Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Mondriaan Fonds presenteert beleidsplan 2017-2020

23 februari 2016

Kunst en erfgoed zijn van onschatbare waarde als vrijhavens van de verbeelding. Dat is het uitgangspunt van het Beleidsplan 2017-2020 van het Mondriaan Fonds. Het fonds wil die vrijhavens verder versterken en verdiepen en als katalysator de dynamiek in de sector bevorderen; door te stimuleren dat ontwikkeling en experiment plaatshebben en kunst en erfgoed zich verbinden met de rest van de samenleving. Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden, waarvan het merendeel komt van het ministerie van OCW.

Filmdistributeur bestrijdt individuele downloaders

23 februari 2016

Filmdistributeur Dutch Filmworks gaat naast de gebruikers die op grote schaal illegaal materiaal online zetten ook individuele downloaders van illegale kopieën van films opsporen en aanklagen, aldus de Volkskrant. De distributeur zegt te beschikken over lijsten van IP-nummers van de computers waarmee dat is gedaan en wil internetaanbieders zover krijgen dat ze klanten die films downloaden een waarschuwing sturen. Als downloaders ermee doorgaan, wil Dutch Filmworks hun namen en adressen hebben, om ze een schikking te laten betalen van 150 euro. Wie dat weigert, wacht een rechtszaak. Nederlandse providers weigeren zulke informatie te geven zonder dat een rechter daartoe verplicht.

Tot nu toe zijn individuele downloaders altijd buiten schot gebleven, ook al is het downloaden van illegaal gekopieerde films sinds april 2014 in Nederland verboden.

Musea tonen klein deel van collectie

22 februari 2016

In tien jaar tijd hebben 41 publieke musea met een kunstverzameling gemiddeld minder dan eenvijfde van hun collectie getoond, aldus de Volkskrant. Het totaal aantal collectiestukken is in drie decennia bijna verdubbeld. De cijfers zijn afkomstig uit een enquête van de Volkskrant onder zeventig kunstinstellingen, waar bijna 60 procent aan deelnam.

Bibliotheken en Belastingdienst bieden 'digihulp'

22 februari 2016

De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de openbare bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet en bieden internetcursussen aan. Daarnaast gaan steeds meer bibliotheken in de periode tussen 2016 en 2019 belastingspreekuren organiseren waarbij zij maatschappelijk dienstverleners in de bibliotheek uitnodigen om minder redzame burgers te helpen met het digitaal regelen van belasting- en toeslagzaken. Uiteindelijk zullen 150 bibliotheken deze belastingspreekuren aanbieden. De Koninklijke Bibliotheek vervult hierbij een coördinerende rol. De Belastingdienst investeert €1,9 miljoen in het initiatief.

 

Financiële injectie muziekonderwijs

18 februari 2016

Minister Bussemaker en theaterproducent Joop van de Ende investeren tot 2020 gezamenlijk vijftig miljoen euro in de verbetering van het muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen. Op nog maar 7 procent van de basisscholen wordt structureel muziekles gegeven. Het geld wordt vooral gestoken in het aantrekken van muziekdocenten. Het ministerie en Van den Ende dragen elk 25 miljoen euro bij aan het initiatief  'Meer muziek in de klas'. Van den Ende zoekt daarvoor samenwerking met private partijen.

Het project loopt al langer, maar komt deze week in een stroomversnelling met een grootscheepse informatiecampagne bij alle basisscholen. De VandenEnde Foundation onderhandelt met bedrijven en cultuurfondsen.
Bron: Trouw

Groen licht voor Cultuurcomplex Den Haag

18 februari 2016

De Raad van State heeft de bezwaren van tegenstanders tegen de bouw van een nieuw cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Bron: NRC

Minister Bussemaker vraagt advies over basisinfrastructuur

16 februari 2016

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd haar te adviseren over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020. In een brief geeft ze de raad een aantal aandachtspunten mee, zoals de profilering van culturele instellingen, samenwerking en het bereik van een nieuw en meer divers publiek. Het advies zal 19 mei worden uitgebracht. Op Prinsjesdag worden de subsidiebesluiten bekend gemaakt.

