Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

'Scholieren verplicht naar Rijksmuseum'

28 september 2017

Scholieren moeten minstens één keer tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken. Dat hebben de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken, schrijft De Telegraaf.

De bezoeken zijn volgens de krant onderdeel van een breder cultuurpakket. Ook de extra aandacht voor de Grondwet en het Wilhelmus zijn daarin opgenomen.

Kinderboekenschrijvers verlaten uitgeverij Querido Kinderen

27 september 2017

Uitgeverij Querido Kinderen, onderdeel van WPG Uitgevers, raakt minimaal dertig kinderboekenschrijvers kwijt. De schrijvers vertrekken uit solidariteit met de zeskoppige redactie van Querido Kinderen, die haar ontslag indiende na een al maanden slepend conflict met het moederconcern
Bron: de Volkskrant

Raad voor Cultuur: verkenning en sectoradviezen

26 september 2017

Met het oog op een mogelijke herziening van het cultuurstelsel brengt de Raad voor Cultuur de komende tijd een reeks sectoradviezen uit, waarin ontwikkelingen en trends per sector worden onderzocht. In de periode november 2017 – maart 2018 verschijnen er adviezen over beeldende kunst, letteren en bibliotheken, de audiovisuele sector, monumenten en archeologie, musea, de ontwerpsector (architectuur, vormgeving, e-cultuur) en podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater, theater).

Tijdens de Buma Classical Convention op vrijdag 24 november a.s. presenteert de raad het advies over de muzieksector. De publicatiedata van de overige sectoradviezen zijn nog niet bekend.

De raad brengt in het najaar (medio november) ook een verkenning uit naar de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid. Het doel hiervan is een toekomstbestendig beleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

De verkenning, de sectoradviezen en het advies over de ondersteunende functies in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) vormen met elkaar de bouwstenen voor de discussie die volgend jaar wordt gevoerd over het cultuurbestel na 2020.
Bron: Raad voor Cultuur

Rijksmuseum onderzoekt herkomst koloniale collectie

26 september 2017

Het Rijksmuseum doet onderzoek naar de herkomst van tien objecten uit de koloniale collectie. Het gaat om een proef die moet uitwijzen of de stukken destijds rechtmatig zijn verworven. Het museum kan zich hiermee op eventuele claims voorbereiden.
Bron: NRC

Oproep aan politici: 'Geef podiumkunsten duidelijkheid en langetermijnvisie'

22 september 2017

Belangrijke theater- en dansgezelschappen en muziekensembles dreigen in 2018 te verdwijnen, omdat de 10 miljoen euro subsidie van vorig jaar niet voorkomt in de begroting 2018 en ze niet weten of ze van het nieuwe kabinet geld krijgen, aldus Yolande Melsert, directeur NAPK de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten in De Volkskrant. 
Lees verder

Mondriaan Fonds investeert in collecties achttien musea

21 september 2017

Achttien publieke kunstmusea ontvangen van het Mondriaan Fonds een bijdrage voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Deze bijdragen aan de collectieprogramma’s variëren van 25.000 tot 250.000 euro, voor een periode van één of twee jaar. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro.
Het gaat om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hier opdrachten onder van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie.
Bron: Mondriaan Fonds

Canon in Openluchtmuseum Arnhem

21 september 2017

Zaterdag 23 september opent in het Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland, een overdekte tentoonstelling over de geschiedenis van Nederland. De vijftig vensters uit de canon zijn verwerkt in tien tijdvakken, zoals de Romeinse tijd, de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Vanuit een centrale koepel kunnen bezoekers tien 'filmsets' bezoeken waar ze historische objecten kunnen zien, interactieve spellen spelen en digitale media opvragen.

De Canon van Nederland werd in 2006 opgesteld om gebruikt te worden in het geschiedenisonderwijs. Aanvankelijk zouden de thema's ook worden uitgewerkt in een Nationaal Historisch Museum, maar toen die plannen niet doorgingen, kreeg het Openluchtmuseum 8 miljoen euro om zijn entreepaviljoen te verbouwen.

