Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Circus onderdeel culturele sector

31 oktober 2016

Stichting Circus Cultuur, VNCO, Circomundo en het LKCA lanceren de Circusagenda 2025, #circusnl2025. Naast traditionele acts als mime, jongleren en acrobatie is er nu ook plaats voor theater, dans, muziek en geregisseerde voorstellingen. Als het plan goed uitpakt, moet het circus in 2025 een volwaardig onderdeel van de Nederlandse culturele sector zijn.

Bij het project zal er veel aandacht zijn voor Nederlands talent. Stichting Circus Cultuur wil daarvoor gaan samenwerken met Nederlandse sportsectoren, waaronder turnen.
Bron: NOS

Marijke van Hees nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur

28 oktober 2016

Marijke van Hees wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Bussemaker van OCW.

Van Hees (1961) is bestuurskundige met een brede ervaring in verschillende delen van het openbaar bestuur en bedrijfsleven. In de periode 2010-2014 was zij wethouder in Enschede op het terrein van cultuur, financiën, economie en innovatie. Sinds 1 augustus 2014 is Van Hees lid van de Raad voor Cultuur. Van Hees volgt Joop Daalmeijer op.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en gaat in op 15 november 2016.

Vervolg verkenning arbeidsmarkt culturele sector

27 oktober 2016

Federatie Cultuur en de Kunstenbond zijn verheugd dat de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur een vervolg geven aan hun verkenning van de arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van structurele problemen die zich hier voordoen. De voortzetting van de verkenning is belangrijk voor het culturele veld, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht, aldus Federatie Cultuur en de Kunstenbond

Het rapport van de SER en de Raad voor Cultuur is vermoedelijk in het voorjaar van 2017 gereed.

VSCD, WNP en Cultuurconnectie bundelen krachten

27 oktober 2016

De VSCD (Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties), WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia) en Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, gaan samenwerken.

Concreet richt de samenwerking zich op de verbetering en verbreding van de dienstverlening, zowel op collectief als individueel niveau (waaronder dienstverlening als cao-helpdesk, voeren van cao-onderhandelingen en zzp-modelovereenkomsten).

Petitie voor behoud kwaliteit in podiumkunsten

27 oktober 2016

Belangrijke podiumkunstproducenten worden in hun voortbestaan bedreigd. Hun toekomstplannen en de kwaliteit van hun werk is goedgekeurd, maar er is geen budget bij het Fonds Podiumkunsten om ze in 2017-2020 te ondersteunen, aldus NAPK en Kunsten '92.

In een petitie verzoeken zij de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer om € 9,5 miljoen voor de podiumkunsten toe te voegen aan de cultuurbegroting voor het behoud van deze groep producenten en dit op 21 november tijdens de behandeling van de cultuurbegroting kenbaar te maken aan de minister.
Teken de petitie

Kunstenaars waarschuwen voor verdwijnen ateliers

26 oktober 2016

Amsterdamse kunstenaars waarschuwen in een manifest voor het verdwijnen van ateliers. Woningcorporaties verhuren in Amsterdam circa 775 ateliers en atelierwoningen. Maar sinds zij zich volgens de Woningwet 2015 op hun kerntaak moeten richten - het aanbieden van sociale woningen - bestaat de vrees dat steeds meer van deze ateliers op de vrije markt belanden.  

Het manifest wordt 27 oktober aangeboden tijdens de Raadscommissie Jeugd en Cultuur in Amsterdam en is onder andere ondertekend door FNV Kunstenbond, kunstenaars van Loods 6 en Platform BK.
Download en teken het “Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam”

Letterkundig Museum wordt Literatuurmuseum

26 oktober 2016

Vanaf 1 november gaat het Letterkundig Museum in Den Haag verder onder de naam Literatuurmuseum. De naam Kinderboekenmuseum blijft bestaan. De nieuwe naam doet recht aan het werkterrein van het museum, literatuur in de brede betekenis van het woord, aldus het museum. Daarnaast is de naamsverandering ingegeven door de populariteit van het begin 2016 door de organisatie gelanceerde Literatuurmuseum.nl, een online platform.

