Ondertekenaars zijn onder anderen museumdirecteuren Beatrix Ruf (Stedelijk Museum) en Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), en kunstenaars Liesbeth Bik en Barbara Visser. Bron: de Volkskrant

EYE ontvang 50.000 euro voor digitalisering erfgoed

8 oktober 2015

EYE, het filmmuseum in Amsterdam, heeft van IT-dienstverlener Solvinity € 50.000 gekregen aan advies en middelen om het cultureel erfgoed op celluloid en digitaal voor de toekomst te bewaren en beschikbaar te maken voor het grote publiek. Solvinity is de nieuwe naam van de gefuseerde IT-bedrijven ASP4all en Bitbrains en omlijstte de aankondiging van de nieuwe naam op 30 september jl. met de schenking aan EYE. Lees verder

M-Lab voor musicalvernieuwing sluit de deuren

8 oktober 2015

Het doek valt voor M-Lab wegens geldnood. Het theater voor musicalvernieuwing in Amsterdam-Noord werd in 2007 opgericht op initiatief van Joop en Janine van den Ende. De VandenEnde Foundation zou de eerste drie jaar meebetalen, maar is dat tot en met dit jaar blijven doen. Langere ondersteuning valt echter niet binnen de doelstellingen. De rijkssubsidie stopte al in 2013 en de ondersteuning door de gemeente begin dit jaar. M-Lab bracht nieuwe musicals, vaak van Nederlandse makelij, die voor het reguliere theatercircuit niet commercieel genoeg zou zijn. Bron: Het Parool

Kunstenplan 2017-2020 Amsterdam

8 oktober 2015

Het college van B&W van Amsterdam heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 van wethouder Kasja Ollongren. Zeventien culturele instellingen 'van internationale topkwaliteit', waaronder het Concert­gebouw, het Stedelijk Museum, documentairefestival Idfa en het Holland Festival, ontvangen in de periode 2017-2020 van de gemeente 62,2 miljoen euro per jaar. Voor alle andere kunstinstellingen in de stad tezamen is nog 23,9 miljoen euro subsidie over.

In haar nota spreekt de wethouder van een 'meerpolige stad', waarbij het cultuuraanbod meer dan voorheen wordt verspreid over de stad. De gemeente wil meer Amsterdammers bij (de totstandkoming van) kunst en cultuur betrekken en inspraak stimuleren bij het programmeren van evenementen. Daarvoor wijst ze Cultuurhuizen aan, die een divers publiek moeten aanspreken, zoals in Noord de Tolhuistuin, in Zuidoost het Bijlmer Parktheater, in West Podium Mozaïek en in Nieuw-West de Meervaart. De stadsdelen krijgen een eigen profiel: zo is Zuid voor de topinstellingen en Oost het stadsdeel 'van de makers'. Gezamenlijk moeten de profielen leiden tot de gewenste diversiteit. 

De Amsterdamse Kunstraad, die een belangrijk deel van zijn taken naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst ziet overgeheveld, gaat nu de plannen bekijken. Bron: Het Parool

Petitie tegen ontslag Benedetti bij De Appel

5 oktober 2015

Twaalf Amsterdamse galeriehouders eisen met een petitie de terugkeer van Lorenzo Benedetti als directeur van kunstcentrum De Appel. Zijn vertrek ondermijnt de bijzondere positie die De Appel inneemt in de internationale kunstwereld, aldus de indieners. Benedetti werd twee weken geleden per direct uit zijn functie gezet. Niet alleen de galeriehouders, ook elders in de kunstwereld keek men op van het bericht. Bron: de Volkskrant

Kanttekening bij groei gamesindustrie

1 oktober 2015

De Nederlandse gamesindustrie blijft groeien, afgemeten aan het aantal bedrijven. Dat nam de afgelopen drie jaar met 40 procent toe tot 455. De winst en werkgelegenheid stijgen veel minder snel. Dat blijkt uit de Gamesmonitor 2015 van o.a. Dutch Game Garden, vakblad Control en TNO, die in november zal verschijnen. Bron: de Volkskrant, Dutch Game Garden

Sponsorinkomsten geen compensatie bezuinigingen

1 oktober 2015

Het lukt veel grote culturele instellingen niet om de overheidsbezuinigingen te compenseren met voldoende toename van de eigen inkomsten. Vooral de verwachte inkomsten uit sponsoring door bedrijven vallen nog tegen. Dat blijkt uit een analyse van jaarverslagen van 40 musea en podiumkunstinstellingen door NRC Handelsblad. Bijna de helft van de podiumkunstinstellingen haalden niet de door henzelf begrote sponsorinkomsten. Dat geldt ook voor de helft van de grote musea.