Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Recordaantal bezoekers Dutch Design Week

31 oktober 2017

De Dutch Design Week heeft een recordaantal bezoekers gehaald: 335.000 mensen. Dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar.

Aan het evenement deden 2600 designers mee uit het binnen- en buitenland. Er waren 610 exposities, presentaties en andere activiteiten, verdeeld over 110 locaties in de stad. 

Bibliothecarissen en conservatoren meest vergrijsde beroepsgroep van Nederland

31 oktober 2017

Het CBS noemt als meest vergrijsde van alle beroepsgroepen die van de bibliothecarissen en conservatoren (waartoe onder anderen ook archivarissen, kunstgaleriehouders, literatuuronderzoekers en mediathecarissen gerekend worden). In 2016 was de helft van deze groep 55-plusser. Dat meldt het CBS op grond van een analyse van cijfers over werkende 55-plussers.
Bron: Bibliotheekblad

Onderzoek naar gezondheid podiumkunstenaars en sporters

31 oktober 2017

Codarts heeft € 1,6 miljoen ontvangen om het Performing artists and Athlete Research Lab (PEARL) op te richten. De subsidie wordt verstrekt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

PEARL is wereldwijd het eerste onderzoekscentrum dat podiumkunsten, sport, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar verbindt. Doel is het voorkomen van gezondheidsklachten bij podiumkunstenaars en sporters en het optimaliseren van hun gezondheid. Het centrum levert hiermee een belangrijke bijdrage aan betere podium- en topsportprestaties en het reduceren van blessures.

PEARL bestaat uit meerdere fieldlabs (locaties in ‘het veld’ met test- en meetfaciliteiten), waaronder de muziek-, dans- en circusopleidingen van Codarts, Het Nationale Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Circusstad Rotterdam en NOC*NSF. Hier worden onder leiding van onderzoekers gedurende acht jaar gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars en sporters verzameld, geanalyseerd en teruggekoppeld in de vorm van trainingsadviezen op maat.

De overige samenwerkingspartners zijn Erasmus MC, Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), Willem de Kooning Academie, Nationaal Centrum Performing Arts, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, Nederlands Paramedisch Instituut, JOHAN Sports, Sportgeneeskunde Rotterdam en VU Medisch Centrum. De leiding is in handen van bewegingswetenschapper dr. Janine Stubbe, die als lector Performing Arts Medicine verbonden is aan Codarts.

Bron: Codarts

Halbe Zijlstra verantwoordelijk voor internationaal cultuurbeleid

31 oktober 2017

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken wordt verantwoordelijk voor het Nederlandse buitenlandbeleid, inclusief Europa en internationaal cultuurbeleid, en heeft de algemene leiding over het ministerie.

Zijlstra was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. In het kabinet Rutte-I was hij eerder staatssecretaris van Cultuur.
Bron: Rijksoverheid

Madeleine de Cock Buning waarnemend voorzitter RvT Stedelijk

26 oktober 2017

Met de benoeming van Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte III komt de positie van voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam vacant. Totdat er een definitieve opvolger is benoemd heeft de Raad van Toezicht, uit haar midden, Madeleine de Cock Buning aangesteld als waarnemend voorzitter.

Madeleine de Cock Buning is hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

OCW-minister Ingrid van Engelshoven krijgt portefeuille cultuur

25 oktober 2017

Ingrid van Engelshoven krijgt als eerste minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de portefeuille cultuur (o.a. Erfgoedinspectie, Bibliotheek- en letterenbeleid, Monumenten), samen met hoger onderwijs, wetenschap en emancipatie.

De 51-jarige Van Engelshoven zit sinds maart dit jaar in de Tweede Kamer voor D66. Al in haar studententijd (rechten in Leiden en politicologie aan de Radboud Universiteit) was ze voorzitter van de afdeling Nijmegen van D66. Later werd ze medewerker van de D66-fractie in de Tweede Kamer en partijvoorzitter. In 2010 werd ze onderwijswethouder en later locoburgemeester van Den Haag.

