Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

'Erfgoed werkt voor uw gemeente'

27 juli 2017

Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. De programma’s voor deze verkiezingen worden op dit moment geschreven. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 biedt met de flyer Erfgoed werkt voor uw gemeente inspiratie aan gemeenteraadsleden en wethouders om erfgoed prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen.

Europees jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018

27 juli 2017

Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018. Het hele jaar wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa. DutchCulture en Kunsten ‘92 geven, samen met het erfgoedveld, het themajaar vorm door het ontwikkelen en organiseren van een nationaal programma. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn nauw betrokken bij het programma.

In het Creative Europe programma komt vijf miljoen euro beschikbaar voor zo’n twintig tot vijfentwintig kleinschalige projecten die binnen het themajaar gericht zijn op Europese samenwerking. De oproep wordt verwacht in september en de deadline voor het indienen van een aanvraag valt half november.

 

Advies Openlucht museum, Slot Loevestein en philharmonie zuidnederland

19 juli 2017

Minister Bussemaker heeft de raad verzocht om een reactie te geven op de aanvullende plannen van een aantal instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) dat nog niet aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan. De raad gaat in zijn advies in op de plannen van het Nederlands Openluchtmuseum, Slot Loevestein en philharmonie zuidnederland.

Het Openlucht Museum voldoet met haar aangepaste plan aan de gestelde eisen. Wel verwacht de raad nog een inhoudelijke visie op immaterieel erfgoed en sterkere integratie met het Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland.

Het negatieve advies over Slot Loevestein blijft gehandhaafd, het aangepaste activiteitenplan rechtvaardigt volgens de raad nog steeds geen plek in de BIS.

Daarnaast heeft de raad nadere informatie ontvangen over een aantal BIS-instellingen, na aanleiding van eerdere raadsadviezen over hun subsidieaanvraag. Het gaat om Het Scheepvaartmuseum, Het Nieuwe Instituut, Cinekid, Het Literatuurmuseum, het Metropole Orkest en philharmonie zuidnederland. De minister heeft de raad gevraagd of de informatie over deze instellingen aanleiding geeft tot richtinggevende aandachtspunten. Dat is alleen het geval bij philharmonie zuidnederland (PZN). De raad wil benadrukken dat het slagen van de integratie van twee orkestkernen tot één orkest voor Zuid-Nederland alleen lukt bij voortzetting van de subsidierelaties met de provincies Noord-Brabant en Limburg. De raad adviseert het ministerie, de provincies en gemeenten hun beleid ten aanzien van PZN zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

De provincie Noord-Brabant maakte eerder deze week bekend te gaan bezuinigen op PZN.

Noord-Brabant bezuinigt op philharmonie zuid-nederland

19 juli 2017

De provincie Noord-Brabant gaat bezuinigen op de philharmonie zuidnederland (PZN). Van de gereserveerde 2 miljoen gaat voor de jaren 2018 en 2019 jaarlijks een half miljoen naar een regeling waarop ook andere muziek-partijen een beroep kunnen doen.
PZN krijgt naast de 2 miljoen van Noord-Brabant, 7 miljoen van het Rijk, 1,75 van de provincie Limburg, 200.000 van de gemeente Maastricht en 90.000 euro van Eindhoven.
Bron: Provincie Noord-Brabant

Joseph Grima nieuwe directeur Design Academy Eindhoven

18 juli 2017

Designer, schrijver, curator en architectuurcriticus Joseph Grima is de nieuwe directeur van Design Academy Eindhoven (DAE). Hij volgt Thomas Widdershoven op die in oktober 2016 na drie jaar afscheid nam van de DAE. Jurriënne Ossewold is op directieniveau verantwoordelijk voor educatie, onderzoek en ontwikkeling. Zij was sinds het afscheid van Widdershoven waarnemend directeur.
Bron: Eindhovens Dagblad

Fondsen lanceren matchmakers

17 juli 2017

Dit najaar starten Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds in acht steden met matchmakers. De fondsen zien in grote en middelgrote steden een scala aan nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk verbonden zijn met de stedelijke dynamiek. De matchmakers gaan aan de slag als verbindingsofficieren tussen culturele initiatieven die voortkomen uit deze dynamiek en de verschillende subsidieregelingen van de fondsen. De matchmakers starten in acht steden: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag.
Meer informatie

Groei kleine en middelgrote festivals

17 juli 2017

In 2016 is het aantal festivals met bijna 100 festivals toegenomen tot in totaal 934 festivals. Het aantal bezoeken nam toe met 14,6%: in totaal zijn er € 26,7 miljoen bezoeken aan festivals afgelegd. De groei zit vooral bij de festivals tot 30.000 bezoeken, grote festivals blijven redelijk stabiel. Zo blijkt uit cijfers van de Festival Monitor 2017, opgesteld door Respons ism brancheorganisaties VVEM en VNPF. Bijna 70% van alle kunst- en cultuurfestivals in de Festival Monitor zijn muziekfestivals. Het aantal muziekfestivals nam in 2016 met bijna 12% toe ten opzichte van 2015. Met een groei van 16% groeide de categorie theater naar verhouding het hardst. Theaterfestivals zien de publieke belangstelling met 3,3% stijgen naar 4,3 miljoen bezoeken. Beeldende kunstfestivals laten in 2016 de grootste stijging zien in bezoekaantallen (+27,2%). In totaal gaven de bezoekers van de 934 kunst- en cultuurfestivals € 865,3 miljoen uit.
Persbericht

Digitalisering bladmuziek Muziekbibliotheek van de Omroep gestart

12 juli 2017

In het Muziekcentrum van de Omroep is het startsein gegeven voor de digitalisering van de bladmuziekcollectie van de in 2013 opgeheven Muziekbibliotheek van de Omroep. De komende jaren wordt het archief van het Muziekcentrum van de Omroep gedigitaliseerd, gefinancieerd door een eenmalige subsidie van de Rijksoverheid en de gemeente Hilversum. In 2020 zal de collectie online beschikbaar komen.
Bron: Muziekschatten, Cultuurnieuws 7 december 2016

Nederlands of Engels in het hoger onderwijs? KNAW bepleit maatwerk

11 juli 2017

De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding. Daarnaast moet worden gezorgd voor goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels en een goede integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten en docenten in een international classroom. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de verkenning Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs.

