Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Zestien kunstruimtes en kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

28 juli 2016

Het Mondriaan Fonds kent aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2016-2017. In totaal stelt het fonds hiervoor 160.000 euro beschikbaar.

Bij wijze van pilot werd in 2015 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Op advies van de commissie en een evaluatie van de eerste uitkomsten besloot het Mondriaan Fonds de bijdrage ook in 2016 beschikbaar te stellen.

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: A Tale of a Tub (Rotterdam), BRADWOLFF PROJECTS (Amsterdam), Das Spectrum (Utrecht), de-Passages (Haarlem), Gastatelier Leo XIII (Tilburg), Het Wilde Weten (Rotterdam), KiK (Nijeveen), Paleis van Mieris (Amsterdam), Park platform for visual arts (Tilburg), puntWG (Amsterdam), Samet Yilmaz (Amsterdam), Studio Omstand (Arnhem), Suns and Stars (Amsterdam), The Naked (Den Haag), Unfair (Amsterdam) en Viewmaster Projects (Maastricht).

Het fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen die door het fonds voor 2015 zijn toegekend voor meerjarenprogramma’s van 27 presentatie-instellingen (variërend van 30.000 tot 200.000 euro). Daarnaast zijn zes presentatie-instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Friesland krijgt cultuurverenigingsmonitor

28 juli 2016

Hoe gaat het met de cultuurverenigingen in Friesland en hoe ziet de toekomst er uit? Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) willen Friese verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met toneel, dans, muziek of beeldende kunst om de twee jaar een vragenlijst voorleggen en de resultaten verwerken in een cultuurverenigingsmonitor. Begin 2017 kunnen de deelnemers de vragenlijst verwachten. De onderzoeksresultaten zijn verder toepasbaar voor beleidsevaluatie en bieden een fundament voor (nieuw) cultuurbeleid van de Provincie, gemeenten en cultuurverenigingen.

De monitor maakt inzichtelijk hoe het met de Friese verenigingen gaat. Komen zij financieel rond? Wat verwachten zij van de ledenaantallen? Zijn er genoeg vrijwilligers? En welke andere knelpunten worden ervaren? Achtkarspelen is één van de pilotgemeenten waarin het project ‘De Bus – Tijd voor Talent’ wordt uitgevoerd. Dit project is een grootschalig en meerjarig programma dat gericht is op het vergroten van de cultuurparticipatie van 65-plussers binnen Friesland. Bron: rtvnof.nl

Wetswijzigingen Wet op de vaste boekenprijs, 1 juli 2016

28 juli 2016

Op 1 juli 2016 treden drie wetswijzigingen in werking: een modernisering van het begrip boek, een wijziging van het leveren van één muziekuitgave aan de Koninklijke Bibliotheek en een wijziging van de termijn waarop de boekenclubprijs kan worden aangepast, aldus het Commissariaat voor de Media. Lees verder

NPO trekt te weinig kijkers en luisteraars

28 juli 2016

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft zich in 2015 duidelijk onderscheiden van de RTL- en SBS zenders. De genres actualiteiten, meningsvorming en human actua kwamen meer voor dan bij de commerciële zenders, terwijl de genres buitenlandse fictie en spel & quiz minder sterk vertegenwoordigd waren. Met 4,2 procent kwam het aandeel amusement in 2015 op het laagste niveau in de periode 2010-2015 uit. Dit concludeert het Commissariaat voor de Media die de prestatieovereenkomst 2010 – 2015 heeft getoetst.

De NPO wist echter te weinig kijkers/luisteraars te bereiken. In de doelgroep van 20-34 jaar kwam het bereik van NPO 3 in 2015 uit op 40 procent, waar dat in 2014 nog boven de 50 procent was. Ook het bereik van radio onder jongeren in de leeftijdsgroep 15-24 jaar liep terug, van 34 procent in 2014 naar 28 procent in 2015. Lees verder

Subsidie voor amateurkunst en erfgoed

27 juli 2016

Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert de komende 4 jaar met 14,6 miljoen euro 27 instellingen op het gebied van amateurkunst. De nadruk ligt op organisaties die jonge amateurkunstenaars begeleiden, amateurkunstfestivals en, voor het eerst, erfgoedmanifestaties. Lees verder

Boijmans mag uitbreiden

27 juli 2016

De bouw van het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kan doorgaan, mits het bestemmingsplan wordt aangepast. Dat heeft de Raad van State besloten.

