Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Edwin van Balken vertrekt als directeur De La Mar Theater

31 januari 2017

Na bijna 8 jaar stapt Edwin van Balken per 31 juli op als directeur van het De La Mar Theater in Amsterdam. Van Balken is verantwoordelijk voor zowel de exploitatie en programmering van het theater als voor de theaterproducties die sinds 2012 zelf worden gemaakt. Het is nog niet bekend wat Van Balken nu gaat doen en wie hem opvolgt.

De La Mar Theater is een initiatief van de VandenEnde Foundation, het cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende.
Bron: Het Parool

KLM verkoopt deel eigen kunstcollectie

31 januari 2017

Half februari verkoopt KLM bijna 70 werken uit haar collectie tijdens een verkooptentoonstelling in museum Jan van der Togt in Amstelveen. De verkoop heeft zijdelings te maken met de lopende reorganisatie bij de maatschappij. De opbrengst komt ten goede aan de stichting KLM Kunstcollectie, die wordt geleid door oud-topman Pieter Bouw, vrachtbaas Jacques Ancher en voormalig hoofd voorlichting Ron Wunderink.
Bron: Het Parool

Landelijk bibliotheeksysteem haalbaar

31 januari 2017

Een landelijk bibliotheeksysteem voor Nederland is technisch, bestuurlijk-organisatorisch en financieel haalbaar, concludeert het haalbaarheidsonderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de OB-sector. Marc van den Berg, Sectorhoofd Innovatie & Ontwikkeling bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) presenteerde de conclusies op 24 januari tijdens de KB-OB bijeenkomst, waar 80 bibliotheekdirecteuren aan deelnamen.

Met een landelijk bibliotheeksysteem kan het OB-netwerk voordelen behalen, in het bijzonder door het versnellen van innovatie en het behalen van efficiency- en ketenverbetering. Voorwaarde is dat de bibliotheken bereid zijn processen en functionaliteiten te harmoniseren zodat een ‘standaard’ systeem mogelijk wordt. Het onderzoeksrapport gaat daarnaast in op bestuurlijke en financiële aspecten en doet aanbevelingen voor vervolgstappen. Lees verder

Onderzoek kruissubsidiëring boekhandels en uitgevers

31 januari 2017

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers', in verband met de 2e evaluatie van de Wet op de vaste Boekenprijs. Kruissubsidiëring in de boekensector heeft betrekking op het fenomeen dat op een deel van de boektitels verlies wordt gemaakt, terwijl op een ander deel winst wordt gemaakt. Het rapport is in opdracht van minister Bussemaker opgesteld door het bureau SEO Economisch Onderzoek. Bron: Rijksoverheid.nl

Professionele organisaties monumentenbehoud

31 januari 2017

Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De raad heeft waardering voor de ambitie en inzet die uit de aanvragen spreekt. Hij heeft die getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Twee aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stichting het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting.

Minister Bussemaker: nieuwe koers cultuurbeleid

30 januari 2017

Minister Jet Bussemaker geeft vandaag het startschot om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het doel van de verkenning is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

De afstemming tussen rijk, provincies en gemeenten is hierbij ook een belangrijk uitgangspunt. Het komend jaar wordt benut om de ideeën en wensen van kunstenaars, makers, musici, bezoekers en vertegenwoordigers van de cultuursector en overheden in kaart te brengen. 

Persbericht
Interview met minister Bussemaker in NRC Handelsblad

Muziek op basisschool onvoldoende verankerd

27 januari 2017

90 procent procent van de schoolleiders vindt muziek en sport van groot belang op de basisschool. Ze willen graag voor beide vakdocenten, maar moeten vaak kiezen. Dit blijkt uit een enquête van AVS onder 179 schoolleiders.

78 procent van de schoolleiders zegt dat muziek niet goed verankerd is in het onderwijs, in tegenstelling tot sport en bewegen. Bron: LKCA

Boeken duurder

27 januari 2017

De prijs van boeken steeg vorig jaar met 6 procent. Dat blijkt uit een onderzoek naar de prijsontwikkeling van consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsstijging staat boven aan de lijst van duurder geworden producten en diensten. 