Adviesaanvraag
Overzicht van aanvragen, gevraagde bedragen, subsidieplafond

Literaire benefiet levert 40.000 euro op

11 februari 2016

Het literaire benefietevenement 'Een nieuw hoofdstuk' in de Amsterdamse Stadsschouwburg heeft 9 februari ruim 40.000 euro opgeleverd. Bij het initiatief van auteur Dimitri Verhulst traden meer dan twintig schrijvers en muzikanten gratis op. De opbrengst gaat naar My Book Buddy. Dit project regelt dat ruim tweeduizend vluchtelingenkinderen een tasje met onder andere een prentenwoordenboek ontvangen. Ook kunnen de kinderen voor hen geschikte boeken lenen uit speciale My Book Buddy-boekenkasten, die geplaatst worden op scholen verbonden aan AZC's. Bron: Boekblad

Mireille Pondman zakelijk directeur RKD

11 februari 2016

Mireille Pondman wordt per 1 april zakelijk directeur van de RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Pondman is sinds 2007 directeur/bestuurder van BiSC, de provinciale ondersteuningsinstelling voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De komende jaren zal de RKD zich richten op de digitale ontsluiting van de collecties, het uitbreiden van de platformfunctie voor musea, universiteiten, particulieren en de markt.

Letterkundig Museum: 'Literair erfgoed verslonst'

9 februari 2016

Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag, vindt dat Nederland zijn literaire erfgoed laat verslonzen. Dat staat in NRC Handelsblad. Door de bezuinigingen op de subsidies in 2013 is het museum niet meer in staat zijn wetenschappelijke taak goed uit te voeren. Het Letterkundig Museum kreeg tot 2013 zo’n 3 miljoen euro rijkssubsidie. Bij de bezuinigingen op de cultuursubsidies moest het 8 ton inleveren. Het museum heeft bijna de helft van het personeel op de afdeling collecties moeten ontslaan.

LKCA presenteert Activiteitenplan 2017-2020

9 februari 2016

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft zijn Activiteitenplan 2017-2020 gepubliceerd. Het LKCA bouwt voort op zijn profiel als actieve ambassadeur en adviseur voor praktijk en beleid, met aandacht voor kwaliteit van cultuureducatie, actieve cultuurparticipatie en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en de waardering voor cultuur.

Outsider Art Museum in Amsterdam

9 februari 2016

De Hermitage Amsterdam biedt vanaf half maart in een nieuwe museale ruimte plaats aan het Outsider Art Museum. Vanaf 17 maart zijn er werken van autodidacte kunstenaars te zien. Daarvoor werkt het museum samen met museum Het Dolhuys in Haarlem en zorgorganisatie Cordaan. Directeur Hans Looijen van Het Dolhuys is artistiek en zakelijk verantwoordelijk voor het nieuwe museum. 

Succesverhaal gamesector blijkt zeepbel

5 februari 2016

De game-industrie zou een innovatieve groeisector zijn, maar nu blijkt dat omzetcijfers werden opgeblazen. Voor 1.600 afgestudeerden per jaar zijn maar zestig banen te vergeven. Velen werden onder valse voorwendsels naar opleidingen gelokt, schrijft NRC Handelsblad

NRC sprak de afgelopen weken met een tiental mensen uit de Nederlandse game-industrie – studenten, gamemakers, subsidieverstrekkers, een voormalig game-hoogleraar, de voorzitter van de branchevereniging. Daaruit komt een beeld naar voren van een sector die de jarenlang opgeklopte verwachtingen niet waar heeft kunnen maken. Dat het niet goed gaat in de gamesector blijkt ook uit de Games Monitor 2015, een onderzoeksrapport over de stand van zaken in de sector, dat vandaag is verschenen. De Nederlandse game-industrie heeft jarenlang omzet- en groeicijfers overdreven. De totaalomzet in de sector – ergens tussen de 155 en 225 miljoen euro – groeide in vijf jaar niet of nauwelijks. 110 gamebedrijven gingen in die periode failliet of stopten met games maken. Het is een schril contrast met het succesverhaal dat de afgelopen tien jaar in de media, op de open dagen van gameopleidingen, in subsidieaanvragen en in pr-brochures werd verkondigd, aldus NRC.