Voor de tentoonstelling wordt samenwerkt met het Rijksmuseum.
Bron: NOS

Haagse ‘Appelloods’ wordt theaterbroedplaats

21 september 2017

De ‘Appelloods’, in het verleden decoropslag en repetitiezaal voor de opgeheven Toneelgroep De Appel, wordt een broedplaats en presentatieplek. Dat maakte wethouder Joris Wijsmuller bekend in het programma Kunstlicht op Den Haag FM.

De loods wordt betrokken door de theatermakers van Label Dégradé, die van de gemeente een eenmalige waarderingssubsidie zullen ontvangen om de broedplaats verder te ontwikkelen. Een ander deel van het pand wordt verhuurd aan Theaterschool Rabarber.
Bron: DenHaag FM

Van Lanschot blijft sponsor Van Gogh Museum

21 september 2017

Van Lanschot en het Van Gogh Museum hebben hun sponsorovereenkomst met twee jaar verlengd tot eind 2019. In de nieuwe overeenkomst speelt toegankelijkheid een belangrijke rol; het is de ambitie om meer Nederlandsers het museum te laten bezoeken.

De samenwerking werd vorig jaar bekroond met de SponsorRing 2016 in de categorie Kunst & Cultuur.

Niet alle sponsors van het Van Gogh Museum worden alom gewaardeerd. Eerder deze maand werd er in het museum actie gevoerd door de groep Fossil Free Culture tegen de sponsorovereenkomst met Shell.
Bron: MuseumActueel

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

20 september 2017

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS. De uitleen van jeugdtitels via de online Bibliotheek steeg in 2016 naar 274 duizend, dat is ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. Die van e-books voor volwassenen nam met 73 procent toe tot ruim 2,5 miljoen.

Het aantal uitleningen van e-books neemt snel toe maar steekt nog schril af tegen de ruim 68 miljoen uitleningen van fysieke boeken door de openbare bibliotheken of de ruim 40 miljoen verkochte fysieke boeken en e-books. Het aantal uitleningen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met 100 miljoen afgenomen en daarmee meer dan gehalveerd. Deze ontwikkeling moet in het licht gezien worden van de veranderingen in de tijdsbesteding.
Bron: CBS

Noord-Holland heeft rijkste cultuuraanbod

19 september 2017

Noord-Holland heeft het rijkste cultuuraanbod en Flevoland heeft cultureel het minst te bieden. Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 7.850 respondenten.

In de provincie Noord-Holland is het draagvlak voor het cultuuraanbod het sterkst van alle provincies. Noord-Hollanders zijn vooral trots op het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en Carré. Terwijl bij de eerdere meting van 2013 en 2015 Overijssel steevast onderaan stond op de ranglijst van provincies met het sterkste cultuuraanbod, is dit nu Flevoland.

Met het onderzoek is het maatschappelijk draagvlak van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties onderzocht. Ook is de waardering voor het vrijetijdsaanbod per provincie gemeten.

 

Fusie Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam

19 september 2017

De fusie tussen de Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam gaat door. Aan het hoofd komt een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove. Samen willen de Toneelgroep en Stadsschouwburg ‘een pluriform, maatschappelijk betrokken en toonaangevende plek voor eigentijds nationaal en internationaal theater en dans zijn’ en daarvoor ‘langlopende structurele relaties aangegaan en onderhouden met kunstenaars, podia- en theatergezelschappen uit binnen- en buitenland’. 

De beoogde Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen met als voorzitter Tarik Yousif, de huidige voorzitter van Stadsschouwburg Amsterdam, en als vicevoorzitter Marry de Gaay Fortman, de huidige voorzitter van Toneelgroep Amsterdam.
Bron: Theaterkrant

OCW onderzoekt financieel stelsel rijksmonumenten

19 september 2017

Het ministerie van OCW laat onderzoeken hoe de financiële regelingen voor rijksmonumenten optimaal kunnen worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

In 2016 is OCW het beleidstraject Erfgoed Telt gestart om het erfgoedbeleid te actualiseren. Dit onderzoek vindt plaats binnen dit traject. Beleidsadviesbureau Ecorys zal het onderzoek uitvoeren.
Bron: RCE

NPO-programma's diverser en vaker van Nederlandse bodem

19 september 2017

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zal jaarlijks minimaal 30 nieuwe tv-programma's uitproberen. NPO Radio 4 moet minimaal 245 Nederlandse klassieke concerten per jaar opnemen en uitzenden. Dat staat in de nieuwe afspraken tussen de NPO en staatssecretaris Sander Dekker (Media).