Het Erasmus MC in Rotterdam had bezwaar gemaakt, omdat het reflecterende gebouw schadelijk zou zijn voor het welzijn van psychiatrische patiënten. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan aanscherpen om te voorkomen dat de weerspiegeling de patiënten onnodig prikkelt en om ervoor te zorgen dat er geen direct zicht op het ziekenhuis is vanuit het collectiegebouw of het dakterras. Daarnaast mag het dakterras maximaal 450 vierkante meter worden, in plaats van drieduizend vierkante meter.

Ook Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Vrienden van Het Park-stichting en een omwonende hadden bezwaar gemaakt. Bron: Nu.nl

Op de cover van Boekman 107 Kunst en de stad van de toekomst is het Collectiegebouw weergegeven.

Zeeland zet in op cultuureducatie en -deelname

25 juli 2016

Het uitgangspunt van het cultuurbeleid van de provincie Zeeland in 2017-2020 is een toekomstbestendige culturele infrastructuur die bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland. Cultuureducatie en cultuurparticipatie moeten bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse cultuur en identiteit.

De bezuinigingen gaan ten koste van professionele podiumkunsten en festivals. Voor cultuureducatie en amateurkunst is meer geld beschikbaar.

Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert

22 juli 2016

Het aantal leden van openbare bibliotheken is in 2015 stabiel gebleven op 3,8 miljoen. De afgelopen jaren zijn meer jongeren en minder volwassenen lid van de bibliotheek. Deze trend zet zich door. 

Het aantal volwassen leden daalde ten opzichte van 2014 met 3 procent naar ongeveer 1,5 miljoen leden. De 156 openbare bibliotheken telden vorig jaar 2,3 miljoen jeugdleden, een stijging van twee procent, waarmee zij nu 61 procent van het totale ledenbestand vormen. Dat blijkt uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Het aantal uitleningen van boeken voor volwassenen daalt, maar dit wordt gecompenseerd door jeugdboeken die juist meer uitgeleend worden. Hierdoor nam het aantal uitleningen in 2015 met 1 procent toe. 

Het aantal papieren boeken voor volwassenen dat uitgeleend werd nam ook dit jaar weer af en wel met 3 procent tot 35,7 miljoen. Voor zowel jeugdboeken als boeken voor volwassenen geldt dat verhoudingsgewijs steeds meer fictie en verhalen en minder non-fictie en ontwikkelingsboeken worden uitgeleend.

Dance Festival Monitor gepubliceerd

20 juli 2016

Nederland telt 256 dancefestivals. Sinds 2002 is het aantal festivals zo goed als verdrievoudigd, van 89 naar 256. Gemiddeld kost een regulier festivalticket 35 euro. Een gemiddeld early birdticket is 31 procent goedkoper. Er zijn niet alleen heel veel festivals bijgekomen, de entreeprijzen groeiden mee: ten opzichte van 2002 is de entree met 60 procent gestegen. Dat blijkt uit de Dance Festival Monitor 2016, een initiatief van DDMCA, Jibe Company en Fanalists.

 

ING hoofdsponsor Leeuwarden/Fryslân 2018

20 juli 2016

ING wordt de hoofdsponsor voor Leeuwarden/Fryslân, Culturele Hoofdstad 2018. ING en de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 komen een contract overeen tot en met de duur van het evenement in 2018.

Rudi Wester schreef in Boekman 107 een reportage over Leeuwarden, de oude en nieuwe hoofdstad van cultuur. Zij beschrijft hier hoe de besloten Friese 'mienskip' (gemeenschap, community) zich opende voor andere culturen door middel van bijzondere projecten. Lees het volledige artikel hier
 

Nieuw kennis- & innovatiecentrum boekenvak

20 juli 2016

Het boekenvak heeft een eigen kennis- & innovatiecentrum, KVB Boekwerk. Het doel van het platform is de waarde van de boekensector aantonen en versterken.