Digitale industrie, gaming en design zitten in de lift

25 oktober 2016

Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid. Vooral digitale industrie, gaming en design zitten in de lift. Dat blijkt uit de ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie

Er zijn grote verschillen tussen sectoren: de vertrouwensindex loopt uiteen van 7 (fotografie) tot 57 (digitale industrie). Een meerderheid van de creatieve ondernemers meldt dat het werven van nieuwe klanten en het meedoen aan pitches steeds meer inspanning vraagt. Binnen de branches gaming, mode en textiel wordt het steeds moeilijker geschikt personeel te vinden.

2017: 'Van Mondriaan tot Dutch Design'

25 oktober 2016

2017 wordt het themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’ in de promotie van Nederland vakantieland. Directe aanleiding is de oprichting van De Stijl in 1917. Tijdens Dutch Design Week in Eindhoven werd het themajaar Mondriaan tot Dutch Design officieel gelanceerd voor de Nederlandse pers. Het evenement komt tot stand door een samenwerking van NBTC met o.a. Den Haag marketing, Leiden Marketing, Museum Drachten, Toerisme Gelderland, Toerisme Utrecht / Citymarketing Amersfoort en VisitBrabant.

Toekomst Museum Oud-Amelisweerd?

25 oktober 2016

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil het noodlijdende Museum Oud-Amelisweerd in Bunnik redden, maar er is nog onduidelijkheid over de vraag hoe dat moet. De subsidieaanvraag van MOA van 75.000 euro is door B & W afgewezen omdat eerder is vastgelegd dat er geen extra geld naar het museum gaat. Het museum sluit als de subsidie uitblijft.

Utrecht haalde het museum in 2014 naar het oude landhuis in natuurgebied Amelisweerd, waar het de collectie van het afgebrande Armando Museum uit Amersfoort herbergt en een collectie zijden Chinees behang. Amersfoort gaf het museum 1 miljoen euro, die de gemeente in tranches uitbetaalt. Utrecht sprak af tien jaar lang geen cultuursubsidie te verstrekken en daar wil het college niet op terugkomen.
Bron: Algemeen Dagblad

Recordaantal bezoekers Amsterdam Dance Event (ADE)

25 oktober 2016

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is dit jaar bezocht door een recordaantal mensen. Circa 375.000 bezoekers gingen naar een van de 1000 evenementen. Het evenement groeit elk jaar. Zo was er dit jaar voor het eerst een camping voor bezoekers, was er een concert in de fietstunnel onder het Rijksmuseum en waren voor het eerst alle zalen open van de WesterUnie op het terrein van de Westergasfabriek. Bron: NOS

Bestuur en directie ITs Festival stappen op

24 oktober 2016

Na het uitblijven van structurele meerjarige subsidie hebben het bestuur en de nog zittende directieleden van het ITs Festival besloten af te treden. Het International Theatre School Festival – kortweg ITs – presenteert sinds 1989 in de laatste week van juni een bundeling van afstudeervoorstellingen en andere activiteiten, die samen een ‘state of the art’ moeten geven van afstuderend podiumtalent.

Tot op heden werd het festival mede mogelijk gemaakt door structurele financiering vanuit de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. De nieuwe aanvragen die de Stichting ITs Festival daarvoor begin dit jaar weer indiende, werden echter niet gehonoreerd.

Artistiek directeur Theu Boermans had afgelopen festivaleditie al afscheid genomen, nadat was aangekondigd dat Marcus Azzini hem per 1 januari 2017 zou opvolgen.
Bron: Theaterkrant

Frankrijk volgend jaar gastland Frankfurter Buchmesse

24 oktober 2016

Vlaanderen en Nederland hebben op de laatste dag van de Frankfurter Buchmesse de fakkel doorgegeven aan Frankrijk, dat in 2017 eregast is van de belangrijkste boekenvakbeurs ter wereld.

Tijdens de Buchmesse vonden meer dan 550 evenementen plaats in het kader van het Vlaams-Nederlandse gastlandschap. 250 daarvan werden door het gastland zelf georganiseerd, nog eens 300 in samenwerking met partners op de Buchmesse en in de stad en door Vlaamse, Nederlandse en Duitse uitgevers.