Minimaal 75 procent van alle tv-uitzendingen moet voortaan van Nederlandse bodem zijn. Nu is dat nog 70 procent. De NPO zal jaarlijks minimaal 16 speelfilm co-produceren naast minimaal zes tv-films (Telefilms) en twee 'Telescoopfilms' - kwaliteitsfilms voor een groot publiek. De afspraken zijn niet strenger dan eerdere jaren, maar er komen ook nieuwe eisen. Zo is vastgelegd hoeveel vrouwen en migranten te zien zijn op de publieke netten en wordt onderzocht of deze groepen tevreden zijn over de journalistieke programma's van de NPO.
Bron: NOS, prestatieovereenkomst NPO 2017-2020

Nieuwe directeur voor Witte de With

18 september 2017

Sofía Hernández Chong Cuy wordt de nieuwe directeur van kunstcentrum Witte de With in Rotterdam. Zij volgt op 1 januari 2018 Defne Ayas op, die dan zes jaar directeur is geweest. Bij Witte de With mag een directeur maximaal zes jaar blijven.
Na veel commotie maakte Witte de With onlangs bekend dat het af wil van zijn naam. Aanleiding voor het besluit was een open brief van een groep kunstenaars, schrijvers, actievoerders en wetenschappers deze zomer met de vraag of een maatschappijkritisch kunstinstituut wel kan opereren onder een besmette naam. Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was vlootvoogd van de VOC en daarom betrokken bij koloniale uitbuiting. 
Persbericht

Economische bijdrage film- en televisiedrama onderzocht

14 september 2017

De productie van film en tv-dramaproducties levert naast culturele en sociale waarde een significante economische bijdrage aan andere onderdelen van de creatieve industrie. Dat blijkt uit een rapport van het internationale onderzoeksbureau Olsberg SPI waarin het fenomeen wereldwijd is onderzocht, met speciale aandacht voor Nederland, Denemarken, Australië en Zweden.

De resultaten van het zogenaamde ripple effect zijn gepubliceerd in 'Film and the Creative Economy: How Film and Television Drama Productions Grow the Creative Industries.'
Bron: Filmfonds

Zakelijke misser Van Gogh Museum

14 september 2017

Het plan van het Van Gogh Museum om in Beijing Meet Vincent van Gogh Experience te lanceren, een reizend 3D-spektakel om mensen wereldwijd kennis te laten maken met werk en leven van Vincent van Gogh, is uitgelopen op een verlies van tonnen en een afschrijving van een miljoen euro. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Toen de Experience na ruim twee maanden volgens plan in Beijing dicht ging, waren er geen tienduizenden bezoekers op af gekomen, zoals verwacht, maar slechts duizenden. Volgens zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann kan het museum de last dragen. Hij benadrukt dat het Van Gogh Museum dit ondernemingsrisico niet met subsidiegelden (slechts 15 procent van de totale inkomsten) neemt, maar financiert uit commerciële opbrengsten.

Het museum noemt het programma als product geslaagd en wil het samen met een nieuwe partner in 2018 in meerdere landen demonstreren.

Meer samenwerken rondom cultureel erfgoed

14 september 2017

Gebouwen, tuinen en archeologische monumenten met een beschermde status, zoals UNESCO Werelderfgoed, rijksmonumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten, zijn in Nederland in bezit en beheer bij verschillende overheidsdiensten. Deze organisaties, verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) hebben besloten samen te werken en ruimte te geven aan experimenten en innovaties bij het in stand houden van hun cultureel erfgoed. Op 7 september tekenden de RVR-leden daarvoor in Utrecht een verklaring.