Tweede minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zonder portefeuille) Arie Slob van de ChristenUnie wordt verantwoordelijk voor media (wet, Commissariaat) en archief, naast primair en voortgezet onderwijs.

Bron: Kabinetsformatie 2017

Geen maximumprijs doorverkoop concertkaarten

25 oktober 2017

Er komt geen maximumprijs voor het doorverkopen van concertkaartjes. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet van SP en CDA verworpen waarin dat werd geregeld. Volgens de initiatiefnemers zou de 'tussenhandel' hooguit 120 procent voor een kaartje van een evenement mogen vragen. Als de koper toch meer in rekening wordt gebracht, zou hij het te veel betaalde kunnen terugvorderen.

Bij de stemming in de Eerste Kamer keerde een ruime meerderheid van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50Plus en OSF zich tegen de initiatiefwet. Tegenstanders denken dat het voorstel in de praktijk niet zal werken en niet uitvoerbaar is.

Bron: NOS
Jasper van Dijk (SP): Leg doorverkoop tickets aan banden

 

 

Jan Willem Sieburgh zakelijk directeur Stedelijk

25 oktober 2017

Jan Willem Sieburgh wordt tijdelijk aangesteld als zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten.

Eerder dit jaar maakte voormalig zakelijk directeur Karin van Gilst bekend te vertrekken. Volgens NRC woedde er jarenlang een strijd tussen Van Gilst en de artistiek directeur Beatrix Ruf.

Transparantie culturele instellingen matig

24 oktober 2017

Drie jaar na de invoering van de Governance Code Cultuur blijkt dat het bij veel cultuurinstellingen matig gesteld is met de transparantie. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Cultuur+Ondernemen, die verantwoordelijk is voor het opstellen en bewaken van de code.

In Onderzoek Governance Code Cultuur 2017 wordt geconcludeerd dat veel instellingen tekortschieten als het gaat om het transparant verantwoorden van hun beleid. Vooral de geringe aandacht voor het ‘risicomanagement’ en het uitvoeren van zelfevaluaties wordt zorgelijk genoemd.

Geen Koepel Podiumkunsten

24 oktober 2017

Sinds 2016 onderzochten de drie brancheverenigingen in de podiumkunsten, VSCD, NAPK en VVTP,  hoe ze hun onderlinge samenwerking konden intensiveren als ‘Koepel Podiumkunsten’. Maar de meningen over de organisatorische uitwerking ervan en de vertegenwoordiging van de aangesloten organisaties daarbinnen, liggen te ver uiteen. Daarbij staat de wens om een groot vertegenwoordigend instituut te vormen tegenover de wens om lean and mean samen te werken.
Bron: Theaterkrant

Nieuwe popnota Den Haag

24 oktober 2017

Den Haag krijgt de komende jaren nieuwe poppodia en evenementen, een platform voor ‘Urban Arts’ en meer ruimte voor talentontwikkeling. De binnenstad moet aantrekkelijker worden met bijvoorbeeld festivals en de vestiging van creatievelingen en muziekbedrijfjes. Daarnaast moet de popsector aansluiten op een internationale en cultureel diverse stad die verschillende publieksgroepen in Den Haag aanspreekt. Dat staat in de nieuwe popnota Ruimte voor pop.

Onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur verschenen

24 oktober 2017

In het onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur brengen KWINK groep, RebelGroup en Panteia de sectoren beeldende kunst, ontwerpen, podiumkunsten, musea, en letteren en bibliotheken in kaart. Het doel was het beschrijven van de belangijkste trends en ontwikkelingen in de culturele sectoren en een kwalitatieve duiding te geven aan kwantitatieve gegevens.

Het onderzoek is op verzoek van het culturele veld en de publieke cultuurfondsen op gang gezet en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. 