1.500 genodigden waren aanwezig bij de feestelijke opening van het gastlandpaviljoen op dinsdag 18 oktober. In het theater van het paviljoen woonden meer dan 6.000 bezoekers de doorlopende voorstellingen bij. Lees verder

Directeur Stedelijk A'dam stijgt op lijst kunstbobo's

21 oktober 2016

Beatrix Ruf, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, is met stip gestegen naar de elfde plek (vanaf de 22ste positie) op de nieuwe Power 100-lijst van het gezaghebbende Britse kunsttijdschrift ArtReview. Al vijftien jaar presenteert ArtReview ieder jaar deze top-100 van machtigste mensen in de internationale kunstwereld.

Ook Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven, staat op de lijst (plaats 63). Toen Ruf aantrad als directeur van het Stedelijk stond ze overigens op de zevende plek. Op nummer één staat de Zwitserse tentoonstellingsmaker, museumdirecteur en kunsttheoreticus Hans Ulrich Obrist.
Bron: de Volkskrant

Aandacht voor wandkunst in Amsterdam

20 oktober 2016

De gemeenteraad van Amsterdam heeft unaniem ingestemd met het voorstel van PvdA, SP en D66 om meer aandacht te besteden aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. De gebouwen waarop de kunstwerken zitten, zijn vaak aan vervanging toe en worden gesloopt zonder dat omgekeken wordt naar de aanwezige monumentale wandkunst.

Er komt een inventarisatie van de nog bestaande wandkunst, meer voorlichting over wandkunst en het auteursrecht wordt in acht genomen. Bovendien wordt het mogelijk om een subsidie aan te vragen om wandkunst te redden en te herplaatsen als een gebouw waar wandkunst deel van uitmaakt, gesloopt wordt.

Initiatiefvoorstel en bestuursreactie, 5 oktober 2016 (onder punt 20)
Besluitenlijst Raad Amsterdam, 5 oktober 2016

Bron: Heemschut

Erven Koenigs geven kunst en eisen kunst terug

20 oktober 2016

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een portret gekregen van Franz Koenigs (1881-1941) van de hand van Alfred Jensen. Het museum kreeg dit van een deel van de familie Koenigs. De schenking komt in de week waarin andere erven van Koenigs juist een procedure beginnen om kunst uit de Koenigscollectie terug te krijgen van Boijmans. Volgens die claim moet Boijmans honderden tekeningen teruggeven.

Franz Koenigs was een van oorsprong Duitse bankier en verzamelaar wiens collectie een belangrijke plaats inneemt in het museum. Zijn jongste zoon Wilhelm Otto Koenigs (1926-2009) was lang bestuurslid van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Zijn erfgenamen hebben het portret nu geschonken.

Franz Koenigs bouwde zijn collectie op tussen 1920 en 1935. Hij verzamelde 2671 tekeningen en vijftig schilderijen. Door financiële tegenslag zag Koenigs zich gedwongen om zijn collectie vanaf 1931 te gebruiken als zekerstelling voor een banklening. De werken werden ondergebracht in museum Boijmans. In 1940 heeft Van Beuningen de collectie van de bank gekocht. De eisers willen nu aanspraak maken op een onderdeel dat volgens hen niet bij die aankoop was inbegrepen. Bron: Telegraaf

Monitor boekenvak gepresenteerd

20 oktober 2016

Op de Frankfurter Buchmesse zijn de eerste resultaten van de KVB Boekwerk Monitor gepresenteerd. Deze monitor brengt aan de hand van kengetallen in beeld hoe de boekenmarkt functioneert, hoeveel en welke spelers er zijn en wat hun betekenis is.

De belangrijkste uitkomsten: 
De Nederlandse Algemene Boekenmarkt zit sinds 2015 weer in de lift.
Nederlanders kopen voor 91% Nederlandstalige boeken, het aandeel anderstalige boeken neemt langzaam toe.
Het literair-culturele segment van de markt is sterk, van de tien verkochte boeken zijn dat er zes uit dit segment.
Gemiddeld zorgt de top 10 van de bestverkochte boeken voor 5% van de omzet.
Het e-book heeft een plek veroverd naast het papieren boek, het omzetaandeel groeide naar 4% en de afzet naar 6%.
De 40 grootste uitgeverijen vertegenwoordigen 75% van de verkoopomzet in de markt en 51% van de titels in de verkoop.