Naast het delen van informatie gaan de samenwerkende organisaties ook expertise, diensten en producten delen en het cultureel erfgoed toegankelijk maken voor publiek door bijvoorbeeld activiteiten, evenementen en publieksdagen te organiseren. Verder werken ze aan duurzaam beheer door energiebesparing en circulair gebruik van materialen.

De samenwerkende organisaties binnen de RVR die de verklaring ondertekenden zijn Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Nationale Politie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Defensie (vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Bron: RCE

Hoe cultureel en creatief zijn Europese steden?

12 september 2017

De ideale culturele en creatieve stad in Europa is een mix van acht Europese steden die elk op andere aspecten uitblinken. Dat blijkt uit de Cultural and Creative Cities (C3) Monitor 2017, die onlangs door het Joint Research Centre van de Europese Commissie werd uitgebracht. 

In de monitor zoomen de onderzoekers in op Europese steden waar kunst en cultuur aantoonbaar een belangrijke rol spelen en vergelijken ze de aard en omvang van die rol. Dit zijn bijvoorbeeld Europese Culturele Hoofdsteden, steden die internationale culturele festivals huisvesten, of als UNESCO Creatieve Steden zijn gelabeld.

De Cultural and Creative Cities Monitor 2017 bekijken? Download hier het rapport, of bekijk onderliggende data online

Bron: Cultuurindex

Presentatie Boekman 112 Kunst en sport in Wereldmuseum

12 september 2017

Vrijdag 15 september 2017 zal de bestuurdersbijeenkomst Sport plaatsvinden in het Rotterdamse Wereldmuseum als onderdeel van het Congres Sportief Verbinden. Een van de deelnemers is Erik Schreder (hoogleraar Klinische Neuropsychologie) die aandacht zal schenken aan bewegen als medicijn en de ontwikkeling van het brein in relatie tot sport en cultuur. 

Johan Wakkie (voorzitter Stuurgroep Sport en Cultuur) presenteert die middag de onlangs verschenen Boekman 112 Kunst en sport. Zowel Wakkie als Scherder zijn geïnterviewd voor deze Boekman.

De werelden van sport en kunst hebben veel raakvlakken, blijkt uit de bijdragen in het tijdschrift. Zo zijn beide populaire vrijetijdsbestedingen en zijn organisaties afhankelijk van vrijwilligers. Op rijksniveau ressorteren sport en kunst onder verschillende ministeries, wat de samenwerking niet bevordert. Op lokaal niveau raken beide sectoren elkaar steeds meer, zo blijkt in deze Boekman.

U kunt Boekman 112 bestellen in de webshop.

ZonMW publiceert rapport ‘Kunst en positieve gezondheid’

12 september 2017

Vandaag verscheen het rapport ‘Kunst en positieve gezondheid’: een overzicht van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.

Volgens zorgprofessionals en (landelijke) media zijn steeds meer kunstenaars actief in de zorg. Ook wordt de maatschappelijke meerwaarde van culturele interventies voor de langdurige zorg in binnen- en buitenland erkend. Toch is het beeld over deze interventies versnipperd. Ook ontbreekt bewijs voor de positieve effecten van de culturele interventies op de positieve gezondheid (weerbaarheid) van mensen. Daarom financiert het ministerie van OCW via ZonMw onderzoek hiernaar. Parallel hieraan stelt ZonMw, in samenwerking met Cultuur-Ondernemen en stakeholders uit de cultuur- en zorgsector, een kennisagenda voor een mogelijk vervolg op.

Lees ook Boekman 104 Kunst als recept over de bijdrage van kunst aan het gezond ouder worden en over toepassingen van kunst in de gezondheidszorg, variërend van zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugd en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, tot zorg in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het themanummer kunt u bestellen in de webshop.

Marielle Hendriks (Directeur Boekmanstichting) heeft in de begeleidingscommissie zitting gehad.

Bron: ZonMW

Poppodia en -festivals in cijfers 2016 gepubliceerd

12 september 2017

Poppodia organiseerden in 2016 samen 17.559 activiteiten, die door 4,8 miljoen mensen werden bezocht. Dat blijkt uit jaarcijfers van de VNPF, de branchevereniging van de poppodia en -festivals van Nederland. In totaal werden 24.094 muziekoptredens gegeven.

