Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Twee nieuwe leden Raad voor Cultuur

27 februari 2017

Erwin van Lambaart en Liesbet van Zoonen worden lid van van de Raad voor Cultuur. De benoeming geldt voor 4 jaar en gaat in op 1 april. Ze vervangen vertrekkend raadslid Annick Schramme en Marijke van Hees, die sinds 15 november voorzitter van de Raad is. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan voor de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. Per 1 april bestaat de Raad uit Marijke van Hees (voorzitter), Erwin van Lambaart, Liesbeth van Zoonen, Brigitte Bloksma, Özkan Gölpinar, Cees Langeveld, Thomas Steffens, Lennart Booij en Jeroen Bartelse (directeur).
Bron: TheaterkrantPersbericht

Abonnementsdienst e-books: Kobo Plus

23 februari 2017

Webwinkel bol.com en e-readerleverancier Kobo hebben Kobo Plus geïntroduceerd, een abonnementsdienst voor e-books waarbij lezers voor tien euro per maand onbeperkt e-books kunnen lezen. Vergelijkbaar met Spotify voor muziek en Netflix voor televisie. Kobo Plus is beschikbaar voor e-reader, tablet en smartphone en wil een alternatief bieden voor illegale downloads van e-books. Er zijn nu 40.000 titels beschikbaar, waarvan 16.000 Nederlandse. 

Twee jaar geleden eiste minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) dat het vak zou samenwerken aan innovatie. Kobo Plus is bedoeld als een antwoord hierop. De meeste grote uitgeverijen werken er aan mee.
Bron: NRC Handelsblad

Kunstenaars ageren tegen rechts-populisme met radicale kunst

22 februari 2017

Meer dan tweehonderd gerenommeerde kunstenaars wereldwijd hebben zich verenigd in Hands Off Our Revolution. Het collectief belooft met radicale kunst te reageren op rechts-populisme. De beweging is geïnitieerd door kunstenaar Adam Broomberg als reactie op Brexit en de verkiezing van Donald Trump. 

Ook in Nederland werkzame kunstenaars doen mee, zoals David Jablonowski, Femke Herregraven, Steve McQueen en Manon de Boer, en Defne Ayas, directeur van Witte de With in Rotterdam. Bron: de Volkskrant

Steeds meer self-publishers

22 februari 2017

Steeds meer Nederlanders geven hun eigen boek uit. Daar zijn verschillende motieven voor: de een krijgt bij een uitgeverij geen kans, de ander wil beheer in eigen handen houden. Daarom zetten veel mensen een zelfstandige uitgeverij op, die vaak maar één of twee boeken uitbrengt.

Het aantal kleine uitgeverijen groeit. Bij de Kamer van Koophandel staan 1968 zelfstandige uitgeverijen ingeschreven, in 2011 waren dat er 1861. Ook het Centraal Boekhuis, distributeur van boeken, herkent de trend. Zij verlenen hun diensten momenteel aan 800 kleine uitgeverijen. Bij De Vrije Uitgevers zijn 410 zelfstandige uitgeverijen aangesloten. In 2009 waren dat er 107. Zij helpen kleine, zelfstandige uitgevers met het professioneel uitgeven van hun boek. Bron: NOS

Zie voor 5 valkuilen die het succes van je zelf uitgegeven boek kunnen tegenhouden: Schrijvenonline.nl

Zie ook Boekman extra 5 Amateurschrijvers en self-publishers: een blik op de cijfers. Meer dan één miljoen Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met creatief schrijven. Een derde van de ‘amateurschrijvers’ doet dit wekelijks of zelfs dagelijks. De een schrijft literaire verhalen, een ander bedenkt songteksten, schrijft een stukje cabaret of werkt aan poëzie. Via sociale media, weblogs en online magazines kunnen ambitieuze schrijvers steeds eenvoudiger teksten delen. Wie zijn deze amateurschrijvers?

 

Richtlijn kunstenaarshonoraria gepresenteerd

21 februari 2017

Drie musea doen voorlopig niet mee aan de nieuwe richtlijn voor kunstenaarshonoraria die vandaag officieel werd gepresenteerd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, Boijmans van Beuningen in Rotterdam en De Fundatie in Zwolle ondertekenen niet het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze in een museum exposeren. Meer dan 25 musea en kunstinstellingen - waaronder het Van Gogh, het Kröller-Muller, het Groninger, het Centraal en het Bonnefanten Museum - hebben het convenant wel ondertekend.
Bron: Museumactueel.nl, blog Birgit Donker (Mondriaanfonds), NRC (inlog vereist)

BankGiro Loterij deelt recordbedrag van 67 miljoen uit aan cultuurinstellingen

17 februari 2017

De BankGiro Loterij heeft donderdag 66,9 miljoen euro uitgedeeld aan 66 culturele instellingen tijdens het Goed Geld Gala. Dat is de hoogste opbrengst ooit.

