Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Vaders tonen weinig interesse in cultuurbezoek gezin

28 maart 2017

Met kinderen naar het museum of theater komt veel vaker uit de koker van moeders dan vaders. Moeders nemen daarbij drie keer vaker het initiatief dan vaders.

Broertjes, zusjes en vriendjes bemoeien zich beduidend meer met het culturele uitstapje dan vaders. Als het aan de kinderen ligt, bezoeken ze het liefst Pathé, het Spoorwegmuseum of het Anne Frank Huis. Moeders daarentegen waarderen vooral het Rijksmuseum en Naturalis.

Dit blijkt uit het Jongeren Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.800 jongeren van 4 tot 18 jaar.

Nederlanders downloaden vaker uit illegale bron dan andere Europeanen

28 maart 2017

Nederlanders downloaden of streamen vaker uit illegale bron dan andere Europeanen. Vijftien procent van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar illegale content binnengehaald, tegenover tien procent van de Europeanen, staat in een rapport van de EU.

49 procent van de Nederlanders vindt illegaal downloaden acceptabel als er geen legaal alternatief is. Op Europees niveau is dat percentage 31 procent. Verder vindt 46 procent van de Nederlanders dat illegaal downloaden voor eigen gebruik acceptabel is. Daar denkt 35 procent van de Europeanen ook zo over.

In het rapport staat verder dat 69 procent van de Nederlanders bereid is om te stoppen met illegaal downloaden als er betaalbare legale alternatieven zijn. In Europa is dat 71 procent.

Het rapport is door onderzoeksbureau Deloitte samengesteld in opdracht van de European Union Intellectual Property Office. Er zijn 26.500 mensen ondervraagd van 15 jaar en ouder.
Bron: Entertainment Business

Nieuw onderzoek naar lees- en mediagedrag

28 maart 2017

De boekensector start in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders en hoe het samenhangt met hun overige mediagebruik. Hiermee wordt de vraag beantwoord of en hoe lezen concurreert met andere vormen van tijdsbesteding, welke typen lezers er zijn en wat de verschillen zijn tussen digitaal lezen en van papier lezen. De resultaten van ‘Lees:Tijd’ worden naar verwachting gepresenteerd in januari 2018.
Bron: KVBBoekwerk

Zutphen wint BNG Bank Erfgoedprijs 2017

27 maart 2017

Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. De gemeente ontving een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Ook van de andere genomineerden Breda, Den Haag, Hoorn en Oldenzaal was de jury zeer onder de indruk.
Bron: Kunsten '92

Verdrag van Maastricht genomineerd voor Europees Erfgoedlabel

23 maart 2017

Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel. Het kabinet neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht. De provincie Limburg spant zich in om het Verdrag van Maastricht ‘levend’ te houden. Zo betrekt de provincie met het project ‘Europe Calling’ jongeren uit heel Europa door middel van debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Maastricht maakt kans om in 2018, tijdens het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed, een Europees Erfgoedlabel te ontvangen. De Europese Commissie beslist hierover.

Topjaar voor Utrechtse musea én de stad

22 maart 2017

De Utrechtse musea ontvingen in 2016 1,2 miljoen bezoekers en hadden daarmee een topjaar. Naast de bestedingen in het museum besteedden bezoekers ruim 40 miljoen euro in de stad.

Naar verwachting zetten de groeicijfers de komende jaren door. Daarom hebben de zeven Utrechtse musea een gezamenlijke visie ontwikkeld, ‘Waarde voor Utrecht’, over de invulling van groei. Met niet alleen aandacht voor bezoekersaantallen, maar bovenal de betekenis voor de stad en haar inwoners.

Zo willen de musea de collecties openstellen voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties die werken aan programma’s die prikkelende beleving stimuleren en eenzaamheid bestrijden bij ouderen. De musea bouwen ook aan partnerschappen om meer buitenlandse bezoekers te trekken. De musea zien kansen om met toerisme- en city marketingpartners meer toeristen naar Utrecht te trekken voor een economische impuls voor ondernemers en horeca.

