Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

KB geeft leestips via Bookarang

31 mei 2018

De Koninklijke Bibliotheek gaat op haar e-bookplatform online Bibliotheek gebruikmaken van de technologie van Bookarang om lezers te helpen bij het ontdekken van boeken. Als lezers een boek aanklikken op de site van de online Bibliotheek, berekent Bookarang welke boeken bij iemand passen. Deze titels worden ter inspiratie aan de lezer getoond.

Bookarang is gespecialiseerd in tekst- en literatuuranalyse en analyseert boeken op honderden inhoudelijke parameters, zoals stemming, gelaagdheid, thema’s en schrijfstijl. De aanbevelingen zijn gebaseerd op similarity matching: welke boeken lijken inhoudelijk op elkaar?

Bron: Bibliotheekblad

Toekomst Nederlands Jazz Archief rooskleurig

31 mei 2018

Bestuursvoorzitter Anton Kok noemt de toekomst van het Nederlands Jazz Archief rooskleurig. Vanaf 2020 zal de organisatie waarschijnlijk weer opgenomen worden in de landelijke basisinfrastructuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds zorgt voor een financiële overbrugging in de tussenliggende periode.

Bron: Jazzenzo

Sena incasseert miljard euro aan vergoedingen

31 mei 2018

Sena, de organisatie die de rechten beheert van artiesten en muziekmaatschappijen, heeft sinds haar oprichting in 1993 1 miljard euro geïncasseerd.

Sena int deze vergoedingen voor het gebruik van opgenomen muziek buiten de privésfeer. Radio- en televisiezenders, internet webcasters en bedrijven, instellingen en openbare gelegenheden die opgenomen en verkrijgbare muziek ten gehore brengen betalen hier voor een vergoeding. Deze vergoeding wordt vervolgens doorbetaald aan de platenmaatschappijen en alle artiesten die meegespeeld hebben. Sena verstrekt die licenties rechtstreeks aan grote afnemers en online via mijnlicentie.nl.

Lees verder

Literair platform Karakters gelanceerd

31 mei 2018

Het nieuwe literaire platform Karakters is gelanceerd. Karakters is een initiatief van jonge mensen werkzaam in de boekensector. Het gaat bij het platform niet om kritiek, maar om duiding. Dus geen recensies, maar beeldverhalen, achtergrondartikelen, interviews met auteurs, muzikanten, filmmakers etc. Met nadruk op het verband tussen literatuur en verwante culturele sectoren.

Het platform biedt ook een podium voor jonge schrijvers, illustratoren en fotografen.

 

Ook Stedelijk Museum A'dam tekent richtlijn voor kunstenaarshonoraria

31 mei 2018

In navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie-instellingen in Nederland tekent ook het Stedelijk Museum Amsterdam de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.

Onlangs bleek uit onderzoek van BKNL dat het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert in een jaar tijd is verdubbeld. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn kunstenaarshonoraria al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt. 

Een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruciaal. In een brief aan minister van Engelshoven adviseert de sectorbrede belangenorganisatie Kunsten ’92 deze experimentele regeling voort te zetten en vanaf 2021 kunstenaarshonoraria te vertalen in structureel beleid.

Bron: BKNL

Minister Van Engelshoven pleit voor eerlijke beloning kunstenaars

31 mei 2018

Werknemers in de culturele sector verdienen minder dan gemiddeld en zijn vaker zzp’er, aldus minister Van Engelshoven (OCW) tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 30 mei. De minister herhaalde dat zij bij de volgende subsidieronde 'een eerlijke beloning' als voorwaarde wil stellen aan culturele instellingen. Ook moet het arbeidsvoorwaardenoverleg in de culturele sector beter worden opgezet. 

Bron: NRC Handelsblad

Verslag Cultuurdebat Tweede Kamer op 30 mei (Kunsten '92)

Regionale Cultuurindex toont grote verschillen in cultureel aanbod

30 mei 2018

Er zijn grote verschillen in cultureel aanbod tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de eerste deelresultaten van de Regionale Cultuurindex die op 30 mei in Leeuwarden werd gelanceerd. Met een gewogen optelsom van scores in deze sectoren, wordt de top drie gevormd door respectievelijk Groningen, Zeeland en Noord-Holland.