De VNPF poppodia realiseerden in 2016 een gezamenlijke omzet van  € 139,8 miljoen. De poppodia genereerden voor bijna 60% aan publieksinkomsten door kaartverkoop (35%) en horeca (25%). De bijdrage van overheden en fondsen door middel van subsidies bedroeg 27,5% van de totale inkomsten.

De totale uitgaven van de VNPF poppodia bedroegen € 138,1 miljoen. De poppodia gaven hun geld met name uit aan programma (33%), personeelslasten (33%) en huisvestingkosten (15%).

In 2016 waren 7.348 mensen werkzaam bij de VNPF poppodia. Vrijwilligers vormden 59% van alle medewerkers en namen samen 21% van alle gewerkte uren voor hun rekening.
Bron: VNPF

 

Oproep tegen wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek monumentenonderhoud

12 september 2017

Het afschaffen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten brengt monumenteigenaren in financiële problemen. VBO Makelaar roept het nieuwe kabinet op dit wetsvoorstel in te trekken.

Het wetsvoorstel, dat per 1 januari 2017 in zou gaan, is controversieel verklaard, maar hangt nog altijd als een donkere wolk boven de monumentenmarkt. Dit stelt Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar.
Bron: Erfgoedstem

Lokale omroepen willen streekomroep worden

12 september 2017

Het aantal lokale omroepen in Nederland moet drastisch omlaag. Dat stellen de omroepen, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), voor in een rapport. Nu zijn er nog 260 omroepen, in principe een per gemeente, en dat moeten ongeveer tachtig nieuw te vormen streekomroepen worden. Alleen zo kunnen de omroepen een 'lokaal toereikend media-aanbod' verzorgen, zoals ze in de Mediawet wordt opgedragen, aldus koepelorganisatie Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). De organisatie wil 30 miljoen euro extra per jaar hebben voor de lokale omroep.
Bron: NRC

Gijs Scholten van Aschat en Arno Brok over rol van kunst

11 september 2017

Zondag 10 september waren Gijs Scholten van Aschat (voorzitter Akademie van Kunsten) en Arno Brok (commissaris van de Koning in Friesland) te gast bij televisieprogramma Buitenhof. Zij reageerden op de vraag wat na jaren van bezuinigen nog de rol van kunst in de huidige maatschappij is.

Scholten van Aschat brak een lans voor een normale salariëring van kunstenaars, in een sector die internationaal in hoog aanzien staat. Brok benadrukte het belang van cultuur voor de kwaliteit van de samenleving. Volgens Brok is de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van kunst en cultuur steeds meer bij provincie en gemeenten terechtgekomen. Hij pleitte voor meer onderlinge samenwerking. Dat komt ten gunste van het cultuurbeleid in de regio. De portefeuille cultuur moet in ministershanden blijven, aldus Brok. 

Tenslotte benadrukten de gasten hoe cruciaal cultuuronderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Kijk hier de uitzending van Buitenhof terug, vanaf de 39ste minuut.
Bron: Kunsten '92, NPO, Leeuwarder Courant

 

'Theatermakers mogen trots zijn'

11 september 2017

In de theaterwereld heerst veel somberheid, maar dat is volstrekt onnodig, aldus Ferry Mingelen bij de opening van het Theaterfestival, 7 september jongstleden in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Mingelen is voorzitter van de toneeljury die de selectie van de beste voorstellingen samenstelde voor het festival.

Iets soortgelijks betoogde toneelschrijfster Lot Vekemans in haar rede ‘De Staat van het Theater'. Het idee dat de kunst en de kunstenaars hun waarde moeten bewijzen, noemde ze een valkuil. Juist de kwetsbaarheid van theater is de grote kracht en de bron van creativiteit en innovatie, stelde ze, en daar moeten theatermakers trots op zijn. Bron: NOS

Open Monumentendag trekt 950.000 belangstellenden

11 september 2017

Op de Open Monumentendag zijn dit jaar 950.000 belangstellenden afgekomen. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, maar dat komt volgens de organisatie waarschijnlijk door het regenachtige weer. Het thema was dit jaar 'Boeren, burgers en buitenlui'.