Binnen de sector zijn veel data beschikbaar, maar die kunnen beter worden ingezet om de sector kwantitatief te beschrijven of economisch, maatschappelijk en cultureel te positioneren. Het bundelen van deze data in een keten brede monitor is de eerste stap. Aanvullend brengt KVB Boekwerk de trends en ontwikkelingen in beeld die het functioneren van de boekenmarkt duiden en inzicht geven in de dynamiek ervan. 

Toename aantal festivals en bezoekers

20 juli 2016

Festivals in Nederland hebben vorig jaar een recordaantal van 23 miljoen bezoeken getrokken, een groei van bijna 3 procent. Het aantal festivals steeg met 4,5 procent tot 837. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Respons in opdracht van de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). 

Muziekfestivals trekken met 14,4 miljoen de meeste bezoeken. De bestedingen in deze festivalcategorie zijn vorig jaar met 9 procent gestegen naar € 513,1 miljoen (76 procent van totale festivalbestedingen). De gemiddelde besteding van een muziekfestivalbezoeker komt uit op € 37 per festival. Persbericht

Meer over festivals en evenementen? Op AdamNet vind je Topstukken uit de collectie van Amsterdamse bibliotheken.  

 

Aanvullende aanvraagronde BIS 2017–2020

19 juli 2016

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap. Stichting Framer Framed, Stichting Stroom Den Haag, stichting W 139, Stg. If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution, Stichting De Appel, Kulturele Nijmeegse Universele Stichting en Stichting Fotografie Noorderlicht dienden een subsidieaanvraag in voor de plek van presentatie-instelling. Theater Utrecht voor de plek van middelgroot theatergezelschap. De subsidieaanvragen worden - net als in de eerste ronde - beoordeeld op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. Op 15 augustus brengt de Raad zijn advies uit.
Persbericht Raad voor Cultuur
Adviesaanvraag minister Bussemaker aan de Raad voor Cultuur

Aanvullend advies Raad voor Cultuur

19 juli 2016

Op 14 juli publiceerde de Raad voor Cultuur zijn aanvullend advies waarin hij reageert op de door de instellingen ingediende opmerkingen. 61 instellingen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid te reageren op het advies van 19 mei jl. De reacties van o.m. DutchCulture, Boekmanstichting, Het Nieuwe Instituut, Meermanno-Westreenianum, het Letterkundig Museum, Opera Zuid, Theater Utrecht, Toneelschuur Producties, Stichting Schrijvers School Samenleving, Slot Loevestein, Vincent van GoghHuis, Kunstcentrum De Appel, Kunstvereniging Diepenheim, Noorderlicht en Stroom Den Haag vormen geen aanleiding voor de Raad voor Cultuur om het negatief advies te herzien. De raad is bij de behandeling van de reacties met name ingegaan op de feitelijke onjuistheden. Het aanvullende advies is toegevoegd aan de betreffende instellingsadviezen.
Cultuur.nl
Bron: Mestmag

Herbestemming kerken in Utrecht

14 juli 2016

Utrecht heeft 58 beschermde kerkgebouwen: 21 rijksmonumenten en 37 gemeentelijke monumenten. In de Utrechtse visie religieus erfgoed, dat 7 juli aan de gemeenteraad is aangeboden, staat wat er moet gebeuren met de oude en monumentale gebouwen. Per kerk zijn 4 speerpunten in kaart gebracht: de kosten, toeristisch potentieel, herbestemmingsmogelijkheden en de rol van de gemeente bij een herbestemming. In het najaar wordt het plan besproken.

Lenen e-books steeds populairder

14 juli 2016

Waar in het eerste kwartaal van dit jaar nog een lichte daling zichtbaar was in e-bookverkoop, ziet CB nu weer een toename van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Dat blijkt uit de e-bookbarometer met daarin de ontwikkeling van e-books in het Nederlands taalgebied, tweede kwartaal 2016. 