Recordaantal bezoekers Amsterdam Dance Event

23 oktober 2017

Van 18 tot en met 22 oktober stond Amsterdam in het teken van het Amsterdam Dance Event (ADE). Volgens de organisatie is de 22ste editie van het evenement bezocht door 395.000 mensen, 20.000 meer dan vorig jaar. Daarnaast wisten 7200 vertegenwoordigers uit de dancemuziek hun weg naar de stad te vinden. Er draaiden meer dan 2500 artiesten op zo'n 500 feesten op 160 verschillende locaties.
Het Parool

Onderzoek naar functioneren directeur en RvT Stedelijk

20 oktober 2017

Drie hoogleraren gaan onderzoek doen naar de wijze waarop voormalig artistiek directeur Beatrix Ruf en de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd.

Afgelopen dinsdag vertrok Ruf met onmiddellijke ingang na berichten in NRC Handelsblad over haar verborgen kunstadviesbedrijf en de wijze waarop de belangen van het museum mogelijk verstrengeld waren met die van haar zakelijke relaties.|
Lees verder in NRC Handelsblad

Verslag bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 en verder

19 oktober 2017

Op 19, 20 en 27 juni jongstleden vonden in Utrecht rondetafelbijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van de cultuursector, het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G9. Het doel was om een verdieping en aanscherping te krijgen van wat er leeft in de cultuursector, en hoe verschillende partijen binnen de sector denken over drie thema’s: cultuur en de samenleving, het publiek en de flexibiliteit van het cultuurstelsel. In totaal namen er ongeveer 100 mensen deel aan de bijeenkomsten.

Het verslag bevat een samenvatting van de verschillende opvattingen die er te horen waren.
Bron: Rijksoverheid

Prijzen concertkaartjes nu echt te vergelijken

18 oktober 2017

Aanbieders van tickets hebben gehoor gegeven aan de waarschuwing die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft afgegeven. Volgens ACM worden kaartjes nu aangeboden inclusief boekingskosten en andere kosten.

De ACM tikte afgelopen zomer verschillende ticketaanbieders op de vingers. De ticketers waren onduidelijk in de wijze waarop zij prijzen voor kaartjes aanboden. Aanbieders moesten voor 1 oktober de prijs inclusief aanvullende kosten aangeven, net zoals de ACM eerder ook al bepaalde voor de reis- en vliegbranche. Vrijwel alle aanbieders doen dat inmiddels.

In augustus 2016 deed de Consumentenbond ook een onderzoek naar bijkomende kosten van concertkaarten. Daaruit bleek dat consumenten vinden dat ticketingbedrijven niet goed aangeven wat de hoogte van de servicekosten zijn. De belangenvereniging pleitte er toen voor dat ticketingbureaus alle niet-vermijdbare kosten in de ticketprijs opnemen.
Bron: Entertainment Business

Professionele organisaties voor Monumentenbehoud

18 oktober 2017

Zeven instellingen hebben bij het ministerie van OCW een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als een professionele organisatie voor monumentenbehoud. Het gaat om Stadsherstel Historisch Rotterdam, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V., Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting de Fryske Mole, Van Alckmaer voor Wonen, Stichting het Utrechts Landschap en Stichting de Utrechtse Molens.

Minister Bussemaker vraagt de Raad voor Cultuur over deze aanvragen een advies uit te brengen.
Bron: Raad voor Cultuur

Beleidsverkenning wisselwerking cultuur en economie

18 oktober 2017

Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer een beleidsverkenning gestuurd over de wisselwerking tussen cultuur en economie, Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’. Het rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht en is uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een van de conclusies is dat vanuit oogpunt van het stimuleren van de (regionale) economie, cultuur geen zelfstandige ‘beleidsknop’ is. Cultureel stimuleringsbeleid zal, om effect te sorteren, breder moeten zijn dan alleen gericht op fysieke voorzieningen en programma. Alleen een bredere inbedding, met relaties naar onderwijsinstellingen en (clusters van) creatieve bedrijven, met aantrekkelijke stedenbouwkundige structuren en bijvoorbeeld plekken voor jonge makers om te oefenen en om zichzelf te presenteren, zal leiden tot versterking van het cultureel klimaat.