De Boekmanstichting heeft, vanuit de Landelijke Werkgroep Cultuurbeleid, voertalen in het Nederlandse kunst(vak)- en cultuuronderwijs zoveel mogelijk in kaart gebracht en gepubliceerd in de gratis te downloaden Boekman Extra #6: Kunst- en cultuuropleidingen in Nederland. Ook heeft de Boekmanstichting input geleverd aan voor de verkenning van de KNAW.

ABN AMRO langer hoofdsponsor Hermitage

11 juli 2017

De Hermitage en ABNO AMRO hebben hun hoofdsponsorcontract vernieuwt. ABN AMRO is daarmee tot 2020 weer hoofdsponsor van de Hermitage Amsterdam. De Hermitage Amsterdam tekende ook een sponsorovereenkomst met KLM. Daarin staat de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage centraal.
Bron: Sponsorreport, Sponsorreport

DEN-directeur Marco de Niet naar UBL Leiden

10 juli 2017

Marco de Niet is per september 2017 benoemd tot divisiemanager onderzoek- en onderwijsdiensten en plaatsvervangend directeur bij de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Hij volgt Kees Konings op die per 1 oktober 2017 met pensioen gaat. Marco de Niet was sinds 2007 directeur van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en een drijvende kracht achter het Netwerk Digitaal Erfgoed.
Bron: website DEN

Uitstel wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

6 juli 2017

De wetswijziging van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is uitgesteld tot 2019. De wetswijziging die de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (en scholingsuitgaven) regelt zou oorspronkelijk per 2018 ingaan.
De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar.
Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Kamerbrief

Martijn van Dam in bestuur NPO

5 juli 2017

Per 1 september treedt staatssecretaris Martijn van Dam toe tot de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Tot die tijd blijft de PvdA'er aan als demissionair staatssecretaris van Economische Zaken. Met zijn benoeming is de raad van bestuur weer compleet: Shula Rijxman is voorzitter en Jaap Kooij en Martijn van Dam zijn lid.
Bron: NOS

NPO lanceert NPO Start Plus

5 juli 2017

De NPO lanceert een 'nieuwe' video on demanddienst : NPO Start Plus. Tegen betaling zijn programma's van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voortaan in betere beeldkwaliteit terug te kijken, zonder reclame en voor een langere periode. Er is ook een gratis versie: NPO Start, de opvolger van Uitzending Gemist.
Bron: de Volkskrant

CAO poppodia afgesloten

4 juli 2017

De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia afgesloten. Deze is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van twee jaar.

Per 1 januari 2017 wordt het salaris met 1% verhoogd en in 2017 krijgen de medewerkers een eenmalige bijdrage van 350 euro. Per 1 januari 2018 wordt het salaris met 1,5% verhoogd.
Bron: WNPF

Regiomakelaars Mondriaan Fonds bekend

4 juli 2017

Het Mondriaan Fonds maakt bekend wie de regiomakelaars zijn die vanaf 1 september voor het fonds aan de slag gaan. Voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) is dit Andrea Möller, voor de regio Oost/Midden (Overijssel, Gelderland en Flevoland) gaan Marlies Leupen en Erna aan de Stegge de functie als duo vervullen en voor de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) wordt Rebecca Nelemans aangesteld.

De regiomakelaars krijgen een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Lees verder

Online ticketaanbieders moeten extra kosten vermelden

4 juli 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) draagt online aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets op zich aan de regels te houden voor het duidelijk vermelden van prijzen. Nu is het vaak zo dat er tijdens het boekingsproces nog allerlei verplichte kosten bijkomen voor de consument. De wet schrijft echter voor dat de aanbieder kosten die onvermijdbaar zijn in de basisprijs moet opnemen.

Verplichte kosten die gelden per boeking (dus niet per kaartje) moet de aanbieder bij de start van de boeking duidelijk vermelden. Kosten voor extra keuzemogelijkheden die niet verplicht zijn, mag de aanbieder later in het boekingsproces vermelden.

Online aanbieders van tickets krijgen tot 1 oktober de tijd om hun praktijk aan te passen.
Bron: ACM, de Volkskrant

Personeelsbeleid cultuursector onderzocht

3 juli 2017

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten heeft namens alle partners van het Sectorplan Cultuur onderzoek gedaan naar het personeelsbeleid (HR) van werkgevers in de cultuursector. Onderzocht is hoe werkgevers hun HR-beleid uitvoeren, welke HR-instrumenten zij daarbij inzetten en welke problemen en ontwikkelingen zich voordoen.

In de meeste gevallen zijn de personeelstaken en -verantwoordelijkheden belegd bij de zakelijk leidinggevende (al dan niet met administratieve ondersteuning), blijkt uit het onderzoek.Werkgevers ervaren de hoge werkdruk en de gevolgen daarvan voor medewerkers én organisatie als het grootste knelpunt. Bron: sfpk.nl