E-bookuitleningen via bibliotheek.nl blijven onverminderd doorgroeien (een toename van 87 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2015). De gemiddelde consumentenadviesprijs daalt verder, met 0,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Nieuw in de infographic is het aandeel e-bookverkopen in literaire fictie, met 11,3 procent aanzienlijk hoger dan de 6,1 procent e-books in de totale boekverkoop.

Onderzoek naar beeldende kunstsector

14 juli 2016

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen, behalve bij een galerie, verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen publiceert Beeldende Kunst Nederland  (BKNL) Een collectieve selfie: Beter zicht op Beeldende Kunst. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland

De publicatie is een nulmeting. BKNL werkt toe naar een terugkerend, coherent, breed gedeeld en actueel overzicht van de sociaal-economische positie van beeldend kunstenaars en een goed zicht op de betekenis van beeldende kunst voor het culturele veld en voor andere maatschappelijke domeinen. De informatie is o.a. gebaseerd op een analyse door Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was. En onderzoeksbureau Berenschot heeft een globaal overzicht verzorgd van beschikbare data op het gebied van onder meer instellingen, galeries, festivals en individuen.

Bij BKNL zijn aangesloten Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert BKNL.

Kabinet wil vrijheid van zenderkeuze in basispakket

14 juli 2016

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat iedereen binnenkort zelf kan bepalen welke en hoeveel televisiezenders hij thuis kan ontvangen. Dekker wil het basispakket met minimaal dertig televisiezenders en 25 radiozenders optioneel maken. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het formaat van het basispakket is in 2014 bepaald, met oog op een gevarieerd aanbod. Uit onderzoek door het Commissariaat voor de Media blijkt dat 63 procent van de Nederlanders zelf een zenderpakket wil samenstellen. 51 procent gaf aan alleen geïnteresseerd te zijn als hun abonnement dan goedkoper wordt.

Aanbieders blijven verplicht om de zogenaamde must carry-kanalen gratis beschikbaar te stellen. Hieronder vallen onder meer NPO 1, NPO 2, NPO 3 en minstens een regionale publieke omroep. Deze zenders zijn vaak zonder abonnement te ontvangen.

Nieuw filmfestival Amsterdam

14 juli 2016

Amsterdam krijgt een nieuw filmfestival: Paff (Parool Film Fest). Het evenement is een initiatief van Het Parool, distributeur September Film en De FilmHallen en vindt plaats van 5 tot en met 9 oktober in De FilmHallen in Amsterdam.

Op het programma staan Nederlandse en internationale speelfilms, animatiefilms en documentaires die tijdens Paff hun Nederlandse première beleven. Veel van de films worden geselecteerd op de filmfestivals van Berlijn, Cannes, Venetië en Toronto. Ook vinden er dagelijks talkshows plaats en zijn er publieke interviews met regisseurs en acteurs. Bron: Het Parool

Televisiekijker wil keuze in tv-pakket, mits prijs gelijk blijft

13 juli 2016

Op verzoek van staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Commissariaat voor de Media onderzocht in hoeverre de Nederlandse kijker geïnteresseerd is in een zogenaamd à la carte menu voor televisiezenders, waarbij hij zelf kan bepalen welke zenders hij ontvangt. Ondanks dat de meerderheid van de kijkers geïnteresseerd is in het zelf kiezen, willen veel kijkers dit alleen als het pakket in prijs gelijk blijft of daalt.

In Nederland bestaat de wettelijke verplichting om een standaard televisiepakket van 30 zenders aan te bieden. Enkele vormen van een à la carte menu zijn toegestaan, zolang de pakketaanbieders zich houden aan de doorgifteverplichting van het standaard pakket. Van deze mogelijkheden hebben de bestaande pakketaanbieders nog nauwelijks gebruik gemaakt.