De basis van de monitor wordt periodiek herhaald en uitgebreid. De volgende editie gepland staat voor het najaar van 2017. Op kvbboekwerk.nl worden onderwerpen uitgediept, is aanvullende informatie te vinden en worden nieuwe thema’s gepresenteerd.

KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, dat de waarde van het boek in volle omvang zichtbaar wil maken. Het doel is de boekensector in cijfers beschrijven. Het kennisplatform is begin dit jaar opgericht naar aanleiding van de laatste evaluatie van de Wet op de vaste Boekenprijs en de vraag van minister Jet Bussemaker van OCW om de economische, culturele en maatschappelijke waarde van het boekenvak in beeld te brengen en te laten zien dat het boekenvak innoveert. Kernpartners zijn: de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Stichting Lezen, de stichting Collectieve Promotie van het Nederlandse Boek (CPNB) en het Nederlands Letterenfonds.

Bron: kvbboekwerk.nl, Nederlands Letterenfonds

ADE levert Amsterdam 58 miljoen op

19 oktober 2016

Het Amsterdam Dance Event (ADE) dat vandaag van start gaat, levert de Amsterdamse economie 55 tot 60 miljoen euro op. Zo berekende GFK op grond van een enquête onder de ruim vijftigduizend bezoekers van het Amsterdam Music Festival (AMF), de serie mega-evemementen tijdens ADE in de Arena, Ziggodome en HMH. AMF-bezoekers geven bijna 5,2 miljoen euro uit aan het festival zelf, en spenderen daarnaast 3,9 miljoen aan onderdak, 4,3 miljoen aan transport en 6,8 miljoen euro aan eten en versnaperingen. Tweederde van de bezoekers gaat daarna nog de stad in en geeft ruim 50 euro (Nederlanders) tot ruim honderd euro (buitenlanders) uit in Amsterdamse winkels, totaal goed voor 3,7 miljoen euro. Het Dance Event trekt in vijf dagen 375.000 bezoekers.
Bron: het Parool

Nederland en Vlaanderen te gast op Frankfurter Buchmesse

18 oktober 2016

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip en koningin Mathilde openen in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president en de Nederlandse en Vlaamse minister van Cultuur op dinsdag 18 oktober het gastlandpaviljoen op de Frankfurter Buchmesse, waar Vlaanderen en Nederland hun cultuur en literatuur presenteren aan een Duits en internationaal publiek.

Duitsland vormt voor de Nederlandstalige literatuur de belangrijkste exportmarkt. De Frankfurter Buchmesse, die dit jaar van 19 t/m 23 oktober plaatsvindt, is de grootste en meest invloedrijke boekenvakbeurs ter wereld. Uitgevers, agenten, vertalers en andere professionals uit het internationale boekenvak onderhandelen in Frankfurt over vertaalrechten, proberen hun meest succesvolle titels te verkopen aan zoveel mogelijk landen, of hopen net die ene parel te ontdekken.

Ook trekt de Buchmesse veel media-aandacht, ieder jaar zijn er bijna 10.000 geaccrediteerde journalisten. Daarbij evolueert de Frankfurter Buchmesse steeds meer van boekenbeurs naar een cultureel festival. Door die ontwikkelingen is de aandacht voor de Ehrengast, die wordt geselecteerd op basis van een bidbook, exponentieel toegenomen.

Cijfers:
454 nieuwe Nederlandse titels, fictie, non-fictie en kinderboeken
132 Duitse uitgevers hebben vertalingen van Nederlandse auteurs in hun fondsen
100 Nederlandse auteurs verschijnen tot zondag op de beurs

Bron: Nederlands Letterenfonds, NOS, Vlaams Fonds voor de letteren

Restauratie en uitbreiding De Lakenhal

13 oktober 2016

Vanaf 17 oktober sluit Museum De Lakenhal in Leiden twee en een half jaar de deuren in verband met de restauratie en uitbreiding. In het voorjaar van 2019 is de heropening.