Ester Naomi Perquin nieuwe Dichter des Vaderlands

27 januari 2017

Ester Naomi Perquin is de komende twee jaar Dichter des Vaderlands. De 37-jarige Rotterdamse volgt Anne Vegter op, die aanstaande zondag afscheid neemt op een manifestatie in de Kunsthal.

Naast de gedichten die ze over de actualiteit zal schrijven is ze van plan zich in te zetten voor poëzie in de openbare ruimte en wil ze een brug slaan tussen poëzie voor volwassenen en die voor kinderen.
Bron: NRC

Oproep herinvoering CJP-cultuurkaart voor VSO

26 januari 2017

In een brief aan minister Bussemaker op 16 januari vragen VSCD, Dirk Monsma (Onafhankelijk adviseur en onderzoeker), Lecso, de PO raad, het CJP, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Jeugdcultuurfonds, het LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, het NAPK en de Museumvereniging de cultuurkaart opnieuw beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Tot 2012 beschikten deze leerlingen over een CJP Cultuurkaart, maar bij het terugdraaien van de bezuiniging op de kortingskaart werd deze groep uitgesloten. 

Adviesaanvraag over besteding 1 miljoen euro voor cultuursector

26 januari 2017

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin eenmalig een bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. Minister Bussemaker heeft naar aanleiding hiervan het budget van het Fonds Podiumkunsten voor 2017 met 9 miljoen euro verhoogd. Zij verzoekt de Raad voor Cultuur te adviseren over de besteding van de resterende 1 miljoen euro. 

Met het extra bedrag voor het Fonds Podiumkunsten kunnen alle instellingen en gezelschappen die van het fonds weliswaar een positieve beoordeling hebben gekregen maar om budgettaire redenen géén subsidie, alsnog in 2017 subsidie ontvangen.

De minister wil het advies van de Raad voor Cultuur uiterlijk maandag 20 februari ontvangen.
Adviesaanvraag

Dankzij jongeren lenen bibliotheken meer boeken uit

25 januari 2017

Voor het eerst in lange tijd is het aantal boeken dat bij bibliotheken wordt geleend, weer iets gestegen. De 770 openbare bibliotheken leenden in 2015 samen 75 miljoen boeken uit, iets meer dan in het jaar daarvoor. Volwassenen blijven minder boeken lenen, maar het aantal jeugdboeken dat wordt uitgeleend is flink toegenomen. Dat blijkt uit de brief, die minister Bussemaker (Cultuur) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2015 waren het er 37,7 miljoen, 2 miljoen meer dan in 2014. Volgens dat onderzoek worden bibliotheken steeds vaker een soort buurthuis. Er worden steeds meer debatten en lezingen georganiseerd. In 2015 werd 82.000 keer een activiteit gehouden in een bibliotheek, tegen 72.000 keer in 2014.
Persbericht, Bibliotheekstatistiek 2015

Pepijn Kuyper nieuwe directeur LantarenVenster in Rotterdam

24 januari 2017

Pepijn Kuyper wordt de nieuwe directeur van film- en muziektheater LantarenVenster in Rotterdam. Hij volgt Krijn Meerburg op, die met pensioen gaat. Kuyper is nu nog directeur van LUX, een podium voor film, debat, theater en muziek in Nijmegen.

Versoepeling arbeidswetgeving podiumkunsten

24 januari 2017

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een groot aantal ondersteunende functies in de theater- en danssector uitgezonderd van de wettelijke ‘ketenbepaling’ in de Wet Werk en Zekerheid. Bij deze geselecteerde beroepen mogen 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden binnen een periode van 48 maanden.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vorig jaar kunnen werknemers nog maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen, voordat een vast dienstverband zou ontstaan. Acteurs en dansers waren hier al sinds 1 juli 2015 van uitgezonderd. Nu is dat ook toegestaan voor ‘artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies’ (balletmeesters, regisseurs, onttwerpers, technici, dramaturgen, educatiemedewerkers, voorstellingsleiders, figuranten en kinderbegeleiders).
Bron: Theaterkrant, Staatscourant van 2 januari 2017

Wim Pijbes directeur Rotterdamse cultuurstichting

24 januari 2017

Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum en Museum Voorlinden in Wassenaar, is directeur geworden van de Stichting Droom en Daad, die kunst en cultuur in Rotterdam wil bevorderen. De stichting is opgericht door een 'van oorsprong Rotterdamse ondernemersfamilie', maar Pijbes wil niet zeggen om welke familie het gaat.