Televisie à la carte. Een onderzoek naar de interesse van de nederlandse kijker en ervaringen in het buitenland, Commissariaat voor de Media

Nieuwe lectoren kunsteducatie AHK

13 juli 2016

Per 1 november zijn Melissa Bremmer en Emiel Heijnen benoemd als lectoren kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Zij volgen Folkert Haanstra op, die op 24 november afscheid neemt van de AHK.

Omzet bioscopen stabiel

12 juli 2016

De omzet in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters uit kaartverkoop bedroeg de eerste zes maanden van dit jaar 131,5 miljoen euro. Dat is slechts 0,6 procent lager dan de omzet gedurende de eerste helft van 2015, aldus branchevereniging Filmdistributeurs Nederland (FDN). Voor de Nederlandse film was 2016 tot nu toe geen sterk jaar. Bron: Holland Film Nieuws

Lichte stijging boekenverkoop

12 juli 2016

Uit de cijfers van GK marktrends boekenvak blijkt dat de algemene boekenverkoop in de eerste helft van het jaar 212,1 miljoen euro bedraagt. Vergeleken met week 1 t/m 26 in 2015 is dat een stijging van 1,1 procent. Daarmee zet de stijging van de boekenverkoop zich voorzichtig door. Bron: INCT

DokC gelanceerd

12 juli 2016

Sinds 7 juli is DokC.nu gelanceerd. DokC is een netwerk van en voor culturele instellingen, organisaties en ondernemers in Zuid-Nederland. Het doel van DokC is het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie. DOKc

Meer zichtbaarheid mobiel erfgoed

12 juli 2016

Minister Bussemaker stelt ruim 900.000 euro beschikbaar voor het zichtbaarder maken van het Nederlandse mobiele erfgoed. Dat schrijft de minister in een brief over 'de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed' aan de Tweede Kamer. De Toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde.

De komende jaren wil Bussemaker met geld initiatieven zoals Toonbeelden verder ondersteunen, zodat de zichtbaarheid van mobiel erfgoed vergroot wordt. De subsidieregeling zal worden ondergebracht bij het Mondriaan Fonds.

Uitgangspunten voor bruikleenverkeer

12 juli 2016

Zeven musea en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben, op uitnodiging van de Museumvereniging, acht uitgangspunten geformuleerd om het bruikleenverkeer binnen Nederland te vereenvoudigen en waar mogelijk, te standaardiseren. De Museumvereniging heeft de uitgangspunten gepubliceerd in de brochure ‘Slimmer lenen. Uitgangspunten voor bruikleenverkeer in Nederland’. Zie ook de speciale pagina over bruikleenverkeer op de website van de Museumvereniging.

Concertgebouw ontvangt miljoen euro uit erfenis

11 juli 2016

Het Concertgebouw Fonds heeft van een particuliere muziekliefhebber 1 miljoen euro ontvangen uit een nalatenschap. Het geld is bestemd voor muziekeducatie voor kinderen en onderhoud van het Amsterdamse Concertgebouw.

22 procent van de financiering van Het Concertgebouw komt van sponsoring en fondsenwerving. De rest van kaartverkoop, zaalverhuur en horeca, en gemeentelijke subsidie (5 procent). Bron: Het Parool

Fusie Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland

8 juli 2016

Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland willen fuseren. Op 6 juli werd hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

In Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland worden de rijke bodemschatten van de provincie op allerlei manieren voor publiek toegankelijk gemaakt. Cultuurcompagnie adviseert over Noord-Hollands erfgoed en is, in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het provinciale Steunpunt voor Monumenten en Archeologie.

De twee organisaties willen samen een kenniscentrum voor het erfgoed in Noord-Holland vormen, en bundelen daartoe hun expertise op het gebied van publieksbereik en advies en ontwikkeling in Noord-Hollands erfgoed. De komende maanden worden de fusieplannen nader uitgewerkt. De bedoeling is om vanaf 1 januari 2017 intensief samen te gaan werken.