De minister zegt in een begeleidende brief dat de resultaten van het onderzoek worden betrokken bij de discussie over het cultuurstelsel na 2020 en de verkenning die de Raad voor Cultuur daarover binnenkort zal uitbrengen.

Bron: Rijksoverheid

Culturele sector uit zorgen BTW-verhoging

12 oktober 2017

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Volgens BKNL heeft zo’n verhoging grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Kunsten '92 vindt het een punt van aandacht waarvan de effecten spoedig in kaart dienen te worden gebracht.

GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus zijn samen met maatschappelijke organisaties een handtekeningenactie begonnen tegen de geplande btw-verhoging van het nieuwe kabinet.

Cultuur in het regeerakkoord

10 oktober 2017

Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst is zojuist gepresenteerd door de fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). 

Met een paragraaf over cultuur:

1.5 Cultuur
Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van ons land, bijvoorbeeld door bij te dragen aan toerisme en een goed vestigingsklimaat. Interesse in kunst en cultuur, bijvoorbeeld door cultuureducatie, kan niet vroeg genoeg beginnen. De culturele sector is er, na een periode van flinke hervormingen, in geslaagd om nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te vinden. Wel staan specialistische kennis en de reserves van instellingen onder druk. Komende jaren willen we daarom gericht extra investeren in kwaliteit.

 • We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden. De Geefwet blijft.
   
 • Vernieuwing en talentontwikkeling krijgen meer ruimte bij de cultuurfondsen. Daarbij is het belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is, zowel in de Randstad als de regio. Stedelijke centra zoals Groningen, Breda, Enschede en Eindhoven kunnen hierin een belangrijke aanjagende functie vervullen. Een betere onderlinge afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten draagt daaraan bij.
   
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur.
   
 • Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325 miljoen euro voor uit.
   
 • Door als overheid garant te staan voor geleende topstukken (indemniteitsregeling) kunnen tentoonstellingen makkelijker tot stand komen. Goed collectiebeheer, onderzoek, en ruimte voor nieuwe aankopen, vormen de basis voor waardevolle tentoonstellingen in de toekomst.
   
 • We vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat zijn gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn waarden waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die historie en waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van globalisering en onzekerheid. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context ervan. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken. We investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk toegankelijk maken van historische plaatsen in het land die het verhaal van onze geschiedenis vertellen. De in 2006 opgestelde nationale canon is hierbij leidend. Deze nationale canon wordt uitgereikt aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken en aan personen die het Nederlanderschap verwerven.

Daarnaast gaat het kabinet investeren in cultuur (en historisch democratisch bewustzijn): 25 miljoen in 2018, 50 miljoen in 2019, 80 miljoen in 2020 en 80 miljoen in 2021.

Vertrouwen in de toekomst : regeerakkoord 2017-2021

Evaluatie Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016

9 oktober 2017

Onderzoeksbureau DSP heeft het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016, bedoeld om het ondernemerschap in de culturele sector te vergroten, geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat het aandeel subsidie lager is dan de periode voorafgaand aan de start van het programma en dat de publieksinkomsten en het totaal aan eigen inkomsten in de periode 2013-2016 zijn toegenomen. Daarmee is ook de financieringsmix verbreed.

De uitvoering van het programma kreeg vooral vorm in vier onderdelen: een leiderschapsproject (LinC), activiteiten voor kleine instellingen en zzp’ers (uitgevoerd door Cultuur+Ondernemen), het adviseren en trainen van culturele ANBI’s op het gebied van financieringsmix en fondsenwerving (Wijzer Werven) en het uitvoeren van de campagne ‘Cultuur, daar geef je om’.

Een ander subdoel van het programma, een toename van de geef- en investeringsbereidheid vanuit de private sector is ook bereikt. Giften aan cultuur zijn in de periode 2009-2013 afgenomen maar nemen in 2015 weer toe tot boven het niveau van 2009. Het subdoel dat de branche de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van ondernemerschap over zou nemen is niet bereikt.