Ook gaan de musea concrete afspraken maken om op het gebied van educatie de programma’s om ‘leven lang leren’ uit te breiden, bijvoorbeeld naar groepen als expats en nieuwkomers.

De zeven musea zijn Centraal Museum, nijntje museum, Domtoren, het Spoorwegmuseum, het Utrechts Archief, Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok en het Universiteitsmuseum.
Bron: Utrecht NieuwsCentraal Museum

Groei Podium Cadeaukaart in 2016

21 maart 2017

De verkoop van de Podium Cadeaukaart is 2016 4,6% gegroeid ten opzichte van 2015. De consument heeft met de Podium Cadeaukaart in 2016 voor € 5,5 miljoen aan toegangskaarten voor de podiumkunsten aangeschaft; er is voor 3,9% méér verzilverd dan in het voorgaande jaar. Bron: VSCD

Meldpunt atelierbeleid geopend

21 maart 2017

Platform BK en de Kunstenbond hebben een meldpunt atelierbeleid geopend. Het is een digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen kunnen delen. Doel van het meldpunt is best practices inventariseren en mogelijke knelpunten signaleren.

Naturalis kan doorgaan met verbouwen na schikking

21 maart 2017

De door de rechter opgelegde bouwstop van Naturalis is van de baan. Het Leidse museum annex onderzoekscentrum heeft een schikking getroffen met de architect van het gebouw, Fons Verheijen, die bezwaar had gemaakt tegen de verbouwing.

Het museum biedt Verheijen excuses aan en betaalt 1,5 miljoen euro. De schadevergoeding gaat niet naar Verheijen zelf, maar naar een ideële stichting die de architect zal oprichten voor het bevorderen van wetenschappelijk (architectuur)onderzoek. Ook betaalt Naturalis de advocatenkosten van Verheijen. Bron: de Volkskrant

 

'Podia zijn pragmatischer geworden'

20 maart 2017

Nederlandse podia zijn pragmatischer geworden, zonder daarbij af te doen aan de artistieke kwaliteit. Dat blijkt uit een enquete onder 92 managers van schouwburgen en concertzalen in Nederland door econoom Alexander Alexiev (UvA). Hij bevroeg de podiumdirecties over de manier waarop hun organisaties zich hebben aangepast na de bezuinigingen in de culturele sector. Alexiev stelt dat de podia op organisatorisch vlak beter samenwerken dan vijf jaar geleden.

Volgens Alexiev kunnen er ook spanningen ontstaan wanneer podia met andere partijen gaan samenwerken. Hij onderzoekt dit aspect in een vervolgonderzoek.
Persbericht en onderzoek

Raad voor Cultuur: Kabinet moet weer investeren

20 maart 2017

Geen nieuwe bezuinigingsslag voor kunst en cultuur, maar juist investeren in de sector. Bij het begin van de verkenningen voor een nieuw kabinet is dat de hoop van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat blijkt uit een interview met de NOS.

Van Hees vindt in de huidige fase een bescheiden opstelling van de Raad voor Cultuur wijs. Ze vindt het wel van belang dat de cultuur wordt meegewogen in de formatie. De Raad voor Cultuur wil ook spoedig in gesprek met commerciële televisieaanbieders als Netflix en Ziggo. 'Je ziet dat die bedrijven profijt hebben van de distributie van kwalitatief goede programma's en daar heel veel aan verdienen, maar dat de producenten soms het nakijken hebben, of er te weinig voor terugkrijgen.' 

Tefaf trekt 71.000 bezoekers

20 maart 2017

De internationale kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft dit jaar 71.000 mensen getrokken, tegen zo'n 75.000 vorig jaar. Het recordaantal is 80.000 bezoekers. Standhouders melden dat er topstukken zijn verkocht, maar ook veel kunst uit het middensegment. Ook hebben particulieren kunst gekocht en in bruikleen gegeven aan musea. Bron: NOS

Bevorderen cultuurdeelname in 5 Age Friendly Cities

16 maart 2017

In 2017-2018 nemen de steden Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma 'Lang Leve Kunst - Op weg naar Age Friendly Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het fonds werkt in dit programma gedurende 2 jaar samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.