Volgens bronnen gaat het om de familie Van der Vorm van goededoelenorganisatie Stichting De Verre Bergen. Deze stichting draagt bijvoorbeeld 20 miljoen euro bij aan de bouw van het Collectiegebouw, het nieuwe 'open' depot van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Het eerste project dat de nieuwe stichting steunt, is het International Film Festival Rotterdam (IFFR).
Bron: de Volkskrant

Amerikaanse ambassade Den Haag rijksmonument

23 januari 2017

De Amerikaanse ambassade in Den Haag (1959) van architect Marcel Breuer is rijksmonument geworden. Dat gebeurde op 20 januari, de dag van de inauguratie van Donald Trump als de 45ste president van de VS.

De architectuur van de wederopbouwperiode is lange tijd veronachtzaamd als het stiefkind van onze architectuurgeschiedenis, maar dat tij is inmiddels gekeerd. In opdracht van minister Jet Bussemaker heeft de Rijksdienst in 2013 uit miljoenen bouwwerken een zorgvuldige selectie gemaakt van 189 toppers; mijlpalen en toonbeelden van deze periode. Lees verder

Geen steun voor culturele projecten in grenslanden Europa

19 januari 2017

Cultuurprojecten in focuslanden Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden ontvangen per 1 januari 2017 geen financiële steun meer van Nederland. Dat heeft de Tweede Kamer besloten na een motie van Kamerlid Michiel van Veen (VVD) afgelopen november. Bij de stemming wisten VVD, CDA en PVV samen met een aantal van de kleinere partijen, die voor het stopzetten waren, een meerderheid te behalen.

Aanleiding voor de motie was een rapport uit maart 2016 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) over het internationaal cultuurbeleid in de periode 2009-2014. De inspectiedienst concludeerde dat van veel van de internationale culturele projecten in deze periode onvoldoende inschatting kan worden gemaakt van de besteding van fondsen. Daarnaast zou het moeilijk zijn om de concrete opbrengst van deze projecten te berekenen.
Bron: Vice versa

Fusiewens Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam

16 januari 2017

Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam onderzoeken een fusie. Ze gaan daarover in overleg met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de subsidiegevers van schouwburg en theatergroep. Met de samenwerking willen theater en gezelschap ‘de sterke positie die ze beiden hebben ook voor de toekomst verzekeren’. Wie de nieuwe organisatie gaat leiden, is nog niet bekend. Bron: de Volkskrant, Theaterkrant

Stabilisatie exportwaarde Nederlandse popmuziek

15 januari 2017

De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2015 met € 183,26 miljoen vrijwel gelijk gebleven aan die van 2014. Daarmee is, sinds de cijfers structureel worden onderzocht vanaf 2004, voor het eerste geen sprake van groei. Dat blijkt uit cijfers van Perfect & More, dat in opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde onderzocht. 

De exportwaarde is opgebouwd uit een drietal segmenten: Rechten, Opnamen en Optredens. Na jaren van forse groei bij de optredens, lijkt daaraan nu een einde te zijn gekomen, terwijl het aandeel van de rechten en opnamen procentueel is toegenomen. Rechten zorgden in 2015 voor € 24,05 miljoen aan inkomsten, de exploitatie van opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland voor € 12,46 miljoen en optredens van Nederlanders in het buitenland voor € 146,75 miljoen. In totaal werden 1172 artiesten onderzocht, waarvan 896 Nederlandse acts in 2015 die op enige mate actief zijn geweest in het buitenland.

Het aandeel van de dance is in dit onderzoek over 2015 nog steeds zeer groot, bijna 69%. 
 
De zogenaamde Landen Top 5 is niet gewijzigd, wel de volgorde daarvan. Duitsland is nog steeds nummer 1, gevolgd door Groot-Brittannië, Frankrijk, België en de VS. In totaal werd door de Nederlandse rechthebbenden een bedrag van € 19.775.030 geïncasseerd. Een groei van 13% ten opzichte van 2014. Lees verder

Recordjaar voor crowdfunding

12 januari 2017

In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. In 2015 was dat 128 miljoen euro. Crowdfunding maakte de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van crowdfunding bureau Douw&Koren.