Tijdens het landelijke Rembrandtjaar in 2019 presenteert het museum in het najaar de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt’, in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford.

Rotterdam Evenementenstad 2016

12 oktober 2016

Tijdens het Nationaal Congres Evenementen (NCE) op 10 oktober in Utrecht zijn de Nationale Evenementenprijzen 2016 uitgereikt. In de categorie Evenementenstad van het jaar boven 100.000 inwoners is Rotterdam tot winnaar uitgeroepen. In de categorie Evenementenstad van het Jaar tot 100.000 inwoners gaat de prijs naar Heerlen.

In de categorie Beste Publieksevenement won Jheronimus Bosch 500. De Evenementen Innovatieprijs gaat naar het Friese festival Welcome to the Village. Vorige week werd al bekend gemaakt dat Eurosonic Noorderslag de tweejaarlijkse Grand Prix wint.
Juryrapport

 

Religieus erfgoed trekt toeristen

12 oktober 2016

Religieus erfgoed is wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming voor grote toeristenstromen. Daarmee is het een nog lang niet uitontwikkelde economische en maatschappelijke kans voor beheerders en eigenaren hiervan, voor dorpen en steden en zelfs voor de toeristische profilering van landen. Dat bleek tijdens het internationale congres ‘Religious heritage and tourism in a changing society', op 6 en 7 oktober jl. in Utrecht. 

Ook Nederland kent veel voorbeelden waarbij het behoud van religieus erfgoed wordt ondersteund door gericht publieksbereik en slimme marketing. Tegelijkertijd blijven nog veel kansen onbenut. Van groot belang voor verdere ontwikkeling is een veel hechtere verbinding van de erfgoedwereld met onder meer toeristische organisaties.

Het congres werd in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed georganiseerd en mogelijk gemaakt door de United Nations World Tourism Organization, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent, het Vlaamse Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRCK) en Future for Religious Heritage (FRH). Bron: Erfgoedstem

Ontschotting productiesubsidies Fonds Podiumkunsten

12 oktober 2016

Met ingang van 2017 haalt het Fonds Podiumkunsten in de aanvraagprocedure voor de productiesubsidies de schotten tussen de disciplines weg. Vanaf volgend jaar is er per aanvraagronde één loket voor het indienen van productieaanvragen voor alle disciplines. Ze worden vervolgens door een commissie beoordeeld waarin een brede diversiteit in expertises is vertegenwoordigd. 

Ook wil het Fonds culturele diversiteit onder makers en de ontwikkeling van programma’s voor een cultureel divers publiek intensiever stimuleren. Artistieke kwaliteit zal door het Fonds benaderd worden als een ‘dynamische kwalificatie’. Een ander publiek heeft ook een ander oordeel over artistieke kwaliteit, aldus het Fonds.

Vanwege het beëindigen van de termijn van een aantal adviseurs zoekt het Fonds nieuwe adviseurs. 

Deelnemers sport en cultuur onderzocht

11 oktober 2016

Het rapport Sport en cultuur, patronen in belangstelling en beoefening van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft een actueel beeld van de betrokkenheid bij uiteenlopende sportieve en culturele activiteiten. De auteurs richten zich op de betekenis van sport en cultuur in het dagelijks leven. Aan de orde komen zowel beoefening, bezoek, het volgen van sport en cultuur via de media als het ondersteunen van sport en cultuur via vrijwilligerswerk.

Op hoofdlijnen telt sport meer actieve beoefenaars dan cultuur (76% versus 61% procent van de personen van 12 jaar en ouder doet dat minstens één keer per jaar). Daar staat tegenover dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport (92% bezoekt minstens één keer per jaar een culturele activiteit bezoek versus 51% een sportieve activiteit). 

Betrokkenheid bij sport is wat meer iets voor jongeren en die bij cultuur wat meer iets voor hoger opgeleiden. Toch is de overlap aanzienlijk: de helft van de mensen bracht in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide (minstens één keer).