Bonnefantenmuseum lanceert eigen fonds

16 maart 2017

Het Bonnefantenmuseum heeft samen met het Elisabeth Strouven Fonds op de kunstbeurs TEFAF een nieuw kunstfonds gelanceerd, Het Bonnefantenmuseum Fonds.Volgens museumdirecteur Stijn Huijts is dit eigen fonds belangrijk voor de onafhankelijkheid van het museum en duurzame bron van inkomsten.

Het Bonnefanten­museum Fonds is geïnspireerd op het in de Amerikaanse museumwereld gangbare model van het endowment fund. Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds en beschikt over de ANBI status. Het bestuur van het museum bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het museum vallen.

Digitale media bevorderen lezen en leren

15 maart 2017

Het is nog onvoldoende bekend of en hoe digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren. Om dit te onderzoeken heeft Stichting Lezen, kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie, in maart 2016 het initiatief genomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente. De leersteel wordt bekleed door Prof. dr. Eliane Segers. Zij sprak op 9 maart jongstleden haar oratie uit: ‘Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs’. Segers onderzoekt als bijzonder hoogleraar of kinderen door de inzet van nieuwe technologische toepassingen meer gemotiveerd zijn om te lezen.

Nederlanders zijn de afgelopen zestig jaar minder tijd gaan besteden aan het lezen van boeken. Tussen 2013 en 2015 liep de leestijd terug van 5,2 naar 4,8 uur per week. Vooral jongeren besteden minder tijd aan lezen en slechts een klein percentage leest digitale boeken. Tegelijkertijd geldt dat zij veel affiniteit hebben met digitale media en dat zij deze ook vaak direct tot hun beschikking hebben. Persbericht

Manifest voor meer cultuur en sport in regeerakkoord

14 maart 2017

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het LKCA en het NOC*NSF presenteerden tijdens de Wereldkampioenschappen Shorttrack het manifest Naar integrale kindcentra met sport en cultuur. Het manifest is een oproep aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord. 'De sport wil, samen met cultuur, partner zijn in integrale kindcentra, met een dagelijks gebalanceerd aanbod van sport en cultuur.'

Lees je beter! Website voor zieke kinderen en hun verzorgers

13 maart 2017

De website Lees je beter biedt zieke kinderen en hun verzorgers een online zoekregister met kinder- en jeugdboeken. De website is een idee van auteur en illustrator Ted van Lieshout en kinderneuroloog Irina Snoeck. Lees je beter bevat op dit moment al bijna 200 boektitels. Het register is doorzoekbaar op ziekte of aandoening, maar ook op algemene zoektermen als auteur, leeftijd en titel. Bezoekers kunnen de boeken waarderen met een like (in de vorm van een pleister) en een reactie achterlaten. Ook kunnen zij nieuwe titels voor het register aandragen.

Lees je beter wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, het Nederlands Letterenfonds, de Koninklijke Bibliotheek, de Fiep Westendorp Foundation en Stichting Lezen.

Creatieve industrie draagt bij aan economisch herstel

13 maart 2017

De sectoren creatieve industrie en ICT dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telde. In de afgelopen tien jaar kwamen er netto 61.000 banen bij.

Meer recent, in de jaren 2013-2015, is de werkgelegenheid in de creatieve industrie gegroeid met 1,4 procent per jaar. De gehele Nederlandse economie liet in die jaren een terugloop in banen zien van 0,4 procent.

De meeste nieuwe banen in de creatieve industrie ontstaan in de categorie zelfstandigen. Nu wordt 40 procent van de banen in de creatieve industrie vervuld door zzp-­ers. Het aantal bedrijfsvestigingen in de creatieve industrie verdubbelde in de afgelopen tien jaar tot ruim 144.000 vestigingen, vooral door de groei van het aantal zzp’ers. 