Creatieve projecten, zoals films, muziek en theater, haalden het afgelopen jaar 13,8 miljoen euro op met een gemiddelde bedrag per project van 14.500 euro. In 2015 bedroeg het totaal 9,7 miljoen euro met een gemiddelde bedrag per project van 11.000 euro.
Bron: Douw&Koren

Bart Rutten nieuwe artistiek directeur Centraal Museum Utrecht

11 januari 2017

Met ingang van 1 mei 2017 treedt Bart Rutten aan als nieuwe artistiek directeur van het Centraal Museum Utrecht. Hij zal samen met zakelijk directeur Marco Grob de directie vormen.

Rutten volgt hiermee Edwin Jacobs op die eind december vertrok naar de Dortmunder U in Duitsland. Op dit moment is Rutten hoofd collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Bron: AD

Theater van De Appel verkocht

11 januari 2017

Het theater van toneelgroep De Appel in Scheveningen is voor bijna 1,4 miljoen euro verkocht. De verkoper, de Stichting Exploitatie Appeltheater, streeft ernaar om 7,5 ton daarvan als ontslagvergoeding te geven aan medewerkers van De Appel, die geen ontslagvergoeding krijgen. Bron: NRC

Cultuurconvenant Rijk en het Noorden

11 januari 2017

De drie noordelijke provincies en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden tekenen 11 januari een cultuurconvenant met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat gebeurt in het Fries Museum in Leeuwarden.

Het cultuurprogramma We the North, dat onderdeel is van het convenant, beschrijft drie sporen: innovatie, talentontwikkeling en stad & regio. De overeenkomst is een uitvloeisel van het advies van de cultuurraad, dat inhoudt dat niet het rijk maar de regio het initiatief neemt voor cultuurbeleid. Het convenant is vier jaar geldig.
Bron: Omropfryslan

Limburg installeert Denktank Cultuur

11 januari 2017

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de 15 leden van de nieuwe Denktank Cultuur benoemd. De Denktank Cultuur komt in de plaats van de Provinciale Adviescommissie Cultuur en heeft een ruimere opdracht. Naast het beoordelen van subsidieaanvragen van cultuurinstellingen die een meerjarig provinciaal subsidie ontvangen, onderhouden de leden van de denktank contact met het culturele veld. Ook adviseren en reflecteren zij gevraagd en ongevraagd over het provinciale cultuurbeleid, de ontwikkeling en uitvoering.

Toename bioscoopbezoek, niet dankzij Nederlandse film

10 januari 2017

De Nederlandse bioscopen en filmtheaters ontvingen het afgelopen jaar 34.177.932 bezoeken, een stijging van 3.7% ten opzichte van 2015. Investeringen in nieuwe locaties, renovaties en verbouwingen, nieuwe technieken en concepten en het succes van internationale producties zorgen voor een continuering van de groei. De totale omzet uit kaartverkoop kwam in 2016 uit op 287.617.090 euro, een groei van 4,3% in vergelijking met 2015.

Het jaar 2016 was minder goed voor de Nederlandse film. Het aandeel op basis van bezoek was 12,3% versus 18,9% in 2015. In totaal gingen er in 2016 bijna 4,2 miljoen bezoekers naar een Nederlandse film in de bioscoop of het filmtheater.

De cijfers werden bekendgemaakt tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Bron: Filmonderzoek.nl, NRC

Meer publiek voor podiumkunsten

10 januari 2017

Het aantal bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen was in 2015 6 procent hoger dan in 2012. Vooral voor dans en muziek was meer belangstelling. Dat meldt CBS.

De instellingen voor professionele podiumkunsten kregen in 2011 te maken met een verhoging van de btw op toegangskaarten en de aankondiging van bezuinigingen in de culturele sector. Het aantal bezoeken liep in 2012 met 11 procent terug, tot 17,1 miljoen. Vervolgens nam het weer toe tot 18,1 miljoen in 2015. In dat jaar werden bijna 52,5 duizend voorstellingen uitgevoerd op 337 Nederlandse podia. Dit was 4 procent meer dan in 2013, het jaar waarin het aantal voorstellingen een dieptepunt bereikte. Ondanks het herstel lag zowel het aantal bezette stoelen als het aantal voorstellingen in 2015 nog onder het niveau van 2005.