De eerste resultaten van de Regionale Cultuurindex, die wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten, geven een beeld van het aanbod per provincie. Op basis van twintig indicatoren wordt duidelijk welke provincie per hoofd van de bevolking het meest omvangrijke culturele aanbod heeft, rekening houdend met de waardering voor verschillende cultuurvormen. Het aanbod is in kaart gebracht in vijf culturele sectoren: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.

Bekijk de resultaten op cultuurindex.nl

In de media op 30 mei 2018:
Regio steekt Randstad naar de kroon op cultureel gebied in de Volkskrant
Het noorden biedt zijn inwoners de meeste cultuur in NRC
Het cultuuraanbod blijft achter in nieuwe steden als Almere en Lelystad in Trouw

Molen De Otter - photo: Vincent Versluis - Unsplash

Toename bezoekers podiumkunsten

29 mei 2018

De belangenvereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties, de VSCD, signaleert in 2017 een stijging van de bezoekersaantallen in de podiumkunsten ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die de VSCD jaarlijks onder haar 147 leden uitzet. Met name in de genres opera, klassieke muziek en jeugdtheater was vorig jaar een stijging zichtbaar.

VSCD-leden programmeerden in 2017 bijna 29 duizend voorstellingen, waarvan de meeste in het genre ‘populaire muziek’ (5.172), op de voet gevolgd door toneel (4.837) en ‘cabaret- en kleinkunst’ (4.496). Het aantal voorstellingen in de genres opera, jeugdtheater en klassieke muziek steeg in 2017 met 3 procent.

De zalen zijn met een stijging van 1 procent iets beter bezet dan in 2016. In de genres toneel en cabaret was in 2017 echter een bezoekersdaling zichtbaar.

Regionaal bestaan grote verschillen in het theaterbezoek.

Persbericht VSCD, de Volkskrant

Lees ook de analyse van de jaarcijfers door Cultuurindex Nederland: Vraag en aanbod nemen toe in schouwburgen en concertzalen

Gijs Scholten van Aschat: 'Kunstenaarssalarissen onder de maat'

29 mei 2018

'Veel kunstenaarssalarissen zijn werkelijk onder de maat', aldus Gijs Scholten van Aschat, acteur en voorzitter van de Academie voor Kunsten, tijdens het radioprogramma De Nieuws BV op NPO 1. 

'We behoren in Nederland op eigenlijk elk gebied in de kunsten tot de absolute wereldtop. Het gaat heel goed, we krijgen meer bezoekers, maar de verdiensten blijven wel erg achter. (...) Er zijn veel kunstenaars die nauwelijks kunnen rondkomen.' Hij vindt dat kunstenaars letterlijk en figuurlijk beter verdienen.

Woensdag 30 mei wordt in de Tweede Kamer gepraat over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars.

Raad voor Cultuur positief over nieuwe orkestorganisatie Oost-Nederland

28 mei 2018

Het fusieplan van het huidige Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest kan rekenen op het vertrouwen van de Raad voor Cultuur. De raad ziet in het plan potentie voor een toekomstbestendig orkestmodel: een orkestvoorziening die is geworteld in de hele regio Oost en waar ruimte is voor publieksonderzoek, muzikale verdieping en permanente organisatieontwikkeling.

Ook het plan om de musici weer grotere contracten te bieden, kan rekenen op een positieve beoordeling door de raad. 

De raad adviseert minister Van Engelshoven daarom haar subsidierelatie met de twee orkesten per 1 september 2019 voort te zetten met de nieuwe, gefuseerde organisatie. Voorwaarde voor de langere termijn is dat ook de provincies Gelderland en Overijssel hieraan structureel, en in hogere mate, gaan bijdragen.