Filmbranche claimt miljard bij Staat om illegale downloads

5 februari 2016

Nederlandse filmmakers en distributeurs dreigen de Nederlandse staat met een schadeclaim van ruim 1 miljard euro. Ze zeggen die inkomsten de afgelopen jaren te zijn misgelopen door ondeugdelijke wetgeving die het illegaal downloaden van films in de kaart heeft gespeeld. De producenten en distributeurs stellen in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) dat ze naar de rechter stappen als er geen overeenstemming met de overheid wordt bereikt voor een vergoeding van hun schade. Bron: Het Parool

Kamerbrief over samenwerking scholen en musea

4 februari 2016

In de museumbrief ‘Samen werken, samen sterker’ (2013) gaf minister Bussemaker de Museumvereniging opdracht voor de uitwerking van een prijs van €50.000 voor het beste samenwerkingsproject tussen basisscholen en musea. De Museumvereniging heeft middels de Taskforce Museumeducatie 2015 hieraan uitwerking gegeven. Vandaag stuurde minister Bussemaker dit rapport naar de Tweede Kamer, met een begeleidende brief.

De Taskforce heeft in 2015 meer dan zestig goede voorbeelden verzameld van samenwerking tussen scholen en musea in het primair onderwijs. Er zijn gesprekken gevoerd met professionals van scholen en musea door heel Nederland. Op basis daarvan heeft de Taskforce aanbevelingen opgesteld voor een verdere versterking van de samenwerking tussen scholen en musea en voor de regionale en lokale verankering daarvan. Deze voorbeelden en aanbevelingen kunnen voor andere scholen, musea en overheden als inspiratie dienen.

Veel van de aanbevelingen van de Taskforce museumeducatie 2015 neemt minister Bussemaker over. Om het cultuuronderwijs verder te versterken, cultuur vakoverstijgend in te zetten, de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen en de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen als een gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren, geeft zij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een vervolg in de periode 2017-2020.

Omzet in film- en tv-branche groeit

4 februari 2016

De omzet in de film- en tv-branche zal dit jaar met 3,5 procent toenemen en volgend jaar 3 procent, aldus het economisch bureau van ABN Amro. De vraag van tv-zenders en online aanbieders naar eigen, kwalitatief hoogstaande content groeit. Grote mediabedrijven als Endemol Shine, Warner Bros (het voormalige Eyeworks) en Talpa, maar ook kleinere als NL Film en Pupkin krijgen steeds meer opdrachten. In 2015 zagen de producenten hun omzet al met zo'n 7,5 procent groeien en die groei zet zich voort, zo verwachten de economen van de bank.

De concurrentiestrijd beperkt zich niet alleen tot de traditionele grote familiezenders. KPN wil via een eigen televisieaanbod klanten aan zich binden en komt later dit jaar met een nieuwe Nederlandstalige tv-serie. Videoland, de streamingdienst van moederbedrijf RTL, investeert ook in eigen series. Bron: de Volkskrant

BankGiroLoterij schenkt 62,8 miljoen

4 februari 2016

De BankGiroLoterij, de cultuurloterij van Nederland, is de nieuwe partner van Open Monumentendag. Met een schenking van 1,7 miljoen euro is het voortbestaan van één van de grootste culturele evenementen van Nederland gered. Dat bleek tijdens het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala in het Tropenmuseum in Amsterdam. Zij schenkt een recordbedrag van 62,8 miljoen euro aan 69 culturele organisaties.

6 miljoen daarvan is geoormerkt geworven: deelnemers kunnen aangeven voor welke organisatie ze willen meespelen. Het Rijksmuseum ontvangt daardoor ruim 1 miljoen extra - het hoogste geoormerkte bedrag. Speciale bijdragen zijn er ook voor onder meer het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Bron: de Volkskrant

Beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie gepresenteerd

3 februari 2016

Onder het motto Cultuur maakt iedereen, stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie ook in de komende vier jaar de actieve cultuurdeelname in Nederland. Focus van het Beleidsplan 2017-2020 ligt op het verder verankeren van goed cultuuronderwijs in de klas en het ondersteunen van innovatie die cultuurmakers in de vrije tijd laten zien.  