Eén miljoen euro extra subsidie voor nieuwe genres

9 maart 2017

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) om dertien culturele instellingen een eenmalige subsidie te geven, variërend van 50.000 tot ruim 100.000 euro, omdat zij ruimte geven aan vernieuwende genres in de cultuursector en oog hebben voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek. Het gaat om DOX, Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee, Noorderlicht, BioArt Laboraties, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Textielmuseum | Textiellab, Het Nationaal Jeugdorkest en Jeugdorkest Nederland, Crossing Border, El Hizjra en literaire tijdschriften als ‘De Gids’ en ‘Boekie Boekie’.

De raad heeft in totaal 1 miljoen euro te verdelen; dat bedrag is overgebleven na een amendement van PvdA-Kamerlid Joyce Vermue, waarin eenmalig 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor de cultuursector. Het huidige publiek in de cultuursector is geen afspiegeling van de veranderende bevolkingssamenstelling, constateert de raad opnieuw. Instellingen met een vernieuwend, niet-westers aanbod en nieuwe publiekgroepen zijn nog te weinig zichtbaar. Bovendien weten zij minder goed de weg naar de subsidiekanalen te vinden. De raad vindt het belangrijk dat ook deze instellingen kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het Rijk, want zij dragen bij aan een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur. Omdat juist nieuwe genres en vernieuwende presentatievormen kwetsbaar zijn, is dit voor de raad ook een reden om het beschikbare bedrag van 1 miljoen euro aan deze categorie te besteden.

Een andere overweging voor de raad is de regionale spreiding van culturele voorzieningen. In de stedelijke regio’s is er volgens de raad behoefte aan een culturele dynamiek die uiteenlopende groepen inwoners aanspreekt en erbij betrekt.

Persbericht en advies

5 aandachtspunten voor het regeerakkoord, volgens Kunsten '92

9 maart 2017

Kunsten 92 schrijft in een brief aan de lijsttrekkers van politieke partijen:

Over één ding bent u het allen eens. U onderschrijft de waarde van kunst, cultuur en erfgoed voor Nederland. Terecht, want een veerkrachtige democratie kan niet zonder. We staan op nummer 5 van de meest innovatieve landen ter wereld en behoren op tal van gebieden tot de wereldtop. Die positie hebben we verworven door jarenlange investeringen in talent en in een open en diverse culturele infrastructuur. Dat zult u willen behouden. In dit moderne, digitale tijdperk is die infrastructuur net zo belangrijk als wegen en dijken. De overheid moet daarin actief optreden. Dat kan door te werken aan: 

  1. Een ondernemende en goed gespreide culturele infrastructuur
  2. Een gezonde arbeidsmarkt 
  3. Ruimte voor talent en innovatie
  4. Cultuureducatie voor alle leerlingen van 4 tot 18
  5. Onafhankelijke, regionale en landelijke publieke media

Bron: Kunsten '92

Extra broedplaatsen Amsterdam

9 maart 2017

Amsterdam krijgt er dit jaar ruim 20.000 vierkante meter aan creatieve broedplaatsen en ateliers bij. In totaal gaat het om acht projecten waarvan het kleinste 500 vierkante meter beslaat en het grootste 9000 vierkante meter. De broedplaatsen zijn niet alleen maar als atelierruimte bedoeld, maar bieden ook plek voor lokale ondernemers. Voor de plannen is €1 miljoen beschikbaar.
Bron: Het Parool

Naturalis in Leiden moet stoppen met verbouwing

8 maart 2017

Naturalis in Leiden moet direct stoppen met de verbouwing van het interieur van het oude gedeelte van het museum. De rechter heeft de architect van het oorspronkelijke gebouw, Fons Verheijen, die een kort geding had aangespannen, in het gelijk gesteld.

Volgens het museum is de verbouwing noodzakelijk omdat het bezoekersaantal in de afgelopen jaren is verdubbeld. Ook maken steeds meer onderzoekers gebruik van het onderzoeksinstituut van het museum. Verheijen vindt die verbouwing een verminking van zijn ontwerp.