Persbericht en advies

Nederland en Vlaanderen gastland grootste literaire festival Zuid-Frankrijk

24 mei 2018

30 Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn dit weekend te zien en te beluisteren op het festival ‘Comédie du Livre’ in Montpellier, dat met zo’n 100.000 bezoekers het belangrijkste literaire festival in Zuid-Frankrijk is. De Nederlands-Vlaamse delegatie bestaat zowel uit jonge auteurs met een eerste, Franse vertaling (o.a. Joost de Vries, Niña Weijers, Lize Spit, Inge Schilperoord) als in Frankrijk bekende namen. 

De presentatie in Montpellier maakt deel uit van de campagne ‘Les Phares du Nord’, een initiatief van het Nederlandse en Vlaamse letterenfonds en van de Nederlandse ambassade in Parijs. Meer dan 100 Nederlandse en Vlaamse auteurs presenteren zich dit jaar op zo’n twintig literaire festivals door heel Frankrijk. Met deze intensieve campagne wordt de literatuur uit Nederland en Vlaanderen gepresenteerd in Frankrijk – na Duitsland, de tweede boekenmarkt in Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld.

Reactie Kunsten ’92 op Visiebrief 'Cultuur in een open samenleving'

24 mei 2018

Kunsten ’92 heeft in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gereageerd op de visiebrief van minister van Engelshoven Cultuur in een open samenleving, waarover op 30 mei a.s. in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd.

In de brief wordt waardering uitgesproken voor de perspectieven die de minister biedt, waardoor de sector weer vooruit kan kijken, achterstallig onderhoud kan plegen en plannen kan maken voor de toekomst. Kunsten ’92 onderstreept ook het belang dat het kabinet toekent aan een voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod, aan het stimuleren van grotere diversiteit van aanbod en publiek bij bestaande cultuuruitingen en aan de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland. 

Kunsten ’92 pleit voor een veranderimpuls, een tijdelijke regeling die het voorgenomen proces van regiovorming ruimte biedt om bottom-up, in samenwerking met het culturele veld, knelpunten op te lossen en tot een ‘beleidsrijker rijksbeleid’ te komen. De brief bevat tevens aanbevelingen op gebieden als regiovorming, kunst en cultuur in het curriculum, de arbeidsmarkt, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

Online Monumentenplatform voor (ver)koop en (ver)huur monumenten

23 mei 2018

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot realiseren gezamenlijk een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen.

Het NMo Monumentenplatform, bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven, maakt op deze manier mooie plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland.

Bron: Erfgoedstem

Meer vrouwen op podia popfestivals

23 mei 2018

Het aantal vrouwelijke artiesten op popfestivals in Nederland groeit. Het aandeel steeg op Pinkpop, Lowlands, Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret in totaal van 8 procent (29 acts) in 2015 naar 18 procent (51 acts) in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De vier festivals, die in 2015 nog ongeveer gelijk presteerden, laten nu grote verschillen zien. Best Kept Secret ging van 7 naar 24 vrouwelijke artiesten, terwijl hun aandeel op Lowlands elk jaar daalde. Op Pinkpop verdubbelde het en op Down the Rabbit Hole is er een verdrievoudiging ten opzichte van 2015.

Festival Overzicht 2018 verschenen

23 mei 2018

Volgens nieuw onderzoek van EM-Cultuur verwachten 836 festivals in Nederland in totaal 18,2 miljoen bezoekers in 2018. Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar iets minder festivals, maar het verwachte bezoekersaantal is vrijwel gelijk gebleven. Meer dan de helft van alle festivals (53%) in Nederland is een muziekfestival, gevolgd door theaterfestivals (18%).

Het Festival Overzicht 2018 biedt informatie over o.a. de omvang, het aantal festivals, verwachte bezoekers per maand en per provincie, en het aandeel mannen en vrouwen werkzaam in de festivalsector.

Kunstenbond en Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) fuseren per 1 juni

22 mei 2018

De Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) fuseren per 1 juni 2018. De Ntb neemt een grote club musici, componisten, producenten, deejay’s en veel expertise over de muziekwereld mee. Samen vertegenwoordigen Kunstenbond en Ntb ruim 8.000 leden; de fusie leidt tot de grootste vakbond voor creatieven in Nederland.