MBO Card in trek

3 februari 2016

Meer dan 400.000 mbo'ers (84 procent) heeft zich aangemeld voor de nieuwe MBO Card. Met die kaart kunnen de studenten per 1 januari met korting naar musea, musicals, de bioscoop en festivals. De kaart is geldig tot 31 december en kan door iedere mbo-instelling voor zijn studenten worden aangevraagd. Bron:  Nationale Onderwijsgids

Nieuwe Mediawet nog niet door Eerste Kamer

3 februari 2016

Staatssecretaris Dekker is er 2 februari nog niet in geslaagd om de nieuwe Mediawet door de Eerste Kamer te loodsen. Veel partijen in de Eerste Kamer zijn zeer kritisch. De VVD'er wil meer concurrentie en minder amusement bij de publieke omroep. In de senaat bestaat de vrees dat de NPO een te sturende rol krijgt, dat amusement van het scherm verdwijnt en dat de politiek een te grote rol gaat spelen bij de samenstelling van Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in Hilversum. Tijdens het debat probeerde Dekker met enkele toezeggingen de bezwaren weg te nemen. Zo is hij onder meer bereid om de invloed van de politiek bij benoemingen voor omroepfuncties te beperken. Op 1 maart gaat het debat verder. Bron: NOS

Concertgebouw wil beter muziekonderwijs

2 februari 2016

Het Koninklijk Concertgebouw spant zich met de campagne Tijd voor muziek in voor beter muziekonderwijs op basisscholen. De campagne bestaat uit meerdere clipjes waarin bekende kinderhelden als Gers Pardoel, DJ Hardwell, Chantal Janzen en Janine Jansen vertellen over het belang van muziekonderwijs. Na twaalf jaar zelf muziekeducatie in het Concertgebouw te hebben gegeven, zijn ze nu bezig een nationale lesmethode voor scholen te ontwikkelen. Bron: NRC

Zware tijden voor grote concerthallen

2 februari 2016

De grote concerthallen hebben het moeilijk. Een stadionartiest heeft het in Nederland voor het kiezen en bovendien is het aanbod aan stadionvullers de afgelopen jaren afgenomen. Concepten, die op jaarbasis een vaste plek op de agenda innemen, bieden steeds vaker uitkomst, zoals The Night Of The Proms, De Vrienden van Amstel LIVE! in Ahoy en het danceconcept Sensation van ID&T, in de Amsterdam ArenA. Bron: Entertainment Business

Kunstcollecties gemeenten in de uitverkoop

2 februari 2016

Gemeenten verkopen steeds vaker schilderijen en beeldhouwwerken uit hun kunstcollecties via veilinghuizen en galeries. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. De meeste werken liggen vaak al tientallen jaren te verstoffen in depots en op zolders van gemeentehuizen.

Mediawet in Eerste Kamer onzeker

2 februari 2016

Het is niet zeker of staatssecretaris Dekker zijn mediawet vandaag door de Eerste Kamer krijgt. Dekker wil onder meer meer concurrentie in het bestel en minder amusent op tv, maar er leven nog veel vragen in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer heeft hij zijn oorspronkelijke ideeën moeten aanpassen voor de wet met een ruime meerderheid werd aanvaard. Zorgen zijn er vooral over de afnemende invloed van de omroepen. Bron: NOS

Plannen Fonds Podiumkunsten 2017-2020

2 februari 2016

Vitale Verbindingen is de titel van het Beleidsplan 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. Het zijn turbulente tijden, ook voor de podiumkunsten, constateert het Fonds. Overal in de sector dreunen de economische crisis en de enorme bezuinigingen van 3 jaar geleden nog na. Tegelijkertijd groeit het besef dat er andere, misschien zelfs grotere obstakels zijn voor een gezond podiumkunstenveld. De snel en sterk veranderende samenleving heeft grote invloed op het maken en consumeren van podiumkunst. 

Nederlands Filmfonds presenteert Beleidsplan 2017-2020

2 februari 2016

Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van filmmakers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Dat staat in het Beleidsplan 2017-2020 van het Nederlands Filmfonds. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.