Meer dan vierduizend monumenten die normaal niet toegankelijk zijn, waren het afgelopen weekend gratis te bezoeken. Grote publiekstrekkers waren dit jaar onder meer de Martinikerk in Groningen, de Cereolfabriek in Utrecht en de Ridderzaal in De Haag. In Amsterdam kwamen de meeste bezoekers naar de monumenten toe, zo'n 38.000.

 

Kamerbrief over bestemmingsfondsen musea

7 september 2017

Minister Bussemaker (OCW) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er in totaal circa € 6 miljoen aan het aankoopfonds bij het Mondriaanfonds kan worden toegevoegd. Ze voert daarmee de motie-Van Veen uit.

In de motie wordt de regering verzocht om de middelen die musea die deel uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur gedurende de periode 2013-2016 hebben gedoteerd aan het bestemmingsfonds OCW, bij de vaststelling over die periode terug te vorderen en te herbestemmen. De minister wilde alleen aan de motie uitvoering geven als het niet ten koste zou gaan van het weerstandsvermogen van de musea. Van de musea die ultimo 2016 een positief bestemmingsfonds OCW hebben en financieel gezond zijn, wordt het resterende saldo teruggevorderd.
Bron: Rijksoverheid.nl

Petitie creatieve sector: 'Rembrandtalarm'

7 september 2017

De creatieve sector roept Alexander Pechtold op om €80 miljoen vrij te maken aan de formatietafel om het inkomen en de (onderhandelings-)positie van makers in de creatieve sector te verbeteren. De petitie hiervoor is gestart op 27 augustus. Meer dan 1.700 mensen hebben inmiddels getekend. De petitie ‘Rembrandtalarm’ is een initiatief van de Kunstenbond.

Pilot Podiumpas van start

6 september 2017

Op 1 september is de pilot van de Podiumpas van start gegaan. Ruim 450 pashouders kunnen voor 25 euro per maand onbeperkt voorstellingen bezoeken bij de aangesloten theaters.

De pas is een initiatief van drie theaters in Amsterdam (Stadsschouwburg Amsterdam, Frascati en Theater Bellevue). Bij de start hebben ook zeven andere theaters in Utrecht, Den Haag en Amsterdam (Stadsschouwburg Utrecht, Het Nationale Theater (alle locaties), Theater de Meervaart, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Podium Mozaïek en theater de Krakeling ) zich aangesloten om mee te doen.

Voor de pilot, die een jaar duurt, is een groep klanten samengesteld die op basis van hun bezoekgedrag zijn geselecteerd. Inmiddels bestaat er een ruime wachtlijst van geïnteresseerden. Lees verder

Cees van 't Veen treedt af als algemeen directeur RCE

6 september 2017

Cees van 't Veen treedt per 31 december 2017 af als algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij blijft op parttime basis beschikbaar om opdrachten uit te voeren binnen de rijksoverheid.

Bart Govaert nieuwe directeur Brakke Grond

5 september 2017

Bart Govaert wordt per 1 oktober 2017 de nieuwe directeur van Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Hij volgt Mieke Renders op, die afgelopen juni vertrok. Govaert is momenteel directeur cultuur bij de Stad Antwerpen.

Recordaantal bezoekers Festival Oude Muziek

4 september 2017

Het Festival Oude Muziek in Utrecht heeft dit jaar opnieuw een recordaantal bezoekers getrokken. Dit jaar kwamen er meer dan 71.000 mensen op af. Het was de 36ste keer dat het Festival Oude Muziek werd georganiseerd. In tien dagen tijd waren er 231 concerten en evenementen.

In acht jaar tijd is het aantal bezoekers van het grootste oudemuziekfestival ter wereld verdubbeld.

Singer Laren opent nieuw theater

Na een ingrijpende verbouwing heeft Singer Laren een nieuw theater met 400 zitplaatsen. De verbouwing kostte in totaal 15 miljoen euro, waarvan het overgrote deel betaald werd door particulieren uit Laren en omgeving. 13 miljoen euro komt uit de private sector.
Bron: NRC, Theaterkrant