De VCTN, de grootste beroepsorganisatie voor muziekauteurs, gaat nauw samenwerken met de nieuwe versterkte Kunstenbond.

Bron: Kunstenbond

Nieuw boekenprogramma met Matthijs van Nieuwkerk

18 mei 2018

Matthijs van Nieuwkerk gaat in augustus een boekenprogramma maken voor de Publieke Omroep. In Matthijs met boeken interviewt hij twee gasten aan de hand van boeken die grote invloed op hun leven hebben gehad. Het gaat om vier afleveringen.

Bron: NOS

Alternatief podiumkunstenfonds in najaar van start

16 mei 2018

Het nieuwe, alternatieve fonds voor de podiumkunsten ‘Ons fonds’ wil gaan experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking, ‘gebaseerd op onderling vertrouwen en inhoudelijke kennis’. De huidige fondsen lijden onder een regime van kwantificering en geïnstitutionaliseerd wantrouwen, vindt Ons Fonds.

Voor een eerste proefopstelling willen de initiatiefnemers 200 leden werven die elk 50 euro inleggen. Voor de beschikbare 10.000 euro kunnen leden zowel een plan indienen als ingeloot worden om in een commissie de plannen te beoordelen.

Sinds de start van de campagne op 10 mei staat de teller op 118 leden. De proefopstelling vindt dit najaar plaats.
Bron: Theaterkrant

BankGiro Loterij Publieksprijs IFFR

15 mei 2018

De BankGiro Loterij, sinds 2013 hoofdpartner van IFFR, verbindt zich daarnaast vanaf 2019 voor de komende drie jaar aan de publieksprijs van het festival. Die wordt daarmee omgedoopt tot de BankGiro Loterij Publieksprijs.

Bron: IFFR

Toename investeringen in Nederlandse filmindustrie

15 mei 2018

De Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel (Netherlands Film Production Incentive) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor economische effecten van de stimuleringsmaatregel filmproductie in Nederland 2014-2017, blijkt dat door de 256 producties die een financiële bijdrage kregen, voor €288,4 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed.

Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,60 aan productiekosten in Nederland uitgegeven. 161 projecten (63%) komen in internationale samenwerking tot stand.

Bron: Filmfonds

Bouw verzameldepot voor vier musea van start

15 mei 2018

In Amersfoort gaat de bouw van het CollectieCentrum Nederland (CC NL), het gezamenlijke depot voor 675.000 objecten uit verschillende (museum)collecties, van start. Vanaf 2020 moeten er de spullen kunnen worden beheerd van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, museum Paleis Het Loo in Apeldoorn, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Rijksmuseum wordt formeel de eigenaar.

Bron: Cobouw

Kansen voor gezamenlijke aanpak cultuurparticipatie

15 mei 2018

6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Toch is deze cultuurparticipatie vaak weinig zichtbaar bij beleidsmakers. Dat vraagt om een landelijke impuls, aldus de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon in een brief aan minister van Engelshoven (OCW), IPO en VNG. Daarin doen zij een oproep tot een ‘een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies’.

Met aandacht voor: betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en de culturele beoefenaars en organisaties; verbreding van het aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, ouderen of jongeren; aanbod dat rechtdoet aan culturele diversiteit;  meer samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, welzijn sport en onderwijs.

Bron: LKCA

Cijfers en trends Nederlandse film- en av-industrie

14 mei 2018

Het aantal bioscoopbezoekers, zowel totaal als aan Nederlandse films groeide in 2017. Door het ontbreken van een Nederlandse blockbuster en de grote concurrentie van buitenlandse films daalde het marktaandeel van Nederlandse films in de bioscoop licht naar 12%. Het aantal bioscopen in Nederland bleef vrij stabiel, met 274 theaters die op 956 doeken films vertonen. Dat blijkt uit Film Facts & Figures of the Netherlands, May 2018, een jaarlijkse uitgave van het Nederlands Filmfonds, met cijfermateriaal over filmproductie en -consumptie in Nederland. 