Volgens het museum heeft de uitspraak grote gevolgen voor de planning en de kosten van de verbouwing. Volgens de advocaat van Naturalis dreigt faillissement als de verbouwing niet door kan gaan.
Bron: NOS

Veilinghuis Christie’s gaat in Amsterdam saneren

8 maart 2017

Veilinghuis Christie’s gaat in Amsterdam fors saneren. Vanaf de zomer zal alleen nog hedendaagse kunst worden geveild. het is nog niet bekend hoeveel van de 25 personeelsleden hun baan zullen verliezen. Mogelijk verkoopt het veilinghuis ook het pand aan de Cornelis Schuytstraat. De sanering maakt deel uit van een wereldwijde strategische koerswijziging.
Bron: NRC

Toekenningen onderzoeksprogramma Smart Culture

7 maart 2017

Zeven onderzoeksprojecten, van het gebruik van games bij het bevorderen van de klassieke muziekcultuur tot hergebruik van reststromen in de designpraktijk, ontvangen in totaal 2,7 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

De projecten zijn gehonoreerd binnen het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd variërend van twee tot vijf jaar. Lees verder

Raad voor Cultuur positief over C+O

7 maart 2017

De Raad voor Cultuur heeft opnieuw geadviseerd over de subsidieaanvraag van Cultuur+Ondernemen (C+O). In de zomer van 2016 heeft de raad al een advies uitgebracht over het beleidsplan van C+O; toen oordeelde hij positief over de functie van deze instelling. Wel plaatste de raad enkele kanttekeningen bij de subsidieaanvraag, omdat er op een aantal punten belangrijke informatie ontbrak. De raad adviseerde minister Bussemaker daarom C+O wel te subsidiëren, maar de instelling te vragen om aanvullende informatie.

Volgens de raad heeft C+O - met de informatie die de instelling nu heeft aangeleverd - voldaan aan de voorwaarden om in 2017-2018 het programma ‘Ondernemen voor de cultuur’ te kunnen uitvoeren.
Advies

Voortbestaan bibliotheek Vredespaleis bedreigd

3 maart 2017

Het kabinet wil de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis per 1 januari 2019 beëindigen, waardoor het voortbestaan ervan op het spel komt te staan. Dat blijkt uit kamervragen van D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

De bibliotheek van het in 1913 door Andrew Carnegie opgerichte Vredespaleis wordt al sinds 1931 gefinancierd door de rijksoverheid en wordt gezien als een hoogstaande en unieke collectie op het gebied van internationaal recht.

Het Vredespaleis ontving in 2015 in totaal 4,4 miljoen euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De kosten van de bibliotheek bedroegen in dat jaar ruim 1,2 miljoen euro, zo blijkt uit de begroting.
Bron: Bibliotheekblad

Advies Raad voor Cultuur over 'Ja, mits' adviezen BIS

2 maart 2017

De Raad voor Cultuur heeft in mei 2016, in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020, advies uitgebracht over de subsidieaanvragen van culturele instellingen. De raad heeft toen aan het positieve advies over een aantal instellingen de voorwaarde verbonden dat zij één of meer onderdelen van hun activiteitenplan vóór aanvang van de nieuwe subsidieperiode moesten aanpassen (de zogeheten 'Ja, mits' adviezen) In totaal hebben 24 instellingen hun subsidieaanvraag aangepast. Daar heeft de Raad nu opnieuw een advies over uitgebracht.

Tien instellingen hoefden alleen een nieuwe, sluitende begroting in te dienen: Joods Historisch Museum, Princessehof, Letterkundig Museum, Nationaal Glasmuseum Leerdam, Nederlands Fotomuseum, Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum Twenthe, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Nederlands Filmfestival en Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten.

