Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Omzet boekenbon sterk gedaald

31 juli 2018

De boekenbon bevindt zich in zwaar weer. De omzet is afgelopen tien jaar met bijna 50 procent gedaald. In 2008 was de verkoop van de kaart nog 38 miljoen euro waard, in 2017 nog maar 20 miljoen. Dat blijkt uit interne stukken van de Koninklijke Boekverkopersbond, zo bericht de NOS.

De Boekverkopersbond, met zo'n 1100 aangesloten boekhandelaren, beraadt zich over de toekomst van de boekenbon. De leden hebben nog tot middernacht om te stemmen over het te volgen pad. Tot de maatregelen die zijn voorgesteld tijdens de ledenvergadering hoort bijvoorbeeld een bonus voor verkopers en een hogere marge voor de uitgever van de bon. Wanneer boekverkopers zich niet massaal achter het plan scharen, zal de bond de productie, logistiek en administratie uitbesteden aan een ander bedrijf, of de aandelen in Boekenbon BV, uitgever van de boekenbon, deels of geheel verkopen.

Bron: NOS

Nederlandse cultuurexport iets gestegen

25 juli 2018

In 2017 werden 15.080 activiteiten van Nederlandse makers en organisaties in 110 landen en 2.381 steden wereldwijd geregistreerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 14.925 activiteiten die DutchCulture in 2016 vastlegde. DutchCulture verzamelt de data om het internationaal cultuurbeleid van Nederland te monitoren, om trends te signaleren en om Buitengaats makers aan elkaar te koppelen. In de top 5 van grootste cultuurexportlanden heeft Duitsland het stokje overgenomen van de Verenigde Staten en staat nu op nummer 1. Verwacht wordt dat de door Amerika aangekondigde strengere visa en strengere belastingmaatregelen voor buitenlandse artiesten het aantal activiteiten van Nederlandse cultuurprofessionals in de VS verder zal beperken.
Bron: DutchCulture

Cijfers uit voorgaande jaren zijn te vinden in de internetcatalogus

Boeken- en e-boekbarometer: spannende boeken populair in 2e kwartaal

17 juli 2018

Het Centraal Boekhuis presenteerde vandaag een nieuwe e-bookbarometer en boekenbarometer (tot en met juni 2018). 

De afzet via webshops blijft groeien, net als het lezen van e-books via de bibliotheek en via abonnementen. 
De totale afzet van de verkoop van fysieke boeken krimpt. Het aandeel boeken dat via webshops wordt verkocht, is licht gestegen (1.1% ten opzichte van vorige kwartaal). E-bookverkopen laten een lichte krimp zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. 
Bron: CB

Kunstenaar Joep van Lieshout krijgt eigen kunstfonds

11 juli 2018

De bedoeling van het nieuwe Joep van Lieshout Fonds is om rentevrije leningen te verschaffen aan kunstenaars voor hun eindexamenproject of in het eerste jaar van hun afstuderen. Daarnaast verstrekt het fonds ook rentevrije leningen aan eigengereide kunstenaars die een nieuw project starten.

Het fonds is nieuw op naam binnen Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat is een in 1971 door en voor kunstenaars opgericht leningenfonds, dat oorspronkelijk was bedoeld voor beeldhouwers. De naam staat voor de vermenigvuldiging van kapitaal: een bedrag wordt uitgeleend en komt terug, zodat het opnieuw kan worden uitgeleend voor een ander project.

Het fonds is 10.000 euro groot. Eindexamenkandidaten kunnen maximaal 800 euro lenen, terug te betalen in 20 termijnen van 40 euro. De aanvragen voor het Joep van Lieshout Fonds worden beoordeeld door een speciale commissie, met daarin kunstenaars en ontwerpers.

Bron: NRC

Jakob van der Waarden nieuwe directeur Raad voor Cultuur

10 juli 2018

Jakob van der Waarden wordt met ingang van 1 september 2018 algemeen secretaris/directeur van de Raad voor Cultuur. Van der Waarden volgt Jeroen Bartelse op, die volgende maand aan de slag gaat als algemeen directeur van muziekpodium TivoliVredenburg.

Momenteel werkt Van der Waarden nog als hoofd beleid bij de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bron: Raad voor Cultuur

Ruud Visschedijk vertrekt bij Fotomuseum en wordt directeur KCR

6 juli 2018

Ruud Visschedijk vertrekt per 1 september 2018 als directeur van het Nederlands Fotomuseum en volgt Anne Marie Backes op als directeur van Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR).

Visschedijk trad in 2001 aan als directeur van het toenmalige Nederlands Foto Instituut. Hij gaf leiding aan de fusie van het Nederlands Foto Instituut (NFI), het Nederlands Foto Archief (nfa) en het Nationaal Fotorestauratie Atelier (NFrA) die vanaf 2003 verder ging onder de naam Nederlands Fotomuseum.

Wie de opvolger van Ruud Visschedijk wordt, is nog niet bekend.

Bron: RRKC

Pleidooi voor ketengedachte muzieksector

5 juli 2018

Naar aanleiding van het sectoradvies over muziek (2017) van de Raad voor Cultuur hebben vertegenwoordigers van de jazz, wereld- en actuele muziek de krachten verenigd in een denktank, met als werktitel de JWC (Jazz, World & Contemporary) Coalitie.