Bouwen aan toekomstbestendig AV-archief

7 juli 2016

Op 1 juli vond bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het AVA_Net Symposium plaats, met als thema ‘Bouwen aan een toekomstbestendig AV-archief’. Diverse sprekers brachten innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, toegankelijkheid en ontsluiting van AV-collecties onder de aandacht.

Ook de belangrijkste inzichten en conclusies uit de TrendMonitor audiovisuele collecties in Nederland kwamen aan bod. De TrendMonitor is opgestart op initiatief van Beeld en Geluid en in samenwerking met het netwerk van audiovisuele collectiehouders met als doel de trends uit het veld inzichtelijk te krijgen. Uit de resultaten blijkt dat er in de sector sprake is van een ‘AV-paradox’: de instellingen vinden een groot deel van hun collectie interessant voor een groter publiek, terwijl er maar zeer weinig van deze collectie beschikbaar wordt gesteld.

Geld voor onderzoek naar archeologische vondsten

7 juli 2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent op verzoek van minister van OCW Jet Bussemaker een ‘call for proposals’ voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang. Er is in totaal €250.000,- euro beschikbaar. Hiermee wordt voorzien in een behoefte vanuit het archeologisch veld om extra kosten te dekken die samenhangen met onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. Bron: Erfgoedstem

Integrale Erfgoedwet op 1 juli van kracht

7 juli 2016

Voor het eerst in de historie heeft Nederland een integrale Erfgoedwet waarin musea en collecties, monumenten en archeologie worden beschermd. In het Amsterdamse Museum van Loon heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 1 juli het eerste exemplaar van de Erfgoedwet uitgereikt aan Peter Gatacre, kleinzoon van de 19de-eeuwse oprichter van de monumentenzorg: Jonkheer Victor de Stuers.

In de Erfgoedwet legt de overheid vast hoe met ons cultureel erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Voor drie cultureel erfgoeddomeinen - musea, monumenten en archeologie - zet de Erfgoedwet ertoe aan om zorgvuldig met erfgoed om te gaan. De wet regelt uniform beheer van onze waardevolle rijkscollectie en een zorgvuldige procedure bij het afstoten van kunstwerken in het bezit van overheden.

Agendapunten toekomstig cultuurbeleid

7 juli 2016

In aanloop naar de verkiezingen heeft Kunsten ’92 een tweedelige publicatie uitgebracht: met Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen levert Kunsten ’92 vijf agendapunten aan voor toekomstig cultuurbeleid, bij de komende landelijke verkiezingen en daarna. Deze agenda bevindt zich in het hart van de grotere publicatie 'Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst'. Hierin illustreren de bijdrage van Robbert Dijkgraaf en interviews met kunstenaars uit de NRC Top 100 waarom investeren in cultuur loont.

Kleine musea vrezen bezuinigingen

7 juli 2016

Bijna de helft van de middelgrote en kleine musea verwacht dat overheden de komende jaren verder zullen bezuinigen op hun subsidies. Dat blijkt uit onderzoek van NRC onder 144 kleine en middelgrote musea.

Ruim de helft van de middelgrote en kleine musea zijn financiële positie kwetsbaar of slecht. Eén op de zeven kleine en middelgrote musea verwacht verdere verslechtering van de financiële situatie. En een kwart verwacht dat sponsorinkomsten de komende jaren zullen afnemen.

Europe by People trekt 250.000 bezoekers en deelnemers

6 juli 2016

Het officiële Arts & Design programma Europe by People van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft met meer dan 1000 concerten, lezingen, (film)voorstellingen, installaties, exposities, rondleidingen, werkplaatsen en workshops ruim 250.000 deelnemers en bezoekers getrokken in Nederland en België.

Publiekstrekkers waren de experimentele duurzame stad FabCity op de Kop van het Java-eiland in Amsterdam, de theater-voorstelling 'In Search of Europe' van Lucas de Man, de continu wisselende expo The Wall aan de monumentale muur van het officiële vergaderterrein aan de Kattenburgerstraat in de hoofdstad en de tentoonstellingen in Bozar in Brussel. Ook online had Europe by People actieve communities met een bereik van ruim 1.500.000 volgers. 