Het aantal bezoeken aan muziekvoorstellingen nam tussen 2012 en 2015 toe met 12 procent. Concertbezoekers vormen bijna de helft van het publiek en hebben daarmee een grote invloed op de ontwikkeling in de hele sector. De sterkste groei, met 45 procent, vond in deze periode plaats bij de dansvoorstellingen. De bezoekersaantallen kunnen mede van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de publieksgebonden inkomsten, zoals uit entree, garderobe en merchandising. In 2015 lagen deze 13 procent hoger dan in 2012. De inkomsten uit horeca waren 16 procent hoger. Bron: CBS

Aantal Museumkaarthouders gestegen

10 januari 2017

Het aantal Museumkaarthouders is in 2016 weer iets toegenomen - net als in 2014 en 2015. In 2016 hebben bijna 1,3 miljoen Museumkaarthouders 8,5 miljoen museumbezoeken afgelegd. Kaarthouders bezoeken musea gemiddeld 6,6 keer in 12 maanden. Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek cultureel instituut Rotterdam

6 januari 2017

In opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoekt Pauline van der Meer Mohr, de oud-collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de haalbaarheid van een nieuw Nationaal Cultureel Instituut in Rotterdam-Zuid. Het instituut moet zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken en knelpunten in stedelijke gebieden. In het voorjaar volgt de uitslag. Het onderzoek kost 115.000 euro.
Bron: NRC

Amsterdams theatererfgoed in vlammen op

4 januari 2017

Bij een brand in Benningbroek is de decoropslag van de Amsterdamse toneelcollectieven Maatschappij Discordia en 't Barre Land verwoest. Bijna veertig jaar aan theatererfgoed ging verloren. Ook het volledige archief van 't Barre Land is weg.
Bron: Het Parool

Ruth Mackenzie vertrekt in 2018 bij Holland Festival

4 januari 2017

De artistiek directeur van het Holland Festival, Ruth Mackenzie, vertrekt na de editie van 2018. Zij wordt artistiek directeur van het Théâtre du Châtelet in Parijs. Mackenzie heeft dan twee Holland Festivaledities samengesteld.

De 70ste editie van het Holland Festival vindt plaats van 3 tot en met 25 juni.
Bron: NRC

Recordbedrag Vereniging Rembrandt voor kunstaankopen

3 januari 2017

De Vereniging Rembrandt heeft het afgelopen jaar een recordbedrag van ruim 4,8 miljoen euro bijgedragen aan de aanschaf van kunstwerken. Dat is 1,7 miljoen euro meer dan in 2015.

Het aantal leden groeide met 2.000 tot 15.000. De aankoop van in totaal 25 kunstwerken is ondersteund. Ook richtte de Vereniging Rembrandt acht nieuwe fondsen op. Aan het Van Gogh Museum is een onderzoeksbeurs toegekend.
Bron: NRC

CAO vrije theatersector afgesloten

3 januari 2017

Werkgevers en werknemers in de vrije theatersector zijn een verruiming van de Wet Werk en Zekerheid overeengekomen. Dit biedt meer flexibiliteit in het contracteren van medewerkers. De Kunstenbond en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben dit vastgelegd in een one issue cao die per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid eerder dit jaar konden acteurs, dansers, muzikanten, technici en andere crewleden maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen voordat een vast dienstverband zou ontstaan. De theatersector werkt projectmatig waardoor de WWZ voor zowel werknemers als werkgevers lastig werkbaar was. Bij cao kan de zogeheten “ketenbepaling” worden verruimd, en dat is nu gebeurd. Voortaan kunnen aangesloten leden zes contracten in vier jaar sluiten, en kan de verplichte tussentijd in sommige situaties van zes maanden naar drie maanden worden verkort voordat een nieuwe keten ontstaat.

Daarnaast hebben partijen afgesproken verder te praten over welke belangen van de werknemers en werkgevers zij nog meer bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen vastleggen.