Een aantal instellingen profiteert van de gelden die door deelnemers van de loterij worden geoormerkt; sinds 2012 kunnen zij aangeven voor welke organisaties zij meespelen. Dat aandeel groeide van 6 miljoen euro in 2015 tot 10,3 miljoen euro in het jaar daarna. Vooral Prins Bernhard Cultuurfonds, Rijksmuseum en Concertgebouw ontvangen veel geoormerkt geld: ieder ruim 900 duizend euro. Dat komt boven op de vaste bijdrage die zij jaarlijks van de BankGiro Loterij krijgen. Bron: de Volkskrant

Steeds minder Nederlands poptalent op podia

16 februari 2017

Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie, op verzoek van minister Bussemaker. 

Uit het onderzoek Talentontwikkeling en de poppodia blijkt dat er minder concerten van Nederlands talent worden geprogrammeerd, maar dit effect is alleen waarneembaar bij de grote podia en niet bij de kleine en middelgrote. De grote podia hebben sterk te lijden gehad van scherp gedaalde horeca-inkomsten en fors gestegen huisvestingslasten terwijl de subsidies gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Bij nieuwe of verbouwde podia wijken de cijfers af maar ook zij hebben te maken met een veel duurdere exploitatie waardoor zalen zo goed als uitverkocht moeten zijn om uit de kosten te komen.

Podia proberen de risico´s te beperken door minder risicovol te programmeren en meer gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van betaald, professioneel personeel. Soms worden risico´s ook afgedekt door geen of lage gages aan de artiest te betalen.

De onderzoekers adviseren onder andere om nader onderzoek te doen naar de gages voor aanstormend talent. Ook adviseren ze de overheden om in de beleidsontwikkeling veel meer de hele keten van de talentontwikkeling in ogenschouw te nemen en te stimuleren en niet alleen te kijken naar het maken van vlieguren op de podia. Bron: Fonds Podiumkunsten

‘Boek een dichter’-actie succesvol

16 februari 2017

De ‘Boek een dichter’-actie van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving heeft in januari tot een recordaantal optredens van dichters geleid: in totaal 133 optredens van 54 dichters. Bijna een derde van deze optredens vond plaats op (middelbare) scholen.Verder in bibliotheken, boekhandels, musea en op literaire podia.

Toekenningen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bekend

16 februari 2017

De Activiteitenprogramma’s voor 2017 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn bekend. Het fonds kent 1,1 miljoen euro subsidie toe aan de programma’s van 25 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. De bijdragen variëren van 20.000 tot 80.000 euro. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar.

 

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst, cultuur, erfgoed media

15 februari 2017

De politieke partijen hebben hun definitieve verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vastgesteld: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK, SGP en Partij voor de Dieren. Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Culturele samenwerking Indonesië

14 februari 2017

Als onderdeel van haar bezoek aan Indonesië heeft minister Jet Bussemaker een overeenkomst ondertekend ter bevordering van culturele samenwerking met Indonesië. Hierdoor kunnen culturele instellingen in beide landen intensiever met elkaar gaan samenwerken en wordt het voor bijvoorbeeld musea in beide landen makkelijker om collecties uit te wisselen.
Bron: DutchCulture

Ambities koormuziek in manifest

14 februari 2017

Op 11 februari presenteerden diverse partijen uit de wereld van de koormuziek een gezamenlijk manifest onder de titel Zingen, lekker belangrijk! Manifest samen zingen 2020. Het manifest beschrijft in de aanloop van de sectoranalyses van de Raad voor Cultuur in tien punten de stand van zaken en de ambities van de koormuziek in Nederland.

Het wil dat er meer erkenning, samenwerking en ondersteuning komt in de koorsector, die met 13.000 koren en 1,7 miljoen zangers enorm groot en vitaal is. Bron: NRC

 

Art Rotterdam trekt 26.000 bezoekers

14 februari 2017

De 18e editie van de kunstbeurs Art Rotterdam, van 9 tot en met 12 februari in de Van Nellefabriek, trok 26.500 bezoekers (vorig jaar 25.000). Zowel Nederlandse als buitenlandse galeries hebben goed verkocht.

Herijking erfgoedbeleid & Erfgoedbalans 2017

9 februari 2017

Het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een herijking van het erfgoedbeleid voor om in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed.

Eén van die ontwikkelingen is de energietransitie. De afspraken uit het klimaatakkoord hebben voor erfgoed grote gevolgen: ook monumenten moeten verduurzamen en dat zal een extra opgave zijn voor eigenaren. Verder zal de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, leiden tot verdere integratie van erfgoed met andere sectoren, zoals water, natuur, milieu, en infrastructuur. Daarnaast raken burgers steeds meer betrokken bij erfgoed.