Het totale productievolume steeg van €105,9 miljoen naar €108,3 miljoen. Buitenlandse financiering voor majoritair Nederlandse speelfilms toonde meer dan een verdubbeling van €8,1 miljoen in 2016 naar €19,4 miljoen. De Film Production Incentive, die in het najaar van 2017 startte met een pilot voor high-end TV-series, zorgde voor een extra boost van € 22,4 miljoen aan cash rebates voor 68 filmproducties en 11 series.

Lees ook de analyse door Cultuurindex Nederland over de cijfers over de Nederlandse film, Van Alberta tot Zwaar verliefd!: de Nederlandse film in 2017.

Brief Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda aan minister

9 mei 2018

De Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector heeft minister Van Engelshoven (Cultuur) een brief gestuurd met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan.

De Regiegroep  ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.

Lees hier meer over de achtergrond van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en de Fair Practice Code, een concrete uitwerking ervan.

Toelichting Kunsten '92

Bijenkorf wil boekenafdelingen uitbesteden aan AKO

9 mei 2018

De Bijenkorf wil zijn boekenafdelingen gaan uitbesteden aan winkelketen AKO. Een adviesaanvraag hierover ligt momenteel bij de ondernemingsraad van De Bijenkorf. Een van de redenen is de grotere inkoopkracht van AKO. 

De Bijenkorf besteedde voorheen relatief veel aandacht aan boeken. Zo publiceerde het warenhuis eigen uitgaven en jaarlijks, van 1985 tot 2014, een eigen boekenweekgeschenk. Sinds 1949 werd ook jaarlijks het Feest der Letteren georganiseerd, een dag waarop lezers en auteurs elkaar konden ontmoeten in de winkel. 

Bron: NRC Handelsblad

Robeco stopt sponsoring zomerconcertreeks Concertgebouw

8 mei 2018

Na dertig seizoenen trekt vermogensbeheerder Robeco zich terug als naamgever van Robeco SummerNights, de concertserie waarmee het Koninklijk Concertgebouw in de zomermaanden juli en augustus zijn deuren openhoudt. De editie-2018 wordt de laatste waaraan Robeco zijn naam verbindt.

Robeco trekt zich terug omdat het bedrijf de sponsorgelden verlegt van cultuur naar educatie. De nieuw op te richten Robeco Foundation wil talentontwikkeling stimuleren bij ‘schoolgaande kinderen in minder bevoorrechte posities’.

Bron: de Volkskrant

Nieuw btw-convenant voor bioscoopsector

1 mei 2018

Begin april werd er een nieuw BTW convenant voor de bioscoopsector gesloten tussen het Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds en de brancheverenigingen van producenten (FPN), distributeurs (FDN) en exploitanten (NVBF).

Met het nieuwe convenant blijven bioscoopkaartjes in het lage btw-tarief vallen. Er staat tegenover dat bioscopen en filmdistributeurs meer geld storten in het Abraham Tuschinski Fonds (ATF). Dat extra geld komt vooral ten goede aan de productie van Nederlandse publieksfilms.

Kamerbrief d.d. 17 mei 2018 van minister Van Engelshoven (OCW) over de herziening van het btw-convenant Film

Bron: Holland Film Nieuws , Staatscourant

Minister grijpt in bij creatieve mbo-studies

1 mei 2018

Minister Ingrid van Engelshoven gaat ingrijpen bij creatieve mbo-opleidingen die onvoldoende baanperspectief bieden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert op een alarmerend onderzoek naar creatieve mbo-opleidingen dat twee weken geleden verscheen. Het aantal studenten in die vakken is veel sneller toegenomen dan het aantal banen, concludeerde de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO).

Van Engelshoven verplicht mbo-instellingen die de afgelopen jaren steeds meer studenten mediavormgeving en mode hebben toegelaten, aan te tonen dat al die studenten een goede kans hebben om werk te vinden. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze het aantal plekken op die studies terugdraaien.

Daarnaast laat Van Engelshoven onderzoeken of het een goed idee is om de mbo-cursus ‘desktop publishing’ en de artiestenopleiding te laten opgaan in andere opleidingen. Ze belooft voor 1 april, de uiterste inschrijfdatum voor het nieuwe studiejaar, een besluit te nemen.

Bron: NRC