Veertien instellingen hebben naar aanleiding van het advies van de raad de opdracht gekregen om hun oorspronkelijke subsidieaanvraag inhoudelijk aan te passen. De raad heeft deze aangepaste plannen en begrotingen beoordeeld. Het gaat om de volgende instellingen: Theater Rotterdam, Metropole Orkest, NedPhO | NKO, philharmonie zuidnederland, Residentie Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, De Nationale Opera en Ballet, Nederlandse Reisopera, Nederlandse Dansdagen, Marres, De Ateliers, Cinekid, Stichting Lezen, en LKCA.

Daarnaast reageert de raad ook op de aanpassingen in het activiteitenplan van Het Gelders Orkest naar aanleiding van het aanvullende advies over deze instelling op 2 december 2016.

Twee instellingen, De Rijksakademie Beeldende Kunsten en De Ateliers, hebben een bezwaarschrift bij het ministerie van OCW ingediend tegen de beschikking en de hoogte van hun subsidie. Naar aanleiding hiervan heeft de raad een aparte adviesaanvraag gekregen. Deze procedure loopt nog; de raad gaat daarom in dit advies niet in op de aangepaste begroting van deze instellingen. 

Kunstraad positief over samenwerking Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam

2 maart 2017

De Amsterdamse Kunstraad is positief over de voorgenomen intensieve samenwerking tussen Toneelgroep Amsterdam (TA) en de Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA) in één theaterhuis. TA kan profiteren van de kennis en kunde van de educatieafdeling van de schouwburg en Ivo van Hove kan de internationale programmering van de schouwburg met zijn internationale netwerk versterken.

De AKr pleit voor behoud van de gelijkwaardigheid van beide partners. Ook de verhouding van het theater met de stad dient geborgd te worden. Daarom adviseert de raad het gemeentebestuur het budget van SSBA, waarmee een programmering wordt gerealiseerd die sterk op de stad is gericht, voor dit doel in stand te houden en daarom de subsidiestromen van de twee instellingen gescheiden te houden.

De kunstraad adviseert voor het evenwicht een tweekoppige directie aan te stellen: een artistiek directeur, en een algemeen en zakelijk directeur, die extern wordt geworven.
Advies en persbericht

Kamerbrief over vervolg beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur

1 maart 2017

Minister Bussemaker biedt de Tweede Kamer het vervolg aan van de beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur. Deze brief geeft inzicht in de voortgang van trajecten die voor verbetering moeten zorgen op het gebied van sociale dialoog, auteursrecht, honoraria, ondernemersvaardigheden, en uitgangspunten voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap in de cultuursector. 

In de tweede helft van 2016 hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ) overlegd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en verenigingen van werkenden en werk- en opdrachtgevers in de culturele sector. In deze gesprekken zijn de opties voor versterking van de onderhandelingspositie van kunstenaars besproken, ook in internationaal perspectief. Een samenvatting is als bijlage bij de brief toegevoegd.

Evaluatie Vlaams-Nederlands gastlandschap op Frankfurter Buchmesse

1 maart 2017

Het Vlaams-Nederlands gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse was een groot succes. Het ambitieuze programma zorgde ervoor dat meer dan 450 Nederlandstalige boeken zijn vertaald. Het aantal literaire vertalingen in het Duits verdrievoudigde ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook is een nieuwe generatie auteurs met goed gevolg geïntroduceerd in Duitsland. Zo blijkt uit een evaluatie van de Vlaamse en Nederlandse letterenfondsen. Bron: Rijksoverheid

Annabelle Birnie nieuwe directeur AFK

1 maart 2017

Annabelle Birnie is benoemd tot nieuwe directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Zij treedt per 1 mei 2017 in dienst. Birnie is nu nog werkzaam als directeur bij het Drents Museum.

 

Nieuw NPO-fonds van start

1 maart 2017

Per 1 januari 2017 is het nieuwe NPO-fonds van start gegaan. Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en dient ter stimulering van hoogwaardig drama, talentontwikkeling en documentaires bij de publieke omroep via radio, televisie en – mits gekoppeld aan een radio- of televisieprogramma – internet. De NPO reserveert hiervoor vanaf 2017 16,6 miljoen euro.
Bron: Dutch Directors Guild