OCW financiert cultuurstatistieken CBS

6 juli 2016

Het ministerie van OCW bekostigt met ingang van 2017 de cultuurstatistieken van het CBS. Hiermee is een bedrag gemoeid van 275.000 euro. De statistieken dreigden te verdwijnen door een bezuiniging van het ministerie van Economische Zaken op de financiële ruimte voor de niet-wettelijk verplichte statistieken, zoals die over musea, podia, kunstzinnige vorming, bibliotheken en monumenten. Het ministerie van OCW, de Boekmanstichting, Kunsten ’92, Federatie Cultuur, de Raad voor Cultuur en het LKCA spraken hier hun teleurstelling over uit. Het ministerie heeft nu besloten de cultuurstatistieken te bekostigen.
Bron: Ministerie van OCW, CBS

Edwin Jacobs wordt intendant Dortmunder U

5 juli 2016

Edwin Jacobs, de artistiek directeur van Centraal Museum Utrecht, wordt met ingang van volgend jaar intendant van Dortmunder U, een voormalige bierbrouwerij in Dortmund die is omgebouwd tot groot cultureel verzamelgebouw.

Jacobs gaat leiding geven aan onder meer het stedelijke museum voor moderne en hedendaagse kunst (Museum Ostwall), een kunsthal, de Kunstverein fur Medientechnologie, een centrum voor beeldende vorming, een bioscoop en een campus van de Technische Universiteit Dortmund en de kunstacademie. Bron: NRC

Hernieuwing convenant preventie gehoorschade

5 juli 2016

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) hebben in het tweede convenant preventie gehoorschade afspraken met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hernieuwd. De onafhankelijke Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland gaat vanaf nu toezien op de afspraken rondom maximale geluidsniveaus, geluidsmetingen en de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming tijdens Nederlandse muziekevenementen.

In navolging van de VVEM en de VNPF gaan partijen zoals de Koninklijke Horeca Nederland en GGD GHOR Nederland nu ook aan de slag met bewustwording en voorlichting over gehoorschade. Elf organisaties ondertekenen daarom vandaag een pledge in het kader van Alles is gezondheid en starten met individuele en gezamenlijke acties.

De muzieklocaties van de VVEM en de VNPF worden jaarlijks door zo´n negen miljoen mensen bezocht. Het gaat onder andere om Paradiso, Rotown, Melkweg, Simplon, Nieuwe Nor, Ziggo Dome, Lowlands, Pinkpop en Concert at Sea.

Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

5 juli 2016

De ministeries van OCW en IenM werken aan een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). De raad is verzocht te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor deze actieagenda.

Volgens de raad is de basis voor succes een krachtig geformuleerde visie en een concreet internationaliseringsprogramma. Hij benadrukt het belang om in te zetten op een langetermijnambitie. Meerjarig, stabiel beleid biedt de sector mogelijkheden om een strategie op te bouwen en zich internationaal te profileren.

Een groot deel van het succes van het internationale architectuurbeleid is toe te schrijven aan de betrokkenheid van diverse ministeries. De raad wijst erop dat de balans tussen de culturele, diplomatieke en economische motieven daarbij ook belangrijk is. Economische motieven kunnen de katalysator vormen, maar uiteindelijk wint het profiel van de Nederlandse architectuur in internationaal opzicht aan kracht als er een duidelijke culturele opdracht en signatuur aan worden verbonden.

Advies

Musici vragen EU bescherming auteursrecht YouTube

1 juli 2016

In een brief aan commissievoorzitter Juncker vragen meer dan duizend musici de Europese Commissie om hun auteursrechten op YouTube beter te beschermen. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor de muziek die fans op de videosite beluisteren. De brief van muziekorganisatie IMPALA is ondertekend door een brede groep artiesten en bands.

Ook Nederlandse muzikanten vinden dat ze meer moeten verdienen aan hun muziek op YouTube. Onder meer Peter Koelewijn, John Ewbank en DI-RECT stuurden hierover in mei een brief aan Nederlandse Europarlementariërs. Bron: NOS