Om tot een toekomstbestendig beleid te komen zijn er in de eerste helft van dit jaar rondetafelgesprekken tussen het erfgoedveld en partijen op het terrein van duurzaamheid, energie en creatieve industrie. 
Toelichting en planning

Zie ook de Aanbiedingsbrief  Erfgoedbalans 2017 van minister Bussemaker aan de Eerste en Tweede Kamer, ter begeleiding van de Erfgoedbalans 2017. Deze vierjaarlijkse publicatie biedt het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren inzicht in de staat waarin het erfgoed verkeert en de effecten van het gevoerde rijksbeleid.

 

Lijsttrekkers over hun kunst- en cultuurbeleving

9 februari 2017

In januari heeft Kunsten ’92 gesprekken gevoerd met lijsttrekkers van een aantal politieke partijen over hun persoonlijke beleving van kunst en cultuur. In de gefilmde gesprekken vertellen Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks, nr 2 op de kandidatenlijst) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) wat kunst en cultuur voor hen betekenen. Wat was hun meest indrukwekkende culturele ervaring? Hoe heeft deze hun blik op de maatschappij beïnvloed? Wat nemen zij daarvan mee in de politiek?

Vragen gericht op de vertaling van deze ervaringen naar beleid, geld of politieke beloften zijn bewust niet gesteld. De persoon achter de lijsttrekker stond centraal. Opvallend is de consensus onder de lijsttrekkers dat kunst en cultuur, naast hun autonome waarde, zorgen voor onder meer verbinding en inzicht. Kinderen in aanraking brengen met en laten deelnemen aan kunst heeft unaniem prioriteit bij de politici.

De interviews zijn een initiatief van Kunsten ’92, LKCA, CJP, Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en Fonds voor Cultuurparticipatie en vonden plaats in het Mauritshuis (Den Haag). Bertien Minco (directeur Jeugdcultuurfonds Nederland) stelde de vragen.

Online filmservice geen concurrent filmtheater

8 februari 2017

Uit publieksonderzoek van Stichting Filmonderzoek blijkt dat de online service Filmthuis grotendeels aanvullend is op filmtheaterbezoek en niet zozeer concurrerend.

Filmthuis is een service waarmee filmtheaters via hun eigen website online arthouse films kunnen aanbieden. De films verschijnen gelijktijdig met de theatrale release en worden aangeboden voor een premium prijs. 14 filmtheaters bieden momenteel de service aan. De service zou betalend bezoek aan het filmtheater kunnen kannibaliseren, maar dit blijkt slechts voor een klein deel het geval. Lees verder & onderzoek

Toename aantal bezoeken IFFR

8 februari 2017

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) wordt steeds drukker bezocht. De organisatie telde dit jaar ruim 314.000 bezoeken, vorig jaar waren dat er 305.000.
Lees verder

Evaluatie internationalisering podiumkunsten

8 februari 2017

Het Fonds Podiumkunsten heeft de internationaliseringsregeling laten evalueren door onderzoeksbureau KWINK Groep. Uit de evaluatie blijkt dat de internationaliseringsregeling een belangrijke bijdrage speelt in het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunstensector in het buitenland. Daarnaast stimuleert de regeling kwaliteit en innovatie door internationale uitwisseling en coproductie. Lees verder & rapport

Onderzoek naar bioscoopbranche

7 februari 2017

Nederland telt 153 bioscopen en 39 filmtheaters. Dit aantal is sinds 2005 met 8.5% toegenomen. Van de drie grote ketens (Pathé, Vue Bioscopen, Kinepolis) is Pathé de grootste in zowel vestigingen als het aantal stoelen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies. Lees verder

Impuls muziekonderwijs op pabo

6 februari 2017

Minister Bussemaker stelt de komende jaren €5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, Ilse DeLange het startschot voor deze subsidieregeling.

Bussemaker en DeLange zetten zich samen met andere betrokkenen van Méér Muziek in de Klas in voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De doelstelling is dat in 2020 op iedere basisschool in Nederland structureel muziekonderwijs is gerealiseerd. Belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de pabo samenwerkt met een conservatorium. De aanvraag moet ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op pabo’s. 

Bussemaker trekt bijna 30 miljoen euro uit om de komende jaren het muziekonderwijs in Nederland  te verbeteren, door middel van subsidieregelingen voor basisscholen en pabo’s. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De initiatieven van Bussemaker sluiten aan bij de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas.

Pabo’s kunnen vanaf juli 2017 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De projecten starten in het najaar. De looptijd van een project is drie (studie)jaren. Lees verder

 

Thuis (on)betaald film kijken onderzocht

6 februari 2017

Iets meer dan de helft van de Nederlanders van 16 jaar en ouder betaalt voor het thuis kijken van films. Bijna een derde van hen kijkt ook illegaal naar films. Dit blijkt uit recent onderzoek van Stichting Filmonderzoek naar het thuiskijkgedrag van Nederlanders.

In het onderzoek komt onder meer naar voren dat 22% van de Nederlanders gebruikmaakt van illegale diensten (streamen en downloaden) om films te kijken, 16% van de Nederlanders doet dat voor series. Daarnaast bestaat er een grote overlap tussen het gebruik van betaalde diensten en het gebruik van illegale diensten.