In een paper adviseert de Coalitie om de gehele muziekketen te ondersteunen, van maker tot publiek, en niet de schakels apart. De manier waarop het muziekveld zichzelf heeft georganiseerd en wordt gefinancierd ljikt niet gericht op de keten, maar op de afzonderlijke schakels; componisten, musici, podia kennen allen hun eigen beroeps- of branchevereniging. De financiering van fondsen en gemeenten zijn veelal ook gericht op één van de schakels in de keten. Hierdoor wordt het door de Raad voor Cultuur beoogde integraal beleid belemmerd.

Bron: Bumacultuur

Verkenning aanbod werk- en presentatieruimtes in Rotterdam

5 juli 2018

Het maatschappelijk (cultureel) vastgoed en de ruimte voor kunstenaars en makers om te werken en te presenteren staan onder druk, ook in Rotterdam. Hebben kunstenaars en makers straks nog wel voldoende mogelijkheden om te werken en zich te presenteren? De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) maakte een verkenning en analyse van de situatie en komt met aanbevelingen voor de gemeente en het veld.

Aanbevelinen voor de gemeente: zorg voor meer betaalbare ruimte; faciliteer en investeer in collectieve initiatieven van onderaf; zorg dat de waardetoevoeging van kunstenaars en makers voor de stad zichtbaar wordt en behouden blijft. Verder: neem ruimte voor kunstenaars en makers op in de visie op de ontwikkeling van de stad. Neem de regie in de ruimte voor talentontwikkeling en zorg voor meer mogelijkheden voor doorstroming. Besteed bewust aandacht aan spreiding van talent over de stad.

Voor het veld: bevorder afstemming in de activiteiten gericht op kunst in de publieke buitenruimte. Zoek als grote en kleine organisaties de onderlinge samenwerking. Creëer een overkoepelend netwerk voor kunstenaars en makers.

Bron: RRKC

Haags cultuurpaleis toch duurder dan begroot

5 juli 2018

Het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is al jaren omstreden. Nu blijkt dat de kosten 31 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot, ondanks de belofte dat het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) nooit duurder zou worden dan 177 miljoen euro.

De gemeente trekt nu 20 miljoen euro extra uit voor betere gebruiksmogelijkheden en uitstraling van het complex. Nog eens 11 miljoen euro wordt gereserveerd om geschillen met aannemer Cadanz af te kopen. 

Het cultuurpaleis opent pas begin 2022 en niet in juni 2021. Tot 2022 blijft het Zuiderstrandtheater in Scheveningen het tijdelijke onderkomen voor muziek en dans. 

Bron: de Volkskrant

Hicham Khalidi nieuwe directeur postacademisch instituut Van Eyck

3 juli 2018

Hicham Khalidi is benoemd tot nieuwe directeur van de Van Eyck, meervoudig instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie in Maastricht. Khalidi is momenteel associate curator van Lafayette Anticipations in Parijs. Tevens is hij als hoofdcurator verantwoordelijk voor de eerste Rotterdam Triënnale (2020).

Hicham Khalidi zal op 1 oktober in dienst treden. Hij volgt Lex ter Braak op die 28 juni afscheid nam van de Van Eyck.

Bron: Janvaneyck.nl

Dianne Zuidema stopt als directeur Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

3 juli 2018

Dianne Zuidema stopt als directeur bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Volgens de Raad van Toezicht is sprake van een 'onoverbrugbaar verschil van inzicht over de samenwerking'. ITA kwam vorig jaar september voort uit een fusie van Toneelgroep Amsterdam en Stadsschouwburg Amsterdam. Zuidema treedt officieel per 1 september terug.

Bron: Het Parool

Omroepdirecteur: bestel moet op de schop

2 juli 2018

Vanwege bezuinigingen op de publieke omroep dreigen programma's als Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ minder zendtijd te krijgen of helemaal te verdwijnen. De publieke omroep kan echter met minder geld gewoon blijven draaien én deze programma’s behouden, maar dan moet het huidige bestel wel op de schop. Dat zegt Paul Römer, directeur van de NTR (Andere Tijden, Het Sinterklaasjournaal), in AD. Hij pleit voor een drastisch andere inrichting van de publieke omroep. 

De publieke omroepen kunnen het beste verdergaan als productiehuizen, waarbij zij niet langer verzekerd zijn van zendtijd. De omroepen maken dan alleen programma's voor televisie als de NPO die bestelt. In Römers plan blijft in 2021 in feite maar één omroep over die alle kanalen aanstuurt: de NPO, die moet fuseren met de taakomroepen NOS en NTR. 

Bron: AD, NOS

Koloniën van Weldadigheid (nog) geen werelderfgoed

2 juli 2018

Unesco heeft de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid om werelderfgoed te worden voorlopig afgewezen. UNESCO erkent dat de koloniën een bijzondere historische poging waren om armoede te bestrijden en heeft aan Nederland en België gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. 

De Nederlandse plaatsen Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans en Wortel en Merksplas in België hoopten de erestatus ter veroveren met hun voormalige koloniën. In het advies van Unesco staat dat er nog veel onduidelijk is over waarom de verschillende koloniën bij elkaar horen. Ook zijn er zorgen over latere aanpassingen die zijn gedaan aan de historische dorpsgezichten.

Bron: NOS, Koloniën van Weldadigheid