De onderzoekers achten het aannemelijk dat de diverse activiteiten ertoe hebben geleid dat het bewustzijn van het belang van het verbreden van de financieringsmix en de kennis over ondernemerschap onder de deelnemers is toegenomen. Wel stellen ze dat het programma slechts een deel van de culturele sector heeft bereikt en dat de kennisoverdracht naar niet-deelnemers beperkt is geweest. Het feit dat de economie is aangetrokken heeft er toe geleid dat delen van de culturele sector hun eigen inkomsten hebben kunnen vergroten. 

Uit het tegelijkertijd vrij gegeven onderzoek van de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat ook de inkomsten van culturele instellingen uit subsidie in de periode 2012-2015 zijn afgenomen en de private inkomsten zijn toegenomen. De financieringsmix is daardoor evenwichtiger geworden. Instellingen die in 2014 meer ondernemende houdingen hadden, hebben in 2015 meer inkomsten gerealiseerd uit publieksactiviteiten en private bronnen. Ook het geefgedrag aan cultuur door huishoudens en bedrijven is in 2015 hoger dan in voorgaande jaren. Onder vermogende Nederlanders is het geefgedrag aan cultuur sinds 2011 afgenomen. Bedrijven dragen in 2015 flink meer bij aan cultuur. De stijging in de giften aan cultuur en de totale giften onder huishoudens die gebruik maken van de giftenaftrek in de periode 2011 tot 2015 duidt erop dat de multiplier in de Geefwet voor huishoudens positief heeft gewerkt.

Ondernemerschap in Cultuur : evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016
Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland
Kamerbrief ‘Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016’ en ‘Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland ‘

Adviezen over concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep

9 oktober 2017

In juni heeft de Regionale Publieke Omroep (RPO) zijn eerste concessiebeleidsplan 2017-2025 opgesteld, waarin hij beschrijft hoe de publieke mediaopdracht tot 2025 op regionaal niveau wordt uitgevoerd. Zowel de Raad voor cultuur als het Commissariaat voor de media hebben een advies uitgebracht aan Staatssecretaris Dekker (Media).

De Raad voor cultuur waardeert de ambitie die uit het plan spreekt. Maar net als andere media moeten regionale omroepen, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw definiëren. Een heldere analyse en daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen mist de raad nog in het ingediende concessiebeleidsplan. De raad adviseert staatssecretaris Dekker (Media) om de RPO zo’n plan binnen een jaar te laten opstellen. Daarnaast adviseert de raad onder meer de RPO de opdracht te geven de regionale omroepen te ontwikkelen tot streekomroepen, waarbij de provinciale grenzen worden losgelaten; toe te werken naar een integratie van de Amsterdamse ‘streekomroep’ AT5 in de RPO; binnen de Mediawet meer mogelijkheden te bieden voor publiek-private samenwerking, met name tussen media-instellingen op lokaal en regionaal terrein.

Ook het Commissariaat voor de media pleit voor een verdere uitwerking van het concessiebeleidsplan.

Bestuurlijke chaos bij Buma/Stemra

9 oktober 2017

Volgens de Volkskrant heeft directeur Wim van Limpt van Buma/Stemra de afgelopen anderhalf jaar tienduizenden euro's uitgegeven aan onder meer business class vliegtickets, hotels en golf. Ook was de auteursrechtenorganisatie tonnen kwijt aan externe ondersteuning van Van Limpt, omdat de nieuwe directeur nog niet zelfstandig kan functioneren.

Uit analyses van het FD en vakbond Ntb blijkt dat er op de achtergrond een conflict speelt tussen bestuursleden, met name tussen directeur Wim van Limpt en collega-bestuursleden Anja Kroeze (General Counsel, Hoofd Juridische Zaken) en Wieger Ketellapper (Financieel Directeur/CFO), die allebei al maanden ziek thuis zitten. 