In de betrokkenheid bij sport en cultuur zijn er vijf groepen te onderscheiden. De niet-sportieve cultuurliefhebbers (13% van de bevolking) combineren een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij cultuur met een minder dan gemiddelde sportbeoefening. De sportende cultuurliefhebbers (8%) zijn gulzige ‘omnivoren’ met veel interesse in zowel cultuur als sport. De sportvrijwilligers (20%) combineren een licht bovengemiddelde cultuurinteresse en een ondergemiddelde sportinteresse met een hoge inzet voor sport als vrijwilliger. De niet-sportieve middengroep (30%) ‘scoort’ in de breedte gemiddeld op cultuur, maar laag op sportbeoefening. De niet-culturele sportliefhebbers (30%) tot slot hebben weinig met cultuur, maar veel met sport.

Nieuw online platform musea: Samen sterk

6 oktober 2016

Het Mondriaan Fonds lanceert een nieuw online platform samenwerking musea: Samen sterk. Op dit platform zijn de ervaringen zichtbaar die zijn opgedaan met een Bijdrage Samenwerking Musea.

Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen in het kader van deze regeling bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. In de afgelopen drie jaar is aan tachtig samenwerkingsprojecten bijgedragen: van Modemuze tot het duurzame museumdepot Kolleksjesintrum Fryslân. Met dit platform wil het Mondriaan Fonds deze projecten zichtbaar maken om kennis met het veld te delen.
 
Ter gelegenheid van de lancering van dit platform schreef Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, de blog ‘Een platform vol ervaringen’.

Cultuurwethouder Amsterdam volgt advies Kunstraad

5 oktober 2016

Wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) van Amsterdam volgt bij de verdeling van 62,2 miljoen euro aan kunstensubsidies het advies van de Amsterdamse Kunstraad op. De verdeling onder de 21 instellingen die de basisinfrastructuur van de Amsterdamse kunstwereld vormen ('a-bis') is een laatste stap in aanloop naar het nieuwe Kunstenplan 2017-2020. Het college vraagt extra aandacht voor talentontwikkeling, cultuureducatie, internationalisering en samenwerking tussen instellingen.

De grootste bijdrage, 11,9 miljoen euro, is bestemd voor het Stedelijk Museum, op de voet gevolgd door Nationale Opera & Ballet (11,2 miljoen). Het Amsterdam Museum kan rekenen op ruim 8 miljoen per jaar, het Koninklijk Concertgebouworkest op 6,1 miljoen. Onder de ontvangers van de toplijst zijn verder het Muziekgebouw aan 't IJ, de Stadsschouwburg, Paradiso, Toneelgroep Amsterdam en documentairefestival IDFA. Het Kunstenplan wordt op 27 oktober besproken met de gemeenteraad.

Bron: Het ParoolAT5

Export van diensten creatieve industrie onderzocht

5 oktober 2016

In de creatieve industrie, een van de negen topsectoren, leverden ruim 8.700 bedrijven diensten aan het buitenland, voor ongeveer 360 duizend euro per bedrijf. Daarmee is het de topsector met de meeste exporteurs van diensten, maar ook de kleinste. Dat blijkt uit onderzoek naar de export van diensten van topsectoren, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, als afgeleide van onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Zie ook Dashboard Monitor Topsectoren 2016, met uitkomsten, methodebeschrijving inclusief tabellenset en maatwerktabellensets over de productiewaarde en toegevoegde waarde van topsectoren in constante prijzen van de Monitor topsectoren 2016.

Expertisecentrum Oorlogskunst Tweede Wereldoorlog

5 oktober 2016

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Bussemaker (OCW) over de toekomst van het beleid waarbij kunst dat eerder door nazi's is geroofd, aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar gerestitueerd kan worden. Haar bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek naar de restitutie van oorlogskunst uit de Tweede Wereldoorlog dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd door Bureau Berenschot.