Ook verzwijgt Buma/Stemra problemen voor haar leden. Onder meer de problemen bij Buma Cultuur werden tot nog toe niet aan de leden gemeld. Door verliezen op Amsterdam Dance Event (ADE) ontstonden grote tekorten. In februari is besloten tot onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij Buma Cultuur en werd Buma Cultuur onder curatele geplaatst. Buma Cultuur voorzitter John Brands stapte uit protest op. 

Eind augustus werd al bekend dat uit onderzoek door accountantsorganisatie BDO en advocatenkantoor NautaDutilh, ingesteld na melding van een klokkenluider, bleek dat medewerkers van de organisatie jaren met de boekhouding hebben gerommeld. Naast hun bevindingen op boekhoudkundig vlak trokken ze een aantal zorgwekkende conclusies. De meest verontrustende luidt dat de inrichting van de IT-organisatie een ernstige bedreiging vormt voor de werkzaamheden van de organisatie.

Het Collega van Toezicht (CvtA), het college dat is aangewezen om toezicht te houden op alle auteursrechtenorganisaties, lijkt alle huidige perikelen aangrijpen om harde druk te zetten op echte, ingrijpende bestuurlijke vernieuwing. Op 30 oktober staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de agenda. Het FD meldt dat ingewijden verwachten dat er dan veranderingen zullen worden aangekondigd. Het huidige governancemodel, met een directie, een twaalfkoppig bestuur van auteurs en uitgevers en een twaalf man sterke ledenraad zou worden vervangen door een directie met een professionele raad van toezicht.

Bron: reconstructie van vakbond Ntb, 3voor12De VolkskrantFD

NRC: Stedelijk schond afspraken en ethische codes

7 oktober 2017

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft verborgen gehouden dat het aan een schenker van een grote collectie kunstwerken 1,5 miljoen euro betaalt, aldus NRC Handelsblad.

Het gaat om de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann. In juni 2016 maakte het Stedelijk bekend 600 kunstwerken van hem cadeau te hebben gekregen. Borgmann stelde daarbij een aankoop van zeven kunstwerken als voorwaarde, maar dat heeft het museum verzwegen. In het openbare jaarverslag over 2016 stonden de aankopen evenmin vermeld. Ook de nevenactiviteiten van de artistiek directeur van het museum, Beatrix Ruf, ontbraken in het jaarverslag.

Amsterdams raadslid Marcel van den Heuvel (D66) is van mening dat het Stedelijk op diverse punten heeft gehandeld in strijd met de ethische code voor musea en in strijd met gemaakte afspraken met de gemeente. Hij gaat daarover volgende week vragen stellen aan het college van b&w.
Lees verder: NRC Handelsblad

Musea draaien goed maar niet toekomstbestendig

5 oktober 2017

De eigen inkomsten van Nederlandse musea stijgen, de werkgelegenheid groeit en musea werken steeds vaker samen met het onderwijs.Toch is de museumsector niet helemaal toekomstbestendig, nu de steun van de overheid wordt afgebouwd. Dat schrijft de Museumvereniging bij de presentatie van de Museumcijfers 2016.

Het museumbezoek in de 420 aangesloten musea is gestegen. Vorig jaar werden er 32 miljoen museumkaartjes verkocht en dat was 8,7 procent meer dan in 2015, blijkt uit de cijfers van de vereniging. De eigen inkomsten maken inmiddels 50 procent van de totale omzet uit en stegen vorig jaar met 34 miljoen. Desondanks boekten alle musea samen toch nog een negatief resultaat van 23 miljoen euro. Volgens de museumvereniging komt dit door de vermindering van overheidssubsidies. Per bezoeker kregen musea tussen 2011 en 2016 40 procent minder van de overheid.

Inmiddels werken er zo'n 38.000 mensen in musea, van wie 26.000 als vrijwilliger. Het aantal betaalde banen steeg in 2016 met 1,3 procent, met name doordat meer medewerkers een vast contract kregen.
Bron: Museumvereniging, NOS

Eerste versie Fair Practice Code gepresenteerd

4 oktober 2017

Op 3 oktober is de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker. De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg.