Een van de conlusies is dat het Nederlandse restitutiebeleid succesvol is, maar dat er “dubbelingen, witte vlekken en onevenwichtigheden” in de uitvoering van het huidige beleid zitten. Bovendien is kennis, kunde en werkzaamheden rondom de restitutie van naziroofkunst versnipperd. Daarom wil Bussemaker de opgedane kennis en kunde, die nu verspreid is over de onderzoekers van het Bureau Herkomst Gezocht, de Restitutiecommissie en de Museumvereniging, bundelen en duurzaam verankeren. Dit betekent dat de onderzoekstaken ondergebracht zullen worden bij het nog op te richten Expertisecentrum Oorlogskunst Tweede Wereldoorlog. De adviesfunctie is en blijft de taak van de Restitutiecommissie.

Versoepeling bruikleenverkeer

4 oktober 2016

Minister Bussemaker (OCW) reageert in een Kamerbrief op de motie van de Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Pechtold (D66) over een onderzoek naar een niet-verzekermodel voor collecties. Zij gaat onder meer in op maatregelen om de verzekeringskosten voor musea te beperken en bruikleen tussen musea te stimuleren.

Als publieke eigenaar van de rijkscollectie wil de minister zich verder inzetten om barrières die bruikleenverkeer in de weg staan weg te nemen, o.a. door bestuurlijke afspraken te maken met gemeenten en provincies. Ze gaat daarover in gesprek met andere overheden, musea en de Museumvereniging.

De Museumvereniging noemt de brief een mooie steun in de rug voor musea en gemeenten om de mogelijkheden voor het onderling bruikleenverkeer binnen Nederland verder te verbeteren en benutten.

Een op de vier museumbezoekers uit buitenland

4 oktober 2016

Buitenlandse toeristen weten Nederlandse musea steeds beter te vinden. Vorig jaar kwam ruim één op de vier museumbezoekers uit het buitenland. In 2009, het jaar waarin er door de crisis relatief weinig buitenlandse toeristen ons land bezochten, ging het om een op de zes bezoekers. Dit melden CBS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De 685 Nederlandse musea ontvingen in 2015 ruim 33 miljoen Nederlandse en buitenlandse bezoekers. De 83 musea voor beeldende kunst hadden de meeste bezoekers (12,4 miljoen). Hierna komen de historische musea met bijvoorbeeld een archeologische collectie (11,2 miljoen).

RASA sluit de deuren

4 oktober 2016

RASA, het Utrechtse podium voor wereldmuziek, sluit de deuren. Nu de gemeente de subsidie heeft stopgezet, ziet het podium geen mogelijkheden om door te gaan. 

Het college onderschrijft wel het belang van programmering van niet-westerse muziek voor de stad en heeft het Utrechts Muziek Overleg (het overlegorgaan van muziekpodia en -festivals in de stad) gevraagd een plan te maken voor een stedelijke programmeringsinstantie die wereldmuziek in Utrecht gaat programmeren. Daarvoor reserveert de gemeente de komende twee jaar € 100.000,- per jaar. Lees verder

Nieuwe tradities op lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed

4 oktober 2016

Zeven nieuwe tradities zullen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland worden geplaatst. De traditiedragers hebben allemaal laten zien dat hun traditie levende cultuur is die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij zetten zich actief in om die traditie toekomst te geven. Op de Nationale Inventaris staan nu 110 tradities. Bron: Immaterieel Erfgoed

De plaatsing van Nederlandse studentenverenigingen op de lijst Immaterieel Erfgoed is op de lange baan geschoven na de commotie die deze week is ontstaan rondom studentenverenigingen.

Nieuwe cao Theater en Dans

4 oktober 2016

Onlangs kwamen sociale partners een nieuwe cao Theater en Dans overeen. In de toekomst gaat deze Cao Toneel en Dans heten. Door de splitsing van FNV KIEM is nu de Kunstenbond (FNV Bond van Creatieven) de partij die deze cao afsluit.

Dingeman Kuilman directeur nieuw museum Breda

3 oktober 2016

Dingeman Kuilman is benoemd tot algemeen directeur van het nieuwe museum van Breda. Dit museum, een samenvoeging van Breda’s Museum en Museum Of The Image (MOTI), opent maart 2017 en zal zich richten op zowel erfgoed (van de stad Breda) als het fenomeen beeldcultuur. Kuilman heeft meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van cultuur, design en marketing.