De code is naast kunstenaars ook bedoeld voor werkenden, opdrachtgevers, instellingen, financiers en overheden in de culturele en creatieve sector. Door ondertekening onderschrijven ze principes over onder meer eerlijk werken en betalen, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Het is een 'paraplu waaronder voor verschillenden sectoren regelingen en richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van het verdienvermogen en de ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector', aldus de initiatiefnemers.

Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld. Het traject vanaf nu spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code, door middel van gesprekken met betrokkenen binnen de diverse deelsectoren en door reacties. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.

Begin 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn.
Bron: Kunsten '92, Het Parool

Verkoop kinderboeken in de lift

4 oktober 2017

Vorig jaar gingen er ruim 10 miljoen kinderboeken over de toonbank, 10 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van KVB Boekwerk. Volgens kinderpsychologen en schrijvers bezuinigen ouders niet op de educatie van hun kinderen en sluiten boeken steeds beter aan op de doelgroep.

Vandaag gaat de 63ste editie van de Kinderboekenweek van start, tot en met 15 oktober.
Bron: NOS

Kunstenaarsinitiatief The Turn Club van start

3 oktober 2017

Vrijdag 29 september is The Turn Club van start gegaan. Op initiatief van componist Merlijn Twaalfhoven gaan maatschappelijk betrokken kunstenaars zich samen inzetten voor een betere, duurzame wereld. De kunstenaars zien het als een vervolg op ‘Art of Impact’, een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma met een budget van 7 miljoen euro dat in 2015 door minister Bussemaker werd gepresenteerd. Na twee jaar was het budget uitgegeven aan 125 verschillende projecten die een impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk beoogden en werd het programma weer opgeheven. Intendant Tabo Goudswaard zocht daarna naar een manier om de idealen en missie voort te zetten. Op initiatief van Merlijn Twaalfhoven is het plan ontwikkeld voor The Turn Club, een samenwerkingsverband tussen kunstenaars die buiten de gevestigde orde werken en die een kunstenaarsmindset inbrengen in de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Nieuwe cijfers galeriesector

3 oktober 2017

De galeriesector in Nederland bestaat uit 442 galeries voor hedendaagse kunst. De werkgelegenheid is sinds 2014 met 10% gegroeid; 10 procent van de galeries bestaat korter dan twee jaar, in 2014 was dat nog maar 3 procent. Zo blijkt uit twee onderzoeken opgesteld in opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de brancheorganisatie van het galeriewezen. Het gaat om een onderzoek naar de galeriesector (aanbodzijde) en een herhaalonderzoek naar het gedrag van kunstkopers. Hoewel kunst steeds vaker online wordt aangeboden, blijft het tonen en kopen van kunst voornamelijk een fysieke activiteit. De meeste kunst wordt gekocht in galeries en in ateliers van kunstenaars en – steeds meer - op kunstbeurzen. Met name jonge kunstkopers kijken vaker eerst online en gaan dan naar de galerie. Er wordt in de galerie dan ook aanzienlijk meer geld uitgegeven dan bij de online verkoop. De gemiddelde omzet van galeries is de afgelopen jaren met 9 procent gedaald, van 282.000 euro in 2013 naar 257.000 in 2016. 
Bron: NGA

Elf kunstinitiatieven ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

2 oktober 2017

Het Mondriaan Fonds kent aan elf kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst een werkbijdrage toe. De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn: Cargo in Context (Amsterdam), Corridor Project Space (Amsterdam), DNK Amsterdam, Expoplu (Nijmegen), Extra Extra (Rotterdam), Rib (Rotterdam), ROZENSTRAAT (Amsterdam), Satellietgroep (Scheveningen), Suze May Sho (Arnhem), Upominki (Rotterdam) en VHDG (Leeuwarden). 

Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2017-2018. In totaal stelt het fonds hiervoor 110.000 euro beschikbaar.

Nadat in 2015 en 2016 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar werd gesteld voor kunstinitiatieven besloot het Mondriaan Fonds deze bijdrage vanaf 2017 structureel in het instrumentarium te verankeren.

Persbericht